SCREAMIN' EAGLE-DEKSEL VAN DE INDUCTIEMODULE
J054852015-04-14
ALGEMEEN
Setnummers
61300109, 61300110
Modellen
Zie de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig) voor informatie over aanpassingen voor dit model.
Deze set is geschikt voor met een Heavy Breather-luchtfilter uitgeruste inductiemodules van elektronische gasklepregelingen van 50 en 58 mm.
Vereiste aanvullende onderdelen
Als de motorfiets niet met een Heavy Breather-luchtfilter is uitgerust, moet deze afzonderlijk worden aangeschaft voor de montage van deze set. Zie de Screamin' Eagle Pro-catalogus.
Misschien moet u afzonderlijk andere onderdelen aanschaffen om andere bijbehorende sets te installeren. Kijk deze instructiebladen na op extra benodigde onderdelen.
Als de motorfiets met een Heavy Breather-luchtfilter is uitgerust, is het raadzaam om afzonderlijk nieuwe O-ringen (onderdeelnr. 11292 en 10925) aan te schaffen.
Voor een juiste montage van deze set moet Loctite® 243 (blauw) draadborg- en afdichtmiddel (99642-97) worden gebruikt. Dit is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
Setinhoud
VERWIJDEREN
WAARSCHUWING
Koppel eerst de minkabel (-) van de accu los. Mocht de pluskabel (+) in contact komen met massa terwijl de minkabel (-) nog is aangesloten, dan kan de accu door de vonken die dan ontstaan, exploderen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00049a)
1. Raadpleeg de servicehandleiding en volg de instructies om het zadel te verwijderen en de accukabels los te koppelen, de minkabel (-) eerst. Bewaar alle bevestigingsmaterialen van het zadel.
WAARSCHUWING
Tijdens het uitvoeren van servicewerkzaamheden aan het brandstofsysteem is roken verboden en zijn open vuren en vonken in de nabijheid niet toegestaan. Benzine is uitermate ontvlambaar en zeer explosief, wat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00330a)
2. Bij modellen met een standaard (OE) luchtfilter: Zie Afbeelding 1.
a. Verwijder het luchtfilter volgens de instructies in de servicehandleiding.
b. Verwijder de luchtfilterachterplaat.
c. Bewaar de twee uit de achterplaat verwijderde onluchtingsbouten (A).
d. Verwijder de steun van de inductiemodule (B) en gooi deze weg.
e. De overige onderdelen kunnen worden weggegooid.
3. Bij modellen met een Heavy Breather-luchtfilter: Zie Afbeelding 1. Verwijder en demonteer het luchtfilter volgens de instructies van de servicehandleiding of het instructieblad.
MONTAGE
OPMERKING
Breng tijdens demontage van of onderhoud aan het Heavy Breather-luchtfilter Loctite 243 (blauw) aan op alle van schroefdraad voorziene bevestigingsmaterialen (zowel op 'mannelijke' als 'vrouwelijke' schroefdraad) en volg de bij die set meegeleverde instructies.
1. Bij modellen met een Heavy Breather-luchtfilter: Verwijder de beschermstrook van de hechtzijde van de pakking (1) van het gasklephuisdeksel. Lijn de gaten zorgvuldig uit en monteer de pakking aan de gasklephuiszijde van het gasklephuisdeksel (2). Breng een tweede pakking aan de andere zijde van het gasklephuisdeksel aan.
2. Breng een waarschuwingssticker (3) aan boven op het deksel.
3. Monteer de nieuwe O-ringen (C) in de groeven rondom de gaten voor de luchtfilterbouten aan de inductiemodulezijde van de achterplaat (E).
4. Lijn de gaten in het inductiemoduledeksel (1) uit ten opzichte van de gaten in de achterplaat.
5. Breng een geringe hoeveelheid Loctite aan op de schroefdraad van de montagebouten (G) van de achterplaat. Steek de bouten door de achterplaat en het inductiemoduledeksel, en draai de bouten vervolgens enkele gangen in de inductiemodule. Haal de bouten nu nog NIET volledig aan.
6. Steek de luchtfilterbouten (verwijderd in stap 2, of afzonderlijk aangeschaft) door de achterplaat. Breng een geruime hoeveelheid Loctite aan op de luchtfilterbouten en in de corresponderende boutgaten in de cilinderkop, en draai de bouten vervolgens in de cilinderkop. Haal de bouten nu nog NIET volledig aan.
7. Haal de twee ontluchtingsbouten om de beurt aan tot 13,6–16,3 N·m (120–144 in-lbs).
8. Smeer de nieuwe O-ringen (D) in met schone motorolie of wit lithiumvet. Monteer de O-ringen op de pluggen van de luchtfilterbouten (F). Duw de luchtfilterpluggen in de holtes voor de luchtfilterpluggen.
9. Haal de drie achterplaat-montagebouten (G) aan tot 6,2–6,8 N·m (55–60 in-lbs).
10. Beëindig de montage van het Heavy Breather-luchtfilter volgens de instructies op het instructieblad.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 1. Serviceonderdelen: Screamin' Eagle-deksel van de inductiemodule
Tabel 1. Serviceonderdelen: Screamin' Eagle-deksel van de inductiemodule
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Pakking, gasklephuisdeksel
27948-08
2
Deksel, gasklephuis, verchroomd (set 61300109)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Deksel, gasklephuis, glanzend zwart (set 61300110)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3
Waarschuwingssticker (niet afgebeeld)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Item genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen:
A
Standaard (OE) luchtfilterbout (2) (afzonderlijk aan te schaffen indien niet aanwezig)
B
Steun van de inductiemodule (verwijderen en weggooien)
C
O-ring (2)
D
O-ring (4)
E
Achterplaat
F
Plug (2)
G
Bout