KUIPTAS
J051432010-09-01
ALGEMEEN
Setnummer
58900-11
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Setinhoud
INSTALLEREN
1. Zie Afbeelding 1. Verwijder de drie voorste bouten aan de bovenzijde van de kuip en gooi deze weg.
2. Draai de resterende bouten waarmee de buitenkuip aan de binnenkuip bevestigd is los, maar verwijder ze niet.
3. Trek de buitenkuip voorzichtig terug. Verwijder het windscherm en zet deze opzij.
4. Zie Afbeelding 2. Neem de drie nieuwe bouten voor de kuip en de afstandsringen uit de set. Plaats met een puntbektang een afstandsring tussen de binnen- en buitenkuip en houd hem op zijn plaats. Steek een bout door de buitenkuip en de afstandsring. Draai de bout handvast. Herhaal deze stap voor de resterende twee kuip bouten en afstandsringen.
OPMERKING
Als deze set gemonteerd wordt in combinatie met de windschermlijstset, moeten de bevestigingsbouten van deze set worden weggegooid. Raadpleeg de onderdelen- en accessoirecatalogus om te zien welke bouten er gebruikt moeten worden.
5. Plaats het windscherm tussen de binnen- en buitenkuip.
6. Zie Afbeelding 3. Schuif de kuiptas tussen het windscherm en de binnenkuip.
7. Controleer of het windscherm en de kuiptas goed aanliggen. Controleer beide uiteinden van de kuiptas. Alleen de onbeklede plastic achterzijde van de kuiptas mag tussen de binnenkuip en de buitenkuip geklemd zitten. Als het beklede gedeelte zich onder de bovenste rand van de kuip bevindt, moet de tas worden verplaatst zodat het beklede gedeelte zich boven het klemgedeelte bevindt. Haal de drie kuipbouten aan tot 2,3–3,4 N·m (20–30 in-lbs).
OPMERKING
Zie Afbeelding 4. Als u een GPS-unit wilt gebruiken, kan het linker opbergvak worden losgeklikt en verwijderd en kan uw GPS-unit op de normale positie worden gemonteerd. Er worden drie afdekdopjes meegeleverd voor de kliksluitingen.
1Bouten (3)
Afbeelding 1. Kuip-/​windscherm bouten
1Bouten (3)
2Afstandsringen (3)
3Windscherm
Afbeelding 2. Plaatsen van bouten, afstandsringen en windscherm
1Kuiptas gemonteerd
Afbeelding 3. Kuiptas
1Linker opbergvak verwijderd en GPS-unit gemonteerd
Afbeelding 4. Kuiptas
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 5. Serviceonderdelen: Kuiptas
Tabel 1. Serviceonderdelen
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Kuiptas
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
2
Bout (3)
2491
3
Afstandsstuk (3)
12400003
4
Afdekdopje (3) (niet afgebeeld)
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar