EENDELIGE STUURVERHOGERSETS VOOR DIK STUUR
J050262010-03-18
ALGEMEEN
Setnummers
56929-10, 56931-10
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte "Parts and Accessories" (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Vereiste aanvullende onderdelen
Voor een juiste installatie van deze set moet vooraf of gelijktijdig een geschikte Harley-Davidson 31,75 mm (1¼ in) (dik) stuurset worden geïnstalleerd. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te bepalen welke sets op uw model motorfiets passen.
Voor een juiste installatie van deze set kunnen langere kabels, remleidingen of bedrading nodig zijn. Neem contact op met een Harley-Davidson dealer om na te gaan of aanvullende onderdelen nodig zijn.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
Dit instructieblad verwijst naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze bevestiging is een servicehandleiding voor dit modeljaar/model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
Setinhoud
VERWIJDEREN
OPMERKING
Dek het voorspatbord en de brandstoftank af met een H-D werkplaatshoes of een schone doek om krassen te voorkomen.
Als u het stuur vervangt, raadpleeg dan de servicehandleiding om de bedieningselementen en andere onderdelen ervan te verwijderen, evenals het stuur zelf en de stuurverhogers.
Als u alleen de stuurverhogers vervangt, ga dan als volgt te werk:
  1. Verwijder de vier bouten en de stuurverhogerklem (of de twee kappen) van de stuurverhogers. Leg het stuur met de bedieningselementen gemonteerd voorzichtig neer op de beschermde brandstoftank.
  2. Zie Afbeelding 1. Verwijder de twee bevestigingsbouten (I) van de stuurverhoger uit de bovenste balhoofdplaat. Verwijder de stuurverhogers en de hardware (A tot en met H). Noteer tijdens de demontage de volgorde en oriëntatie van de hardware en hou deze informatie bij voor de latere montage. Leg de standaard (OE) stuurverhogers en stuurverhogerklem (of kappen) opzij.
INSTALLEREN
OPMERKING
De bovenste bolle onderlegring (A) wordt met de vlakke kant omhoog aangebracht en de onderste bolle onderlegring (D) met de vlakke kant omlaag.
De massakabel (G) en de borgmoer met de inwendige vertanding (H) worden gemonteerd op het rechtse stuurverhogerbeen.
1. Lijn de onderdelen uit zoals getoond en monteer de stuurverhoger (2) op de bovenste balhoofdplaat. Haal de montageschroeven van de stuurverhoger (I) nu nog niet volledig aan.
2. Monteer het 31,75 mm (1¼ in) (dikke) stuur op de stuurverhoger. Als u een nieuw stuur monteert, zet dit dan in elkaar en monteerd dit volgens de instructies uit de bijhorende set.
3. Monteer de stuurverhogerklem (1) op het stuur en de stuurverhoger met behulp van vier inbusbouten (3) en onderlegringen (4), zoals afgebeeld. Draai de bovenste bouten losjes maar nog niet helemaal vast.
4. Verwijder één van de bevestigingsbouten van de stuurverhogervoet per keer, breng een paar druppels Loctite 271 (rood) aan op de eerste 4-6 schroefdraadgangen en monteer de bouten.
5. Haal de stuurverhogerbouten (I) aan tot 41–54 N·m (30–40 ft-lbs).
WAARSCHUWING
Zorg dat de stuurverhogers in de gewenste stand staan en goed vastzitten voordat u met de motorfiets gaat rijden. Door onverwachte bewegingen van het stuur kan de motorrijder afgeleid worden en de macht over het stuur verliezen, wat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00394d)
MEDEDELING
Een onjuist uitgelijnd stuur of onjuiste uitgelijnde onderdelen kunnen met de brandstoftank in contact komen als het stuur naar links of naar rechts wordt gedraaid. Daardoor kan cosmetische schade aan de brandstoftank ontstaan. (00372b)
6. Zet het stuur in de gewenste stand en controleer of het stuur is gecentreerd op de stuurverhoger. Draai het voorwiel langzaam helemaal naar de rechtervorkaanslag en dan helemaal naar de linkervorkaanslag en controleer of het stuur geen contact maakt met de brandstoftank of de tankconsole. Als het stuur contact maakt en het stuur goed is gecentreerd, verhoog dan de stuurhoek, indien nodig, totdat er voldoende speling is.
7. Draai de bovenste klembouten van het stuur als volgt vast:
a. Haal de voorste bouten aan tot 20,3–24,4 N·m (15–18 ft-lbs).
b. Haal de achterste bouten aan tot 20,3–24,4 N·m (15–18 ft-lbs).
c. Haal de voorste bouten aan tot 20,3–24,4 N·m (15–18 ft-lbs).
OPMERKING
De spleet tussen de bovenklem en de stuurverhoger moet na het aanhalen ongeveer hetzelfde zijn aan de voorkant en de achterkant van het stuur.
WAARSCHUWING
Controleer of het stuur soepel en zonder beperkingen kan bewegen. Eventuele beperkingen kunnen ervoor zorgen dat u de controle over de motorfiets verliest, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00371a)
  • Controleer of de stuuraanslagen goed functioneren.
  • Controleer of de gas-/stationairkabels en de koppelingskabel niet te strak worden getrokken als het stuur geheel naar links of rechts wordt gedraaid.
  • Controleer of de gashendel van volledig open naar gesloten teruggaat bij beide vorkaanslagen.
  • Controleer of de draden, kabels en remleidingen niet tussen het frame en/of de voorvork worden gekneld.
WAARSCHUWING
Monteer remleidingen van de juiste lengte. Een onjuiste remleidinglengte kan de werking van de motorfiets beïnvloeden, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00325a)
  • Meet, als u een ander stuur monteert, het verschil in afstand dat nodig is vanaf het uiteinde van de standaard (OE) remleiding tot de hoofdremcilinder.
  • Als de leiding meer dan 50,8 mm (2.0 in) langer, of meer dan 25,4 mm (1.0 in) korter is dan de huidige gemeten afstand, raadpleeg dan een Harley-Davidson-dealer voor de juiste remleidinglengte.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 1. Serviceonderdelen, eendelige stuurverhogersets voor dik stuur
Tabel 1. Serviceonderdelen
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Klem, fat-stuur, bovenste
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2
Stuurverhoger, dik stuur
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3
Inbusdopbout, zeskant
(zilver) (4, voor set 56929-10)
Inbusdopbout, zeskant
(zwart) (4, voor set 56931-10)
3210A
.
3153
4
Onderlegring (zilver)
(4, voor set 56929-10)
Onderlegring (zwart)
(4, voor set 56931-10)
12408
.
12409
Items genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen.
A
Standaard (OE) bolle onderlegring (boven) (met platte kant omhoog installeren) (2)
B
Standaard (OE) bus (4)
C
Standaard (OE) afstandsring (2)
D
Standaard (OE) bolle onderlegring (onderste) (met vlakke kant omlaag installeren) (2)
E
Standaard (OE) platte onderlegring (2)
F
Standaard (OE) gespleten borgring (2)
G
Standaard (OE) massakabel
H
Standaard (OE) borgring met binnenvertanding
I
Standaard (OE) stuurverhogermontagebout (2)
J
Voorste stuurklembout (2)
K
Achterste stuurklembout (2)