OMBOUWSET EXTRA REM-/​RIJ-/​RICHTINGAANWIJZERLICHT
J054952014-02-03
ALGEMEEN
Setnummer
69461-06D
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Deze set is niet compatibel met een smalle achterste richtingaanwijzerstang (onderdeelnr. 68611-98).
OPMERKING
Rode richtingaanwijzerlenzen zijn niet overal legaal. Controleer de wet- en regelgeving.
Montage vereisten
Voor de juiste montage van deze set is het gebruik van een UltraTorch UT-100 (onderdeelnr. HD-39969), Robinair-heteluchtpistool (onderdeelnr. HD-25070) met krimpverloopstuk (onderdeelnr. HD-41183), of ander geschikt stralingswarmteapparaat nodig.
Na het losnemen van de accuklem is het gebruik van smeermiddel elektrische contactpunten (onderdeelnr. 99861-02) of gelijkwaardig vereist. Dit item is bij een Harley-Davidson-dealer verkrijgbaar.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
Dit instructieblad verwijst naar informatie in de servicehandleiding. Voor installatie is een servicehandleiding voor dit modeljaar/model motorfiets vereist. Deze is bij een Harley-Davidson-dealer verkrijgbaar.
ELEKTRISCHE OVERBELASTING
MEDEDELING
U kunt u het oplaadsysteem van het motorvoertuig overbelasten indien u te veel elektrische accessoires aanbrengt. Als de op een bepaald moment gebruikte accessoires samen meer stroom verbruiken dan het laadsysteem kan opwekken, kan de accu als gevolg van het stroomverbruik leegraken waardoor er schade aan het elektrische systeem van de motorfiets kan ontstaan. (00211d)
WAARSCHUWING
Bij het installeren van een elektrische accessoire moet u controleren of het maximale amperage van de zekering of stroomonderbreker die het circuit beschermt dat u wijzigt, niet wordt overschreden. Het overschrijden van het maximale amperage kan leiden tot defecten in het elektrische systeem, hetgeen ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00310a)
Voor deze set is maximaal 4,5 A meer stroom van het remlichtcircuit nodig bij gebruik van de remmen.
Setinhoud
VOORBEREIDING
Motorfietsen ZONDER sirene:
Raadpleeg de servicehandleiding voor het verwijderen van het zadel. Bewaar het zadel en alle bevestigingsmaterialen.
Voertuigen met hoofdzekering:
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)
 1. Raadpleeg de servicehandleiding voor het verwijderen van de hoofdzekering.
 2. Verwijder het zadel. Bewaar het zadel en alle bevestigingsmaterialen.
Voertuigen met hoofdstroomonderbreker:
1. Raadpleeg de servicehandleiding voor het verwijderen van het zadel. Bewaar alle bevestigingsmaterialen van het zadel.
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, dient u voordat u verder gaat de accukabels (de minkabel (-) eerst) los te koppelen. (00307a)
WAARSCHUWING
Koppel eerst de minkabel (-) van de accu los. Mocht de pluskabel (+) in contact komen met massa terwijl de minkabel (-) nog is aangesloten, dan kan de accu door de vonken die dan ontstaan, exploderen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00049a)
2. Koppel beide accukabels los, de minkabel van de accu eerst.
Motorfietsen MET sirene
OPMERKING
 • Bij voertuigen van 2007 en later:
Draai met de afstandsbediening van het beveiligingssysteem aanwezig de contactsleutel naar de stand AAN. Zet na het uitschakelen van het alarmsysteem het contactslot op OFF (uit). Verwijder ONMIDDELLIJK de hoofdzekering volgens de instructies in de servicehandleiding. Zie de waarschuwing bij Voertuigen ZONDER sirene, Voertuigen met hoofdzekering, eerder in deze instructies.
Verwijder het zadel. Bewaar het zadel en alle bevestigingsmaterialen.
 • Bij voertuigen van 2006 en eerder:
Schakel de sirene met de afstandsbediening of met de beveiligingscode uit. Raadpleeg de servicehandleiding voor het verwijderen van het zadel. Bewaar het zadel en alle bevestigingsmaterialen.
Verwijder de hoofdzekering of maak de accukabels los. Zie de betreffende waarschuwing bij Voertuigen ZONDER sirene, eerder in deze instructies.
 • Voor ALLE modeljaren:
Zet de contactsleutel op OFF (uit) als dat nog niet gedaan is.
1Achterlichtconnector
2Connector van de hoofdkabelboom
Afbeelding 1. Gangbare achterlichtconnector (FLHTC afgebeeld)
INSTALLEREN
 1. Zie Afbeelding 1. Bepaal waar de achterste draadboom uit het achterspatbord in de ruimte onder het zadel komt. Maak de connector van de bedrading van het achterspatbord (1) los van de connector van de kabelboom (2).
 2. Zie Afbeelding 3. Neem de richtingaanwijzermodule (1) uit de set. Plaats de connectoren van de module bij de juiste connectoren uit stap 1. Klik hem op zijn plaats.
 3. OPMERKING
  Gezien de verschillen tussen modellen is er niet één plaats waarop de module het beste kan worden vastgezet. Bij het bepalen van de plaats:
  • Let op dat de connectoren en de module niet klem komen te zitten als het zadel terug wordt geplaatst.
  • Let op dat de draden niet afgeklemd worden als het zadel terug wordt geplaatst.
  • Zorg voor voldoende afstand tussen de draadboom en het achterwiel onder het spatbord.
 4. Gebruik kabelbinders (5) uit de set om de module, connector en bedrading vast te zetten in het gebied onder het zadel.
1Oranje draad (2)
2Blauwe draad
3Afgedichte stootverbinde
4Gekrompen draaduiteinden in de stootverbinder
5Stootverbinder nadat hitte is toegepast
Afbeelding 2. Plaatsen van afgedichte stootverbinder
WAARSCHUWING
Volg de instructies van de fabrikant bij het gebruik van de UltraTorch UT-100 of een ander stralingswarmteapparaat. Het niet volgen van de instructies van de fabrikant kan brand veroorzaken, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00335a)
 • Richt de hitte niet op onderdelen van het brandstofsysteem. Extreme hitte kan ontbranding/explosie van brandstof veroorzaken. Daarbij kan ernstig of dodelijk letsel ontstaan.
 • Richt de hitte niet op andere onderdelen van het elektrische systeem, behalve de verbinders waarop u warmtekrimp toepast.
 • Houd uw handen uit de buurt van de punt van het gereedschap en het warmtekrimphulpstuk.
 1. Alleen voor FLHR- en FLHRCI-modellen van 1997 t/m 1999: Het circuit waarmee het remlicht is verbonden moet worden herzien. Volg deze stappen: Wanneer deze stappen zijn voltooid, let er dan op dat het totale stroomverbruik van het instrumentcircuit niet groter is dan 15 A.
  1. Raadpleeg het bedradingsschema in de bijlage van de servicehandleiding. Volg de blauwe draad van het remlichtrelais [124] naar de hoofdkabelboom onder het zadel. Verwijder de kabelbinder waarmee de hoofdkabelboom aan het frame bevestigd is .
  2. Zoek de oranje draad van het instrumentcircuit bij het zekeringblok. Volg de draad naar de hoofdkabelboom.
  3. Knip zowel de blauwe als de oranje draad door op een plaats die voor splitsen geschikt is.
  4. Verwijder 9,5 mm (⅜ in) isolatie van de nieuwe uiteinden van de gele draad. Verwijder 9,5 mm (⅜ in) isolatie van het doorgeknipte einde van de blauwe draad vanaf het remlichtrelais. Verwijder GEEN isolatie van het doorgeknipte einde van de blauwe draad komend van de hoofdkabelboom. Deze draad is niet langer verbonden met het lichtcircuit.
  5. Zie Afbeelding 2. Steek de blauwe draad (2) van het remlichtrelais en de einden van beide oranje draden (1) in de afgedichte stootverbinder (3) uit de set.
  6. Zie de bijlage van de servicehandleiding. Kies voor de stootverbinder een kleur die overeenkomt met de kleur van de krimpholte op het krimpgereedschap (onderdeelnr. H-D 38125-8 of vergelijkbaar). Krimp de connector op alledrie de draden met het krimpgereedschap.
  7. Zie Afbeelding 2. Gebruik de UltraTorch UT-100 (H-D 39969), het Robinair heteluchtpistool (H-D 25070) met warmtekrimphulpstuk (H-D 41183), of een ander geschikt stralingswarmteapparaat om de mantel van de stootverbinding aan de kabel te krimpen. Richt de warmte vanuit het midden van de krimp naar de krimpuiteinden aan de buitenkant toe, totdat het krimpmiddel aan beide uiteinden van de verbinder (5) naar buiten treedt. Laat de verbinder afkoelen.
  8. Schuif de krimpkous uit de set over de blauwe draad die van de hoofdkabelboom komt. Verwarm de krimpkous om het ontblote eind van de draad af te dichten.
  9. Gebruik kabelbinders uit de set om de hoofdkabelboom te bundelen en op de oorspronkelijke plaats vast te zetten.
 2. ALLE modellen: Verwijder de bouten van de oorspronkelijke amberkleurige achterste richtingaanwijzerlens. Verwijder de lens en gooi deze weg.
 3. Zie Afbeelding 3. Neem de rode richtingaanwijzerlenzen (2) uit de set. Monteer de rode lens op de achterste richtingaanwijzerbehuizing. Maak deze met de oorspronkelijke bouten vast. Draai stevig vast. Herhaal dit voor de andere lens.
VOLTOOIING
OPMERKING
Om mogelijke beschadiging van het geluidssysteem te voorkomen, dient de contactschakelaar op OFF (uit) te staan, voordat de hoofdzekering opnieuw geïnstalleerd wordt of de kabels van de accu opnieuw bevestigd worden.
Voertuigen met hoofdstroomonderbreker
WAARSCHUWING
Sluit eerst de pluskabel (+) van de accu aan. Mocht de pluskabel (+) in contact komen met massa terwijl de minkabel (-) nog is aangesloten, dan kan de accu door de vonken die dan ontstaan, exploderen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00068a)
 1. Zie de servicehandleiding over het aansluiten van de accukabels (sluit eerst de pluskabel aan). Smeer een dunne laag vaseline of corrosievertragend materiaal op beide accupolen.
Voertuigen met hoofdzekering
 1. Raadpleeg de servicehandleiding voor het plaatsen van de hoofdzekering.
ALLE modellen
WAARSCHUWING
Controleer of alle lampen en schakelaars goed werken voordat u de motorfiets gebruikt. Indien de bestuurder slecht zichtbaar is, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00316a)
 1. ALLE modellen: Zet het contactschakelaar AAN, maar start de motor niet. Controleer of de lamp goed werkt:
 • Met het contactslot AAN branden de linker- en rechter richtingaanwijzer en het middenste achterlicht van het voertuig.
 • Bij activering van remhendel of rempedaal gaan de linker- en rechter richtingaanwijzers en het achterlicht van het voertuig feller branden.
 • Bij activering van de linker of rechter richtingaanwijzer gaat de juiste richtingaanwijzer van het voertuig knipperen.
 • Bij bediening van het alarmknipperlicht (4-polig knipperlicht voor noodgevallen) gaan de beide richtingaanwijzers knipperen.
WAARSCHUWING
Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)
 1. Raadpleeg de servicehandleiding voor het bevestigen van het zadel.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 3. Serviceonderdelen, ombouwset extra rem-/​rij-/​richtingaanwijzerlicht
Tabel 1. Serviceonderdelen
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Module extra rem-/​rij-/​
richtingaanwijzerlicht
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
2
Lens, richtingaanwijzer (rood) (2)
68458-88
3
Afgedichte stootverbinder,
nr. 10-12 AWG (geel)
70587-93
4
Krimpkous
72266-94
5
Kabelbinder (6)
10006