12 V Tour-Pak voeding
J058122013-06-24
ALGEMEEN
Setnummer
69200826
Modellen
Voor de modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Vereiste aanvullende onderdelen
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
Setinhoud
Deze set bevat één 12 V accessoirevoeding.
INSTALLEREN
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)
1. Raadpleeg de servicehandleiding. Verwijder de hoofdzekering.
2. Raadpleeg de servicehandleiding. Verwijder de onderste Tour-Pak®-liner.
3. Zie Afbeelding 1. Verwijder de twee onderste montagebouten (1) en onderlegringen (2) voor de rechter luidsprekerhuls.
1Bout (2)
2Onderlegring (2)
312 V-contact
4Montagesteun
5Luidsprekerbehuizing
6Blinde spreidmoer (2)
7Pakking
8Stekker
Afbeelding 1. 12 V-contact installeren
1Afstand – 3,3 cm (1,3 in)
2Afstand – 6,4 cm (2,5 in)
Afbeelding 2. Tour-Pak-liner aanpassen
4. Installeer het 12 V-contact (3) binnen in de Tour-Pak en zet het vast met de eerder verwijderde bouten en onderlegringen. Haal de bouten aan tot 2,3–2,8 N·m (20–25 in-lbs).
5. Sluit de tweepolige voedingsconnector [258] binnen in de Tour-Pak aan op het contact.
6. Zie Afbeelding 2. Pas de Tour-Pak-liner aan zoals afgebeeld, waarbij u het met grijs aangeduide materiaal verwijdert. Verwijder zoveel materiaal als nodig is om de Tour-Pak-liner om het contact te laten passen.
7. Raadpleeg de servicehandleiding. Monteer de Tour-Pak-liner.
8. Raadpleeg de servicehandleiding. Plaats de hoofdzekering.
BEDIENING
Het voedingscontact is aangesloten op de accessoireschakelaar en werkt als de schakelaar op AAN staat.