VERPLAATSINGSSET REMLICHT/ACHTERLICHT/RICHTINGAANWIJZER, FXS
J052532010-11-05
ALGEMEEN
Setnummer
67800065
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Vereiste aanvullende onderdelen
Deze set is nodig om een afneembare zadeltasset op specifieke modellen motorfietsen te kunnen monteren. Raadpleeg de P&A-catalogus of de rubriek Onderdelen en Accessoires op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig) voor beschikbare zadeltassets, modelgerelateerde informatie en vereiste aanvullende onderdelen.
Vereiste gereedschappen en materialen
De montage van deze set wordt vergemakkelijkt met gebruik van een stekkerpen (Snap-On® TT600 of vergelijkbaar).
Voor een juiste montage van deze set is smeermiddel elektrische contactpunten (onderdeelnr. 99861-02 of vergelijkbaar) nodig. Dit item is bij een Harley-Davidson-dealer verkrijgbaar.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
Dit instructieblad verwijst naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze montage is een servicehandleiding voor dit modeljaar/model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
Setinhoud
VOORBEREIDING
OPMERKING
Voor motorfietsen met sirene:
 • Controleer of de handsfree afstandsbediening aanwezig is.
 • Zet de contactsleutelschakelaar in de stand IGNITION (ontsteking).
1. Verwijder het zadel volgens de instructies in de servicehandleiding. Bewaar alle bevestigingsmaterialen van het zadel.
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)
2. Raadpleeg de servicehandleiding en volg de instructies voor het verwijderen van de hoofdzekering.
INSTALLEREN
Losnemen van elektrische aansluitingen
OPMERKING
 • Haal de elektrische stekker [78] NIET uit de elektronische regelmodule (ECM).
 • De elektrische stekkers zijn in de servicehandleiding aangegeven met getallen en letters tussen blokhaken.
 1. Verwijder de nylon drukbevestiging aan de bovenkant van de montagesteun van de ECM om de ECM en de steun te scheiden van het achterspatbord.
 2. Verwijder de draadbinder en verwijder de vierpolige stekkers [18] en [19] van de remlichten/achterlichten/richtingaanwijzers (STT) en de tweepolige stekker [93] van de kentekenplaatverlichting aan de voorkant van het spatbord.
 3. Draai de twee bolkopbouten aan beide zijden van het spatbord los, maar verwijder ze niet.
 4. Bescherm de gelakte oppervlakken van het spatbord, de olietank en het frame, en verwijder de vier bouten en onderlegringen waarmee de achterspatbordsteunen aan het motorfietsframe zijn bevestigd.
 5. Verwijder het achterspatbord, de kentekenplaatmodulesteun en de spatbordsteunen als één geheel van de motorfiets en plaats het beschermde spatbord ondersteboven op een glad en schoon werkoppervlak.
 6. OPMERKING
  Noteer de bedradingskleuren en de locatie van de aansluitingen in de stekkers voordat de aansluitingen aan de lampzijde van de bedrading worden verwijderd.
 7. Verwijder de bedrading en de contactklem uit de remlicht/achterlicht/richtingaanwijzer stekkers [18B] en [19B]. Leg de contacthuizen apart voor latere installatie.
 8. Verwijder de twee bolkopbouten aan de binnenkant van het spatbord om de voorkant van de spatbordsteunen vrij te maken.
 9. Verwijder de twee bolkopbouten aan de buitenkant van elke spatbordsteun die u in stap 5 hebt losgedraaid en verwijder de spatbordmontagesteun en spatbordsteun aan beide zijden van het spatbord. Verwijder de vier kunststof draadklemmen aan de onderkant van de spatbordsteunen en gooi ze weg.
 10. Verwijder de bouten en onderlegringen aan de binnenkant van elke spatbordsteun en verwijder de STT-lampen en de lampsteunen van de spatbordsteunen.
 11. Voor STT-gloeilampen: Ga door naar Bedrading achterlicht (gloeilamp). Voor LED STT-lampen: Ga door naar Monteren van het achterlicht (LED) aan de verlichtingsbalk.
Bedrading achterlicht (gloeilamp)
1. Zie Afbeelding 1. Steek het blad van een kleine schroevendraaier in de inkeping aan de onderkant van de lens (2) van een van de STT-lampen en draai het blad voorzichtig tot de lenskap uit de lampbehuizing (1) springt. Druk de gloeilamp (3) in en draai deze linksom om deze uit zijn aansluiting te verwijderen. Leg de lens en de gloeilamp apart voor latere montage.
1Behuizing
2Lens
3Gloeilamp
4Pakking
5Reflector
6Gloeilampfitting
7Veer
8Gat zonder schroefdraad
9Schroefdraadgat
10Zwarte draad
11Paarse draad
12Blauwe draad
13Mantel
14Vulplaatje
15Borgring
16Contramoer
17Gat in lampfitting
Afbeelding 1. Remlicht/achterlicht/richtingaanwijzer (rechterzijde afgebeeld)
2. Steek een haakse pen of een 3 mm (7/64 in) inbussleutel door de uitsparing in de lampfitting in opening (17). Trek de reflector uit het lamphuis. Neem de rubber pakking (4) los van de reflector of het huis.
OPMERKING
Noteer de plaats van de aansluitingen en de draadkleuren in de reflector met gloeilampfitting (6), voordat u ze losneemt. De paarse draad (11) moet zich het dichtst bij de pasnok op de gloeilampfitting bevinden. De nieuwe draden uit de set moeten in dezelfde holtes worden aangesloten.
3. Noteer de plaats en de kleuren van de twee draden in de reflector met gloeilampfitting (6). Schuif de lampfitting en de veer (7) uit de reflector (5). Verwijder de draden met drukaansluitingen van de gloeilampfitting.
4. Verwijder de massaklem en de zwarte draad (10) van de achterkant van de reflector. Geleid de mantel (13) met de drie draden uit het gat zonder schroefdraad (8) in het lamphuis en gooi hem weg.
5. Neem drie nieuwe draden met aansluitingen, een zwarte (10), een paarse (11) en een blauwe (12) uit de set.
6. Steek de uiteinden zonder aansluiting van de draden door het schroefdraadgat (9) in de lampbehuizing (1).
7. Schuif de rubber pakking (4) over de uiteinden met aansluiting van de draden.
8. Steek de aansluiting van de nieuwe zwarte draad (10) in de holte in de achterzijde van de reflector (5) tot hij op zijn plaats klikt. Steek de blauwe draad (12) en de paarse draad (11) door het midden van de reflector (5) en de veer (7) en steek de drukaansluitingen in de juiste sleuven en holtes in de reflector met gloeilampfitting (6).
9. Zet de lamp als volgt in elkaar:
a. Plaats de veer en de gloeilampfitting weer in de reflector en breng daarbij de pasnok op de gloeilampfitting in lijn met de uitsparing in de reflector tegenover de massaklem.
b. Plaats de reflector in de rubber pakking en breng daarbij de pasnok op de reflector in lijn met de uitsparing in de pakking.
c. Plaats de reflector en breng daarbij de nok op de reflector in lijn met de uitsparing in de lamp en zorg ervoor dat er 50–100 mm (1–2 in) draad in het lamphuis aanwezig is.
d. Druk met beide duimen gelijkmatig op de buitenrand van de reflector totdat deze goed aanligt.
e. Breng smeermiddel voor elektrische contacten royaal aan (H-D onderdeelnr. 99861-02) of vergelijkbaar op de contacten in de reflectorfitting en op de voet van de gloeilamp. Druk de gloeilamp naar binnen en draai deze rechtsom om de gloeilamp in de fitting te plaatsen.
f. Plaats de lens in de lampbehuizing en druk hem met de duimen aan, totdat hij op zijn plaats klikt. Draai de lens zo dat de uitsparing zich aan de onderkant van de lamp bevindt.
10. Herhaal stap 1 t/m 9 voor de resterende STT-lamp.
11. Ga door naar Monteren van het achterlicht (gloeilamp) aan de verlichtingsbalk.
Monteren van het achterlicht (gloeilamp) aan de verlichtingsbalk.
OPMERKING
 • Controleer of het vulplaatje, de borgring en de contramoer in exact dezelfde richting en volgorde zijn aangebracht zoals afgebeeld, voordat de draden door de verlichtingsbalksteun worden gevoerd.
 • Wanneer een metalen gereedschap wordt gebruikt voor het monteren van de zwarte moeren, bescherm dan de lak met een doek of papier om beschadiging te voorkomen.
 1. Zie Afbeelding 3. Draai een zwarte contramoer (17) losjes op een van de tapeinden op de verlichtingsbalksteun. Plaats een borgring (16) tegen de contramoer aan op het tapeinde. Plaats een zwart vulplaatje (15) in de richting zoals afgebeeld, op het tapeind.
 2. OPMERKING
  Breng, indien nodig, een beetje vloeibare zeep, ruitenreiniger of multifunctioneel smeermiddel aan op de draaduiteinden. Trek de draden zo nodig met een trekveer of een stuk ijzerdraad door de buis.
 3. Voer het uiteinde zonder aansluiting van een van de draden in het tapeind aan de linkerkant. Leid de draad in de buis en duw deze in de richting van het gat dat zich het dichtst bij het midden van de buis bevindt. Trek het uiteinde van de draad uit het gat.
 4. Herhaal stap 2 voor de resterende twee draden.
 5. Blijf drukken en trekken tot de uiteinden van alle drie de draden volledig zichtbaar worden.
 6. Herhaal stap 1 t/m 4 voor de resterende STT-lamp.
 7. Schroef de lampbehuizing op het tapeind.
  1. Let erop dat tijdens het monteren van de lamp aan de verlichtingsbalk de draden niet in elkaar gedraaid of beschadigd worden.
  2. Lijn het vulplaatje uit ten opzichte van de gaten en de uitsparing in het lamphuis. De borgring past in het gat in het vulplaatje.
  3. Stel de lampbehuizing zo af dat de lens ongeveer naar achteren wijst en parallel staat aan de grond wanneer u de verlichtingsbalk op de motorfiets monteert.
  4. Draai de contramoer met de hand tegen de borgring terwijl u het huis in deze stand houdt.
 8. Trek voorzichtig de afzonderlijke draden naar de voorste opening in de verlichtingsbalksteun om het overtollige draad uit de buis te verwijderen.
 9. Haal de mantel (14) uit de set en snijd deze in twee gelijke stukken.
 10. OPMERKING
  Breng, indien nodig, een beetje vloeibare zeep, ruitenreiniger of multifunctioneel smeermiddel aan op de binnen- en buitenkant van de mantel.
 11. Schuif een stuk van de mantel over één set van drie STT-lampdraden en in de verlichtingsbalksteun. Schuif de mantel verder over de draden totdat deze het tapeind bereikt.
 12. Herhaal stap 7 t/m 9 voor de resterende STT-lamp.
 13. Ga door naar Monteren van de verlichtingsbalk aan de kentekenplaatmodulesteun.
Monteren van het achterlicht (LED) aan de verlichtingsbalk.
OPMERKING
 • Controleer of het vulplaatje, de borgring en de contramoer in exact dezelfde richting en volgorde zijn aangebracht zoals afgebeeld, voordat de draden door de verlichtingsbalksteun worden gevoerd.
 • Wanneer een metalen gereedschap wordt gebruikt voor het monteren van de zwarte moeren, bescherm dan de lak met een doek of papier om beschadiging te voorkomen.
 1. Knip de aansluitklemmen van de uiteinden van de remlicht/achterlicht/richtingaanwijzerdraden af.
 2. Steek de STT-lampdraden door het gaatje in het zwarte rubberen vulplaatje (18) in de aangegeven richting (D).
 3. Zie Afbeelding 3. Draai een zwarte contramoer (17) losjes op een van de tapeinden op de verlichtingsbalksteun. Plaats een borgring (16) tegen de contramoer aan op het tapeinde.
 4. Schroef de lampbehuizing volledig op het tapeind.
  1. Lijn het vulplaatje uit ten opzichte van de gaten en de uitsparing in het lamphuis. De borgring past in het gat in het vulplaatje.
  2. Stel de lampbehuizing zo af dat de lens ongeveer naar achteren wijst en parallel staat aan de grond wanneer u de verlichtingsbalk op de motorfiets monteert.
  3. Draai de contramoer met de hand tegen de borgring terwijl u het huis in deze stand houdt.
 5. OPMERKING
  Breng, indien nodig, een beetje vloeibare zeep, ruitenreiniger of multifunctioneel smeermiddel aan op de draaduiteinden. Trek de draden zo nodig met een trekveer of een stuk ijzerdraad door de buis.
 6. Steek de STT-bedrading door het gat in de verplaatsingsstang dat zich het dichtst bij het uiteinde bevindt.
 7. Voer de draden door de verplaatsingsstang en uit het gat dat zich het dichtst bij het midden bevindt.
 8. Herhaal stap 1 t/m 6 voor de resterende STT-lamp bij het tegenoverliggende uiteinde van de verplaatsingsstang.
 9. OPMERKING
  Zorg ervoor dat bij het spreiden van de afgeknipte uiteinden van de STT-lampdraden alle uitgetrokken draden de connectors aan de voorkant van het spatbord bereiken.
 10. Knip en strip de uiteinden van elke STT-lampdraad volgens de instructies in de bijlage van de servicehandleiding af en spreid de uiteinden iets om te voorkomen dat alle vier de draden aan elkaar blijven zitten.
 11. Neem de vier 0,61 m (24 in) lange draden (8, 9, 10 en 11) uit de set en knip elke draad in twee gelijke stukken. Knip en strip beide uiteinden van elke draad af.
 12. Splits met behulp van de afgesloten stootverbinders (13) uit de set volgens de instructies in de bijlage van de servicehandleiding een 0,3 m (12 in) lange draad naar de draad met de overeenkomende kleur van een van de STT-lampen.
 13. Haal de mantel (14) uit de set en snijd deze in twee gelijke stukken.
 14. OPMERKING
  Breng, indien nodig, een beetje vloeibare zeep, ruitenreiniger of multifunctioneel smeermiddel aan op de binnen- en buitenkant van de mantel.
 15. Schuif een stuk van de mantel over één set van vier STT-lampdraden en in de verlichtingsbalksteun. Schuif de mantel verder over de draden totdat deze de STT-lampbehuizing bereikt.
 16. Ga door naar Monteren van de verlichtingsbalk aan de kentekenplaatmodulesteun.
Monteren van de verlichtingsbalk aan de kentekenplaatmodulesteun.
1. Zie Afbeelding 2. Draai de twee zelftappende TORX-bolkopbouten (2) los waarmee de kentekenplaatverlichting is bevestigd aan de kentekenplaatmodulesteun (1).
1Kentekenplaatmodulesteun
2Bout kentekenplaatverlichting (2)
3Verplaatsingssteun STT-lamp
4Verplaatsingssteunvleugel (2)
Afbeelding 2. Monteren van de verplaatsingssteun van de remlicht/achterlicht/richtingaanwijzer bij de FXS
2. Schuif de twee sleuven in de STT-verplaatsingssteun (3) onder de boutkoppen.
3. Bevestig de 'vleugels' (4) van de STT-verplaatsingssteun met twee zeskantige bolkopbouten en moeren met onderlegringen uit de set. Haal de inbusbouten aan tot 6,2–8,5 N·m (55–75 in-lbs). Draai de TORX-bouten stevig vast.
Aansluiten van bedrading achterlicht
 1. Zie Afbeelding 3. Voer de bedrading van de rechter STT-lamp langs de bedrading van de kentekenplaatverlichting door het kanaal en achter de vier klemmen (C) op de kentekenplaatmodulesteun (A), naar de voorkant van het spatbord en naar buiten door het draaddoorvoergat in het spatbord. Herhaal dit met de bedrading van de linker STT lamp.
 2. Bevestig de bedrading met behulp van de draadklemmen (21) uit de set aan het spatbord.
 3. Monteer de bovenste bevestigingsmaterialen en het achterspatbord volgens de instructies in de afneembare zadeltasset. Zie Installeren van de verplaatsingsset STT, stap 2.
 4. Nadat u het achterspatbord hebt gemonteerd, voert u de STT-draden en de mantel naar de vierpolige STT-stekkers [18A] en [19A] van de draadboom van de motorfiets. Houd de bedrading 50–100 mm (2–4 in) langer dan noodzakelijk is, om het maken van de aansluitingen te vergemakkelijken en knip de resterende bedrading en mantel af.
 5. Neem de zes contactklemmen (12) uit de set en neem de vierpolige stekkers die van de oorspronkelijke bedrading verwijderd zijn.
 6. Volg de instructies in de servicehandleiding om de aansluitingen aan de bedrading voor het rem-/​achterlicht en de richtingaanwijzers te krimpen. Raadpleeg de notities die u hebt gemaakt tijdens de demontagestappen en steek de STT-aansluitingen in de juiste uitsparingen in de contrastekkers.
 7. Voer de bedrading van de kentekenplaatverlichting en de mantel over de tweepolige stekker voor de kentekenplaatverlichting [93] van de draadboom van de motorfiets.
 8. Bevestig het contacthuis aan het pinhuis [93A] van de draadboom van de motorfiets. Stop de stekkers en de kabelboom terug in de ruimte onder het zadel, aan de voorkant van het achterspatbord.
 9. Zet de bedrading met behulp van een kabelbinder (22) vast.
 10. Monteer de steunbeugels van de zadeltassen en de zadeltassen volgens de instructies in de afneembare zadeltasset. Zie Assembleren en monteren van de bevestigingsmaterialen van de zadeltassteun.
 11. Nadat u de zadeltassen hebt gemonteerd, monteert u de afdekplaatjes (19) op de locaties waar de standaard STT-lampen zijn verwijderd. Richt het afdekplaatje met de gebogen zijde naar het bevestigingspunt. Steek een duwpen (20) door het afdekplaatje om dit aan de motorfiets te bevestigen.
 12. Ga naar het hoofdstuk Eindmontage van de zadeltassetinstructies.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 3. Serviceonderdelen, verplaatsingsset remlicht/achterlicht/richtingaanwijzer, FXS
SERVICEONDERDELEN
Tabel 1. Serviceonderdelen
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Verplaatsingssteun remlicht/achterlicht/richtingaanwijzer (STT)
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
2
Bout, zeskantige bolkop, 1/4-20 x 9,5 mm (⅜ in) lang (2)
3652
3
Moer, 1/4-20, met platte onderlegring (2)
7770
4
Draadboomonderdelen, achterlicht (bevat items 5 t/m 14)
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
5
 • Draad, blauw, 1,06 m (42 in) lang (2)
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
6
 • Draad, paars, 1,06 m (42 in) lang (2)
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
7
 • Draad, zwart, 1,06 m (42 in) lang (2)
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
8
 • Draad, rood, 0,6 m (24 in) lang
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
9
 • Draad, wit, 0,6 m (24 in) lang
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
10
 • Draad, zwart, 0,6 m (24 in) lang
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
11
 • Draad, groen, 0,6 m (24 in) lang
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
12
 • Contactklem, Deutsch (8)
74191-98
13
 • Afgesloten stootverbinder, rood (8)
70585-93
14
 • Mantel, PVC, 1,5 m (60 in) lang
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
15
Vulplaatje, STT-lampbehuizing, zwart kunststof (2, te gebruiken voor gloeilampen)
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
16
Borgring, spiraalvormig, nominale binnendiameter 8 mm (5/16 in) (2)
7042
17
Zeskantige contramoer, zwart, 5/16-18 (2)
7344
18
Vulplaatje, STT-lampbehuizing, zwart rubber (2, te gebruiken voor LED-lampen)
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
19
Afdekplaat (2)
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
20
Klem, indruk (2)
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
21
Draadklem, spatbord (2)
73422-11
22
Kabelbinder (3)
10181
Items genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen:
A
Kentekenplaatmodulesteun
B
Bevestigingsbout kentekenplaatverlichting (2)
C
Klem op kentekenplaatmodulesteun (10)
D
Steek de LED-lampdraden door het rubberen vulplaatje vanuit deze richting