RODE VOORREMKLAUWSET
J061262015-03-10
ALGEMEEN
Setnummers
41300152
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie, zie de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Deze set is een directe vervanging voor het standaard (OE) component en wordt op dezelfde manier gemonteerd.
Montagevereisten
Gebruik verse en schone hydraulische remvloeistof uit een afgedichte container. Raadpleeg de servicehandleiding voor het modeljaar en model van uw motorfiets voor het juiste type remvloeistof.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
Dit instructieblad verwijst naar informatie in de servicehandleiding. Voor installatie is een servicehandleiding voor dit modeljaar/model motorfiets vereist. Deze is bij een Harley-Davidson-dealer verkrijgbaar.
WAARSCHUWING
Remmen zijn van cruciaal belang voor de veiligheid. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer indien de remmen moeten worden gerepareerd of vervangen. Remmen waaraan niet het juiste onderhoud is uitgevoerd, kunnen de remwerking negatief beïnvloeden, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00054a)
Setinhoud
VOORBEREIDING
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)
OPMERKING
 • MET sirene: Draai met de afstandsbediening van het beveiligingssysteem dat u bij zich draagt de contactsleutel naar de stand ON (Aan). Raadpleeg de servicehandleiding. Schakel het alarmsysteem uit. Draai de contactsleutel naar de stand OFF (UIT). Verwijder ONMIDDELLIJK de hoofdzekering.
 • ZONDER sirene: Zie de servicehandleiding. Verwijder de hoofdzekering .
MONTAGE
WAARSCHUWING
Contact met DOT 4-remvloeistof kan ernstige problemen met de gezondheid veroorzaken. Het niet dragen van geschikte huid- en oogbescherming kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.
 • Bij inademing: Blijf kalm, zorg voor frisse lucht, roep medische hulp in.
 • Bij aanraking met de huid: Verontreinigde kleding uittrekken. Spoel direct de huid af met veel water voor 15-20 minuten. Roep medische hulp in indien irritatie optreedt.
 • Bij aanraking met de ogen: Spoel de aangedane ogen voor tenminste 15 minuten uit onder stromend water met de oogleden opengehouden. Roep medische hulp in indien irritatie optreedt.
 • Indien ingeslikt: Spoel de mond en drink overvloedig water. Geen braken opwekken. Contact Gif Controle. Roep onmiddellijk medische hulp in.
 • Zie de veiligheidsvoorschriften (SDS) voor meer informatie op sds.harley-davidson.com
(00240e)
MEDEDELING
DOT 4-remvloeistof beschadigt gelakte frameoppervlakken waarmee het in contact komt. Wees altijd voorzichtig en bescherm oppervlakken tegen gemorste vloeistof wanneer aan de remmen wordt gewerkt. Het niet opvolgen van deze instructie kan cosmetische schade tot gevolg hebben. (00239c)
OPMERKING
Wanneer DOT 4-remvloeistof in aanraking komt met de lak, spoel het gebied dan ONMIDDELLIJK af met schoon water.
Dek nabijgelegen motorfietsoppervlakken af om te voorkomen dat de laklaag wordt beschadigd door het weglekken of spetteren van DOT 4-remvloeistof.
WAARSCHUWING
Vervang de remleidingpakkingen. Het opnieuw gebruiken van oorspronkelijke pakkingen kan ertoe leiden dat de remmen niet meer functioneren, waardoor u de controle over de motorfiets kunt verliezen met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00318a)
MEDEDELING
Verwijder voorzichtig de componenten van de remleiding. Beschadiging van het zittingoppervlak kan lekkage veroorzaken. (00320a)
 1. Zie de servicehandleiding. Verwijder de voorremklauw.
 2. Monteer een nieuwe voorremklauw volgens de servicehandleiding.
VOLTOOIING
OPMERKING
Controleer of het contactslot in de stand OFF (Uit) staat voordat de hoofdzekering wordt geïnstalleerd.
 1. Zie de servicehandleiding. Monteer de hoofdzekering.
WAARSCHUWING
Na het verrichten van onderhoud aan de remmen en alvorens met de motorfiets te gaan rijden, dienen de remmen een paar keer 'gepompt' te worden om druk in het remsysteem op te bouwen. Onvoldoende remdruk kan de remwerking negatief beïnvloeden, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00279a)
WAARSCHUWING
Na het repareren van het remsysteem dient u de remmen met lage snelheid te testen. Als de remmen niet goed functioneren kan testen bij hoge snelheden er toe leiden dat u de controle over de motorfiets kunt verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00289a)
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 1. Serviceonderdelen, remklauwset
Tabel 1. Serviceonderdelen
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Remklauwset, voor (rood)
41300152
2
 • Remklauw, voor (rood). Bevat items 3-9.
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3
 • ... Zuigerset (bevat item 4)
41300103
4
 • ... ... Remvet, G40M (2 gram)
42820-04
5
 • ... Blokset, voorrem
41300102
6
 • ... Ontkalker, 'HARLEY-DAVIDSON'
14100606
7
 • ... Ontluchtingsschroef
42827-04
8
 • ... Dop, ontluchting
42828-04
9
 • ... Boutset, voorremklauw (zwart)
41300104
10
 • Remleidingpakking (2)
41756-08