ROAD GLIDE LED BULLET-MISTLAMPMONTAGESETS
J061452015-05-01
ALGEMEEN
Setnummers
68000183, 68000184
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Montagevereisten
Voor een correcte montage van deze set is de afzonderlijke aanschaf van een LED Bullet-mistlampmontageset (onderdeelnr. 68000090 of 68000092) vereist. Raadpleeg de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Er moeten tijdelijk twee gewone moeren van 1/4-20 (niet meegeleverd) worden gebruikt voor de uitlijnprocedure van de mistlamp.
Voor een juiste montage moet voor deze set Loctite® 243 Medium draadborg- en afdichtmiddel – blauw (onderdeelnr. 99642-97) worden gebruikt.
Deze items zijn bij een Harley-Davidson-dealer verkrijgbaar.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
Dit instructieblad verwijst naar informatie in de servicehandleiding. Voor installatie is een servicehandleiding voor dit modeljaar/model motorfiets vereist. Deze is bij een Harley-Davidson-dealer verkrijgbaar.
Setinhoud
VOORBEREIDING
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)
OPMERKING
 • MET sirene: Draai met de afstandsbediening van het beveiligingssysteem dat u bij zich draagt de contactsleutel naar de stand ON (aan). Zie de servicehandleiding. Schakel het alarmsysteem uit. Draai de contactsleutel naar de stand OFF (UIT). Verwijder ONMIDDELLIJK de hoofdzekering.
 • ZONDER sirene: Zie de servicehandleiding. Verwijder de hoofdzekering.
VERWIJDEREN
 1. Leg een schone doek of deken op het werkoppervlak om de gelakte oppervlakken van de buitenkuip te beschermen.
 2. Verwijder het windscherm. Verwijder de kuip. Zie de servicehandleiding.
 3. Ontkoppel de bedrading van de richtingaanwijzers van de connectors op de binnenkuip. Noteer de bedradingsweg aan de binnenkant van de buitenkuip. Trek de bedradingsbevestigingsclips met zelfklevende achterzijde los, zodat de bedrading vrijkomt. Knip de bedrading van de richtingaanwijzer ongeveer op 125–152 mm (5–6 in)van de connector van de binnenkuip af, zodat de richtingaanwijzers van het tapeind kunnen worden verwijderd. Verwijder de houder van de richtingaanwijzer vanuit de binnenkant van de buitenkuip. Bewaar de richtingaanwijzer, de houder en de connector voor hergebruik.
 4. Plaats de buitenkuip met de onderzijde naar beneden op een beschermend werkoppervlak.
 5. OPMERKING
  De boorgeleidingen links en rechts zijn verschillend. De geleidingen passen in de openingen in de kuip bij de montageplaats van de richtingaanwijzer.
 6. Zie Afbeelding 7. Neem de boorgeleidingen (9, 10) uit de set. Plaats één boorgeleiding tijdelijk in de juiste montageopeningen voor de richtingaanwijzer aan een zijde van de kuip. Let op de zones waar de boorgeleiding in contact komt met de lak van de kuip.
 7. Verwijder de boorgeleiding. Leg stroken afplaktape op het kuipoppervlak waar de boorgeleiding in contact komt met de kuip om de lak te beschermen.
 8. Plaats de boorgeleiding terug in de montageopeningen voor de richtingaanwijzer. Bevestig deze met afplaktape.
 9. Schuif een 6 mm (¼ in) boorbit voorzichtig door de boorgeleiding. Boor een gat door de kuip. Verwijder de boor. Verwijder de boorgeleiding.
 10. OPMERKING
  • LEES ALLE AANWIJZINGEN VOORDAT WORDT BEGONNEN met het vergroten van het gat.
  • HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE AANWIJZINGEN kan er toe leiden dat er een zichtbare opening ontstaat tussen het tapeind van de richtingaanwijzer en de kuip.
 11. Vergroot het gat voorzichtig, conform de volgende aanwijzingen, met een boorbit met een diameter van 16 mm (⅝ in):
  1. Zie Afbeelding 1. Tijdens het vergroten van het gat moet haaks op het kuipoppervlak (1) worden geboord, (2) om te voorkomen dat de boor 'wegloopt' waardoor de lak wordt beschadigd.
  2. De boor moet blijven draaien als deze door het gat heen is gekomen. Steek de boor in de kuip alsof deze in parallel ten opzichte van de grond (3) is gemonteerd, om het gat in verticale richting te verlengen.
  3. Maak het gat NIET te groot! Verwijder het overschot aan kuipmateriaal langzaam met een grove vijl met een diameter van 13 mm (½ in) of kleiner. Probeer regelmatig of het tapeind van de richtingaanwijzer in het gat past, zodanig dat er een strakke passing van de bus over het tapeind ontstaat.
 12. Herhaal de stappen 5 t/m 9 voor de tegenoverliggende kant.
 13. Zie Afbeelding 2. Verwijder de bout (3) en de onderlegring van de valbeugelsteun (2) op de binnenkuip (1). Ondersteun het achterste gedeelte van de binnenkuip indien nodig. Herhaal dit voor de andere kant.
1Buitenkuip, FLTR
2Boor haaks op het kuipoppervlak
3Boor alsof parallel ten opzichte van de grond
Afbeelding 1. Een verlengd gat boren
1Binnenkuip, FLTR
2Valbeugelsteun
3Bout
Afbeelding 2. Verwijderen van de bout van de valbeugelsteun
TIJDELIJKE MONTAGE VOOR UITLIJNING VAN LAMPEN
OPMERKING
Zie Afbeelding 3. Vanwege de beperkte toegang tot de bevestigingsbouten MOETEN mistlampen (1) worden uitgelijnd vóór de definitieve montage.
De mistlampen en doorvoertules links en rechts zijn verschillend.
 • De mistlampen moeten met het Bar & Shield logo boven worden geïnstalleerd.
 • De achterzijde van de doorvoertule is voorzien van een ingeslagen letter 'R' (rechts) of 'L' (links).
 1. Zie Afbeelding 4. Neem de afstandshouder van de richtingaanwijzer (1) en de doorvoertule (4) van de juiste zijde uit deze set. Neem de mistlamp van de juiste zijde (11) uit de LED Bullet-mistlampmontageset. Neem de standaard (OE) richtingaanwijzerlamp (2), de bout (5) en de richtingaanwijzerhouder van de juiste zijde (9) die eerder waren verwijderd.
 2. Leid de bedrading van de richtingsaanwijzer door het achterste gat in de afstandshouder en het grote gat in de doorvoertule.
 3. Leid de bedrading van de mistlamp door het grote gat in de doorvoertule. Schuif de doorvoertule over de lange bus van de afstandshouder. Klem de bedrading van de mistlamp tussen de doorvoertule en de inkeping in de afstandshouder.
 4. Voer de bedrading van de richtingaanwijzer en de mistlamp door de rechthoekige opening in de richtingaanwijzerhouder.
 5. Monteer tijdelijk de richtingaanwijzerlamp (2), doorvoertule (4), afstandshouder (1) en de houder (9) met de bout (5). Draai stevig vast.
 6. Neem de mistlampsteun (3), een lange bout (8) en een gewone moer van 1/4-20 (10, niet meegeleverd). Monteer de steun tijdelijk aan de afstandshouder met de bout en moer. Draai de mistlampsteun naar achteren tot deze niet verder kan (zie Afbeelding 3 , onderdeel 2). Draai de bout en moer voldoende aan om de steun op zijn plaats te houden.
 7. Zie Afbeelding 4. Neem de korte bout (6) en de gespleten borgring (7) uit de set. .
 8. Steek de bout door de mistlampsteun (3) zoals weergegeven. Plaats de borgring (7) in het verzonken gat in de steun, tot op de schroefdraad van de bout. Breng een paar druppels Loctite 243 – blauw aan op de schone schroefdraad. Draai de bout in de mistlamp, maar draai deze nog niet volledig vast.
 9. Zie Afbeelding 3. Lijn de mistlamp (1) parallel uit aan de richtingaanwijzerlamp (4). Draai de mistlampbout vast volgens de instructies van de mistlampset.
 10. Herhaal de stappen voor de andere kant.
OPMERKING
Na de definitieve montage zijn de mistlampen instelbaar met een reikwijdte van recht naar voren (5) tot twee graden neerwaarts (6) door de bout (3) los te draaien.
1Bullet mistlamp
2Draai de steun naar achtereen tot deze niet verder meer kan.
3Lange bout
4Richtingaanwijzerlamp
5Mistlamp parallel aan de richtingaanwijzer gericht
6Mistlamp die twee graden lager dan parallel is gericht
Afbeelding 3. Uitlijning mistlamp
1Afstandshouder richtingaanwijzer
2Bullet richtingaanwijzerlamp
3Mistlampsteun
4Doorvoertule afstandshouder richtingaanwijzer
5Bevestigingsbout richtingaanwijzer
6Korte bout
7Gespleten borgring
8Lange bout
9Richtingaanwijzerhouder
10Gewone moer van 1/4-20 (voor tijdelijk gebruik)
11Bullet mistlamp
Afbeelding 4. Tijdelijke montage van lampen (rechterzijde weergegeven).
MONTAGE
1. Zie Afbeelding 4. Verwijder de bout (5) en de steun (9) van de richtingaanwijzer uit het samenstel van lamp en afstandshouder.
2. Plaats de steun in de oorspronkelijke positie in de kuip. Voer de bedrading van de richtingaanwijzer en de mistlamp door het achterste gaat in de buitenkuip en door de rechthoekige opening in de richtingaanwijzerhouder. Monteer de bout door de bus, de doorvoertule en afstandshouder van de richtingaanwijzersteun. Draai deze in de richtingaanwijzer, maar draai niet volledig vast.
OPMERKING
Trek voorzichtig aan de bedrading om het bedradingsgedeelte buiten de kuip strak te trekken. Zorg ervoor dat de mistlampdraad niet bekneld raakt en via de inkeping blijft lopen tussen de afstandshouder en doorvoertule.
Voer de draden achter de gevormde hoek in de richtingaanwijzersteun langs.
3. Draai de bout van de richtingaanwijzer vast volgens de servicehandleiding.
4. Herhaal dit voor de andere kant.
5. Bevestig de paars/bruine connectordraad aan de paars/bruine draad van de richtingaanwijzer met een afgesloten stootverbinder (11) uit de set. Zie Afbeelding 5 , onderdeel 6. Bevestig de blauwe connectordraad aan de blauwe draad vanaf de richtingaanwijzer met een tweede afgesloten stootverbinder. Laat de zwarte draden vooralsnog afgeknipt zitten.
6. Knip de bedrading van de mistlamp dichtbij de tweepolige connector af. Gooi de connector weg.
7. Meet een afstand van ongeveer 200 mm (8 in) vanaf het einde van de bedrading van de mistlamp.
a. Verwijder op die plaats 25–50 mm (1–2 in) van de buitenmantel.
b. Knip de zwarte draad af in de opening, die zich het verst van de mistlamp af bevindt. Trek het overschot aan zwarte draad uit het einde van de draadmantel.
c. Zie Afbeelding 5. Bevestig de zwarte draad van de mistlamp aan de eerder afgeknipte zwarte draden naar de richtingaanwijzer met een afgesloten stootverbinder (6).
8. Zie Afbeelding 6. Plaats een overbruggingsdraadboom van de mistlamp (6) uit de set in gat 4 van connector [31B]. Maak de mistlampdraad rechts vast aan de blauwzwarte overbruggingsdraad met behulp van een afgesloten stootverbinder
1Richtingaanwijzer rechtsvoor
2Richtingaanwijzer linksvoor
3Mistlamp (2)
4FLTR-kuipkabelboom
5Overbruggingsdraadboom mistlamp (2)
6Afgesloten stootverbinder (8)
Afbeelding 5. Bedradingsschema, Road Glide LED Bullet-mistlampen
1Connector voorste richtingaanwijzers 31B
2De connectorclip is naar boven gericht
3Blauwe [BE] draad in gat 1
4Paarsbruine [V-BN] draad in gat 2
5Zwarte (BK) draad in gat 3
6Blauwzwarte (BE/BK) overbruggingsdraad in gat 4
7Klemclips zijn naar onderen gericht
Afbeelding 6. Plaats de Overbruggingsdraadklem in gat 4
9. Herhaal de stappen 1-8 voor de tegenoverliggende kant.
10. Bevestig de bedrading van de richtingaanwijzer en van de mistlamp onder de eerder losgetrokken bedradingsbevestigingsclips met zelfklevende achterzijde. Vervang eventueel beschadigde clips (F, afzonderlijk verkrijgbaar).
11. Zet eventueel overtollige draad op de oorspronkelijke plaats vast met tape of kabelbinders.
12. Plaats de buitenkuip bij de voorzijde van het voertuig. Sluit de bedrading van de richtingaanwijzer aan.
13. Neem de twee lange bouten (8) uit de set. Breng een paar druppels Loctite 243 – blauw aan op de schone schroefdraad.
14. Monteer de buitenkuip volgens de instructies in de servicehandleiding, met de volgende uitzondering:
a. Bevestig de steun (5) van de mistlamp (onderdeel B) op de afstandshouder van de richtingaanwijzer (1, 2) met de lange bouten (8, die al eerder met tijdelijke moeren zijn bevestigd) uit deze set.
b. Verwijder de tijdelijke moeren en gooi deze weg. Draai de bout (8) met de hand in de mediabox in de binnenkuip. OPMERKING: Er zijn mogelijk een paar pogingen nodig om de boutschroefdraad in de schroefdraadinzetstukken van de mediabox te laten grijpen.
c. Als de bout kan worden ingedraaid, moet deze worden aangehaald met 10,2 N·m (7,5 ft-lbs). HAAL NIET TE VAST AAN! Door een groot aanhaalmoment kunnen de schroefdraadinzetstukken van de mediabox worden beschadigd.
d. Herhaal dit voor de andere kant.
15. Modellen ZONDER een mistlampschakelaar: Zie:
 • de onderdelencatalogus voor dit voertuigmodel,
 • het gedeelte Parts and Accessories (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig), of
 • bezoek een Harley-Davidson-dealer
voor een standaard (OE) mistlampschakelaar. Monteer de schakelaar volgens de instructies in de servicehandleiding.
VOLTOOIING
OPMERKING
Controleer of het contactslot op OFF (uit) staat, voordat de hoofdzekering geïnstalleerd wordt om mogelijke beschadiging van de geluidsinstallatie te voorkomen.
 1. Zie de servicehandleiding. Installeer de hoofdzekering.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 7. Serviceonderdelen, Road Glide LED Bullet-hulplampsets
SERVICEONDERDELEN
Tabel 1. Serviceonderdelen
Set
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
Set 68000183
(verchroomd)
1
Afstandshouder, richtingaanwijzer (rechts, verchroomd)
67800558
2
Afstandshouder, richtingaanwijzer (links, verchroomd)
67800559
3
Steun, mistlamp (verchroomd) (2)
68000185
Set 68000184
(zwart)
1
Afstandshouder, richtingaanwijzer (rechts, zwart)
67800560
2
Afstandshouder, richtingaanwijzer (links, zwart)
67800561
3
Steun, mistlamp (zwart) (2)
68000186
Gemeenschappelijke onderdelen
voor BEIDE sets
4
Pakking, rechts
68000187
5
Pakking, links
68000188
6
Inbusbolkopbout, 5/16-18 x 19 mm (¾ in) (verchroomd) (2)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
7
Gespleten borgring, 5/16 in, roestvrij staal (2)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
8
Inbusdopbout, 1/4-20 x 83 mm (3¼ in) lang, klasse 8 (2)
10500081
9
Boorgeleiding (rechts)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
10
Boorgeleiding (links)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
11
Afgesloten stootverbinder (8)
70585-93
12
Kabelbinder (2)
10065
13
Overbruggingsdraadboom mistlamp (2)
69201503
Onderdelen genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen:
A
Standaard (OE) richtingaanwijzer (2)
B
Standaard (OE) richtingaanwijzerhouder (2)
C
Standaard (OE) richtingaanwijzerbout (2)
D
Gewone moer van 1/4-20 (voor tijdelijk gebruik)
E
LED-mistlampset (afzonderlijk verkrijgbaar)
F
Bedradingsbevestigingsclips met zelfklevende achterzijde (onderdeelnr. 11100066)