VERLENGDOPKITS RICHTINGAANWIJZERSCHAKELAAR
J056112012-10-19
ALGEMEEN
Setnummers
71500177, 71500178, 71500179 en 71500180
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Deze verlengdoppen voor richtingaanwijzerschakelaars zijn een directe vervanging voor de richtingaanwijzerschakelaardoppen van de standaarduitrusting (OE). Monteer deze op dezelfde wijze.
Installatievereisten
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
Dit instructieblad verwijst naar informatie in de servicehandleiding. Voor bevestiging is een servicehandleiding voor dit modeljaar/model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
Setinhoud
VOORBEREIDING
OPMERKING
Voor motorfietsen met sirene:
 • 2007 en later: Controleer of de handsfree afstandsbediening aanwezig is. Zet de contactsleutelschakelaar in de stand IGNITION (ontsteking).
 • 2006 en eerder: Schakel de sirene uit met de afstandsbediening.
Bij modellen met hoofdzekering:
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)
 1. Raadpleeg de servicehandleiding en verwijder de hoofdzekering.
Bij modellen met hoofdstroomonderbreker (behalve VRSC):
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motor per ongeluk start, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de minkabel (-) van de accu worden losgekoppeld. (00048a)
OPMERKING
Bij Sportster®-modellen van 2004 en later kan de minkabel van de accu het makkelijkst losgekoppeld worden bij het motorcarter.
 1. Alle modellen behalve VRSC-modellen: Raadpleeg de servicehandleiding en volg de instructies om het zadel te verwijderen en de minkabel (zwart) van de minpool (-) van de accu los te koppelen. Bewaar alle bevestigingsmaterialen van het zadel. VRSC-modellen: Raadpleeg de servicehandleiding en volg de instructies om de minkabel (zwart) van de minpool (-) van de accu los te koppelen.
 2. Bij ALLE modellen: Zet de contactsleutel UIT als dat nog niet gedaan is.
VERWIJDEREN
1. Verwijder de linker- en rechterstuurschakelaarbehuizing zoals in de servicehandleiding is vermeld.
OPMERKING
Voor het vervangen van de richtingaanwijzerschakelaardoppen is het niet noodzakelijk de schakelaarkabels los te koppelen.
2. Type I: Zie Afbeelding 3 (bovenaanzicht). Type II: Zie Afbeelding 3 (onderaanzicht).
a. Verwijder de richtingaanwijzerschakelaar (C of D) van de schakelaar (A of B) volgens de instructies in de servicehandleiding.
b. Zie Afbeelding 1. Wrik voorzichtig de momenteel gemonteerde richtingaanwijzerschakelaardop (1) omhoog van de sleufas (2) of de scharnierpen (3) op de schakelaar.
c. Verwijder de schakelaardop van de schakelaar. De schakelaardop kan worden gerecycled of op de juiste wijze worden weggegooid.
d. Herhaal dit voor de tegenoverliggende richtingaanwijzerschakelaar en -dop.
e. Verwijder één schakelmodule (H of I) van de stuurschakelaarbehuizing volgens de instructies in de servicehandleiding.
f. Zie Afbeelding 1. Wrik voorzichtig de momenteel gemonteerde richtingaanwijzerschakelaardop (1) naar boven en los van één van de scharnierpennen (2 of 3) op de schakelaarmodule.
g. Hef de schakelaardop op van de resterende scharnierpen en verwijder de dop van de module. De schakelaardop kan worden gerecycled of op de juiste wijze worden weggegooid.
h. Herhaal dit voor de tegenoverliggende schakelaarmodule en -dop.
Tabel 1. Stijlen verlengdoppen schakelaar
Type
Geschikt voor
I
Alle modellen BEHALVE:
 • Softail-modellen van 2011 en later
 • Dyna-modellen van 2012 en later
II
Softail-modellen van 2011 en later
Dyna-modellen van 2012 en later
INSTALLEREN
OPMERKING
De transparante beschermlaag is bedoeld om de richtingaanwijzerschakelaardop te beschermen tijdens montage. Verwijder deze laag alleen na afloop van de installatie.
Voor type I schakelaars:
1. Zie Afbeelding 3. Selecteer de juiste verlengdop van de richtingaanwijzerschakelaar (2 of 3) uit de set.
2. Zie Afbeelding 2. Steek de schakelaar (3) vanaf de binnenkant van de onderste behuizing (1) zo ver mogelijk door de rechthoekige opening (2).
3. Plaats de dop (7) op de schakelaar, waarbij u het gat in een hoek over de scharnierpen (5) op de richtingaanwijzerschakelaar houdt.
1Juiste installatie van de schakelaardop
2Verwijderen van de schakelaardop van de scharnierpen of sleuf
3Verwijderen van de schakelaardop van de scharnierpen
4Installeren van de schakelaardop op de scharnierpen
5Installeren van de schakelaardop op de scharnierpen of sleuf
Afbeelding 1. Verwijderen en vervangen van de schakelaardop
1Onderste behuizing stuurschakelaar
2Rechthoekige opening
3Richtingaanwijzerschakelaar
4Sleufas
5Scharnierpen
6Lipje (2)
7Verlengdop schakelaar
Afbeelding 2. Installatie schakelaardop (type I, linkerkant getoond)
4. Druk de schakelaardop voorzichtig op de sleufas (4), waarbij u de dop heen en weer beweegt totdat de pen vastklikt in het gat.
5. Trek de schakelaar terug in de behuizing en druk de lipjes (6) aan de zijkant van de schakelaar in de sleuven van de behuizing.
6. Beweeg de schakelaar heen en weer en controleer of deze goed werkt.
7. Zie Afbeelding 3. Bevestig de schakelaar aan de onderste behuizing met de bout (G) die u eerder hebt verwijderd.
8. Herhaal stap 1 t/m 7 voor de tegenoverliggende richtingaanwijzerschakelaar.
9. Monteer de richtingaanwijzerschakelaars opnieuw in de stuurschakelaarassemblage volgens de instructies in de servicehandleiding. Wees voorzichtig bij het plaatsen van de schakelaars om beschadiging te voorkomen.
10. Zet de linker- en rechterschakelaarbehuizing in elkaar. Raadpleeg de servicehandleiding. Verwijder de transparante montagebeschermlagen en gooi deze naar behoren weg.
Voor type II schakelmodules:
 1. Zie Afbeelding 3. Selecteer de juiste verlengdop van de richtingaanwijzerschakelaar (5 of 6) uit de set.
 2. Zie Afbeelding 1. Plaats de dop op de schakelaar, waarbij u het bovenste gat in een hoek over de scharnierpen (4) op de schakelaar houdt.
 3. Druk de schakelaardop voorzichtig op de tweede scharnierpen (5), waarbij u de dop heen en weer beweegt totdat de pen vastklikt in het gat.
 4. Beweeg de schakelaardop heen en weer en controleer of deze goed werkt.
 5. Monteer de schakelaarmodules opnieuw in de schakelaarbehuizingen volgens de instructies in de servicehandleiding. Wees voorzichtig bij het plaatsen van de schakelaars om beschadiging te voorkomen.
 6. Zet de linker- en rechterschakelaarbehuizing in elkaar. Raadpleeg de servicehandleiding. Verwijder de transparante beschermlagen en gooi deze weg.
VOLTOOIING
OPMERKING
Om mogelijke beschadiging van het geluidssysteem te voorkomen, dient de contactsleutelschakelaar op OFF (uit) te staan, voordat de hoofdzekering of de minkabel van de accu opnieuw geïnstalleerd worden.
1. Modellen met hoofdzekering: Raadpleeg de servicehandleiding en plaats de hoofdzekering. Modellen met hoofdstroomonderbreker:
a. Bij alle modellen behalve bij de XL: Raadpleeg de servicehandleiding en bevestig de minkabel van de accu. Breng een dunne laag Harley-Davidson smeermiddel voor elektrische contacten (onderdeelnr. 99861-02), vaseline of corrosiewerend middel aan op de accupool.
b. Alleen bij XL-modellen: Raadpleeg de servicehandleiding en sluit de minkabel van de accu (-) bij het motorcarter aan.
WAARSCHUWING
Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)
2. Bij ALLE modellen: Raadpleeg de servicehandleiding en bevestig het zadel.
3. Controleer of alle stuurschakelaars goed werken.
SERVICEONDERDELEN
Tabel 2. Serviceonderdelen
Set
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
Set 71500179
(Zwart, type I)
Modellen BEHALVE
 • modellen van 2011 en Softail-modellen
 • modellen van 2012 en Dyna-modellen
1
Verlengdop richtingaanwijzerschakelaarset (bevat items 2 en 3)
71500179
2
 • Schakelaarverlengdop, rechterrichting (zwart)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3
 • Schakelaarverlengdop, linkerrichting (zwart)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Set 71500180
(Verchroomd, type I)
Modellen BEHALVE
 • modellen van 2011 en Softail-modellen
 • modellen van 2012 en Dyna-modellen
1
Verlengdop richtingaanwijzerschakelaarset (bevat items 2 en 3)
71500180
2
 • Schakelaarverlengdop, rechterrichting (verchroomd)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3
 • Schakelaarverlengdop, linkerrichting (verchroomd)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Set 71500177
(Zwart, type II)
modellen van 2011 en Softail-modellen
modellen van 2012 en Dyna-modellen
4
Verlengdop richtingaanwijzerschakelaarset (bevat items 5 en 6)
71500177
5
 • Schakelaarverlengdop, rechterrichting (zwart)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
6
 • Schakelaarverlengdop, linkerrichting (zwart)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Set 71500178
(Verchroomd type II)
modellen van 2011 en Softail-modellen
modellen van 2012 en Dyna-modellen
4
Verlengdop richtingaanwijzerschakelaarset (bevat items 5 en 6)
71500178
5
 • Schakelaarverlengdop, rechterrichting (verchroomd)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
6
 • Schakelaarverlengdop, linkerrichting (verchroomd)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Items genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen:
A
Rechterrijschakelaarset stuur (type I)
B
Linkerrijschakelaarset stuur (type I)
C
Rechterrichtingaanwijzerschakelaarset (type I)
D
Linkerrichtingaanwijzerschakelaarset (type I)
E
Dop rechterrichtingaanwijzerschakelaar
F
Dop linkerrichtingaanwijzerschakelaar
G
Standaard (OE) schakelaar montagebout
H
Rechterrijschakelaarmodule stuur (type II)
I
Linkerrijschakelaarmodule stuur (type II)
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 3. Serviceonderdelen, sets verlengdoppen richtingaanwijzerschakelaars