KOPPELINGSHOOFDCILINDERAFDEKKINGSSET
J063402016-08-22
ALGEMEEN
Setnummer
37000278
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte "Parts and Accessories" (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Setinhoud
MONTAGE
Draai het voorwiel helemaal tot de rechter vorkaanslag en stabiliseer de hoofdcilinder.
WAARSCHUWING
Contact met DOT 4-remvloeistof kan ernstige problemen met de gezondheid veroorzaken. Het niet dragen van geschikte huid- en oogbescherming kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.
  • Bij inademing: Blijf kalm, zorg voor frisse lucht, roep medische hulp in.
  • Bij aanraking met de huid: Verontreinigde kleding uittrekken. Spoel direct de huid af met veel water voor 15-20 minuten. Roep medische hulp in indien irritatie optreedt.
  • Bij aanraking met de ogen: Spoel de aangedane ogen voor tenminste 15 minuten uit onder stromend water met de oogleden opengehouden. Roep medische hulp in indien irritatie optreedt.
  • Indien ingeslikt: Spoel de mond en drink overvloedig water. Geen braken opwekken. Contact Gif Controle. Roep onmiddellijk medische hulp in.
  • Zie de veiligheidsvoorschriften (SDS) voor meer informatie op sds.harley-davidson.com
(00240e)
MEDEDELING
DOT 4-remvloeistof beschadigt gelakte frameoppervlakken waarmee het in contact komt. Wees altijd voorzichtig en bescherm oppervlakken tegen gemorste vloeistof wanneer aan de remmen wordt gewerkt. Het niet opvolgen van deze instructie kan cosmetische schade tot gevolg hebben. (00239c)
Dek nabijgelegen oppervlakken van de motorfiets af met een beschermende polyethyleendoek om te voorkomen dat de laklaag wordt beschadigd door het weglekken of spetteren van DOT 4-remvloeistof.
Wanneer DOT 4-remvloeistof in aanraking komt met de lak, spoel het gebied dan ONMIDDELLIJK af met schoon water.
1. Reinig het koppelingshoofdcilinderdeksel voor en het gebied eromheen. Verwijder het originele deksel, de pakking en de bouten, en gooi deze weg.
OPMERKING
In het koppelingssysteem van dit voertuig wordt DOT 4-REMVLOEISTOF gebruikt. Mix geen verschillende graden remvloeistof met elkaar; deze zijn niet compatibel. Het mengen van verschillende vloeistoftypen kan de koppeling negatief beïnvloeden en ertoe leiden dat de koppeling niet meer functioneert, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan.
WAARSCHUWING
Contact met DOT 4-remvloeistof kan ernstige problemen met de gezondheid veroorzaken. Het niet dragen van geschikte huid- en oogbescherming kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.
  • Bij inademing: Blijf kalm, zorg voor frisse lucht, roep medische hulp in.
  • Bij aanraking met de huid: Verontreinigde kleding uittrekken. Spoel direct de huid af met veel water voor 15-20 minuten. Roep medische hulp in indien irritatie optreedt.
  • Bij aanraking met de ogen: Spoel de aangedane ogen voor tenminste 15 minuten uit onder stromend water met de oogleden opengehouden. Roep medische hulp in indien irritatie optreedt.
  • Indien ingeslikt: Spoel de mond en drink overvloedig water. Geen braken opwekken. Contact Gif Controle. Roep onmiddellijk medische hulp in.
  • Zie de veiligheidsvoorschriften (SDS) voor meer informatie op sds.harley-davidson.com
(00240e)
2. Vul het reservoir met DOT 4-remvloeistof. Gebruik de oude remvloeistof niet opnieuw. Gebruik uitsluitend DOT 4-vloeistof uit een afgedichte container.
WAARSCHUWING
Controleer of het ontluchtingsgaatje van de hoofdremcilinder niet geblokkeerd is. Als het ontluchtingsgaatje geblokkeerd is, kunnen de remmen gaan slepen of vergrendelen en kunt u de controle over de motorfiets verliezen, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00317a)
3. Controleer de juiste werking van de ontlastklep van de hoofdremcilinder door het koppelingspedaal te bedienen. Als de interne componenten goed werken, zal er een klein beetje vloeistof door het vloeistofoppervlak in het reservoir omhoogkomen.
OPMERKING
Controleer voordat u het hoofdremcilinderdeksel monteert, of de dekselpakkingbalg niet is uitgezet. Als de balg is uitgezet, zal tijdens montage van het deksel remvloeistof uit het reservoir lekken wat de laklaag kan beschadigen.
4. Zie Afbeelding 1. Het ene uiteinde van het deksel van de hoofdremcilinder is groter dan het andere. Monteer het deksel (met ingedrukte pakking) op het hoofdcilinderreservoir. Plaats het grotere uiteinde boven de fitting van de koppelingsleiding. Bevestig het deksel en de pakking op het reservoir met de twee onverliesbare bouten. Haal de schroeven aan tot 0,8–1,2 N·m (7–11 in-lbs).
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 1. Serviceonderdelen, hoofdremcilinderdekselset
Tabel 1. Serviceonderdelen
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Sticker, DOT 4-remvloeistof
98-16711
2
Bout (2)
42858-06A
3
Deksel, koppelingshoofdcilinder voor
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4
Pakking, hoofdremcilinderdeksel
36700147