FLHT DRAADBOOM ONAFHANKELIJKE BEDIENING EXTRA VOORLAMPEN
J055342011-12-14
ALGEMEEN
Setnummer
69200441
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Installatievereisten
Na het losnemen van de accuklem is het gebruik van smeermiddel elektrische contactpunten (H-D onderdeelnr. 99861-02) of gelijkwaardig vereist. Dit item is bij een Harley-Davidson-dealer verkrijgbaar.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
Dit instructieblad verwijst naar informatie in de servicehandleiding. Voor bevestiging is een servicehandleiding voor dit modeljaar/model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
ELEKTRISCHE OVERBELASTING
MEDEDELING
U kunt u het oplaadsysteem van het motorvoertuig overbelasten indien u te veel elektrische accessoires aanbrengt. Als de op een bepaald moment gebruikte accessoires samen meer stroom verbruiken dan het laadsysteem kan opwekken, kan de accu als gevolg van het stroomverbruik leegraken waardoor er schade aan het elektrische systeem van de motorfiets kan ontstaan. (00211d)
WAARSCHUWING
Bij het installeren van een elektrische accessoire moet u controleren of het maximale amperage van de zekering of stroomonderbreker die het circuit beschermt dat u wijzigt, niet wordt overschreden. Het overschrijden van het maximale amperage kan leiden tot defecten in het elektrische systeem, hetgeen ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00310a)
De extra voorlampen hebben tot max. 4,56 A extra stroom nodig van het elektrische systeem als ze ingeschakeld zijn.
Setinhoud
Deze set bestaat uit een nieuwe draadboom en deze instructies. Er zijn geen serviceonderdelen beschikbaar voor deze set.
VOORBEREIDING
OPMERKING
Voor motorfietsen met sirene:
  • 2007 en later: Controleer of de handsfree afstandsbediening aanwezig is. Zet de contactsleutelschakelaar in de stand IGNITION (ontsteking).
  • 2006 en eerder: Schakel de sirene uit met de afstandsbediening.
Bij modellen met hoofdzekering:
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)
  1. Raadpleeg de servicehandleiding en verwijder de hoofdzekering.
Bij modellen met hoofdstroomonderbreker:
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motor per ongeluk start, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de minkabel (-) van de accu worden losgekoppeld. (00048a)
  1. Raadpleeg de servicehandleiding en volg de instructies om het zadel te verwijderen en de minkabel (zwart) van de minpool (-) van de accu los te koppelen. Bewaar alle bevestigingsmaterialen van het zadel.
  2. Bij ALLE modellen: Zet de contactsleutel UIT als dat nog niet gedaan is.
INSTALLEREN
1. Verwijder de kuip zoals aangegeven in de servicehandleiding.
2. Zie Afbeelding 1. Ontkoppel de 12-polige kuipkapschakelaar-connector [105]; deze bevindt zich op de binnenkuipsteun naast de rechter (remhendelzijde) kuipsteunbeugel.
3. Steek de draadboom voor onafhankelijke bediening van de extra lampen in het contacthuis [105B] van de draadboom van de binnenste kuipkap, en in het pinhuis [105A] van de verbindingsdraadboom.
Afbeelding 1. Kuipkapschakelaarconnector [105]
4. Monteer de kuip gedeeltelijk, volgens de procedure in de servicehandleiding, door de drie bouten met platte onderlegringen net onder het windscherm een paar slagen in te schroeven.
5. Modellen met hoofdzekering: Raadpleeg de servicehandleiding en plaats de hoofdzekering. Modellen met hoofdstroomonderbreker: Raadpleeg de servicehandleiding en bevestig de minkabel van de accu. Breng een dunne laag Harley-Davidson smeermiddel voor elektrische contacten (onderdeelnr. 99861-02), vaseline of corrosiewerend middel aan op de minpool van de accupool
6. Controleer de werking van de extra lampen.
  • Zet de contactsleutelschakelaar in de stand IGNITION (ontsteking), maar start de motor niet. Het dimlicht van de koplamp moet nu AAN zijn.
  • Plaats de schakelaar op de kuipkap voor de extra lampen in de stand AAN en vervolgens UIT. De extra lampen moeten dan overeenkomstig AAN en UIT gaan.
  • Zet de koplampdimmerschakelaar aan de linker stuurbediening in de stand HI (groot licht) om het groot licht in te schakelen. Plaats de schakelaar op de kuipkap voor de extra lampen in de stand AAN en vervolgens UIT. De extra lampen moeten dan overeenkomstig AAN en UIT gaan.
  • Zet de contactsleutel in de stand ACCESSORY (accessoire). De koplamp moet UIT gaan. Plaats de schakelaar op de kuipkap voor de extra lampen in de stand AAN en vervolgens UIT. De extra lampen moeten dan overeenkomstig AAN en UIT gaan.
  • Zet de contactsleutel op OFF (uit). Plaats de schakelaar op de kuipkap voor de extra lampen in de stand AAN en vervolgens UIT. De extra lampen mogen niet oplichten.
7. Voltooi de installatie van de kuip volgens de instructies in de servicehandleiding.
WAARSCHUWING
Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)
8. Modellen met hoofdstroomonderbreker: Raadpleeg de servicehandleiding en bevestig het zadel. Modellen met hoofdzekering: Installeer de zijafdekking.