Sierlijst luchtkanaal
J060802014-10-01
ALGEMEEN
Setnummer
61300461, 61300505
Modellen
Voor de modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Montage vereisten
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
Setinhoud
Zie Afbeelding 1. Er zijn geen serviceonderdelen beschikbaar voor deze set.
INSTALLEREN
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)
1. Raadpleeg de servicehandleiding. Verwijder de hoofdzekering.
OPMERKING
Laat het windscherm niet op zijn plaats zitten terwijl de kuip is verwijderd. Het windscherm kan komen te vallen en beschadigd raken.
2. Raadpleeg de servicehandleiding. Verwijder de kuip en het windscherm.
3. Maak de koplampstekker los.
4. Werk vanuit de binnenkant van de kuip. Verwijder de gemonteerde sierlijst van het luchtkanaal door het plakband met een dun mesje door te snijden.
5. Reinig het oppervlak met een mengsel van 50 tot 70 procent isopropylalcohol en 30 tot 50 procent gedestilleerd water. Laat het helemaal drogen. Controleer of er geen lijmresten meer aan de kuip zitten.
1Sierlijst luchtkanaal
2Plakker (6)
Afbeelding 1. Sierlijst luchtkanaal
6. Verwijder de beschermstrook van de plakkers op de nieuwe sierlijst.
7. Zet de sierlijst op zijn plaats, de bovenrand eerst. Druk vervolgens de onderste rand op zijn plaats.
8. Druk gelijkmatig op de sierlijst op de plaatsen waar de plakkers zitten.
9. Raadpleeg de servicehandleiding. Sluit de koplampstekker aan. Monteer de kuip en het windscherm.
10. Raadpleeg de servicehandleiding. Plaats de hoofdzekering.