CUSTOM HANDHENDELSETS
J057202013-06-01
ALGEMEEN
Setnummers
36700067, 36700066, 36700065, 36700064 en 36700091
Modellen
Voor de modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Vereiste gereedschappen en materialen
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
WAARSCHUWING
Remmen zijn van cruciaal belang voor de veiligheid. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer indien de remmen moeten worden gerepareerd of vervangen. Remmen waaraan niet het juiste onderhoud is uitgevoerd, kunnen de remwerking negatief beïnvloeden, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00054a)
Setinhoud
INSTALLEREN VAN DE REMHENDEL
WAARSCHUWING
Contact met DOT 4-remvloeistof kan ernstige problemen met de gezondheid veroorzaken. Het niet dragen van geschikte huid- en oogbescherming kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.
  • Bij inademing: Blijf kalm, zorg voor frisse lucht, roep medische hulp in.
  • Bij aanraking met de huid: Verontreinigde kleding uittrekken. Spoel direct de huid af met veel water voor 15-20 minuten. Roep medische hulp in indien irritatie optreedt.
  • Bij aanraking met de ogen: Spoel de aangedane ogen voor tenminste 15 minuten uit onder stromend water met de oogleden opengehouden. Roep medische hulp in indien irritatie optreedt.
  • Indien ingeslikt: Spoel de mond en drink overvloedig water. Geen braken opwekken. Contact Gif Controle. Roep onmiddellijk medische hulp in.
  • Zie de veiligheidsvoorschriften (SDS) voor meer informatie op sds.harley-davidson.com
(00240e)
MEDEDELING
DOT 4-remvloeistof beschadigt gelakte frameoppervlakken waarmee het in contact komt. Wees altijd voorzichtig en bescherm oppervlakken tegen gemorste vloeistof wanneer aan de remmen wordt gewerkt. Het niet opvolgen van deze instructie kan cosmetische schade tot gevolg hebben. (00239c)
OPMERKING
Veeg eventuele gemorste remvloeistof onmiddellijk op met een schone, droge en zachte doek. Veeg de betreffende plaats vervolgens af met een schone, vochtige en zachte doek (kleine plekken) of was het af met veel zeepwater (grote plekken).
Dek nabijgelegen motorfietsoppervlakken af met een beschermende polyethyleendoek om te voorkomen dat de laklaag wordt beschadigd door het weglekken of spetteren van DOT 4-remvloeistof.
  1. Verwijder de standaard (OE) remhendel volgens de instructies in de servicehandleiding.
  2. Installeer de nieuwe remhendel volgens de instructies in de servicehandleiding.
INSTALLEREN VAN DE KOPPELINGSHENDEL
Zie KOPPELINGSBEDIENING in de servicehandleiding voor procedures voor het verwijderen, installeren en afstellen van de koppelingshendel (8).
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 1. Serviceonderdelen, handhendel (type met sleuf afgebeeld)
Tabel 1. Serviceonderdelen, handhendelsets
Set
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
Set 36700065
Verchroomde hendels
1
Remhendel, verchroomd (inclusief items 3 t/m 7)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2
Koppelingshendel, verchroomd (inclusief items 8 t/m 11 en 13)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Set 36700064
Zwarte hendels
1
Remhendel, zwart (inclusief items 3 t/m 7)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2
Koppelingshendel, zwart (inclusief items 8 t/m 11 en 12)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Set 36700066
Gesleufde handhendels
1
Remhendel, gesleufd (inclusief items 3 t/m 7)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2
Koppelingshendel, gesleufd (inclusief items 8 t/m 11)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Set 36700067
Hendels, Edge Cut
1
Remhendel, gesleufd (inclusief items 3 t/m 7)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2
Koppelingshendel, gesleufd (inclusief items 8 t/m 11 en 12)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Set 36700091
Verchroomde hendels
1
Remhendel, gesleufd (inclusief items 3 t/m 7)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2
Koppelingshendel, gesleufd (inclusief items 8 t/m 11)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Gezamenlijke onderdelen
in ALLE sets
3
Remhendel (inclusief item 4)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4
  • Draaibus, remhendel
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
5
Draaipenset (gepolijst) Voor alle sets BEHALVE 36700064 (inclusief items 6 en 7) draaipenset (zwart). Voor set 36700064 (inclusief items 6 en 7)
42105-06A
42860-06B
6
  • Draaipen, remhendel
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
7
  • Sluitring
11615
8
Koppelingshendel
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
9
Bus
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
10
Bus- en rolset
46246-01
11
Sluitring
11143
12
Scharnierpen, zwart
38738-08
13
Scharnierpen, roestvrij staal
45032-82
Items waarnaar wordt verwezen, maar niet zijn opgenomen in de set:
A
Voorste hoofdremcilinder
B
Koppelingshoofdcilinder