LCD OLIE TEMPERATUR/NIVEAU PEILSTOK
J046752023-08-26
ALGEMEEN
Onderdeelnummers
Chroom: 63004-09B, 63002-09B, 62955-09B, 62946-09B, 62974-09A, 62700005A, 62700009, 62700180A
Zwart: 63030-09B, 63055-09B, 63131-09B, 63065-09B, 62700011A, 62700194A
Peilstok Service Kit (met vervangende batterij): 91800066A
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandel catalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Setinhoud
WAARSCHUWING
Bevat knoopcelbatterij. Inslikken kan ernstig of dodelijk letsel to gevolg hebben. (13807a)
Er zijn geen serviceonderdelen voor de LCD-montage of peilstok. Een vervangende CR 2032-batterij (onderdeelnummer 66373-06) is beschikbaar voor afzonderlijke aankoop voor alle olietemperatuur- / niveaupeilstokken.
Een Peilstok Service Set (Onderdeelnr. 91800066), die O-ringen, schroeven en een vervangende CR 2032 batterij bevat, is beschikbaar voor bepaalde modellen (zie Tabel 1 en Afbeelding 3 ).
LCD-PEILSTOK INSTALLATIE
 1. Verwijder de original equipment (OE) peilstok uit de vulleiding.
 2. Peilstok zonder schroefdraad: Lichtjes olie aanbrengen op de nieuwe O-ring van de LCD-peilstok. Installeer de peilstok zodat het weergave venster is: Duw de peilstok recht in de vulleiding totdat deze vastzit.
  1. horizontaal,
  2. leesbaar van links naar rechts,
  3. met Bar and Shield logo aan de linkerkant (naar achteren).
 3. Peilstok met schroefdraad: Lichtjes olie aanbrengen op de O-ring. Schroef peilstok in de transmissie net zoals de OE-peilstok. Als de richting van het display bij volledig zitten onbevredigend is, raadpleegt u De weergavehoek aanpassen verderop in deze instructies.
OPMERKING
Om zeker te zijn van correcte metingen, MOET de peilstok stevig tegen de flens aan zitten.
LCD-PEILSTOK GEBRUIK EN VERZORGING
Verwijdering van de peilstok.
De peilstok moet uit de vulleiding worden verwijderd om olie toe te voegen of om de interne batterij te onderhouden.
De olietemperatuur en het olieniveau weergeven
Zie Afbeelding 1 . Druk op de rubberen knop op de voorkant en laat deze los om het weer te geven:
 • temperatuur van olie in olietank in graden Fahrenheit (° F).
 • motoroliepeil.
Het display wordt na ongeveer tien seconden automatisch uitgeschakeld.
MEDEDELING
Giet er niet te veel olie in. Gebeurt dat wel, dan kan de olie in het luchtfilter terecht komen met beschadigingen aan de uitrusting en/of storingen tot gevolg. (00190b)
OPMERKING
Het oliepeil kan niet goed worden gemeten:
 • bij een koude motor
 • zet de motorfiets rechtop
 • met draaiende motor
Op 2000-2004 Softail-modellen met originele peilstok wordt het oliepeil gecontroleerd met de motorfiets rechtopstaand (NIET leunend op de zijstandaard).
Op 2000-latere Softail-modellen met LCD-olietemperatuur/-niveau peilstok, oliepeilinspectie moet worden gedaan met motorfiets op vlakke grond, LEUNEND op de zijstandaard.
Voor inspectie van het oliepeil vóór de rit:
Met de motorfiets op vlakke grond, LEUNEND op de zijstandaard :
 • Het juiste oliepeil zou zijn zoals aangegeven in Afbeelding 1 , de display 4-8 (balken met oliepeil en knipperende olietemperatuur, gevolgd door het bericht "KOUDE OLIE" als de motor koud is). Voeg bij een koude motor geen olie toe om het peil tot de full-markering (vol) te brengen.
 • Als het oliepeil aangeeft zoals in display 9 (geanimeerde niveaubalken, gevolgd door een "888 NO SENSOR" -code), kunnen de draden in de peilstok worden losgekoppeld of beschadigd. Verwijs naar Raadpleeg de Batterij verderop in deze instructies om de bovenste en onderste samenstellingen van de peilstok te scheiden. Als de kleine stekker naast de batterij los is komen te zitten van het stopcontact, sluit u deze opnieuw aan. Als een zichtbare draad beschadigd is, kan een reparatie worden geprobeerd. Als er geen schade zichtbaar is, is de peilstok intern beschadigd en moet deze worden vervangen.
Voor oliepeilinspectie bij bedrijfstemperatuur: Laat de motorfiets draaien totdat de motor de normale bedrijfstemperatuur heeft bereikt.
Softail-modellen: 1-2 minuten stationair draaien met de motorfiets in een RECHTOPSTAANDE positie. Zet de motor af. Leun op de zijstandaard.
Modellen BEHALVE Softail: 1-2 minuten stationair draaien met de motorfiets op een vlakke ondergrond, LEUNEND OP de zijstandaard. Zet de motor af.
 • Bubbels in de olie kunnen onnauwkeurige metingen veroorzaken. Wacht twee minuten tot de olie is bezinkt en tot eventuele bubbels naar de oppervlakte komen.
 • Druk op de rubberen knop aan de voorzijde van de LCD-olietemperatuur/niveaupeilstok om de temperatuur en het oliepeil in de olietank weer te geven. Het juiste oliepeil zou zijn zoals aangegeven in Afbeelding 1 , display 11-14.
 • Als het oliepeil aangeeft zoals weergegeven in display 10 of 15, raadpleegt u OLIEPEIL HEET CONTROLEREN in de gebruikershandleiding voor de juiste olievul-procedure.
 • Als het oliepeil aangeeft zoals in display 9 (geanimeerde niveaubalken, gevolgd door een "888 NO SENSOR" -code), werkt de peilstok niet correct. Raadpleeg de instructies voor de inspectie voorafgaand aan de rit .
De weergavemodus wijzigen
Het display wijzigen om in graden Celsius (°C) te lezen:
 • Houd de knop ongeveer vijf seconden ingedrukt.
 • De knop loslaten.
Vanaf dat moment geeft het indrukken en loslaten van de knop de temperatuur in "°C" weer.
Ga op dezelfde manier terug naar het "°F" scherm.
Uitgebreide temperatuur-/niveau display
Druk twee keer snel achter elkaar op de knop om het display langere tijd aan te laten staan. Het display wordt na ongeveer twee minuten automatisch uitgeschakeld. Als u het display eerder handmatig wilt uitschakelen, drukt u eenmaal op de knop.
1Rubberen knop
2Voldoende oliepeilbereik, motor bij normale bedrijfstemperatuur, motorvoertuig rustend op standaard, op vlakke grond
3Weergegeven wanneer het oliepeil overvol is, olietemperatuur lager dan 160 °F (70 °C).
4Weergegeven wanneer het oliepeil vol is, olietemperatuur lager dan 160 °F (70 °C).
5Weergegeven wanneer het oliepeil 0,25 qt (0,24 L) laag is en olietemperatuur lager dan 160 °F (70 °C) is.
6Weergegeven wanneer het oliepeil 0,5 qt (0,47 L) laag is en olietemperatuur lager dan 160 °F (70 °C) is.
7Weergegeven wanneer het oliepeil 0,75 qt (0,71 L) laag is en olietemperatuur lager dan 160 °F (70 °C) is.
8Weergegeven wanneer het oliepeil 1,0 qt (0,95 L) laag is en olietemperatuur lager dan 160 °F (70 °C) is.
9Weergegeven wanneer een losgekoppelde of beschadigde draad aanwezig is.
10Weergegeven wanneer het oliepeil overvol is, olietemperatuur 160 °F (70 °C) of hoger.
11Weergegeven wanneer het oliepeil vol is, olietemperatuur 160 °F (70 °C) of hoger.
12Weergegeven wanneer het oliepeil 0,25 qt (0,24 L) laag is en olietemperatuur 160 °F (70 °C) of hoger.
13Weergegeven wanneer het oliepeil 0,5 qt (0,47 L) laag is en olietemperatuur 160 °F (70 °C) of hoger.
14Weergegeven wanneer het oliepeil 0,75 qt (0,71 L) laag is en olietemperatuur 160 °F (70 °C) of hoger.
15Weergegeven wanneer het oliepeil 1,0 qt (0,95 L) laag is en olietemperatuur 160 °F (70 °C) of hoger.
16Weergegeven wanneer de olietemperatuur hoger is dan 138 °C (280 °F).
Afbeelding 1. LCD Olie temperatuur/niveau peilstok
Weergavefouten
Een foutcode "888 GEEN SENSOR" en bewegende niveaubalken ( Afbeelding 1 , display 9) geven een losgekoppelde of beschadigde draad aan.
Als het vermogensniveau van de peilstokbatterij onder de 2,4 V daalt, wordt de LED-achtergrondverlichting uitgeschakeld en wordt het batterijsymbool (zie Afbeelding 2 ) uitgeschakeld.
OPMERKING
Om uitval van de elektronica binnenin te helpen voorkomen, meet de peilstok het oliepeil niet als de olietemperatuur hoger is dan 138 °C (280 °F). Bewegende niveaubalken worden weergegeven, samen met de temperatuur ( Afbeelding 1 , display 16), tot een maximale aflezing van 155 °C (310 °F).
De hoge temperatuur beschadigt de peilstok niet.
De niveaumetingen worden hervat als de olietemperatuur daalt tot onder 138 °C (280 °F).
Afbeelding 2. Batterijpictogram
De weergavehoek afstellen
Wanneer de LCD-olietemperatuur/-niveaupeilstok voor het eerst is geïnstalleerd en volledig is geplaatst, kan het display het best parallel aan het motorvoertuig worden gericht voor eenvoudige aflezing. Op schroefdraad peilstokbehuizingen, als de display is gedraaid naar een ongeschikte kijkhoek volg deze stappen:
OPMERKING
Zie Afbeelding 3 . Wees voorzichtig bij het scheiden van de bovenste display behuizing (A) en de onderste peilstok (B).
 1. Verwijder de vier kleine kruiskopschroeven (2) aan de onderkant van de display behuizing.
 2. Terwijl u ervoor zorgt dat u de bedrading niet belast, trekt u voorzichtig de onderste peilstok uit de bovenste display behuizing. Scheid zorgvuldig de bovenste en onderste assemblages.
 3. OPMERKING
  Op modellen met schroefdraad kan de onderste peilstokassemblage in acht posities ten opzichte van de bovenklep worden gedraaid. Kies de positie die het scherm het dichtstbij het parallelle gedeelte is gericht.
 4. Draai de onderste peilstok naar een geschikte positie. Monteer, zorg ervoor dat u de bedrading of siliconen afdichtingsring niet knijpt. Monteer de vier schroeven. Draai stevig vast.
Vervangen van de batterij
Een duurzame, vervangbare CR 2032 lithiumbatterij voedt het LCD-olietemperatuur display. Als de batterij moet worden vervangen, gebruik dan alleen een CR 2032-batterij.
 • Een vervangende CR 2032 batterij (Onderdeelnr. 66373-06) is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer. Deze zijn op grote schaal verkrijgbaar bij plaatselijke batterij verkooppunten.
 • Voor bepaalde modellen is de aankoop van een Peilstok Service Set (Onderdeelnr. 91800066) vereist, verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer. Deze set bevat O-ringen, schroeven en een vervangende CR 2032-batterij (zie Afbeelding 3 and Tabel 1 ).
MEDEDELING
Lees de volgende instructies en zorg ervoor dat u deze volledig begrijpt voordat u de batterij vervangt. Als u niet zeker bent of u de procedure correct kunt uitvoeren of u beschikt niet over het juiste gereedschap, laat de batterij dan vervangen door een Harley-Davidson-dealer. Onjuiste plaatsing van de batterij kan dit product beschadigen. (00419b)
OPMERKING
Zie Afbeelding 3 . Markeer de onderdelen van de bovenste display behuizing (A) en onderste (B) peilstok voordat u ze demonstreert, zodat ze in dezelfde rotatie-uitlijning kunnen worden gemonteerd. Wees voorzichtig bij het scheiden van de twee componenten.
 1. Verwijder de vier kleine kruiskopschroeven (2) aan de onderkant van de display behuizing.
 2. Terwijl u ervoor zorgt dat u de bedrading niet belast, trekt u voorzichtig de onderste peilstok uit de bovenste display behuizing. Scheid zorgvuldig de bovenste en onderste assemblages.
 3. Let op de richting van de batterij. Gebruik een mechanische pick of een kleine schroevendraaier om het gereedschap voorzichtig onder de batterij te plaatsen (4). Wrik de batterij voorzichtig los en gooi deze weg. Plaats de nieuwe batterij zoals aangegeven. Duw de batterij naar beneden totdat deze zit.
 4. OPMERKING
  Verwijder en vervang indien aanwezig de dunne rode O-ring (3).
  De dunne O-ring kon aan beide helften van de montage blijven plakken.
  • Zorg ervoor dat de bestaande O-ring volledig is verwijderd voordat u de nieuwe O-ring installeert.
  • Plaats de nieuwe dunne O-ring voorzichtig op de onderste montage (B) voordat de helften weer in elkaar worden gezet.
 5. Lijn de onderste montage (B) uit met de bovenste behuizing (A). Monteer de twee delen in dezelfde rotatierichting als vóór de demontage. Knijp niet in de bedrading of dunne O-ring. Monteer de vier schroeven. Draai stevig vast.
 6. Indien aanwezig, verwijder en vervang de dikke O-ring (1) voordat u de peilstok installeert. Steek de peilstok in de vulleiding.
 7. Controleer op de juiste werking door op de rubberen knop aan de voorkant te drukken. Bekijk LCD-peilstok gebruik en verzorging .
Peilstok Service Set
Tabel 1. Peilstok Service Set
Set
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
Set 91800066
Peilstok Service Set
1
O-Ring, dik ( niet vereist voor Softail of 2002-2006 Touring-modellen)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2
Schroef, kruiskop, speciaal (4)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3
O-Ring, dun ( niet vereist voor 2004 en latere XL Sportster-modellen)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4
Batterij (CR2032)
66376-06
Items genoemd in de tekst.
A
Bovenste display behuizing
B
Onderste peilstok montage
Afbeelding 3. Peilstok Service Set
Aard van het Vloeibare-kristallen scherm (LCD)
Vanwege de aard van een LCD-scherm geeft de uitlezing de olietemperatuur niet goed weer bij blootstelling aan extreme temperaturen veroorzaakt door warmteoverdracht van de versnellingsbak of olietank.
Deze extremen kunnen optreden bij verkeer met stoppen en rijden en/of optochten in combinatie met een hoge omgevingstemperatuur (buitenlucht). Als deze situatie zich voordoet, wees dan NIET gealarmeerd. Het LCD-scherm is niet beschadigd, de juiste functie keert terug wanneer het LCD-scherm een normale bedrijfstemperatuur bereikt.
Merk ook op dat, na langdurige blootstelling aan direct fel zonlicht, sommige of alle LCD-segmenten zichtbaar kunnen worden, waardoor het lijkt alsof er onjuist wordt gelezen zonder dat de rubberen knop is ingedrukt. Dit uiterlijk kan worden ondervangen door het scherm te schaduwen totdat de gezichtstemperatuur voldoende afkoelt om een goede meting te bereiken.