PREMIUM AFNEEMBARE STAANDERS MET VERSTELBARE LEUNING, TOURING
J055862016-10-10
ALGEMEEN
Setnummers
52300257, 52300258
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte "Parts and Accessories" (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
MONTAGE
OPMERKING
De sissy bar-staander kan worden geïnstalleerd op een tweepunts- of een vierpunts-bevestigingspuntenset.
1. Monteer, indien dit nog niet is gedaan, de bevestigingsmaterialenset (tweepunts of vierpunts) op de motorfiets volgens de instructies in die set.
2. Zie Afbeelding 6. Ga achter de motorfiets staan. Plaats de inkepingen aan de linker- en rechtervoorzijde van de staander (met de bussen op hun plaats) in de bevestigingspunten aan de binnenzijde van de bovenste schokdemperbevestigingen. Zorg ervoor dat de bussen (8) van de inkepingen helemaal in de bevestigingspunten in de schokdempers vallen.
3. Zie Afbeelding 1. Plaats de draaisluitingen (4) over de achterste bevestigingspunten (3). Controleer of de zijkanten van de staander (1) en de sluitingen in de nek (2) van de achterste bevestigingspunten passen, zoals afgebeeld. Hiervoor moet u wellicht de zijkanten van de sissy bar-staander voorzichtig in elkaar drukken of spreiden.
OPMERKING
* Als de bewegingsvrijheid wordt beperkt aan de schokdemperbevestigingen: verwijder de schokdemper aan de rechterzijde. Raadpleeg de servicehandleiding. Installeer de schokdemper opnieuw met de zuigerstang naar beneden. Zie Afbeelding 2. Dit zorgt voor de benodigde ruimte voor de montage van de sissy bar. Als het passingsprobleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met een Harley-Davidson-dealer voor ondersteuning.
Controleer na het monteren van de sissy bar-staander of de sissy bar stevig vastzit. De voorste en achterste bevestigingspunten moeten volledig zijn vastgeklikt. Voor de juiste bevestiging, Zie Afbeelding 1.
4. duwt u de achterkant van de sissy bar omlaag. Sluit de sluitingen door de sluithendels zover mogelijk naar voren te drukken. U hoort een KLIK wanneer elke sluiting vastklikt. Gebruik geen kracht als het slot niet gemakkelijk sluit. Controleer opnieuw de uitlijning van de sissy bar, zoals beschreven in stap 2 en 3.
1Afneembare sissy bar-staander
2Bevestigingsplaat
3Achterste bevestigingspunt
4Draaisluiting
Afbeelding 1. Correcte uitlijning van de sluiting in het achterste bevestigingspunt, gezien vanuit de richting van de pijlen (D) en (E)
Afbeelding 2. Stand van de schokdemper met P&A Detachables
5. Zie Afbeelding 5. De sissy bar kan in drie verschillende posities worden versteld. Positie 1 is dezelfde positie als huidige niet-verstelbare P&A sissy bars. Positie 2 is 8 graden naar voren van de positie van niet-verstelbare sissy bars. Positie 3 is 8 graden naar achter van de niet-verstelbare positie.
OPMERKING
Een vergrendelbout zorgt dat de sissy bar niet kan draaien.
1Afstelknop
2Rode verf op openingsknop
3Drie draaiende gaten
Afbeelding 3. Draaiende afstelknop
6. Zie Afbeelding 3. De draaiende afstelknop achter (1) draait vergrendelbouten (3) naar buiten. U kunt een klikgeluid horen. De rode verf is zichtbaar op de as van de afstelknop (2) om aan te geven dat de vergrendelbout niet is ingeschakeld. De sissy bar kan nu vrij worden bewogen.
7. Stel de sissy bar af op een van de drie posities.
8. Zie Afbeelding 4. Vergrendel de sissy bar op zijn plaats door beide afstelknoppen naar voren (1) te draaien. U hoort een klikgeluid en de rode verf is niet langer zichtbaar. De vergrendelbout is nu ingeschakeld in de sissy bar (2).
9.
OPMERKING
De sissy bar-staander kan niet worden losgekoppeld van de motorfiets wanneer de sissy bar is afgesteld op positie 3. U moet de sissy bar aanpassen naar positie 1 of 2 om deze van de motorfiets te verwijderen.
Verwijder de sissy bar als volgt:
a. Zie Afbeelding 6. Druk de ontgrendelknop (C) aan beide zijden in. Draai de sluiting naar achter.
b. Til de achterkant van de sissy bar voorzichtig omhoog. Trek de staander uit de voorste bevestigingspunten.
1Draaiende afstelknop
2Vergrendelbout
Afbeelding 4. Draaiende afstelknop
Afbeelding 5. Sissy bar afstellen in positie 1 of 2 om deze van de motorfiets te verwijderen
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 6. Serviceonderdelen: Touring afneembare sissy bar-staanders
Tabel 1. Serviceonderdelen
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Afneembare sissy bar-staander (inclusief items 2-3)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2
Sissy bar-afstelknop
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3
Draaisluitingset (bevat items 4 t/m 7)
50300087
4
Draaisluiting
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
5
Gegolfde ring (niet afgebeeld)
6828
6
Platte onderlegring, roestvrij staal
6827
7
Bout, bolkop
2957
8
Bus (2)
52682-09
9
Rugsteunbeugel, glanzend zwart (niet weergegeven). Alleen inclusief zwarte rugstaander
54083-09
Onderdelen genoemd in de tekst, maar niet bij de set inbegrepen:
A
Achterste uitsparing sissy bar-staander (2)
B
Vier-punts bevestigingsplaat (2)
C
Ontgrendelknop van draaisluiting (2)
D
Naar rechterzijde van motorfiets (richting voor Afbeelding 1)
E
Naar voorzijde van motorfiets (richting voor Afbeelding 1)