EXTRA LED-LAMPEN
J059932017-08-23
ALGEMEEN
Setnummer
68000172, 68000173, 68000252, 68000253
Modellen
Deze mistlampen passen in alle standaard Harley-Davidson-lampen en de als Genuine Motor accessoire leverbare extra verlichting. De lampen vervangen de oorspronkelijke gloeilampen van de lampen.
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Montagevereisten
Voor Touring modellen van 2004 en eerder: de afzonderlijke aankoop van twee Y-kabelbomen is vereist (68355-05).
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
Deze mistlampset heeft tot 4,6 A stroom van het elektrische systeem nodig. Dat kan minder zijn dan het stroomverbruik van de standaarduitrusting (OE).
Setinhoud
Raadpleeg Afbeelding 3 en Tabel 1.
MONTAGE
Bij ALLE modellen met hoofdzekering:
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)
OPMERKING
Voor motorfietsen met sirene:
  • Controleer of de handsfree afstandsbediening aanwezig is.
  • Zet de contactschakelaar ON met de afstandsbediening van het alarmsysteem.
  1. Raadpleeg de servicehandleiding en volg de instructies voor het verwijderen van de hoofdzekering.
Bij ALLE modellen met hoofdstroomonderbreker:
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motor per ongeluk start, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de minkabel (-) van de accu worden losgekoppeld. (00048a)
  1. Raadpleeg de servicehandleiding en volg de instructies voor het verwijderen van het zadel. Koppel de minkabel (zwart) van de accu los van de minpool (-) van de accu. Bewaar alle bevestigingsmaterialen van het zadel.
1. Raadpleeg Afbeelding 3. Verwijder de sluitbout (A) en moer (B) van de sluitring (C) van de extra verlichting. Verwijder de sluitring en bewaar hem, samen met het bevestigingsmateriaal.
2. Neem de draadboomstekker los van de extra lamp (1).
3. Verwijder de lamp (1) en de pasring (D). Gooi de lamp weg maar bewaar de pasring.
4. Plaats de pasring op de achterzijde van de nieuwe lamp met de afgeschuinde zijde van de lamp af gekeerd.
5. Voor Touring modellen van 2004 en eerder: Verbind een Y-kabelboom (68355-05) met de connectoren van de hulpverlichting.
OPMERKING
Als de massadraden niet passen als de connectoren zijn verbonden, raadpleegt u de servicehandleiding. Verwissel de draadaansluitingen in de connector van de mistlamp.
6. Controleer als de stekkerhelften aangesloten zijn of de massadraad van de mistlamp (zwart) verbonden is met de massadraad in de stekkerhelft van de extra lamp (zwart).
7. Sluit de stekker van de mistlamp aan op de stekker van de extra lamp voor de motorfiets (E). Installeer de lamp met de bevestigingsring in de behuizing. Zorg ervoor dat de positienok op de lamp is uitgelijnd met de uitsparingen in de bevestigingsring. Zorg ervoor dat de uitlijnnok op de pasring (F) in de uitsparing aan de onderzijde van het huis valt.
8. Plaats de bevestigingsring op de lamp. Draai de bevestigingsring zodat de bout zich in het midden aan de onderzijde bevindt. Plaats de moer en draai de bout goed vast.
9. Herhaal de procedure voor de lamp aan de andere zijde.
10. Raadpleeg de servicehandleiding en sluit de minkabel van de accu (-) aan of installeer de hoofdzekering.
WAARSCHUWING
Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)
11. Plaats indien nodig het zadel.
12. Controleer of de LED-mistlampen goed werken.
13. Stel de LED-mistlampen af.
AFSTELPROCEDURE
1. Controleer of de bandenspanning juist is. Raadpleeg de gebruikershandleiding.
2. Stel de achterste schokdempers af op de bestuurder en de beoogde belasting.
3. Vul de brandstoftank of voeg een gelijke hoeveelheid ballast toe.
OPMERKING
Kies een muur die minimaal verlicht wordt.
4. Raadpleeg Afbeelding 1. Parkeer de motorfiets in een loodrechte lijn (1) op de muur.
5. Plaats de motorfiets met de vooras 7,6 m (25 ft) van de muur.
6. Teken een verticale middenlijn (2) op de muur.
OPMERKING
Door het gewicht van de bestuurder wordt de vering enigszins samengedrukt. Laat iemand met ongeveer hetzelfde gewicht als degene die het vaakst met de motorfiets rijdt, op het zadel plaatsnemen.
1Loodrechte lijn
2Verticale lijn
37,6 m (25 ft)
4Middenlijn dimlichtlamp
5Horizontale lijn op middenlijn van dimlicht
Afbeelding 1. Koplampuitlijning: LED-type
7. Meet, terwijl de motorfiets rechtop staat en er iemand op het zadel zit, de afstand van de vloer tot de middenlijn van elke LED-mistlamp. Noteer het meetresultaat.
8. Meet de horizontale afstand tussen de verticale middenlijn van de koplamp en de verticale middenlijn van elke LED-mistlamp. Noteer het meetresultaat.
9. Raadpleeg Afbeelding 2. Markeer de horizontale en verticale middenlijnen (2 en 3) van de LED-mistlampen op de muur.
OPMERKING
Volg de afstelprocedure in de servicehandleiding voor het losdraaien en vastdraaien van de flensmoer van de extra lamp. Volg deze procedure voor het afstellen van de lichtbundel van de LED-mistlampen.
10. Raadpleeg de servicehandleiding en draai de stelinrichting van de extra lampbehuizing los.
11. Dek de koplamp en de mistlamp rechts af. Stel de mistlamp links af:
  • De lichtbundel (4) horizontaal gecentreerd is rond de hartlijnen (2) van de linker mistlamp.
  • De bovenzijde van de lichtbundel ligt 10 cm onder het middelpunt van de linkermistlamp.
  1. Dek de koplamp en de mistlamp links af. Stel de mistlamp rechts af:
  • De lichtbundel (5) horizontaal gecentreerd is rond de hartlijnen (3) van de rechter mistlamp.
  • De bovenzijde van de lichtbundel ligt 10 cm onder het middelpunt van de rechtermistlamp.
  1. Raadpleeg de servicehandleiding en draai de bevestiging van de extra lampbehuizing en, indien nodig, van de richtingaanwijzer voor vast met het voorgeschreven aanhaalmoment.
1Verticale hartlijn koplamp
2Hartlijnen linker LED-mistlamp
3Hartlijnen rechter LED-mistlamp
4Lichtbundel linker LED-mistlamp
5Lichtbundel rechter LED-mistlamp
6Afstand - 4 in (10 cm)
Afbeelding 2. Goed afgestelde LED-mistlampen
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 3. Serviceonderdelen: extra LED-lampen
Tabel 1. Serviceonderdelen
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
LED-lamp (verchroomd) (2)
68000020
1
LED-lamp (zwart) (2)
68000174
1
LED-lamp (verchroomd) (2)
68000203
1
LED-lamp (zwart) (2)
68000239
Onderdelen genoemd in de tekst, maar niet bij de set inbegrepen.
A
Schroef, sluitring
B
Moer, sluitring
C
Sluitring
D
Pasring
E
Connector
F
Uitlijnnok pasring