frontbesturingssteunset, verchroomd
J064402017-08-22
ALGEMEEN
Setnummer
50500695, 50500696
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze montage is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.
SETINHOUD
Raadpleeg Afbeelding 3 en Tabel 1.
VERWIJDEREN
Verwijder de steunen van de rechter en linker frontbesturing. Raadpleeg de servicehandleiding.
MONTAGE
RECHTERZIJDE
1. Raadpleeg Afbeelding 1. Breng de steun voor de rechter frontbesturing (3) aan.
1Treeplank
2Gaffelpen
3Steun van de rechter frontbesturing
4TORX-bolkopschroeven
5Torsieveer
6Borgklem
Afbeelding 1. Rechter frontbesturing
2. Breng twee 3,8-16 x 1,625 TORX-bolkopschroeven (4) aan. Aangehaald.
Koppel: 54,2–61 N·m (40–45 ft-lbs)
3. Steek het korte uiteinde van de torsieveer (5) in het gat in de treeplank (1). Lijn het lange uiteinde van de torsieveer (5) uit met het gat in de bevestiging van de treeplank en steek dit naar binnen. Draai de treeplank (1) in de juiste positie in de gaffel en steek de gaffelpen (2) door de gaffel, treeplank (1) en veer (5). Plaats de borgklem (6).
LINKERZIJDE
1. Raadpleeg Afbeelding 2. Breng de steun van de linker frontbesturing (3) aan.
1Treeplank
2Schakelpedaal
3Steun van de linker frontbesturing
4Borgklem
5Torsieveer
6TORX-bolkopschroeven
7Gaffelpen
8O-ringen
9Afstandsring
10Montage schakelpedaal
11Klembout
12Lagers (onderdeel van steun van de linker frontbesturing)
13Schakelpedaalas
Afbeelding 2. LINKER FRONTBESTURING
2. Breng twee 3,8-16 x 1,625 TORX-bolkopschroeven (6) aan. Aangehaald.
Koppel: 54,2–61 N·m (40–45 ft-lbs)
3. Controleer of de binnenste O-ring (8) op de schakelpedaalas zit (13) en plaats het schakelpedaal in de steun van de linker frontbesturing (3).
4. Breng de buitenste O-ring (8) en het afstandsstuk (9) op de schakelpedaalas (13) aan.
5. Installeer het schakelpedaal (10) en plaats een klembout (11) Aangehaald.
Koppel: 12,2–16,2 N·m (9–12 ft-lbs)
6. Steek het korte uiteinde van de torsieveer (5) in het gat in de treeplank (1). Lijn het lange uiteinde van de torsieveer (5) uit met het gat in de bevestiging van de treeplank en steek dit naar binnen. Draai de treeplank (1) in positie in de gaffel en steek de pen (7) door de gaffel, de treeplank (1) en de veer (5). Plaats de borgklem (4).
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 3. Serviceonderdelen: frontbesturingssteunset, verchroomd
Tabel 1. Serviceonderdelen: frontbesturingssteunset, verchroomd
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Verchroomde 3,8-16 x 1,625 TORX-bolkopschroeven (4)
10200536
2
Verchroomde steun van de rechter frontbesturing
50500915, 50500918
3
Verchroomde steun van de linker frontbesturing
50500919, 50500920