MILWAUKEE-EIGHT NOKKENASKAP
J063112017-08-22
ALGEMEEN
Setnummer
25700602, 25700661, 25700710
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
MONTAGEVEREISTEN
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
Vereiste aanvullende onderdelen
Voor de juiste installatie van deze set is de afzonderlijke aanschaf nodig van één pakking (onderdeelnr. 25700370).
Setinhoud
Raadpleeg Afbeelding 1 en Tabel 1.
MONTAGE
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)
1. Verwijder de hoofdzekering. Raadpleeg de servicehandleiding.
OPMERKING
  • Voor voertuigen met alarmsirene: draai de contactsleutel naar de stand AAN met de afstandsbediening van het alarmsysteem aanwezig. Raadpleeg de servicehandleiding. Zet na het uitschakelen van het alarmsysteem het contactslot op OFF (uit). Verwijder ONMIDDELLIJK de hoofdzekering.
  • Voor voertuigen ZONDER alarmsirene: zie de servicehandleiding. Verwijder de hoofdzekering.
2. Maak eventueel onderdelen los of verwijder onderdelen om bij de nokkenaskap te komen.
3. Tap de olie af.
4. Raadpleeg Afbeelding 1. Verwijder de nokkenaskap (1).
5. Reinig het oppervlak van de pakking.
6. Vervang de pakking.
7. Plaats een nieuwe nokkenaskap. Haal de bouten aan in de volgorde die wordt weergegeven in de servicehandleiding.
Koppel: 10,2–13,6 N·m (100–120 in-lbs)
8. Zet de losgemaakte onderdelen weer vast en monteer de verwijderde onderdelen.
9. Vul deze met de juiste olie. Raadpleeg de servicehandleiding.
10. Monteer de hoofdzekering. Raadpleeg de servicehandleiding.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 1. Milwaukee-Eight nokkenaskap
Tabel 1. Serviceonderdelen
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Nokkenaskap (1)
Niet Afzonderlijk Verkrijgbaar
2
Medaillon (1)
14100874
Vereiste serviceonderdelen zijn afzonderlijk verkrijgbaar
A
Pakking (1)
25700370