SET ONDERSTE VERCHROOMDE/ZWARTE VOORVORKPOTEN
J064422017-08-22
ALGEMEEN
Setnummers
(Verchroomd) 45500399, 45500400, 45500401, 45500402, 45500406
(Zwart) 45500403, 45500404, 45500405
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Deze sets zijn een directe vervanging voor de standaard (OE) onderste voorvorkpoten en worden op dezelfde manier gemonteerd.
Montagevereisten
Voor de juiste installatie van deze set zijn de volgende onderdelen en materialen vereist:
 • Loctite® 243 draadborg- en afdichtmiddel gemiddelde sterkte - blauw (onderdeelnr. 99642-97)
 • Permatex® ANTIVASTLOOPSMEERMIDDEL (onderdeelnr. 98960-97) of Loctite SILVER GRADE ANTIVASTLOOPSMEERMIDDEL (onderdeelnr. 11100001).
 • Type 'E' hydraulische vorkolie (onderdeelnr. 62600026)
Voor de juiste installatie van deze set is ook het volgende speciale gereedschap vereist:
 • VOORVORKKLEMGEREEDSCHAP (onderdeelnr. HD-41177)
 • DREVEL VOORVORKAFDICHTING/-BUS (onderdeelnr. HD-45305)
 • VOORVORKOLIEPEILMETER (onderdeelnr. HD-59000B)
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
Dit instructieblad verwijst naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze montage is een servicehandleiding voor dit modeljaar/motorfietsmodel vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
Setinhoud
Raadpleeg Afbeelding 2 en Tabel 1.
VOORBEREIDING
OPMERKING
Voor motorfietsen met sirene:
 • Controleer of de handsfree afstandsbediening aanwezig is. Draai de contactsleutel in de stand ON (aan).
Bij modellen met hoofdzekering:
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)
 1. Raadpleeg de servicehandleiding en verwijder de hoofdzekering.
VERWIJDEREN
WAARSCHUWING
Draag bij onderhoudswerkzaamheden aan de voorvork een veiligheids- of stofbril. Verwijder geen bovenste voorvorkpootkappen zonder de voorbelaste veer te ontlasten, anders kunnen kappen en veren wegspringen waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00297a)
 1. Hef de voorzijde van de motorfiets omhoog.
 2. Zie de servicehandleiding voor het verwijderen van het voorspatbord, de voorremklauwen en het voorwiel.
 3. OPMERKING
  Bij sommige modellen moeten ook andere onderdelen worden verwijderd om toegang te krijgen tot de voorvork. Raadpleeg de servicehandleiding.
 4. Verwijder de voorvorkpoten, tap ze af en neem ze volgens de servicehandleiding uit elkaar.
 5. Zie de servicehandleiding hoe u alle onderdelen die niet vervangen worden moet reinigen en op slijtage of schade moet inspecteren. Vervang de items, indien nodig.
 6. Voor modellen met op de vork gemonteerde reflectoren: Maak de reflector boven- en onderaan los van de onderste voorvorkpoot door met flosdraad (of vergelijkbaar materiaal) tussen reflector en onderste voorvorkpoot heen en weer te 'zagen'. Draai de reflector enige malen voorzichtig van de ene naar de andere kant tot deze verwijderd kan worden. Bewaar de reflector voor de latere montage. Herhaal dit voor de andere reflector. Verwijder aanwezige kleefstofresten van beide reflectoren.
MONTAGE
De onderste voorvorkpoten in deze sets moeten op dezelfde manier worden geïnstalleerd als de standaard (OE) onderdelen. Raadpleeg de servicehandleiding voor de juiste installatieprocedures.
Let goed op alle waarschuwingen, opmerkingen en aangegeven aanhaalmomenten als u deze onderste voorvorkpoten monteert.
OPMERKING
Controleer vóór montage de openingen van de nieuwe onderste voorvorkpoten. Vuil kan de onderste voorvorkpoten beschadigen.
1. Zet de voorvorkpoten volgens de servicehandleiding in elkaar, maar met de volgende uitzonderingen:
a. Vervang de oorspronkelijke onderste voorvorkpoten door de nieuwe verchroomde of zwarte voorvorkpoten (zie Afbeelding 2 , items 1 en 4) uit de sets.
b. Vervang de oorspronkelijke oliekeerring van de voorvorkpoot aan elke kant door een nieuwe oliekeerring (3) uit de set.
c. Vervang indien nodig versleten afdichtingen, bussen of andere onderdelen.
2. Vul de voorvorken met type 'E' hydraulische vorkolie (onderdeelnr. 62600026) volgens de instructies in de servicehandleiding.
3. Monteer twee nieuwe O-ringen (2) op de pluggen in de bovenste voorvorkpoten uit de set.
4. Zet de bovenste voorvorkpoten verder volgens de servicehandleiding in elkaar.
5. Monteer de voorvorken volgens de servicehandleiding op de motorfiets. Monteer het voorwiel, de voorremklauwen, het voorspatbord en eventuele andere onderdelen die u eerder verwijderd had.
WAARSCHUWING
De Amerikaanse veiligheidsnorm voor motorvoertuigen (FMVSS) 108 vereist dat motoren zijn uitgerust met achter- en zijreflectoren. Controleer of de achter- en zijreflectoren correct zijn gemonteerd. Als de bestuurder slecht zichtbaar is voor andere weggebruikers, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00336b)
6. Bij modellen met reflectoren op de voorvork gemonteerd:
 • Voor een goede hechting moet de omgevingstemperatuur tussen 21–38 °C (70–100 °F) liggen. Bevestig de dubbelzijdige schuimrubbertape niet bij een temperatuur lager dan 10 °C (50 °F).
 • De onderdelen kunnen niet worden verplaatst als deze eenmaal bevestigd zijn.
 • Gedurende ten minste 24 uur na het aanbrengen mag het oppervlak niet worden blootgesteld aan een stevige wasbeurt, sterke waterstralen of extreme weersomstandigheden.
 • De hechting neemt toe en bereikt zijn maximale sterkte na ongeveer 72 uur bij een normale omgevingstemperatuur.
 • Niet schoonmaken met gedenatureerde alcohol, witte spiritus of andere oplosmiddelen. Dit kan eventuele schade aan de onderdelen veroorzaken.
 1. Reinig de achterkant van de reflector met een mengsel van 50% isopropylalcohol en 50% gedestilleerd water. Laat het volledig opdrogen.
 2. Verwijder één van de beschermstroken van de dubbelzijdige schuimrubbertape (zie Afbeelding 2 , item 5). Plaats de tape op de achterkant van de reflector. Druk deze stevig op de plaats. Herhaal dit voor de andere reflector.
 3. Reinig het montageoppervlak van de reflector van de onderste voorvorkpoot met een mengsel van 50 procent isopropylalcohol en 50 procent gedestilleerd water. Laat het volledig opdrogen.
 4. OPMERKING
  Volgens de voorschriften: Reflector moet op de middellijn loodrecht op zijaanzicht worden geplaatst.
 5. Trek de overgebleven beschermstrook van de tape. Plaats de reflector op de juiste positie op de onderste voorvorkpoot. Plaats de onderrand van de reflector 58,67 mm (2,31 in) boven het middelpunt van de as, zoals afgebeeld. Druk deze stevig op de plaats. Houd de reflector ongeveer één minuut op zijn plaats vast terwijl u gelijkmatige druk uitoefent. Herhaal dit voor de andere reflector.
1Monteer de reflector zodanig dat de onderkant zich 58,67 mm (2,31 in) boven het midden van de as bevindt
Afbeelding 1. Plaatsen van de reflector
VOLTOOIING
OPMERKING
Controleer of de contactschakelaar in de stand OFF (uit) staat voordat de hoofdzekering wordt geplaatst of de minkabel van de accu wordt aangesloten.
1. Raadpleeg de servicehandleiding en plaats de hoofdzekering.
WAARSCHUWING
Telkens na het installeren van een wiel en alvorens met de motorfiets te gaan rijden, dienen de remmen een paar keer ingeknepen te worden om druk in het remsysteem op te bouwen. Onvoldoende remdruk kan de remwerking negatief beïnvloeden, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00284a)
WAARSCHUWING
Na het repareren van het remsysteem dient u de remmen met lage snelheid te testen. Als de remmen niet goed functioneren kan testen bij hoge snelheden er toe leiden dat u de controle over de motorfiets kunt verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00289a)
2. Pomp een paar keer met de remmen voordat u een proefrit maakt met de motorfiets.
3. Maak een proefrit met de motorfiets om te controleren dat de voorvork goed heen en weer schuift.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 2. Serviceonderdelen: Onderste verchroomde/zwarte voorvorkpoten
Tabel 1. Serviceonderdelen
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
Uit de set
1
Onderste voorvorkpoot, rechts (verchroomd)
45500408
45500399
45500410
45500400
45500412
45500401
45500414
45500402
45500423
45500406
Onderste voorvorkpoot, rechts (zwart)
45500416
45500403
45500418
45500404
45500420
45500405
2
0-ring (2)
46508-01
Alles
3
49 mm oliekeerring (2)
46514-01A
4
Onderste voorvorkpoot, links (verchroomd)
45500407
45500399
45500409
45500400
45500411
45500401
45500413
45500402
45500422
45500406
Onderste voorvorkpoot, links (zwart)
45500415
45500403
45500417
45500404
45500419
45500405
5
Tape, dubbelzijdig schuimrubber (2)
53791-06
Alles
6
Koperen pakkingring (2)
46615-06
7
Bout, zeskantig inbustype (2)
46614-06