HANDHENDELSETS
J064052017-08-22
ALGEMEEN
Setnummers
36700209, 36700210, 36700211
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze montage is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.
Setinhoud
MONTAGE
Rempedaal
WAARSCHUWING
Draag bij het installeren of verwijderen van sluitringen een veiligheids- of stofbril. Sluitringen kunnen uit de tang schieten en met voldoende kracht worden weggeslingerd om ernstig oogletsel te veroorzaken. (00312a)
1. Raadpleeg de Afbeelding 1 en de servicehandleiding. Verwijder de sluitring (3) uit de groef in de draaipen (5) en gooi de sluitring weg.
2. Verwijder de draaipen (5), de standaard (OE) remhendel (1) en draaihendelbus (B), en gooi deze weg.
OPMERKING
Bij nieuwe remhendels is de draaihendelbus al gemonteerd.
Volg de instructies in stap 2 en 3 zorgvuldig op om te voorkomen dat de inschakelknop op de remhendel de rubberen hoes en anker van de voorste remlichtschakelaar beschadigt.
3. Druk de zuigerkap (A) voorzichtig met een schroevendraaier naar voren en houd deze in die positie vast. Schuif de remhendel in positie en lijn de draaipengaten uit.
4. Plaats de nieuwe draaipen (5) en nieuwe sluitring (3) uit de set.
5. Controleer of de voorrem goed werkt. Er mag geen speling in de handhendel zijn. Een geringe voorbelasting is toelaatbaar.
WAARSCHUWING
Als het ontluchtingsgaatje is afgedekt of geblokkeerd, kunnen de remmen gaan slepen of vergrendelen, waardoor u de controle over de motorfiets kunt verliezen, wat kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. (00288a)
6. Trek de remhendel aan nadat u het reservoirdeksel en pakking hebt verwijderd om de juiste werking van het ontluchtingsgaatje van de hoofdcilinder te controleren. Als de interne componenten goed werken, zal er een klein beetje vloeistof door het oppervlak omhoogkomen.
7. Monteer het hoofdcilinderdeksel.
WAARSCHUWING
Controleer of alle lampen en schakelaars goed werken voordat u de motorfiets gebruikt. Indien de bestuurder slecht zichtbaar is, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00316a)
8. Controleer of het remlicht gaat branden als de remhendel wordt aangetrokken.
WAARSCHUWING
Na het repareren van het remsysteem dient u de remmen met lage snelheid te testen. Als de remmen niet goed functioneren kan testen bij hoge snelheden er toe leiden dat u de controle over de motorfiets kunt verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00289a)
Koppelingshendel
Raadpleeg de servicehandleiding voor alle procedures voor het verwijderen, installeren en afstellen van de koppelingshendel.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 1. Serviceonderdelen: Handhendelsets
Tabel 1. Serviceonderdelentabel
Set
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
Set 36700209
1
Rempedaal
Niet Afzonderlijk Verkrijgbaar
2
Koppelingshendel
Niet Afzonderlijk Verkrijgbaar
3
Sluitring rem
11379
4
Sluitring koppeling
11143
5
Pen rem
42807-04
6
Pen koppeling
41700458
Set 36700210, set 36700211
1
Rempedaal
Niet Afzonderlijk Verkrijgbaar
2
Koppelingshendel
Niet Afzonderlijk Verkrijgbaar
3
Sluitring rem
11379
4
Sluitring koppeling
11143
5
Pen rem
41600193
6
Pen koppeling
36700222
Onderdelen genoemd in de tekst, maar niet bij de set inbegrepen:
A
Druk de zuigerkap naar voren
B
Bus rem
C
Koppelingskabel (alleen verwijzing)
D
Koppelingskabelankerpen (alleen verwijzing)
E
Bus, koppelingshendeldraaipen