SOFTAIL BESTURINGSSETS VERLENGD BEREIK
J064232017-10-23
ALGEMEEN
Setnummer
50500837, 50500840
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
WAARSCHUWING
Remmen zijn van cruciaal belang voor de veiligheid. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer indien de remmen moeten worden gerepareerd of vervangen. Remmen waaraan niet het juiste onderhoud is uitgevoerd, kunnen de remwerking negatief beïnvloeden, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00054a)
WAARSCHUWING
De veiligheid van de rijder is afhankelijk van de correcte installatie van deze set. Montage door de dealer is vereist bij voertuigen met ABS-remmen. Voor de juiste installatie van deze set is het gebruik van speciale gereedschappen, die alleen via een Harley-Davidson-dealer verkrijgbaar zijn vereist. Een remsysteem waaraan niet het juiste onderhoud is uitgevoerd, kan de remwerking negatief beïnvloeden, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00578b)
Aanvullende onderdelen
Naast de onderdelen uit de set moet tevens DOT 4-REMVLOEISTOF (41800219) worden gemonteerd.
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze montage is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.
Setinhoud
GEREED MAKEN VAN DE MOTORFIETS
1. Voor modellen die met zadeltassen zijn uitgerust: Verwijder de rechterzadeltas volgens de instructies in de betreffende servicehandleiding.
2. Verwijder het zadel volgens de instructies in de servicehandleiding.
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)
3. Verwijder de hoofdzekering. Raadpleeg de servicehandleiding.
4. Zet de motorfiets vast in rechtop staande positie.
OPMERKING
Deze set is niet compatibel met valbeugels.
5. Als er een valbeugel aanwezig is, dient u deze eraf te halen en weg te gooien.
LINKERZIJDE
Verwijdering van onderdelen
  1. Zie Afbeelding 1. Verwijder de voetsteunbeugel aan de linkerzijde en de schakelstang volgens de instructies in de betreffende servicehandleiding.
  2. Haal, indien aanwezig, de kunststof plug voor de valbeugelbevestiging eraf en gooi deze weg.
Montage van onderdelen
1. Zie Afbeelding 4. Haal de montagesteun voor de linkerzijde (3) uit de set.
2. Zie Afbeelding 1. Monteer de montagesteun aan de linkerzijde (8) op het frame. Draai de montagebouten (6) vast.
Koppel: 54–61 N·m (40–45 ft-lbs) Bouten montagesteun linkerzijde
3. Monteer de voetsteunbeugel (7) aan de montagesteun aan de linkerzijde. Draai de montagebouten (9) vast.
Koppel: 54–61 N·m (40–45 ft-lbs) Bouten voetsteun aan de linkerzijde
4. Monteer de schakelstang uit de set.
5. Bevestig de schakelstang aan de schakelstanghendel (5) bij de versnellingsbak. Draai de bout vast (2).
Koppel: 13,5–19 N·m (120–170 in-lbs) Bout schakelstang
6. Bevestig de schakelstang aan de schakelarm (1) met een bout en moer. Aanhalen.
Koppel: 13,5–19 N·m (120–170 in-lbs) Bout schakelstang
7. Pas de uiteinden van de schakelstang (3) aan op het postuur van de bestuurder en draai de contramoeren (4) vast.
Koppel: 9–13,5 N·m (80–120 in-lbs) Contramoeren schakelstang
1Schakelarm
2Bout (2)
3Schakelstanguiteinde (2)
4Contramoer (2)
5Schakelstanghendel
6Beugelbout (2)
7Voetsteunbeugel
8Montagesteun aan linkerzijde
9Voetsteunbout met onderlegring (2)
Afbeelding 1. Besturingselementen verlengd bereik - linkerzijde
RECHTERZIJDE
Verwijderen van onderdelen
1. Verwijder de voetsteunbeugel aan de rechterzijde, de achterremleiding, de achterremhendel en de hoofdremcilinder achter volgens de instructies in de betreffende servicehandleiding.
2. Zie Afbeelding 2. Trek aan de draadstekkers (1) en ontkoppel de remlichtschakelaar (2)
MEDEDELING
Verwijder voorzichtig de componenten van de remleiding. Beschadiging van het zittingoppervlak kan lekkage veroorzaken. (00320a)
WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat er bij het verversen van vloeistof of smeermiddel niets op de banden, wielen of remmen wordt gemorst. De grip op de weg kan hierdoor negatief worden beïnvloed, met mogelijk verlies van controle over de motor en ernstig of dodelijk letsel als gevolg. (00047d)
3. Verwijder de achterremleiding volgens de instructies in de betreffende servicehandleiding.
1Stekker (2)
2Remlichtschakelaar
3Achterremleiding
4Montagebevestiging van de achterremleiding
Afbeelding 2. Achterste remlichtschakelaar
Monteren van onderdelen
1. Zie Afbeelding 3. Monteer de montagesteun aan de rechterzijde (4) op het frame. Draai de montagebouten (5) vast.
Koppel: 54–61 N·m (40–45 ft-lbs) Bouten montagesteun
2. Bevestig de hoofdremcilinder achter (2) aan de montagesteun aan de rechterzijde. Draai de montagebouten (7) vast.
Koppel: 24–30 N·m (18–22 ft-lbs) Montagebouten achterste hoofdremcilinder
3. Installeer de achterremhendel (1) en de voetsteunbeugel (3) volgens de instructies in de betreffende servicehandleiding.
4.
OPMERKING
Leid de remleiding naar de Antiblokkeersysteem (ABS) regelmodule op de oorspronkelijke locatie. Controleer of de remleiding parallel aan de achterzijde van de remhendelsteun loopt en of de remleiding niet ergens tegen de beugel aan schuurt.
Zie Afbeelding 2. Monteer de achterremleiding en de remlichtschakelaar volgens de instructies in de betreffende servicehandleiding.
WAARSCHUWING
Gebruik gedenatureerde alcohol om de onderdelen van het remsysteem te reinigen. Gebruik geen oplosmiddelen op mineraalbasis (zoals benzine of verfverdunner), aangezien deze zelfs na montage rubberen delen zullen aantasten. Aantasting van deze onderdelen kan ertoe leiden dat de remmen niet meer functioneren, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00291a)
1Achterrempedaal
2Achterste hoofdremcilinder
3Voetsteunbeugel
4Montagesteun aan rechterzijde
5Beugelbout (5)
6P-klem
7Dopbout (2)
Afbeelding 3. Besturingselementen verlengd bereik - rechterzijde
DE ACHTERREM ONTLUCHTEN
WAARSCHUWING
Wanneer een onderdeel, leiding of aansluiting van het hydraulisch remsysteem los wordt gedraaid of vervangen op een motorfiets met ABS, moet Digital Technician II worden gebruikt tijdens het ontluchten van de remmen om te controleren of alle lucht uit het systeem is verwijderd. Het niet goed ontluchten van het remsysteem kan de remwerking negatief beïnvloeden, wat kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. (00585c)
WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat er bij het verversen van vloeistof of smeermiddel niets op de banden, wielen of remmen wordt gemorst. De grip op de weg kan hierdoor negatief worden beïnvloed, met mogelijk verlies van controle over de motor en ernstig of dodelijk letsel als gevolg. (00047d)
1. Controleer het remvloeistofpeil en vul deze zo nodig bij volgens de instructies in de servicehandleiding.
OPMERKING
U kunt drukapparatuur van het blaastype voor de hydraulische remvloeistof gebruiken om de hoofdremcilinder via de ontluchtingsnippel te vullen. Verwijder het deksel van de hoofdremcilinder, zodat het systeem niet onder druk kan komen. Gebruik geen drukaflaatapparatuur wanneer het hydraulische systeem is afgesloten terwijl het reservoirdeksel van de hoofdremcilinder en de pakking op hun plaats zitten.
MEDEDELING
DOT 4-remvloeistof beschadigt gelakte frameoppervlakken waarmee het in contact komt. Wees altijd voorzichtig en bescherm oppervlakken tegen gemorste vloeistof wanneer aan de remmen wordt gewerkt. Het niet opvolgen van deze instructie kan cosmetische schade tot gevolg hebben. (00239c)
WAARSCHUWING
Maak de vuldop of deksel van het reservoir schoon voordat u deze verwijdert. Gebruik uitsluitend DOT 4-remvloeistof uit een afgedichte container. Vervuilde vloeistof kan de remwerking of ontkoppeling van de koppeling negatief beïnvloeden, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00504d)
WAARSCHUWING
Contact met DOT 4-remvloeistof kan ernstige problemen met de gezondheid veroorzaken. Het niet dragen van geschikte huid- en oogbescherming kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.
  • Bij inademing: Blijf kalm, zorg voor frisse lucht, roep medische hulp in.
  • Bij aanraking met de huid: Verontreinigde kleding uittrekken. Spoel direct de huid af met veel water voor 15-20 minuten. Roep medische hulp in indien irritatie optreedt.
  • Bij aanraking met de ogen: Spoel de aangedane ogen voor tenminste 15 minuten uit onder stromend water met de oogleden opengehouden. Roep medische hulp in indien irritatie optreedt.
  • Indien ingeslikt: Spoel de mond en drink overvloedig water. Geen braken opwekken. Contact Gif Controle. Roep onmiddellijk medische hulp in.
  • Zie de veiligheidsvoorschriften (SDS) voor meer informatie op sds.harley-davidson.com
(00240e)
2. Ontlucht het remsysteem volgens de instructies in de betreffende servicehandleiding.
TERUGBRENGEN IN RIJKLARE TOESTAND
1. Voor modellen die met zadeltassen zijn uitgerust: Plaats de rechterzadeltas volgens de instructies in de betreffende servicehandleiding.
2. Monteer de hoofdzekering. Raadpleeg de servicehandleiding.
3. Installeer de linker zijafdekking. Raadpleeg de servicehandleiding.
4. Bevestig het zadel. Trek na montage het zadel omhoog om te controleren of het goed vastzit. Raadpleeg de servicehandleiding.
5. Trek, terwijl de motorschakelaar in de stand RUN staat, de achterremhendel aan om de werking van het remlicht te controleren.
WAARSCHUWING
Na het repareren van het remsysteem dient u de remmen met lage snelheid te testen. Als de remmen niet goed functioneren kan testen bij hoge snelheden er toe leiden dat u de controle over de motorfiets kunt verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00289a)
6. Maak een proefrit met de motorfiets. Als de rem sponzig aanvoelt, herhaalt u de ontluchtingsprocedure voor de achterrem.
Serviceonderdelen
Afbeelding 4. Serviceonderdelen: Besturingsset verlengd bereik
Tabel 1. Serviceonderdelen
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Schakelstang
33600170
2
Dopbout, bolkop, 3/8-16 X 1,25 inch (2)
4044
3
Montagesteun aan de linkerzijde
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4
Montagesteun aan de rechterzijde
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
5
Dopbout, inbuskop (2)
10500022
6
Dopbout, bolkop, 3/8-16 X 1 inch (7)
4512A
7
Remleidingpakking (4)
41751-06A
8
Verlengde achterremleiding, ABS
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
9
Doorvoertule remleiding
12100094
10
Onderlegring (2)
6874