REFLECTOR 5-3/4 INCH LED-KOPLAMPSET
J066132019-09-06
ALGEMEEN
Setnummer
67700355A, 67700356A
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandel catalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Montagevereisten
Alle modellen behalve XG500, XG750 en XG750A, waarvoor de 67700455 Bucket Kit apart moet worden aangeschaft. Raadpleeg het instructieblad in deze set voor de montage van deze koplamp en bucket op het voertuig.
Na het losmaken van de accuklem is het gebruik van smeermiddel elektrische contactpunten (H-D onderdeelnr. 99861-02) of gelijkwaardig vereist. Dit item is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze montage is een servicehandleiding voor dit modeljaar/motorfietsmodel vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
Setinhoud
Deze set bevat een koplamp, een rubberen pakking en een adapterkabelboom.
VOORBEREIDING
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)
OPMERKING
Voor motorfietsen met sirene:
  • Controleer of de handsfree afstandsbediening aanwezig is. Zet de contactsleutelschakelaar in de stand IGNITION (ontsteking).
  1. Verwijder de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.
VERWIJDEREN
  1. Raadpleeg de servicehandleiding en volg de instructies voor het uitvoeren van deze algemene handelingen:
    1. Verwijder de koplamp. Bewaar de montagering en bouten voor installatie.
    2. Maak de gloeilamp voor de koplamp los van het stekkerblok van de kabelboom van de motorfiets. Gooi de koplamp weg.
MONTAGE
  1. Steek de koplampstekker van de LED koplamp in het stekkerblok van de kabelboom aan de binnenkant van de koplampbak.
  2. Als om de vorige koplamp een rubberen pakking heen zat, monteer dan de nieuwe rubberen pakking uit deze set rondom de LED-lamp.
  3. Plaats de nieuwe koplamp in de bak en monteer de koplamponderdelen volgens de servicehandleiding.
TERUGBRENGEN IN RIJKLARE TOESTAND
OPMERKING
Controleer of de contactsleutelschakelaar in de stand OFF (uit) staat voordat de hoofdzekering wordt geplaatst of de minkabel van de accu wordt aangesloten.
1. Plaats de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.
2. Controleer of de koplamp goed werkt.
3. Controleer de koplamp indien nodig en lijn deze uit. Zie de servicehandleiding.
4. Monteer het zadel als deze was verwijderd. Trek na montage het zadel omhoog om te controleren of het goed vastzit. Zie de servicehandleiding.