BULLET VOORSTE RICHTINGAANWIJZERSET, ZWARTE LED
J065802017-11-08
ALGEMEEN
Setnummer
67800977
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte "Parts and Accessories" (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
Elektrische overbelasting
MEDEDELING
U kunt u het oplaadsysteem van het motorvoertuig overbelasten indien u te veel elektrische accessoires aanbrengt. Als de op een bepaald moment gebruikte accessoires samen meer stroom verbruiken dan het laadsysteem kan opwekken, kan de accu als gevolg van het stroomverbruik leegraken waardoor er schade aan het elektrische systeem van de motorfiets kan ontstaan. (00211d)
WAARSCHUWING
Bij het installeren van een elektrische accessoire moet u controleren of het maximale amperage van de zekering of stroomonderbreker die het circuit beschermt dat u wijzigt, niet wordt overschreden. Het overschrijden van het maximale amperage kan leiden tot defecten in het elektrische systeem, hetgeen ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00310a)
Bij 13,5 V bedraagt het stroomverbruik 169 mA. Het stroomverbruik kan variëren tot maximaal 241 mA, afhankelijk van accuspanning.
Setinhoud
Vereiste aanvullende onderdelen
VOORBEREIDING
1. Verwijder de hoofdzekering. Raadpleeg de servicehandleiding.
2. Verwijder de richtingaanwijzers voor. Raadpleeg de servicehandleiding.
3. Verwijder de lenzen en montagekogelhardware uit de bestaande richtingaanwijzers en bewaar deze.
MONTAGE
Zie Afbeelding 3. Twee draden zijn al verbonden met de contactbehuizing, raadpleeg de volgende stappen op basis van de voertuigspecificaties:
1. VS: Steek de losse klem op het einde van de draad in de opening van de contactbehuizing: Richtingaanwijzer, blauwe draad naar gat 1, zie Afbeelding 2. Monteer de afdichtplug (1) in de ongebruikte sleuf in de stekkerbehuizing.
2. Internationaal: Monteer de afdichtpluggen (1) in de ongebruikte sleuven in de stekkerbehuizing. Plaats de krimpkous (5) over de draadklem van de blauwe richtingaanwijzerdraad en voer warmte toe.
1Koplamp alarmsirene [38]
2Console [20]
3TGS [204]
4Verlichting rechtsvoor [31R]
5Wielsnelheidssensor voor [167]
6Verlichting linksvoor [31L]
7USB-caddy aansluiting [329]
8LHCM [24]
9RHCM [22-1]
10RHCM [22-2]
Afbeelding 1. USB-caddy
1Contacthuis
2Contactklem
3Lipje
4Vergrendelen
Afbeelding 2. JAE-connector
ALLE modellen:
3. Monteer de bevestigingsmiddelen van de montagekogel en de lenzen op de nieuwe richtingingaanwijzers.
4. Breng draagborgmiddel aan op de eerder verwijderde schroeven.LOCTITE 243 GEMIDDELDE STERKTE DRAADBORG- EN AFDICHTMIDDEL (BLAUW) (99642-97)
5. Monteer de bouten. Aanhalen.
Koppel: 4,5–5,4 N·m (40–48 in-lbs)
OPMERKING
De lens kan breken als de schroeven te strak worden aangedraaid.
6. Geleid de bedrading door het stuur.
7. Zie Afbeelding 1. Verbind de connector van de richtingaanwijzer rechtsvoor [31R] (4) en de connector van de richtingaanwijzer linksvoor [31L] (6).
8. Plaats zekering. Raadpleeg de servicehandleiding.
WAARSCHUWING
Controleer of alle lampen en schakelaars goed werken voordat u de motorfiets gebruikt. Indien de bestuurder slecht zichtbaar is, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00316a)
Programmeerproces BCM
1. Raadpleeg de servicehandleiding. Volg de procedure voor het wissen van BCM-codes.
2. Programmeer de BCM. De BCM kan zelf de LED-richtingaanwijzers aanleren wanneer de alarmlichten geactiveerd worden nadat de LED's gemonteerd zijn. Activeer de alarmlichten voor minstens 20 seconden (of wacht tot de lichten 12 keer geknipperd hebben). Wanneer de alarmlichten 12 keer geknipperd hebben, is de instelling bijgewerkt in de BCM.
3. Zet de contactsleutelschakelaar in de stand IGNITION (ontsteking), maar start de motor niet. Test de lichten en controleer of het stuur, de remmen en de lichten het doen.
4. Raadpleeg de servicehandleiding. Controleer of er geen BCM-codes zijn. Als er codes worden weergegeven, raadpleegt u de servicehandleiding. Volg de procedure voor het wissen van BCM-codes.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 3. Serviceonderdelen: Custom voorste richtingaanwijzer, Bullet, Touring
Tabel 1. Serviceonderdelentabel
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Afdichtpen (2)
5118
2
Montagesteun, rechterrichtingaanwijzer (zwart)
67800630
3
Montagesteun, linkerrichtingaanwijzer (zwart)
12700132
4
Richtingaanwijzers, voor, (zwart) (2)
67800987