LED-BRANDSTOFMETERSET
J052492017-08-22
ALGEMEEN
Setnummer
75051-08A, 75084-04C, 75095-05B, 75098-08A, 75231-08A, 75237-03C, 75242-08A, 75311-08A, 75345-10A, 75347-10A, 75357-10A, 75358-10A, 70900264, 70900265, 70900354, 70900521, 70900709, 70900781
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Setinhoud
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze montage is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.
VERWIJDERING
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motor per ongeluk start, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de minkabel (-) van de accu worden losgekoppeld. (00048a)
WAARSCHUWING
Tijdens het uitvoeren van servicewerkzaamheden aan het brandstofsysteem is roken verboden en zijn open vuren en vonken in de nabijheid niet toegestaan. Benzine is uitermate ontvlambaar en zeer explosief, wat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00330a)
1. Raadpleeg de gebruikershandleiding en volg de instructies om het zadel te verwijderen en de minkabel van de accu los te koppelen. Bewaar alle bevestigingsmaterialen van het zadel.
Verwijderen van de analoge brandstofmeter
OPMERKING
De brandstofmeterdraden worden door een slang in de brandstoftank geleid en worden bevestigd met een klem aan de onderkant van de tank en, bij sommige modellen, met een klem op het frame. Open, indien nodig, de (tank)klem en (frame)klem. Zorg voor voldoende speling van de draden zodat u de meter eruit kunt halen.
 1. Buig, aan de linker onderkant van de brandstoftank, de flexibele klem iets naar achteren om de draadbuis van de brandstofmeterdraad vrij te maken. Open, indien nodig, de draadboomklem op het frame om de draadbuis vrij te maken. Trek voorzichtig aan de draadbuis om de Multilock-connector [117] uit de tunnel te trekken.
 2. Zie Afbeelding 3. Druk de pen aan de contactklemkant van de connector in en trek de pen- en contacthelften van elkaar af.
 3. Raadpleeg bijlage B van de betreffende servicehandleiding. Gebruik een stekkerpen (Snap-On TT600-3 of vergelijkbaar) om de klemmen of klem van de draden te verwijderen.
 4. Zie Afbeelding 3. Verwijder de brandstofmeter door deze stevig vast te pakken en dan voorzichtig net zover omhoog te trekken (NIET draaien) dat de meter vrijkomt van de brandstoftank. Modellen met carburateur: Koppel de twee connectors van de verzendeenheid los. Leid de draadbuis en twee draden omhoog door de slang, terwijl u de meter verwijdert. Verwijder de brandstofmeter en gooi deze weg. Modellen met brandstofinjectie: Leid de draadbuis en drie draden omhoog door de slang, terwijl u de meter verwijdert.
 5. Verwijder de brandstofmeter en de rubberen pakking en gooi deze weg.
MONTAGE
1. Zie Afbeelding 1. Sluit de draadboomconnector aan op de brandstofmeterconnector (2).
2. Zie Afbeelding 3. Plaats de nieuwe pakking (3) in de LED-brandstofmeter (1) uit de set. Monteer de pakking met de platte zijde tegen de rand van de meter aan.
3. Laat de brandstofmeter voorzichtig zakken en leid de draadboom (2) in de afvoerslang totdat de drie korte (oranje, zwart, geel/wit) draden uit het gat aan de onderkant van de brandstoftank komen. Trek de draden voorzichtig strak (geen speling meer), terwijl u de meter aan de brandstoftank bevestigt. Draai de meter niet terwijl u deze bevestigt. Houd de meter stevig vast en druk deze omlaag totdat deze vastklikt.
4. Zie Afbeelding 2. Steek de drie draden (1, 2 en 4) in de juiste gaten van de 4-polige connector uit de set. Raadpleeg het hoofdstuk AMP MULTILOCK ELEKTRISCHE CONNECTORS, CONTACT-/PINKLEMMEN INSTALLEREN in de servicehandleiding.
1Brandstofmeter
2Connector
Afbeelding 1. Brandstofmeterconnector
1Gat 1: Oranje
2Gat 2: Geel/wit
3Gat 3: Open
4Gat 4: Zwart
54-pins connector
Afbeelding 2. 4-pins connector (gezien vanaf het draaduiteinde)
5. Bevestig, aan de linker onderkant van de brandstoftank, de complete pinconnector aan het contacthuis [117B] dat eerder werd losgekoppeld. Leid de connector in de tunnel, en bevestig de ommanteling in de flexibele klem aan de onderkant van de tank en in de klem op het frame (indien aanwezig).
6. Raadpleeg de gebruikershandleiding en volg de instructies voor het aansluiten van de minkabel (-) van de accu.
7. Bevestig het zadel. Trek na montage het zadel omhoog om te controleren of het goed vastzit.
OPMERKING
Als de brandstofmeter na installatie van deze set niet het juiste brandstofniveau aangeeft, controleer dan de connectors en volg de instructies voor het oplossen van storingen in de servicehandleiding.
ONDERHOUD EN REINIGING VOOR ONDERDELEN VAN MESSING
Reinigingsinstructies:
 1. Zorg ervoor dat elk onderdeel droog is en vrij is van vuil of stof.
 2. Doe een kleine hoeveelheid Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine op een microvezeldoek of wattenstaaf.
 3. Wrijf de onderdelen van messing in met de microvezeldoek, terwijl u licht druk op het oppervlak uitoefent. Gebruik de wattenstaaf voor plekken of groeven die moeilijk te bereiken zijn.
Een heldere afwerking krijgen
Onderdelen van messing worden natuurlijk ouder en donkerder met de tijd. Als u liever een heldere messingafwerking hebt, doet u een beetje Harley-Davidson Bare Metal Polish op een microvezeldoek en wrijft u dit zachtjes op de onderdelen van messing totdat deze de gewenste helderheid bereiken.
Het natuurlijke verouderingsproces vertragen
Als u het verouderingsproces van de onderdelen van messing wilt vertragen, doet u een kleine hoeveelheid Harley-Davidson Glaze Poly Sealant op een microvezeldoek of wattenstaaf en wrijft u de onderdelen zachtjes met het afdichtmiddel in totdat dit is ingetrokken.
VOORZORGSMAATREGELEN:
 • Wanneer u producten voor reinigen, polijsten of beschermen gebruikt die niet worden aangeraden, kan dit ervoor zorgen dat de verouderde afwerking van de onderdelen van messing wordt verwijderd.
 • Langdurig contact met bepaalde items (handen, handschoenen, laarzen, stof enzovoort) en blootstelling aan de elementen zorgen er ook voor dat alle afwerkingen van de oppervlakken veranderen. Dit wordt NIET als defect gezien.
 • Reinig de onderdelen niet met bijtende en agressieve chemicali├źn en schuursponsen.
 • Vermijd producten met ammoniak en bleek.
 • Langdurige blootstelling aan water verandert de messingafwerking. Wrijf onderdelen droog na contact met water.
 • Wanneer u hard wrijft, kan het uiterlijk van het onderdeel lichter worden.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 3. Serviceonderdelen: LED-brandstofmeterset
Tabel 1. Serviceonderdelentabel: LED-brandstofmeterset
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Brandstofmeter, LED
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2
Kabelboom
69200095
3
Pakking, brandstofmeter
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4
Pinhuis, 4-polig
72904-01BK
5
Pinklemmen
72990-01
Onderdelen genoemd in de tekst, maar niet bij de set inbegrepen:
A
Draadbuis