VOETSTEUNSET BESTUURDER EN PASSAGIER
J065132018-08-21
ALGEMEEN
Setnummer
    Bestuurder: 50500870, 50500871, 50500873, 50500874
    Passagier: 50500992, 50500993
    Sierstukken: 50500937, 50500938, 50500939, 50500940
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Montagevereisten
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
Setinhoud
MONTAGE
BESTUURDER
OPMERKING
Op 50500871, 50500874: Verwijder de lange slijtsteun die gemerkt is als FXBB, FXLR, FLSB en monteer de slijtsteun die gemerkt is als FXBR voor montage op FXBR/S.
1. Zie Afbeelding 2. Uw motorfietsmodel is uitgerust met een pen (4) en borgklem (2). Verwijder deze en bewaar ze voor later gebruik. Bewaar alle bevestigingsmaterialen, waaronder de torsieveer (1), voor de montage van de nieuwe voetsteunen (3).
Afbeelding 1. Torsieveer
2. Zie Afbeelding 2. Steek het korte uiteinde van de torsieveer (1) in het gat van de nieuwe voetsteun (3). Lijn het lange uiteinde van de torsieveer (1) uit met het gat in de bevestiging van de voetsteun en steek dit naar binnen. Draai de voetsteun (3) in positie in de gaffel en steek de pen (4) door de gaffel, de voetsteun (3) en de veer (1). Breng de borgklem (2) aan. Herhaal dit voor de andere kant.
OPMERKING
Zie Afbeelding 1. Zorg er bij het uitvoeren van de volgende stap voor dat de veer zich aan de binnenkant van de voetsteun bevindt.
3. Zie Afbeelding 2. Stel de oriëntatie als volgt af:
a. Voor frontbesturing, voetvlak moet parallel lopen aan de bevestigingspen.
b. Voor middenbesturing, voetvlak moet parallel lopen aan de grond.
c. Draai de stelbout (5) vast.
Koppel: 28,5 N·m (21 ft-lbs)
1Torsieveer
2Borgklem
3Voetsteun
4Pen
5Stelbout
Afbeelding 2. Montage torsieveer van voetsteun bestuurder
PASSAGIER
1. Zie Afbeelding 3. Uw motorfietsmodel is uitgerust met een pen (1) en een borgklem (5). Verwijder en bewaar deze voor later gebruik. Bewaar alle bevestigingsmaterialen, waaronder de blokkeerveer (3), de blokkeerkogel (4) en de kooi (6), voor de montage van de nieuwe voetsteunen (2).
2. Monteer de blokkeerveer (3) in de nieuwe voetsteun (2), gevolgd door de blokkeerkogel (4). Plaats de kooi (6) op de rand van de voetsteungaffel en breng de blokkeerkogel (4) en de blokkeerveer (3) in de kooi (6) terwijl de kooi (6) op de voetsteungaffel wordt geschoven.
OPMERKING
Zie Afbeelding 3. Zorg er bij het uitvoeren van de volgende stap voor dat de veer (3) zich aan de binnenkant van de voetsteun (2) bevindt.
3. Lijn de kooi (6) en de voetsteun (2) uit met de bevestiging van de voetsteun op het voertuig.
4. Monteer de pen (1) en de borgklem (5).
5. Zie Afbeelding 3. Stel de oriëntatie als volgt af:
a. Draai in de gewenste richting.
b. Klap de voetsteun in de opgeborgen positie en controleer of er voldoende afstand tot de andere onderdelen is. Stel af indien nodig.
c. Draai de stelbout (7) vast.
Koppel: 28,5 N·m (21 ft-lbs)
1Pen
2Voetsteun
3Blokkeerveer
4Blokkeerkogel
5Borgklem
6Kooi
7Stelbout
Afbeelding 3. Montage van blokkeerkogel voor passagiersvoetsteun
WAARSCHUWING
De voetsteunen moeten omhoog en naar de achterkant van de motorfiets klappen als deze geraakt worden. Indien voetsteunen niet zodanig worden ingesteld dat zij naar boven en achteren klappen, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00366a)
VERVANG SIERSTUK of SLIJTSTEUN
1. Zie Afbeelding 4. Verwijder de twee schroeven (8).
2. Vervang het sierstuk of de slijtsteun (indien van toepassing).
3. Breng draagborgmiddel aan op de bouten (8) en monteer de bouten (8). Haal de bouten aan.
Koppel: 1,69–2,26 N·m (15–20 in-lbs)
LOCTITE 243 GEMIDDELDE STERKTE DRAADBORG- EN AFDICHTMIDDEL (BLAUW) (99642-97)
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 4. Serviceonderdelen: Voetsteunset en inzetstuk
Tabel 1. Serviceonderdelen: Voetsteunset en inzetstuk
Set
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
50500870
50500871
50500873
50500874
1
Gaffelpen van voetsteun, (2)
Gaffelpen van voetsteun, kort (2)
50501014
50501112
3
Montage bestuurdersvoetsteun, zwart (2)
Montage bestuurdersvoetsteun, brons (2)
50500891, 50501082
50500896, 50501084
5
Bevestigingsbout voetsteun (2)
2708A
6
Voetsteun slijtsteun, zwart (2)
Voetsteun slijtsteun, kort (2)
50500892
50501108
8
Schroef van roestvrij staal (4)
10200662
50500992
50500993
2
Gaffelpen van passagiersvoetsteun, kort (2)
50501121
4
Montage korte passagiersvoetsteun, zwart (2)
Montage korte passagiersvoetsteun, brons (2)
50501119
50501120
5
Bevestigingsbout voetsteun (2)
2708A
8
Schroef van roestvrij staal (4)
10200662
Alle sets
7
Inzetstuk, voetsteun, zwart
Inzetstuk, voetsteun, brons
Inzetstuk, voetsteun, oranje
Inzetstuk, voetsteun, aluminium
50500937
50500938
50500939
50500940