Rempedaalrubberset
J054262018-08-21
ALGEMEEN
Setnummer
50600040, 50600159, 50600338, 50600340, 50600341
Zie Afbeelding 1 hieronder voor een lijst van de setinhoud.
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Vereiste aanvullende onderdelen
De afzonderlijke aanschaf en montage van aanvullende onderdelen of accessoires kan nodig zijn voor de juiste montage van deze set op uw model motorfiets. Raadpleeg de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig) voor een lijst met alle benodigde onderdelen of accessoires voor uw model.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze montage is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.
Afbeelding 1. Inhoud algemene rempedaalset
Tabel 1. Serviceonderdelen
Onderdeel
Beschrijving
Onderdeelnummer
1
Rempedaal
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2
Onderlegring (50600040)
6333
Onderlegring (50600159, 50600338, 50600340, 50600341)
6421
3
Bout, bolkop
3340
MONTAGE
1. Verwijder de eerder gemonteerde rempedaalkap van het rempedaal en gooi deze weg.
2. Lijn het rempedaal (1) uit over de hendel zoals afgebeeld. Bevestig deze met een bout (3) en een onderlegring (2).
3. Haal de bout aan.
Koppel: 13,5 N·m (10 ft-lbs) Bout, bolkop
WAARSCHUWING
Na het repareren van het remsysteem dient u de remmen met lage snelheid te testen. Als de remmen niet goed functioneren kan testen bij hoge snelheden er toe leiden dat u de controle over de motorfiets kunt verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00289a)
4. Verifieer dat de remmen goed werken.