BOOM! AUDIO 10S BLUETOOTH-HEADSET
941000072020-03-04
ALGEMEEN
Setnummer
76000837, 76000839
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de Onderdelen en accessoires (P&A) Detailhandelcatalogus of het gedeelte ';Parts and Accessories'; (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
De interne lithiumbatterij kan NIET worden vervangen. Klanten zijn verantwoordelijk voor de recycling van afgedankte elektronica. Voer elektronica af op een manier die voldoet aan alle nationale en plaatselijke milieuregels, of ze overschrijdt.
Bezoek https://serviceinfo.harley-davidson.com voor het nieuwste instructieblad.
MONTAGEVEREISTEN
OPMERKING
De werking van de headset is afhankelijk van of deze:
 • is gekoppeld met de WHIM (interfacemodule voor de draadloze headset).
 • is gekoppeld met de telefoon .
De headset kan ALLEEN via een Interfacemodule voor de draadloze headset (WHIM) met de Harley-Davidson Boom!™ Box GTS- of 6.5GT-radio worden gekoppeld.
De headset KAN NIET rechtstreeks via het Bluetooth-menu van de radio met een Harley-Davidson -radio worden gekoppeld.
Als er een WHIM op het voertuig is geïnstalleerd, gebruikt u de volgende instructies.
Koppelen met de Boom! Box GTS- of 6.5 GT-radio
De volgende artikelen zijn verkrijgbaar bij uw Harley-Davidson -dealer.
 • Touring- en Trike-modellen van 2014 en later: de WHIM moet apart worden aangeschaft (onderdeelnr. 76000768).
 • Touring- en Trike-modellen van 2014 tot 2018: bij voertuigen die zijn uitgerust met Boom! Box 6.5 GT moet de kabelboom van de WHIM apart worden aangeschaft (onderdeelnr. 69201726).
 • Modellen FLHTCU(L), FLHTK(L,SE) en FLHX(S,SE) van 2014 en later: voor satellietradio moet de antenne worden verplaatst. Nieuwe steun is toegevoegd aan set.
 • Softwareflash door DIGITALE MONTEUR II (Onderdeelnummer:HD-48650) . Uitgevoerd door Harley-Davidson dealer.
 • Radiosoftware bijgewerkt naar de meest recente versie. Zie www.H-D.com/infotainment-support .
DRAADLOZE HEADSET
Lees de beknopte starthandleiding voor aanvullende informatie m.b.t. de draadloze headset. Controleer tevens www.H-D.com/infotainment-support voor de laatste versie van de gebruikershandleiding en bijbehorende informatie over Boom! Audio Bluetooth-producten, of bezoek uw plaatselijke Harley-Davidson dealer.
Installatie
Laad de draadloze headset op. De Diode voor Licht uitzending (LED) brandt rood bij het opladen van de headset en wordt blauw wanneer deze volledig is opgeladen. Volledig opladen neemt ongeveer 2,5 uur in beslag.
Softwareversie headset
De BOOM! AUDIO 10S BLUETOOTH-HEADSET ondersteunt het upgraden van de firmware. Ga naar www.H-D.com/infotainment-support voor de meest recente softwaredownloads.
Headset en klem
1 Status LED
2Navigatieknop
3Telefoontoets
4Poort voor opladen en upgraden van firmware
5 Opladen LED
Afbeelding 1. Lay-out Boom! Audio 10S-headset
1MP3-poort
2Microfoonaansluiting
3Luidsprekerconnector links
4Luidsprekerconnector rechts
5Poort voor oordopjes
Afbeelding 2. Klem Boom! Audio 10S-headset
Tabel 1. Functie knop 10S-headset
Onderdeel
Beschrijving
Functie
1
Status LED
Rode en blauwe visuele bevestiging
2
Navigatieknop
Een mobiele oproep beantwoorden en beëindigen
Een inkomende mobiele oproep weigeren
Een intercomgesprek starten en beëindigen
Volume instellen door te draaien
Bluetooth-stereoapparaat afspelen en pauzeren
Volgende/vorige nummer door te draaien met de knop ingedrukt
Koppelmodus voor intercom openen
Instellingen voor spraakconfiguratie openen
Door het configuratiemenu bladeren
FM-radiostation zoeken
3
Telefoontoets
Een mobiele oproep beantwoorden en beëindigen
Snelkiezen
Gesprek wisselen tussen mobiele telefoon en headset
Koppelmodus voor mobiele telefoon openen
Koppelmodus voor Bluetooth-stereoapparaat openen
Modus voor herstellen fabrieksinstellingen openen
FM-radio in-/uitschakelen
4
Opladen en firmwarepoort
Aangesloten op de Universele seriële bus (USB) -poort van een computer
Met USB uitgeruste Wisselstroom Spanning (AC) -adapter via netstroomlader
5
Opladen LED
De laad- LED brandt rood bij het opladen en wordt blauw wanneer deze volledig is opgeladen.
Draadloze headset koppelen met WHIM
OPMERKING
De selectie Draadloze headsetMOET worden gekozen om een draadloze headset te koppelen. Kies NIET Bluetooth Setup voor een draadloze headset. Selecteer Bluetooth Setup (Bluetooth instellen) voor het koppelen van met Bluetooth uitgeruste telefoons of media-apparaten.
1. Schakel de draadloze headset in.
a. Inschakelen: Houd de telefoontoets en navigatieknop tegelijkertijd ingedrukt wanneer u de oplopende pieptonen en de spraakmelding Hello hoort.
2. Navigeer: Home > Setup.
3.
OPMERKING
Boom! Box GTS radio wordt afgebeeld. Het radioscherm voor 6.5 GT kan er anders uitzien, maar de instructies zijn hetzelfde.
Zie Afbeelding 3 . Scrollen en dan selecteren: Wireless Headset Setup (instellen draadloze headset).
Afbeelding 3. Draadloze headset selecteren
4.
OPMERKING
Het maakt geen verschil of de headset of WHIM (voertuig) als eerste in de koppelmodus wordt gezet.
Zie Afbeelding 4 . Selecteer: Pair Rider (bestuurder koppelen).
Afbeelding 4. Headset bestuurder koppelen
5. Plaats de headset in de koppelingsmodus.
a. Indrukken: Telefoontoets 5 seconden ingedrukt houden of totdat de headset het menu voor het koppelen van een telefoon opent.
6. Selecteer: Boom Audio 10S.
7. Zie Afbeelding 5 . Na een correcte koppeling is op het scherm het volgende te lezen:
a. Model met softwareversie (versie kan verschillen)
b. Bluetooth-adres (adres kan verschillen)
c. Status van de verbindingskwaliteit
Afbeelding 5. Status headset
8. Als de headset is gekoppeld aan het voertuig, hoort u een akoestische bevestiging.
9. Herhaal de procedure voor de headset van de passagier.
Headsetconfiguraties
OPMERKING
De volgende configuraties worden pas op het aanraakscherm weergegeven als de draadloze headset ingeschakeld is en gekoppeld is met het systeem.
Alle configuratie-instellingen worden in de headset opgeslagen. Daarom hebben deze instellingen invloed op elk aan de headset gekoppeld apparaat.
De 10S heeft 7 configuratie-instellingen die u kunt openen via het Boom! Box Infotainment-systeem.
Navigeren: Home > Setup > Wireless Headset > Manage Rider or Passenger Headset > Config om de headsetconfiguraties te beheren.
SideTone (Zijtoon): Sidetone is het geluid van uw stem zoals die wordt opgevangen door de microfoon van de headset en weergegeven in uw oor door uw eigen luidspreker. Hierdoor kunt u beter op het juiste niveau spreken al naar gelang de verschillende geluidssituaties binnenin uw helm. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u tijdens een intercomgesprek of telefoongesprek horen wat u zegt. Deze fabrieksinstelling is uitgeschakeld.
Spraakmeldingen: U kunt spraakmeldingen uitschakelen, maar de volgende spraakmeldingen blijven altijd ingeschakeld:
 • Spraakmeldingen voor het menu voor configuratie-instellingen
 • Spraakmeldingen van de aanduiding voor batterijspanning
 • Spraakmeldingen van een reset naar fabriekswaarden
 • Spraakmeldingen van de snelheidswijzer
 • Spraakmeldingen van FM-radiofuncties
Adv. Noise Control (Geavanceerde ruisonderdrukking): Wanneer de functie Advanced Noise Control is ingeschakeld, wordt tijdens een intercomgesprek het achtergrondgeluid onderdrukt. Wanneer deze functies is uitgeschakeld, vermengt het achtergrondgeluid zich met uw stem tijdens het intercomgesprek. Deze fabrieksinstelling is ingeschakeld.
VOX Phone (VOX-telefoon): Als deze functie is ingeschakeld, kunt u inkomende oproepen beantwoorden eenvoudigweg door luid genoeg een woord te zeggen, tenzij u verbonden bent met de intercom. Wanneer u bijvoorbeeld een serie pieptonen hoort van een inkomende oproep, kunt u de oproep beantwoorden door luid Hallo of een ander woord te zeggen. De VOX Phone-functie werkt echter niet als u met de intercom bent verbonden. Deze functie af-fabriek ingeschakeld, maar kan worden uitgeschakeld via het configuratiemenu, Device Manager, of de Sena-smartphoneapp. Als deze modus is uitgeschakeld, moet u op de wijzerplaat of de telefoontoets tikken om een inkomende oproep te beantwoorden.
HD Intercom: De functie HD Intercom geeft een beter tweerichtings intercomgeluid, en biedt HD-kwaliteit in plaats van normale kwaliteit. HD Intercom wordt tijdelijk uitgeschakeld wanneer u een meerrichtings intercomgesprek begint. Als deze functie is uitgeschakeld, wordt het tweerichtings intercomgeluid gewijzigd in normale kwaliteit. Deze fabrieksinstelling is ingeschakeld.
Radio Data System Alternative Frequency (RDS AF) (alternatieve frequentie radiosysteem): Met RDS AF kan een receiver automatisch een tweede ingestelde frequentie gebruiken als het signaal van de eerste frequentie te zwak wordt. Als RDS AF is ingeschakeld op de receiver, kunt u radiostations gebruiken met meerdere frequenties. Deze functie is standaard uitgeschakeld.
VOX Intercom: Spraakgeactiveerde intercom. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u een intercomgesprek starten met de laatste persoon met wie u een intercomgesprek hebt gevoerd. Als u een intercomgesprek wilt starten, zegt u hardop een woord, bijvoorbeeld Hallo , of blaast u in de microfoon. Als u met spraak een intercomgesprek start, wordt de intercom automatisch uitgeschakeld als u en uw gesprekspartner 20 seconden niets zeggen. Maar als u een intercomgesprek handmatig start door op de telefoontoets te tikken, moet u het gesprek handmatig beëindigen. Maar als u een intercomgesprek start door een spraakcommando en dit handmatig beëindigt door op de navigatieknop te tikken, kunt u tijdelijk geen intercomgesprek starten met een spraakcommando. In dat geval moet u op de navigatieknop tikken om de intercom opnieuw te starten. Zo wordt voorkomen dat er onbedoeld een intercomverbinding wordt gestart door luide windgeluiden. Wanneer de headset opnieuw is gestart, kunt u de intercom weer met een spraakcommando starten.
De koppeling van de draadloze headset ongedaan maken
1. Selecteer: Home > Setup > Wireless Headset.
2. Selecteer of u de headset van de bestuurder of van de passagier wilt beheren.
3. Selecteer: Forget. Hiermee wordt de draadloze headset verwijderd uit het Boom!-systeem.
De fabrieksinstellingen van de headset herstellen
OPMERKING
Wanneer u deze procedure uitvoert, wordt de koppeling tussen het Boom Infotainment-systeem en de headset verbroken. U moet de draadloze headsets opnieuw koppelen om de systeemcommunicatie weer naar behoren te laten functioneren.
1. Als u de Boom! Audio 10S naar de fabrieksinstellingen wilt herstellen, houdt u de telefoontoets 10 seconden ingedrukt tot de LED onafgebroken rood gaat branden. U hoort dan de spraakmelding met het bericht Factory reset (Reset naar fabriekswaarden).
2. Druk binnen 10 seconden op de navigatieknop om de reset te bevestigen. De headset wordt hersteld naar de fabrieksinstellingen en automatisch uitgeschakeld. U hoort een spraakmelding met het bericht Headset reset, good-bye (Headset gereset, tot ziens).
3. Als u op de telefoontoets drukt of niet binnen 10 seconden op de navigatieknop drukt, wordt de resetpoging geannuleerd en keert de headset terug in de stand-bymodus. U hoort een spraakmelding met het bericht Canceled (geannuleerd) .
Resetten na een fout
Zie Afbeelding 6 . Wanneer de Boom! Audio 10S niet naar behoren functioneert of om een of andere reden een foutstatus heeft, kunt u deze resetten door de resetknop in het pengat aan de achterzijde van de hoofdeenheid van de headset in te drukken. Steek een paperclip in het resetpengat en druk lichtjes een seconde lang op de resetknop. De Boom! Audio 10S wordt uitgeschakeld, waarna u het systeem weer moet inschakelen om het opnieuw te proberen. Hiermee worden niet de standaardinstellingen af fabriek hersteld.
Afbeelding 6. Resetten na een fout