Boom! Audio 30K Bluetooth-headset
941000062020-03-05
ALGEMEEN
Setnummer
76000838, 76000840
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de Onderdelen en accessoires (P&A) Detailhandelcatalogus of het gedeelte ';Parts and Accessories'; (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
De interne lithiumbatterij kan NIET worden vervangen. Klanten zijn verantwoordelijk voor de recycling van afgedankte elektronica. Voer elektronica af op een manier die voldoet aan alle nationale en plaatselijke milieuregels, of ze overschrijdt.
Ga naar https://serviceinfo.harley-davidson.com voor het meest recente instructieblad.
MONTAGEVEREISTEN
OPMERKING
De werking van de headset is afhankelijk van of deze:
De headset kan ALLEEN via een WHIM met de Harley-Davidson Boom!™ Box GTS- of 6.5GT-radio worden gekoppeld.
De headset KAN NIET rechtstreeks via het Bluetooth-menu van de radio met een Harley-Davidson-radio worden gekoppeld.
Als er een WHIM op het voertuig is geïnstalleerd, gebruikt u de volgende instructies.
Koppelen met de Boom! Box GTS- of 6.5 GT-radio
De volgende artikelen zijn verkrijgbaar bij uw Harley-Davidson-dealer.
  • Touring- en Trike-modellen van 2014 en later: de WHIM moet apart worden aangeschaft (onderdeelnr. 76000768).
  • Touring- en Trike-modellen van 2014 tot 2018: bij voertuigen die zijn uitgerust met Boom! Box 6.5 GT moet de kabelboom van de WHIM apart worden aangeschaft (onderdeelnr. 69201726).
  • Modellen FLHTCU(L), FLHTK(L,SE) en FLHX(S,SE) van 2014 en later: voor satellietradio moet de antenne worden verplaatst. Nieuwe steun is toegevoegd aan set.
  • Softwareflash door DIGITALE MONTEUR II (Onderdeelnummer:HD-48650) . Uitgevoerd door Harley-Davidson dealer.
  • Radiosoftware bijgewerkt naar de meest recente versie. Raadpleeg www.H-D.com/infotainment-support
DRAADLOZE HEADSET
Lees de beknopte starthandleiding voor aanvullende informatie m.b.t. de draadloze headset. Controleer tevens www.H-D.com/infotainment-support voor de laatste versie van de gebruikershandleiding en bijbehorende informatie over Boom! Audio Bluetooth-producten, of bezoek uw plaatselijke Harley-Davidson dealer.
Installatie
Laad de draadloze headset op. De Diode voor Licht uitzending (LED) brandt rood bij het opladen van de headset en wordt blauw wanneer deze volledig is opgeladen. Volledig opladen neemt ongeveer 1,5 uur in beslag.
Softwareversie headset
De BOOM! AUDIO 30K BLUETOOTH-HEADSET ondersteunt het upgraden van de firmware. Ga naar www.H-D.com/infotainment-support voor de meest recente softwaredownloads.
Headset en klem
1Antenne mesh-intercom
2Mesh-intercomknop
3 Status LED
4Bluetooth-antenne
5Poort voor opladen en upgraden van firmware
6Telefoontoets
7Navigatieknop
Afbeelding 1. Lay-out Boom! Audio 30K-headset
Afbeelding 2. Universele Boom! Audio 30K-klem
Tabel 1. Functie knop 30K-headset
Onderdeel
Beschrijving
Functie
1
Antenne mesh-intercom
Trek de antenne van de mesh-intercom iets naar buiten om deze uit te vouwen.
2
Mesh-intercomknop
Mesh-intercom aan/uit
Mesh-intercom maken
Aan bestaande mesh deelnemen
Deelnemer accepteren
Deelnemer weigeren
3
Status LED
Rode en blauwe visuele bevestiging
4
Bluetooth-antenne
Een PCB-spoorantenne die elektromagnetische golven uitzendt en ontvangt en daardoor draadloos informatie overdraagt tussen Bluetooth-apparaten.
5
Poort voor opladen en upgraden van firmware
Aangesloten op de Universele seriële bus (USB) -poort van een computer
Met USB uitgeruste AC-adapter via netstroomlader
6
Telefoontoets
Gesprek beantwoorden/beëindigen
FM-tuner aan/uit
Snelkiezen
7
Navigatieknop
Volume verhogen/verlagen
Muziek afspelen/onderbreken
Volgende/vorige nummer
Radiostations scannen
Koppelmodus voor intercom openen
Instellingen voor spraakconfiguratie invoeren
8
Statische Boom! microfoon
Bevindt zich vlak bij de mond wanneer u de helm draagt.
De geribde zijde van de microfoon is naar buiten gericht.
9
Luidspreker
De luidspreker met de korte draad is voor het linkeroor en met de lange draad voor het rechteroor.
10
Snelontgrendelknop
Hiermee kunt u de hoofdunit uit de klem halen.
11
MP3-poort
Aansluiting voor een MP3-apparaat op de headset.
12
Knop voor omgevingsmodus
Omgevingsmodus
Groepsintercom
Spraakcommando
13
Poort voor oordopjes
Oordopjes vastzetten in de klem.
Draadloze headset koppelen met WHIM
OPMERKING
De selectie Draadloze headsetMOET worden gekozen om een draadloze headset te koppelen. Kies NIET Bluetooth Setup voor een draadloze headset. Selecteer Bluetooth Setup (Bluetooth instellen) voor het koppelen van met Bluetooth uitgeruste telefoons of media-apparaten.
1. Schakel de draadloze headset in.
a. Inschakelen: Houd de telefoontoets en navigatieknop tegelijkertijd ingedrukt wanneer u de spraakmelding Preparing Headset hoort, gevolgd door oplopende pieptonen en de spraakmelding Hello.
2. Navigeer: Home > Setup.
3.
OPMERKING
Boom! Box GTS radio wordt afgebeeld. Het radioscherm voor 6.5 GT kan er anders uitzien, maar de instructies zijn hetzelfde.
Zie Afbeelding 3 . Scrollen en dan selecteren: Wireless Headset Setup (instellen draadloze headset).
Afbeelding 3. Draadloze headset selecteren
4.
OPMERKING
Het maakt geen verschil of de headset of WHIM (voertuig) als eerste in de koppelmodus wordt gezet. Als Wireless Headset Setup niet verschijnt, controleer dan of er een WHIM is geïnstalleerd en alle software is bijgewerkt.
Zie Afbeelding 4 . Selecteer: Pair Rider (bestuurder koppelen).
Afbeelding 4. Headset bestuurder koppelen
5. Plaats de headset in de koppelingsmodus.
a. Indrukken: Telefoontoets 5 seconden ingedrukt houden of totdat de functie Phone Pairing (telefoon koppelen) wordt geactiveerd.
OPMERKING
De headset geeft de melding Phone Pairing.
6.
OPMERKING
Harley-Davidson headsets worden weergegeven als Boom Audio, gevolgd door de productbeschrijving en -versie. Zie de gebruikershandleiding voor niet- Harley-Davidson -producten voor weergave van berichten.
Selecteer: Boom Audio 30K.
7. Zie Afbeelding 5 . Na een correcte koppeling is op het scherm het volgende te lezen:
a. Model met softwareversie (versie kan verschillen)
b. Bluetooth-adres (adres kan verschillen)
c. Status van de verbindingskwaliteit
Afbeelding 5. Status headset
8. Herhaal de procedure voor de headset van de passagier.
Headsetconfiguraties
OPMERKING
De volgende configuraties worden pas op het aanraakscherm weergegeven als de draadloze headset ingeschakeld is en gekoppeld is met het systeem.
De 30K heeft 14 configuratie-instellingen die u kunt openen via het Boom! Box Infotainment-systeem.
Navigeren: Home > Setup > Wireless Headset > Manage Rider or Passenger Headset > Config om de headsetconfiguraties te beheren.
Smart Vol. Control (slimme volumeregeling): Past automatisch het luidsprekervolume aan op basis van de omgevingsgeluiden die de microfoon registreert. Wanneer de functie is uitgeschakeld,, wordt het volume handmatig geregeld. U kunt de functie inschakelen door de gevoeligheid op laag, medium of hoog in te stellen. De headset reageert op lichtere omgevingsgeluiden als het gevoeligheidsniveau hoger wordt. Deze fabrieksinstelling is uitgeschakeld.
SideTone (Zijtoon): Sidetone is het geluid van uw stem zoals die wordt opgevangen door de microfoon van de headset en weergegeven in uw oor door uw eigen luidspreker. Hierdoor kunt u beter op het juiste niveau spreken al naar gelang de verschillende geluidssituaties binnenin uw helm. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u tijdens een intercomgesprek of telefoongesprek horen wat u zegt. Deze fabrieksinstelling is uitgeschakeld.
Voice Prompt (Spraakmeldingen): u kunt spraakmeldingen uitschakelen, maar de volgende spraakmeldingen blijven altijd ingeschakeld:
  • Spraakmeldingen voor het menu voor configuratie-instellingen
  • Spraakmeldingen van de aanduiding voor batterijspanning
  • Spraakmeldingen van een reset naar fabriekswaarden
  • Spraakmeldingen van de snelheidswijzer
  • Spraakmeldingen van FM-radiofuncties
Adv. Noise Control (Geavanceerde ruisonderdrukking): wanneer de functie Advanced Noise Control is ingeschakeld, wordt tijdens een intercomgesprek het achtergrondgeluid onderdrukt. Wanneer deze functies is uitgeschakeld, vermengt het achtergrondgeluid zich met uw stem tijdens het intercomgesprek. Deze fabrieksinstelling is ingeschakeld.
VOX Phone (VOX-telefoon): als deze functie is ingeschakeld, kunt u inkomende oproepen beantwoorden eenvoudigweg door luid genoeg een woord te zeggen, tenzij u verbonden bent met de intercom. Wanneer u bijvoorbeeld een serie pieptonen hoort van een inkomende oproep, kunt u de oproep beantwoorden door luid Hallo of een ander woord te zeggen. De VOX Phone-functie werkt echter niet als u met de intercom bent verbonden. Deze functie af-fabriek ingeschakeld, maar kan worden uitgeschakeld via het configuratiemenu, Device Manager, of de Sena-smartphoneapp. Als deze modus is uitgeschakeld, moet u op de wijzerplaat of de telefoontoets tikken om een inkomende oproep te beantwoorden.
HD Intercom: De functie HD Intercom geeft een beter tweerichtings intercomgeluid, en biedt HD-kwaliteit in plaats van normale kwaliteit. HD Intercom wordt tijdelijk uitgeschakeld wanneer u een meerrichtings intercomgesprek begint. Als deze functie is uitgeschakeld, wordt het tweerichtings intercomgeluid gewijzigd in normale kwaliteit. Deze fabrieksinstelling is ingeschakeld.
Intercom-Audio Sensitivity (gevoeligheid intercomgeluid): Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt het volume van de muziek, FM-radio en GPS-systeem verlaagd tot achtergrondmuziek als u over de intercom praat. Niveau 1 is het laagste gevoeligheidsniveau, waarbij u zeer luid moet spreken. Niveau 5 is het hoogste gevoeligheidsniveau waartoe zeer weinig geluid is vereist. Afhankelijk van de rijomstandigheden moet dit mogelijk worden aangepast in verband met omgevingslawaai. De fabrieksinstelling is 3.
FM Station Guide (FM-zenderlijst): Wanneer deze is ingeschakeld, worden de frequenties van FM-zenders via spraakmeldingen aangegeven als u voorkeurzenders selecteert. Wanneer de functie is uitgeschakeld, worden de frequenties van FM-zenders niet via spraakmeldingen aangegeven als u voorkeurzenders selecteert. Deze fabrieksinstelling is ingeschakeld.
Radio Data System Alternative Frequency (RDS AF) (alternatieve frequentie radiosysteem): Als deze functie is ingeschakeld, schakelt de radioreceiver over op een andere zender met een beter signaal wanneer het signaal van een radiozender te zwak wordt voor een goede ontvangst. Als RDS AF is uitgeschakeld, moet u handmatig een zender zoeken met een beter signaal. Deze functie is standaard uitgeschakeld.
VOX Intercom: Spraakgeactiveerde intercom. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u een intercomgesprek starten met de laatste persoon met wie u een intercomgesprek hebt gevoerd. Als u een intercomgesprek wilt starten, zegt u hardop een woord, bijvoorbeeld Hallo , of blaast u in de microfoon. Als u met spraak een intercomgesprek start, wordt de intercom automatisch uitgeschakeld als u en uw gesprekspartner 20 seconden niets zeggen. Maar als u een intercomgesprek handmatig start door op de navigatieknop te tikken, moet u het gesprek handmatig beëindigen. Deze fabrieksinstelling is uitgeschakeld.
Audio Overlay Vol. (Volume overlaygeluid) (Audio Overlay Volume Management) (beheer van volume overlaygeluid): Het overlaygeluid van de muziek, FM-radio en Overkoepelend positioneringssysteem (GPS) wordt verlaagd wanneer een intercomgesprek actief is. Als Audio Overlay Volume Management is ingeschakeld, wordt het volume van het overlaygeluid verlaagd tijdens een intercomgesprek. Deze fabrieksinstelling is uitgeschakeld.
Intercom VOX Sensitivity (VOX-gevoeligheid intercom): De gevoeligheid kan worden aangepast afhankelijk van de omgeving waarin u rijdt. Niveau 5 is de hoogste gevoeligheidsinstelling en 1 de laagste. De fabrieksinstelling is 3.
Guest Mode (gastmodus): Met Guest Mode kan een gast meeluisteren naar een afgesloten meshgesprek. De maker van de mesh moet Guest Mode inschakelen voordat de mesh gemaakt wordt, anders kunnen gasten niet meeluisteren. De Guest Mode kan worden ingeschakeld als de gast in Openbare modus is en de verbindingsinformatie van het meshnetwerk is verwijderd. De gast moet binnen het bereik van de mesh zijn om mee te kunnen luisteren met het afgesloten meshgesprek. Deze fabrieksinstelling is uitgeschakeld.
Voice Command (spraakcommando): Met de functie Voice Command van de headset kunt u met uw stem bepaalde acties uitvoeren. U kunt de headset volledig handsfree bedienen met spraakherkenning. De functie Voice Command werkt alleen met Engelstalige commando's. Deze fabrieksinstelling is ingeschakeld.
De koppeling van de draadloze headset ongedaan maken
1. Selecteer: Home > Setup > Wireless Headset.
2. Selecteer of u de headset van de bestuurder of van de passagier wilt beheren.
3. Selecteer: Forget. Hiermee wordt de draadloze headset verwijderd uit het Boom!-systeem.
De fabrieksinstellingen van de headset herstellen
OPMERKING
Wanneer u deze procedure uitvoert, wordt de koppeling tussen het Boom Infotainment-systeem en de headset verbroken. U moet de draadloze headsets opnieuw koppelen om de systeemcommunicatie weer naar behoren te laten functioneren.
1. Als u de Boom! Audio 30K naar de fabrieksinstellingen wilt herstellen, houdt u de telefoontoets 12 seconden ingedrukt tot de LED onafgebroken rood gaat branden. U hoort dan de spraakmelding met het bericht Factory reset (Reset naar fabriekswaarden).
2. Druk binnen 5 seconden op de draaiknop om de reset te bevestigen. De headset wordt hersteld naar de fabrieksinstellingen en automatisch uitgeschakeld. U hoort een spraakmelding met het bericht Headset reset, good-bye (Headset gereset, tot ziens).
3. Als u op de telefoontoets drukt of niet binnen 5 seconden op de navigatieknop drukt, wordt de resetpoging geannuleerd en keert de headset terug in de stand-bymodus. U hoort een spraakmelding met het bericht Canceled (geannuleerd) .
Resetten na een fout
Zie Afbeelding 6 . Wanneer de Boom! Audio 30K niet naar behoren functioneert of om een of andere reden een foutstatus heeft, kunt u deze resetten door de resetknop in het pengat aan de achterzijde van de hoofdeenheid van de headset in te drukken. Steek een paperclip in het resetpengat en druk lichtjes een seconde lang op de resetknop. De Boom! Audio 30K wordt uitgeschakeld, waarna u het systeem weer moet inschakelen om het opnieuw te proberen. Hiermee worden niet de standaardinstellingen af fabriek hersteld.
Afbeelding 6. Resetten na een fout