ידיות הכידון
J028422023-11-10
כללי
מספר ערכה
55869-10, 56197-98A, 56199-98A, 56246-96A, 56254-09, 56263-96A, 56275-96B, 56405-08, 56443-00A, 56450-00A, 56459-01A, 56711-03, 56729-04, 56740-04, 56741-04, 56751-04, 56757-05, 56869-06, 56909-05, 57052-07, 57202-07, 57454-10, 56100007, 56100008, 56100009, 56100010, 56100029, 56100101, 56100112, 56100159, 56100160, 56100175, 56100232, 56100235, 56100356, 56100364, 56100379
דגמים
למידע אודות התאמת דגם עיין בסעיף P & A בקטלוג הקמעונאי או בפרק על חלקים ואביזרים של www.harley-davidson.com (אנגלית בלבד).
תכולת הערכה
החלקים הנוספים הנדרשים
אזהרה
הבטיחות של הרוכב והנוסע תלויה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת. השתמש בהליכי הטיפול המתאימים שבמדריך. אם אינך מסוגל לבצע את הנוהל או אם אין לך הכלים הנכונים, בצע את ההתקנה בסוכנות Harley-Davidson. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה. (00333b)
הערה
הסרת מתג הכידון הימני מחייבת מדריך שירות עבור הדגם והשנה של האופנוע שלך. ניתן לרכוש מדריך שירות מסוכן Harley-Davidson.
התקנה
הערה
  • בעת ניתוב וסגירה מודולי בקרה ליד ימין וליד שמאל (R&LHCMs), יש לוודא שאין חוטים צבוטים. עיין במדריך הטיפולים.
  • בעת התקנת מודול בקרה ליד ימין (RHCM), יש לודא שמשחק סיום המצערת מוגדר כראוי. עיין במדריך הטיפולים.
  • לפני הסרת המשאבה הראשית של הבלם הקדמי, הכנס טריז כדי להגן על מתג הבלם. עיין במדריך הטיפולים.
  • התקן בזהירות את ידית המצמד כדי שלא לפגוע במתג המצמד. עיין במדריך הטיפולים.
הסר והתקן את הידית השמאלית
1. ראה איור 1 . הסר את שני הברגים עם שתי הדסקיות השטוחות המחזיקות את מהדק הכידון (3) למסגרת ידית המצמד. הסר את המהדק והצב את מכלול ידית המצמד הרחק מהכידון.
2. שחרר, אך אל תסיר, את בורגי תושבת המתג העליון והתחתון (1).
3. הסר את כיסוי הקצה מידית הכידון השמאלית הקיימת, אם יש כאלה. ‏הסר את הידית על ידי חיתוך זהיר מהכידון באמצעות להב חד או סכין.
הערה
ודא כי פני שטח הכידון והחלק הפנימי של הידית חלקים, יבשים ונקיים מכל לכלוך או שאריות דבק.
אזהרה
אין לסוך את ידית האחיזה השמאלית של הכידון לפני ההתקנה. סיכת ידית האחיזה עלולה לגרום להשתחררותה תוך כדי רכיבה, וכתוצאה מכך לגרום לאובדן שליטה, מוות או פציעה. (00315a)
4. מקם את הידית השמאלית החדשה (4) כך שהאוגן הגדול יותר (5) נמצאת בתחתית. דחוף את הידית לגמרי על גבי הכידון.
5. התאם את החריצים (2) בצד החיצוני של תושבת המתג העליונה והתחתונה מעל לאוגנים בקצה הידית, ולאחר מכן הדק באופן רופף את שני הברגים.
6. מקם את מכלול ידית המצמד כלפי פנים ביחס למכלול תושבת המתג, תוך שילוב הלשונית של תושבת המתג התחתונה בחריץ שבתחתית מסגרת ידית המצמד.
7. יישר את החורים שבמהדק הכידון עם אלה שבמסגרת ידית המצמד, והדק באופן רופף את שני הברגים עם דסקיות שטוחות. התאם את תושבת המתג, ומיקום בקרת מצמד ידנית לנוחות הרוכב.
8. הדק קודם את בורגי מהדק הכידון העליונים ולאחר מכן את בורגי מהדק הכידון התחתונים.
מומנט: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) בורגי מהדק
9. הדק קודם את בורגי תושבת המתג התחתון ולאחר מכן את בורגי תושבת המתג העליון.
מומנט: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs) בורגי תושבת המתג
1בורגי תושבת המתג
2חריצים
3מהדר כידון
4ידית כידון שמאלי
5אוגן גדול יותר
תרשים 1. תושבות מתג הכידון השמאלי
הסר והתקן את הידית הימנית
1. עיין במדריך השירות לגבי הסרה של מכלול תושבת המתג. הדבר נחוץ לצורך גישה לכבלי המצערת.
2. עיין במדריך השירות לגבי ניתוק כבלי המצערת והסרת מכלול ידית ימנית/שרוול מצערת הקיים. לאחר ההסרה, ודא שקצה הכידון נקי וחלק.
3. עקוב אחר ההוראות במדריך השירות לגבי התקנת הידית הימנית/שרוול מצערת החדש לכידון וחיבור כבלי המצערת.
אזהרה
לפני הפעלת מנוע, ודא שבקרת המצערת חוזרת למצב סרק לאחר עזיבתה. בקרת מצערת המונעת מהמנוע לחזור באופן אוטומטי למצב סרק עלולה לגרום לאובדן שליטה, וכתוצאה מכך לגרום למוות או פציעה חמורה. (00390a)
4. ודא כי הידית הימנית/שרוול המצערת מסתובבים וחוזרים בחופשיות ואינם נתקעים על הכידון או תושבת המתג.
חלקי שירות
הערה
רוב כיסויי הקצה זמינים בנפרד.
העור יתבלה ויזדקן באופן טבעי עם הזמן. השתמש בחומרים לטיפוח העור מסוג Harley-Davidson בהתאם להוראות השימוש בהם כדי לשמור על החומרים של שרוכי העור.
ידיות מטילי מתכת שחורות בערכה 56405-08 נועדו להראות סימני שחיקה. במשך הזמן הצבע ידהה ויעניק מראה בלוי.
ניתן לנקות את ידיות המשתיק שבערכה 55869-10 עם Harley ® Bright Metal Polish (H-D Part No. 99725-89) OR S100 ® Polishing Soap (H-D חלק מספר 99779-04).
למטרות המחשה, מוצגות ידיות בסגנון רגיל.
אם לא מופיע מספר החלק של הערכה ב טבלה 1 , כיסוי הקצה אינו ניתן לטיפול.
תרשים 2. חלקי שירות: ידיות כידון
טבלה 1. חלקי שירות
ערכה
פריט 3 (כיסוי קצה)
מספר חלק
56197-98A (עור)
56193-98
56199-98A (עור חזיר)
56193-98
56246-96A (כרום וגומי, קטן)
56252-96
56254-09 (Tribal)
56769-09
56263-96A (כרום וגומי, גדול)
56252-96
56405-08 (יהלום שחור)
56464-08
56443-00A (Billet, פס צר)
56446-03
56450-00A (Billet, פס רחב)
56446-03
56459-01A (קווי מתאר כרום וגומי)
56480-01
56729-04 (Stealth)
56480-01
56740-04 (Skull, בינוני)
56754-04
56741-04 (Skull, גדול)
56755-04
56757-05 (Stitched)
56788-05
56869-06 (Knurled, H-D ® Scripted)
56480-01
56909-05 (Flame, דהוי)
56656-02
57202-07 (Ironside)
56480-01
56100112 (Air Flow)
לא נמכר בנפרד
56100159 (שחור)
56100205
56100160 (כרום)
56100204
56100175 (Edgecut)
56100203
56100232
לא נמכר בנפרד
56100235
לא נמכר בנפרד
56100356(Airflow, שחור)
56100168
56100364 (Skull, שחור מט)
56100375
56100379 (Ride Free)
לא נמכר בנפרד
הערה: ידיות (פריטים 1 ו- 2) אינן נמכרות בנפרד.