VERCHROOMDE STUURSCHAKELAARDOPSETS
J057772019-08-21
ALGEMEEN
Setnummer
71500186A, 71500187C, 71500228C, 71500515, 71500517
Modellen
Deze sets bestaan uit complete sets chromen schakelaardoppen voor de linker en rechter stuurschakelaars. Deze doppen zijn directe vervangingen voor de zwarte schakelaardoppen die tot de standaarduitrusting behoren.
Montagevereisten
Vraag uw Harley-Davidson-dealer naar chromen schakelaarbehuizingssets en chromen handhendelsteunsets, en het assortiment handgrepen die tevens verkrijgbaar zijn voor deze modellen. Deze items kunnen gemakkelijk samen met deze set worden geïnstalleerd.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
VERWIJDEREN
1. Open of verwijder het zadel volgens de instructies in de servicehandleiding.
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)
2. Raadpleeg de servicehandleiding. Verwijder de hoofdzekering.
3. Raadpleeg de servicehandleiding. Verwijder de voorste behuizingdeksels.
OPMERKING
Voor het vervangen van de schakelaardoppen is het niet noodzakelijk de schakelaarkabels los te koppelen.
Niet elk gedeelte van de siervattingen is voorzien van een verchroomde afwerking. Dit hoort zo en is geen defect.
MONTAGE
Schakelaars in de bovenste behuizing
 1. Wrik de standaard zwarte schakelaardop voorzichtig naar boven van de dopdrager af.
 2. Wrik de schakelaardop aan de bovenzijde van de kap naar boven. Verwijder de dop.
 3. OPMERKING
  Breng de transparante beschermlaag aan om het verchroomde oppervlak van de schakelaardoppen tijdens de montage te beschermen. Verwijder deze laag weer na afloop van de installatie.
 4. Kies de juiste vervangende verchroomde schakelaardop uit de set.
 5. Plaats de dop op de dopdrager, beginnend met de bovenzijde van de dop.
 6. Druk op de onderzijde van de kap tot deze vastklikt.
 7. Beweeg de schakelaar heen en weer en controleer of deze goed werkt.
Richtingaanwijzerschakelaars
 1. Wrik de standaard zwarte schakelaardop voorzichtig naar boven vanaf de buitenzijde van de kap.
 2. OPMERKING
  Sets 71500515, 71500187C en 71500228C bevatten twee schakelaardoppen voor de rechterrichtingaanwijzer. Selecteer en installeer de schakelaardop die overeenkomt met de zwarte OE-schakelaardop die was verwijderd. Gooi de ongebruikte schakelaardop weg.
 3. Kies de juiste vervangende verchroomde schakelaardop uit de set.
 4. Plaats de dop op de schakelaar, beginnend met de binnenzijde van de dop.
 5. Druk de schakelaardop voorzichtig op de dopdrager tot deze vastklikt.
 6. Beweeg de schakelaar heen en weer en controleer of deze goed werkt.
Schakelaardop terugplaatsen
1. Trek de standaard zwarte schakelaardop van de schakelaaras.
2. Gebruik een T6-bit om de 'Z'-schroeven te verwijderen waarmee de siervatting is bevestigd. Bewaar de bevestigingsmaterialen voor hergebruik.
3. Monteer de gewenste siervatting. Bevestig deze met de bevestigingsmaterialen die in de vorige stap zijn verwijderd. Haal de bouten aan.
Koppel: 2,5 N·m (22 in-lbs) bout
4. See Afbeelding 1 en Afbeelding 5. Kies de juiste vervangende verchroomde schakelaardop uit de set. Schuif de dop geheel op de as. Trek aan de kap om te controleren of deze stevig vastzit.
OPMERKING
De dop heeft een strakke passing om te voorkomen dat deze tijdens normale bediening losraakt.
5. Beweeg de schakelaar heen en weer en controleer of deze goed werkt.
Installeren van de schakelaars
 1. Installeer de afzonderlijke schakelaars weer in de schakelaarbehuizingen. Wees voorzichtig bij het plaatsen van de schakelaars om beschadiging te voorkomen. Raadpleeg de servicehandleiding.
 2. Monteer de linker- en rechterschakelaarbehuizing. Raadpleeg de servicehandleiding. Verwijder de transparante beschermlaag en gooi deze weg.
 3. Raadpleeg de servicehandleiding. Plaats de zekering.
 4. Zie de servicehandleiding. Bevestig het zadel. Trek na montage het zadel omhoog om te controleren of het goed vastzit.
 5. Controleer of alle stuurschakelaars goed werken.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 1. Serviceonderdelen voor 71500228C: Verchroomde stuurschakelaardoppen
Afbeelding 2. Serviceonderdelen voor 71500187C: Verchroomde stuurschakelaardoppen
Afbeelding 3. Serviceonderdelen voor 71500186A: Verchroomde stuurschakelaardoppen
Afbeelding 4. Serviceonderdelen voor 71500515: Verchroomde stuurschakelaardoppen
Afbeelding 5. Serviceonderdelen voor 71500517: Verchroomde stuurschakelaardoppen
Tabel 1. Serviceonderdelen: Verchroomde stuurschakelaardoppen
Set
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
Kit 71500228C
1
Schakelaardop, START/GEVAAR
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2
Schakelaardop, OFF/ENGINE STOP/RUN
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3
Schakelaardop, LIGHTS HI/LO
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4
Schakelaardop, TRIGGER FINGER
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
5
Schakelaardop, CLAXON
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
6
Schakelaardop, CRUISE-CONTROL
71500189
7
Schakelaardop, RICHTINGAANWIJZER RECHTS/INFORMATIE
71500196
8
Schakelaardop, RICHTINGAANWIJZER LINKS/SPRAAK
71500194
9
Schakelaardop, AUDIO/SELECTEREN
71500191
10
Schakelaardop, PTT/SQUELCH
71500188
11
Schakelaardop, AUDIO/HOME
71500190
12
Schakelaardop, TRACTIECONTROLE/CLAXON
71500499
13
Omlijsting, AUDIO/PTT
71500206
14
Omlijsting, AUDIO/CRUISE-CONTROL
71500204
23
Schakelaardop, RICHTINGAANWIJZER RECHTS/TERUG
71500551
Kit 71500187C
1
Schakelaardop, START/GEVAAR
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2
Schakelaardop, OFF/ENGINE STOP/RUN
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3
Schakelaardop, LIGHTS HI/LO
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4
Schakelaardop, TRIGGER FINGER
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
5
Schakelaardop, CLAXON
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
6
Schakelaardop, CRUISE-CONTROL
71500189
7
Schakelaardop, RICHTINGAANWIJZER RECHTS/INFORMATIE
71500196
8
Schakelaardop, RICHTINGAANWIJZER LINKS/SPRAAK
71500194
9
Schakelaardop, AUDIO/SELECTEREN
71500191
11
Schakelaardop, AUDIO/HOME
71500190
12
Schakelaardop, TRACTIECONTROLE/CLAXON
71500499
14
Omlijsting, AUDIO/CRUISE-CONTROL
71500204
15
Omlijsting, AUDIO/PTT
71500205
23
Schakelaardop, RICHTINGAANWIJZER RECHTS/TERUG
71500551
24
Schakelaardop, ACHTERUIT/CLAXON
71500198
Kit 71500186A
1
Schakelaardop, START/GEVAAR
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2
Schakelaardop, OFF/ENGINE STOP/RUN
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3
Schakelaardop, LIGHTS HI/LO
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4
Schakelaardop, TRIGGER FINGER
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
5
Schakelaardop, CLAXON
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
6
Schakelaardop, CRUISE-CONTROL
71500189
12
Schakelaardop, TRACTIECONTROLE/CLAXON
71500499
16
Schakelaardop, RICHTINGAANWIJZER RECHTS
71500195
17
Schakelaardop, RICHTINGAANWIJZER LINKS
71500193
18
Omlijsting, DUBBEL
71500202
19
Omlijsting, CRUISE-CONTROL
71500201
24
Schakelaardop, ACHTERUIT/CLAXON
71500198
Set 71500515
2
Schakelaardop, OFF/ENGINE STOP/RUN
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3
Schakelaardop, LIGHTS HI/LO
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4
Schakelaardop, TRIGGER FINGER
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
6
Schakelaardop, CRUISE-CONTROL
71500189
7
Schakelaardop, RICHTINGAANWIJZER RECHTS/INFORMATIE
71500196
8
Schakelaardop, RICHTINGAANWIJZER LINKS/SPRAAK
71500194
9
Schakelaardop, AUDIO/SELECTEREN
71500191
11
Schakelaardop, AUDIO/HOME
71500190
14
Omlijsting, AUDIO/CRUISE-CONTROL
71500204
15
Omlijsting, AUDIO/PTT
71500205
21
Schakelaardop, START/ACHTERUIT/GEVAAR
71500500
22
Schakelaardop, TRACTIECONTROLE/CLAXON
71500499
23
Schakelaardop, RICHTINGAANWIJZER RECHTS/TERUG
71500551
Set 71500517
2
Schakelaardop, OFF/ENGINE STOP/RUN
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3
Schakelaardop, LIGHTS HI/LO
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4
Schakelaardop, TRIGGER FINGER
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
6
Schakelaardop, CRUISE-CONTROL
71500189
16
Schakelaardop, RICHTINGAANWIJZER RECHTS
71500195
17
Schakelaardop, RICHTINGAANWIJZER LINKS
71500193
18
Omlijsting, DUBBEL
71500202
19
Omlijsting, CRUISE-CONTROL
71500201
21
Schakelaardop, START/ACHTERUIT/GEVAAR
71500500
22
Schakelaardop, TRACTIECONTROLE/CLAXON
71500499