VERLICHTE HANDBEDIENINGSSCHAKELAARSETS
J058032019-08-21
ALGEMEEN
Setnummers
71500248C, 71500250B, 71500561
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandel catalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Deze handbedieningsschakelaars zijn een directe vervanging van de standaard (OE) handbedieningsschakelaars en worden op dezelfde manier geïnstalleerd.
Montagevereisten
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor installatie is een servicehandleiding voor dit modeljaar/model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
ELEKTRISCHE OVERBELASTING
MEDEDELING
U kunt u het oplaadsysteem van het motorvoertuig overbelasten indien u te veel elektrische accessoires aanbrengt. Als de op een bepaald moment gebruikte accessoires samen meer stroom verbruiken dan het laadsysteem kan opwekken, kan de accu als gevolg van het stroomverbruik leegraken waardoor er schade aan het elektrische systeem van de motorfiets kan ontstaan. (00211d)
WAARSCHUWING
Bij het installeren van een elektrische accessoire moet u controleren of het maximale amperage van de zekering of stroomonderbreker die het circuit beschermt dat u wijzigt, niet wordt overschreden. Het overschrijden van het maximale amperage kan leiden tot defecten in het elektrische systeem, hetgeen ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00310a)
Deze set heeft 14 mA extra stroom van het elektrische systeem nodig.
Setinhoud
VOORBEREIDING
Neem het hele hoofdstuk STUURSCHAKELAARMODULES in de servicehandleiding zorgvuldig door alvorens deze set te monteren.
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)
OPMERKING
 • MET alarmsirene: zet de contactschakelaar AAN met de afstandsbediening van het alarmsysteem. Raadpleeg de servicehandleiding. Schakel het alarmsysteem uit. Schakel de contactschakelaar in de stand OFF (UIT). Verwijder ONMIDDELLIJK de hoofdzekering.
 • ZONDER alarmsirene: raadpleeg de servicehandleiding. Verwijder de hoofdzekering.
MONTAGE
OPMERKING
 • Raadpleeg de servicehandleiding voor gedetailleerde informatie over de volgende algemene stappen.
 • Noteer het verloop van de kabelboom aan de binnenkant van de schakelaarpakketten voordat u deze verwijdert.
1. Verwijder één stuurschakelaarmodule.
a. Verwijder twee bouten en de stuurklem.
b. Verwijder de handhendel.
c. Alleen aan de KOPPELINGSZIJDE: Wrik de wijsvinger-schakelaardop voorzichtig omhoog met een kleine platte schroevendraaier. Verwijder de kap door deze naar links te schuiven.
d. Aan BEIDE zijden: Draai de onverliesbare bouten van de schakelaarbehuizing los. Verwijder de schakelaarbehuizing.
e. Zie Afbeelding 1 . Trek de ratelvergrendeling (1) omhoog. Draai de schakelaarpakketsegmenten (2, 3) van elkaar los.
OPMERKING
Connectorsluitingen zijn breekbaar. Wees voorzichtig.
1Ratelvergrendeling
2Behuizingsegment schakelaarpakket
3Klemsegment schakelaarpakket
Afbeelding 1. Verwijderen van het stuurschakelaarpakket
2. Trek de draadconnectors van het schakelaarpakket eruit. Gooi het schakelaarpakket weg.
3. Zie Afbeelding 2 . Pak het juiste nieuwe schakelaarpakket (1-4, 18-19) uit de set.
OPMERKING
Kit 71500248C (links, met audio besturingselementen): twee schakelaardoppen worden los geleverd in deze kit.
 • Voor de modellen met twee wielen kunt u de dop (11) met het pictogram 'claxon' gebruiken.
 • Voor FLHTCUTG-modellen kunt u de dop (12) met de pictogrammen 'R' en 'claxon' gebruiken.
Kit 71500561 (rechterzijde): Twee schakelaardoppen worden los geleverd in deze kit.
 • Voor Trike-modellen kunt u de dop (20) met de pictogrammer gevaar, start, en achteruit gebruiken.
 • Voor modellen zonder radio kunt u dop (7) met 'Informatie' en de pijl naar rechts gebruiken.
Monteer de juiste dop op het schakelaarpakket volgens de instructies in de servicehandleiding.
4. ALLE modellen: Monteer het schakelaarpakket volgens de servicehandleiding. Controleer of de draadboom goed is aangelegd om beschadiging te voorkomen. Sluit de schakelaarpakketsegmenten rondom het stuur totdat u twee duidelijke 'klikken' hoort. Controleer of het scherm ( Afbeelding 2 , onderdeel A of B) in de juiste positie staat.
OPMERKING
Raadpleeg de servicehandleiding voor gedetailleerde informatie over de volgende algemene stappen.
5. Monteer de handhendel.
a. Monteer de schakelaarbehuizing. Draai de onverliesbare bouten van de schakelaarbehuizing goed vast.
b. Monteer de handhendel.
c. Monteer de stuurklem met de twee bouten die eerder zijn verwijderd, maar draai deze nog niet vast. Zet de handhendel en de schakelaarbehuizing in een voor de bestuurder comfortabele stand. Haal de bouten voor hendelbevestiging aan tot 8,1–12,2 N·m (72–108 in-lbs).
d. Haal de bouten van de schakelaarbehuizing aan tot 4–5 N·m (35–45 in-lbs).
e. Alleen aan de remzijde: Controleer of de handgreep vrij kan ronddraaien en lichtjes naar binnen/buiten kan bewegen. Alleen aan de koppelingszijde: Schuif de wijsvinger-schakelaardop naar rechts om te monteren.
6. Herhaal dit voor de resterende handbedieningsmodule.
VOLTOOIING
OPMERKING
Controleer of het contactslot in de stand OFF (Uit) staat voordat de hoofdzekering wordt gemonteerd.
1. Raadpleeg de servicehandleiding. Monteer de hoofdzekering.
2. Draai de contactsleutel in de stand ON (AAN). Controleer of de schakelaars van de stuurschakelaarmodule verlicht zijn.
3. Controleer of de schakelaars goed werken.
4. Schakel de contactschakelaar in de stand OFF (UIT). Controleer of de schakelaars van de stuurschakelaarmodule niet verlicht zijn.
WAARSCHUWING
Het linker handbedieningsschakelaarpakket regelt de vergrendeling van de koppeling. Een motorfiets waarop het verkeerde schakelaarpakket is geïnstalleerd, kan in een versnelling starten, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. Controleer de werking van de koppelingvergrendeling telkens als een schakelaarpakket wordt vervangen. (00632b)
5. Controleer de werking van de koppelingvergrendeling. Voer de volgende stappen in de aangegeven volgorde uit. Sla geen stappen over. Als een test mislukt, stop dan en stel de oorzaak vast voordat u doorgaat.
a. Verwijder de bougiekabels van de bougies.
b. Neem plaats op het zadel. Druk op het achterrempedaal en houd het ingedrukt.
c. Draai de contactsleutel in de stand ON (AAN). Zet de motorschakelaar op RUN (lopen).
d. Schakel naar vrij en laat de koppelingshendel los. Druk de startknopschakelaar kort in. De startmotor loopt.
e. Schakel naar de hoogste versnelling. Trek de koppelingshendel in en druk de startknopschakelaar kort in. De startmotor loopt.
f. Laat de koppelingshendel los en druk bij ingeschakelde versnelling de startknopschakelaar kort in. De startmotor werkt nu niet.
g. Zet het contact en de motorschakelaar uit.
h. Monteer de bougiekabels.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 2. Serviceonderdelen, verlichte stuurschakelaarsets (zonder tractiecontrole)
Afbeelding 3. Serviceonderdelen, verlichte stuurschakelaarsets (met tractiecontrole)
SERVICEONDERDELEN
Tabel 1. Serviceonderdelen
Set
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
Set 71500248C, voor modellen met audiobedieningselementen
1
Schakelaarpakket, rechts, zwart, met witte pictogrammen (inclusief items 5 t/m 9)
71500083
2
Schakelaarpakket, links, zwart, met witte pictogrammen (inclusief items 11-16)
71500084
5
 • Schakelaardop, verticaal, zwart met witte pictogrammen 'start' en 'gevaar'
71500168
6
 • Schakelaardop, verticaal, zwart met witte pictogrammen 'lopen' en 'stop'
71500169
7
 • Schakelaardop, horizontaal, zwart, met witte pictogrammen 'rechtsaf slaan' en informatie 'i'
71500170
 • Schakelaardop, horizontaal, zwart, met witte pictogrammen 'rechtsaf slaan' en 'terug'
71500484
8
 • Schakelaardop, driepolig, CB, zwart, met witte stickers 'PTT', 'SQ+', 'SQ-'
71500225
9
 • Knopdop, 5-polig (joystick), zwart, met wit pictogram 'keuzepijl'
71500227
11
 • Schakelaardop, verticaal, zwart, met wit pictogram 'claxon' (behalve Trike)
71500165
12
 • Schakelaardop, verticaal, zwart, met witte pictogrammen 'R' en 'claxon'
71500426
13
 • Schakelaardop, verticaal, zwart, met witte koplamppictogrammen 'groot licht', 'dimlicht', 'passeerlicht'
71500166
14
 • Schakelaardop, horizontaal, met witte pictogrammen 'linksaf slaan' en 'spraakherkenning'
71500167
15
 • Knopdop, 5-polig (joystick), zwart, met wit pictogram 'startscherm'
71500226
16
 • Schakelaardop, 3-polig, zwart, met witte stickers 'CRUISE'-, 'RES/+'- en 'SET/-'
71500224
Set 71500250B, voor modellen zonder audiobedieningselementen
3
Schakelaarpakket, rechts, zwart, met witte pictogrammen (inclusief items 5, 6 en 10)
71500163
4
Schakelaarpakket, links, zwart, met witte pictogrammen (inclusief onderdelen 11, 13, 16 en 17)
71500249
5
 • Schakelaardop, verticaal, zwart met witte pictogrammen 'start' en 'gevaar'
71500168
6
 • Schakelaardop, verticaal, zwart met witte pictogrammen 'lopen' en 'stop'
71500169
10
 • Schakelaardop, horizontaal, zwart, met wit pictogram 'rechtsaf slaan'
71500176
11
 • Schakelaardop, verticaal, zwart, met wit pictogram 'claxon'
71500165
13
 • Schakelaardop, verticaal, zwart, met witte koplamppictogrammen 'groot licht', 'dimlicht', 'passeerlicht'
71500166
16
 • Schakelaardop, 3-polig, zwart, met witte stickers 'CRUISE'-, 'RES/+'- en 'SET/-'
71500224
17
 • Schakelaardop, horizontaal, zwart, met wit pictogram 'linksaf slaan'
71500175
Set 71500561, voor modellen met tractiecontrole
5
 • Schakelaardop, verticaal, zwart met witte pictogrammen 'start' en 'gevaar'
71500168
6
 • Schakelaardop, verticaal, zwart met witte pictogrammen 'lopen' en 'stop'
71500169
7
 • Schakelaardop, horizontaal, zwart, met witte pictogrammen 'rechtsaf slaan' en informatie 'i'
71500170
 • Schakelaardop, horizontaal, zwart, met witte pictogrammen 'rechtsaf slaan' en 'terug'
71500484
8
 • Schakelaardop, driepolig, CB, zwart, met witte stickers 'PTT', 'SQ+', 'SQ-'
71500225
9
 • Knopdop, 5-polig (joystick), zwart, met wit pictogram 'keuzepijl'
71500227
13
 • Schakelaardop, verticaal, zwart, met witte koplamppictogrammen 'groot licht', 'dimlicht', 'passeerlicht'
71500166
14
 • Schakelaardop, horizontaal, met witte pictogrammen 'linksaf slaan' en 'spraakherkenning'
71500167
15
 • Knopdop, 5-polig (joystick), zwart, met wit pictogram 'startscherm'
71500226
16
 • Schakelaardop, 3-polig, zwart, met witte stickers 'CRUISE'-, 'RES/+'- en 'SET/-'
71500224
18
Schakelaarpakket, rechterzijde, zwart, met witte pictogrammen (inclusief onderdelen 5-9, 20)
71500485
19
Schakelaarpakket, links, zwart, met witte pictogrammen (inclusief onderdelen 13-16, 21)
71500529
20
 • Sleuteldop, verticaal, zwart, met wit "gevaar" en "start/achteruit" pictogrammen (Trike)
71500553
21
 • Sleuteldop, verticaal, zwart, met wit "Tractiecontrole" en "claxon" pictogrammen
71500533
Items genoemd in de tekst:
A
Schild, links.
(Wordt aan het schakelaarpakket gemonteerd geleverd. Ter identificatie ook afgebeeld als explosietekening.)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
B
Schild, rechts.
(Wordt aan het schakelaarpakket gemonteerd geleverd. Ter identificatie ook afgebeeld als explosietekening.)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar