ZWARTE MILWAUKEE-EIGHT MOTORAFDEKKING SET
J067912019-08-22
Tabel 1. Algemene informatie
Sets
Voorgestelde Tools
Vaardigheidsniveau(1)
Tijd
12600254
Veiligheidsbrillen, momentsleutel
10 uren
(1) Speciaal gereedschap of speciale technieken vereist voor installatie
SETINHOUD
Afbeelding 1. Setinhoud: Motorafdekking onderdelen
Tabel 2. Motorafdekking onderdelen
Onderdeel
Aantal
Beschrijving
Onderdeelnr.
Vervangen
Opmerkingen
1
20
Schroef
10200954
10200308
Volg de aanhaalmomenten en aanhaalvolgorde in de servicehandleiding
Installatie vereist verwijdering van brandstoftank
2
2
Schroef
10200955
10200408A
Volg de aanhaalmomenten en aanhaalvolgorde in de servicehandleiding
Installatie vereist verwijdering van motorblok om te installeren
3
2
Schroef
10200956
10200475
Touring-modellen: Niet gebruikt
Volg de aanhaalmomenten en aanhaalvolgorde in de servicehandleiding
4
2
Schroef
10200991
4188 (4775 Touring)
Volg de aanhaalmomenten en aanhaalvolgorde in de servicehandleiding
5
2
Onderlegring
10300217
6139 (6019 Touring)
Volg de aanhaalmomenten en aanhaalvolgorde in de servicehandleiding
OPMERKING
Controleer of alle inhoud aanwezig is in de set voordat u onderdelen monteert of verwijdert van het voertuig.
ALGEMEEN
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Controleer of u de meest recente versie gebruikt van de gebruiksaanwijzing die beschikbaar is op: www.harley-davidson.com/isheets
Neem contact op met Harley-Davidson Customer Support Center op 1-800-258-2464 (alleen in de VS) of 1-414-343-4056.
Montagevereisten
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
WAARSCHUWING
Tijdens het uitvoeren van servicewerkzaamheden aan het brandstofsysteem is roken verboden en zijn open vuren en vonken in de nabijheid niet toegestaan. Benzine is uitermate ontvlambaar en zeer explosief, wat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00330a)
VERWIJDEREN
1. Ontkoppel de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.
2. Verwijder de brandstoftank. Zie de servicehandleiding.
3. Verwijder het zadel. Zie de servicehandleiding.
INSTALLEREN
Verwijderen en vervangen
OPMERKING
  • Bekijk voor de volgende stappen de servicehandleiding van het jaar en model voertuig waaraan het onderhoud wordt uitgevoerd.
  • Volg de aanhaalmomenten en aanhaalvolgorde in de servicehandleiding voor schroeven (1 t/m 4).
  • Verwijder en vervang elke bout/onderlegring één voor één om de klemspanning te behouden.
  • Zwarte bijwerkstift (98605BF) of fles (98600BF) kunnen worden gebruikt voor dekking van imperfecties op de motordeksel.
1. Verwijder één Standaard (OE) (Standaard (OE)) schroef.
2. Installeer een nieuwe zwarte schroef.
3. Haal de bout aan.
4. Herhaal stappen 1 t/m 3 voor de overige bouten. Vervang de schroeven één voor één volgens de aanhaalmomenten in de servicehandleiding.
5. Installeer de brandstoftank. Zie de servicehandleiding.
6. Bevestig het zadel. Trek na montage het zadel omhoog om te controleren of het goed vastzit. Zie de servicehandleiding.
7. Sluit de hoofdzekering aan. Zie de servicehandleiding.