VOETSCHAKELPEDAALSET
J065962019-10-03
ALGEMEEN
Setnummer
33600243, 33895-82E, 33600301, 33600292
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandel catalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Montagevereisten
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
Setinhoud
INSTALLEREN
OPMERKING
Deze set vervangt Standaard (OE) (Standaard (OE)) de voetschakelpedalen met 5/16 inch inbuskopcontrabouten of 1/4 inch contrabouten en moeren. Als de teen- en hielschakelpedalen op correcte wijze geplaatst zijn, worden de contrabouten vanaf de bovenzijde van beide pedalen gemonteerd.
Teenschakelpedaalsets
1. Verwijder het originele schakelpedaal. Raadpleeg de servicehandleiding.
a. Noteer de richting van het pedaal voor u het verwijdert.
2. Zie Afbeelding 2 . Verplaats Standaard (OE) het schakelpedaal (A) naar de nieuwe hendel. Zie de servicehandleiding.
3. Installeer het schakelpedaal (3) en lijn deze uit in dezelfde hoek als u genoteerd hebt.
a. Controleer of het schakelpedaal voldoende speling heeft met de onderkuip. Zie de servicehandleiding.
b. Controleer of uw voet tussen de onderkant van het schakelpedaal en de voetsteun/bodemplaat past.
4. Monteer de schroef (2).
5. Monteer de borgmoer (1). Zet vast op het aanhaalmoment zoals beschreven in de servicehandleiding.
6. Controleer of de schakelpedalen (3) voldoende speling hebben voor correcte werking.
Hiel-/teen-schakelpedaalsets
OPMERKING
Voor hiel/teen-toepassing:
  • Vereist aankoop van twee gewenste sets.
  • Voertuigen die zijn uitgerust met een schakelpedaal met één spie vereisen de installatie van een schakelpedaal met twee spieën.
1. Zorg ervoor dat het juiste schakelpedaal (4) geïnstalleerd is.
2. Monteer het teenschakelpedaal (3) op de getande as.
a. Zorg dat de hoek van de hendel gelijk is aan de hoek van Standaard (OE) het eerder verwijderde teenschakelpedaal.
b. Zorg ervoor dat er voldoende speling is om het schakelpedaal goed te bedienen.
3. Zodra het teenschakelpedaal (3) in de juiste richting is samengesteld, plaatst u de bout (2) van boven en de moer (1) van onder.
4. Zet vast op het aanhaalmoment zoals beschreven in de servicehandleiding.
5. Installeer het hielschakelpedaal (3).
a. Zorg ervoor dat er voldoende speling is om het schakelpedaal goed te bedienen.
6. Zodra het hielschakelpedaal (3) in de juiste richting is samengesteld, plaatst u de bout (2) van boven en de moer (1) van onder.
7. Zet vast op het aanhaalmoment zoals beschreven in de servicehandleiding.
1Borgmoer
2Schroef
3Hendel
4Schakelpedaal
Afbeelding 1. Hiel/teen-toepassing
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 2. Serviceonderdelen: Voetschakelpedaalset
Tabel 1. Serviceonderdelentabel
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Borgmoer
7686
2
Schroef
10200350
3
Hendel
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Items genoemd in de tekst, maar niet opgenomen in de set:
A
Schakelpedaalpen