SET MET VERWARMDE HANDGREPEN
J042592021-06-15
ALGEMEEN
Setnummers
56047-08A, 56049-08A, 56196-08A, 56512-08A, 56828-08A, 56926-08A, 56100027, 56100047, 56100107, 56100253, 56100255, 56100257, 56100258, 56100260, 56100263, 56100267, 56100362, 56100412
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandel catalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Deze handgrepen hebben voedingskabels aan de BUITENZIJDE van de linkerkant. Deze kabels kunnen niet intern geleid worden.
Montagevereisten
Tenzij deze al is geïnstalleerd:
Bij Touring-modellen van 2017 en later is de afzonderlijke aanschaf van een verbindingsdraadboom (onderdeelnr. 69201599A) noodzakelijk.
Bij Touring-modellen van 2014-2016 is de afzonderlijke aanschaf van een verbindingsdraadboom (onderdeelnr. 69200722) noodzakelijk.
Bij Softail-modellen van 2016-2017 is de afzonderlijke aanschaf van een verbindingskabelboom (H-D onderdeelnr. 72673-11) noodzakelijk.
Bij Softail -modellen van 2018 en later is de afzonderlijke aanschaf van een verbindingskabelboom (onderdeelnr. 69201599A) noodzakelijk.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor installatie is een servicehandleiding voor dit modeljaar/model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
ELEKTRISCHE OVERBELASTING
MEDEDELING
U kunt u het oplaadsysteem van het motorvoertuig overbelasten indien u te veel elektrische accessoires aanbrengt. Als de op een bepaald moment gebruikte accessoires samen meer stroom verbruiken dan het laadsysteem kan opwekken, kan de accu als gevolg van het stroomverbruik leegraken waardoor er schade aan het elektrische systeem van de motorfiets kan ontstaan. (00211d)
WAARSCHUWING
Bij het installeren van een elektrische accessoire moet u controleren of het maximale amperage van de zekering of stroomonderbreker die het circuit beschermt dat u wijzigt, niet wordt overschreden. Het overschrijden van het maximale amperage kan leiden tot defecten in het elektrische systeem, hetgeen ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00310a)
Deze set heeft 2,8 A extra stroom van het elektrische systeem nodig.
Setinhoud
Elke set bevat een paar verwarmde handgrepen plus bevestigingsdelen. Zie Afbeelding 8 en Tabel 1.
VOORBEREIDING
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)
OPMERKING
 • Voor voertuigen met alarmsirene: draai de contactsleutel naar de stand AAN met de afstandsbediening van het alarmsysteem aanwezig. Schakel het alarmsysteem uit. Verwijder ONMIDDELLIJK de hoofdzekering volgens de instructies in de servicehandleiding.
 • Voor voertuigen ZONDER alarmsirene: zie de servicehandleiding voor het verwijderen van de hoofdzekering.
WAARSCHUWING
Tijdens het uitvoeren van servicewerkzaamheden aan het brandstofsysteem is roken verboden en zijn open vuren en vonken in de nabijheid niet toegestaan. Benzine is uitermate ontvlambaar en zeer explosief, wat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00330a)
 1. Verwijder de brandstoftank volgens de instructies in de servicehandleiding.
1Schroef (2)
2Stuurklem
3Koppelingshendel
4Bovenste schakelaarbehuizing
5Onderste schakelaarbehuizing
6Linker handgreep
7Flensgedeelte met grotere diameter
8Groeven
Afbeelding 1. Linker stuurschakelaarbehuizing (Touring-modellen van 2008 - 2013 en Softail-modellen van 2006 en later)
VERWIJDEREN
Verwijderen van de linker handgreep
OPMERKING
 • Dek de gelakte delen af om de afwerking te beschermen.
1. Raadpleeg de servicehandleiding voor gedetailleerde informatie over de volgende algemene stappen.
a. Zie Afbeelding 1 of Afbeelding 2. Draai de twee bouten (1) en de stuurklem (2) los.
b. Plaats de koppelingshendel (3) van de schakelaarbehuizing af.
c. Haal de twee schakelaarbehuizingshelften (4, 5) van elkaar.
2. Met 'ongelijmde' handgreep: Verwijder de handgreep van het stuur. Met gelijmde handgreep: Verwijder de handgreep door deze voorzichtig met een scherp snijblad of mes van het stuur af te snijden.
1Schroef (2)
2Stuurklem
3Koppelingshendel
4Voorste schakelaarbehuizing
5Achterste schakelaarbehuizing
6Beschermmof
7Activeringsvingerschakelaardop
Afbeelding 2. Linker stuurschakelaarbehuizing (Touring-modellen van 2014 en later)
Verwijderen van de rechter handgreep
Touring-modellen van 2008 t/m 2013:
MEDEDELING
Verwijder of installeer de hoofdcilinder pas nadat u een 4 mm (5/32 in) dik inzetstuk tussen de remhendel en de hendelsteun hebt geplaatst. Als u de hoofdcilinder zonder het inzetstuk verwijdert of installeert, kunnen de rubberen hoes en de plunjer van de voorste remlichtschakelaar worden beschadigd. (00324a)
OPMERKING
Gebruik het oog van een kabelbinder als u niet beschikt over het kartonnen inzetstuk. Zie Afbeelding 3 .
ALLE modellen:
 1. Raadpleeg de servicehandleiding voor gedetailleerde informatie over de volgende algemene stappen.
  1. Maak de twee bouten en de stuurklem los.
  2. Plaats de remhendel/hoofdcilinder van de schakelaarbehuizing af.
  3. Haal de twee schakelaarbehuizingshelften van elkaar.
  4. Touring-modellen van 2008 t/m 2013: Verwijder het weerstandsplaatje indien aanwezig.
 2. Alle modellen: Verwijder de handgreep van het stuur.
OPMERKING
 • De draaigreepsensor aan de rechterkant van het stuur heeft een afsluitdop die de elektroden aan de binnenkant beschermt tegen vuil en vocht. De afsluitdop sluit tevens de gashendel af.
 • Trek aan de hendel om deze te verwijderen.
 • Controleer nadat de hendel is verwijderd, de plaats van de afsluitdop.
Als de afsluitdop nog steeds op de indexpinnen in de oude gashendel is bevestigd, kan deze met de hendel worden weggegooid.
Als de afsluitdop nog is bevestigd op het uiteinde van de draaigreep- sensor:
 • Zie Afbeelding 4 . Steek een dun schroevendraaiertje of een ander dun gereedschap in het platte gedeelte aan een zijde van de afsluitdop.
 • Druk de lip aan de onderzijde van de dop in, zodat deze vrijkomt uit de uitsparing in het uiteinde van de draaigreepsensor. Werk een uiteinde van de dop los.
 • Herhaal dit voor de tegenoverliggende kant van de dop.
 • Verwijder de dop voorzichtig en gooi deze weg.
14 mm (5/32 in) dik inzetstuk
2Rempedaal
3Remhendelsteun
Afbeelding 3. Bescherm de remlichtschakelaar
1Stuur
2Draaigreepsensor gashendel
3Afsluitdop
Afbeelding 4. Verwijder de afsluitdop
MONTAGE
OPMERKING
De gashendelsensor is voorzien van twee draden, voorzien van een isolatiemantel, die uit het uiteinde komen dat het stuur in wordt gevoerd. Over deze draden:
 • Zit ofwel een zwarte krimpkous, ofwel
 • ze eindigen in een elektrische connector met twee openingen
OPMERKING
Voor sommige intern bedrade sturen, zoals Chizeled of modellen met op het stuur gemonteerde richtingaanwijzers, moeten er mogelijk pennen uit de connectoren van de handgreepverwarming worden verwijderd.
 • Maak een foto van alle connectoren ten behoeve van de hermontage, voordat de pennen uit de connector worden verwijderd.
 • Sproei of wrijf met een zeepoplossing om het trekken van de draden te vergemakkelijken
1. Zie DRAAIGREEPSENSOR: VERWIJDEREN in de servicehandleiding. Volg de instructies voor het specifieke voertuigmodel en:
a. Ga naar de 6-polige connector van de jumperkabelboom van de draaigreepsensor [204] in het voertuig. Haal de connectorhelften van elkaar.
b. Trek voorzichtig de draaigreepsensor zover als nodig is uit het stuur om toegang te verkrijgen tot de zwarte krimpkous of de verwarmde handgreep.
2. Zie Afbeelding 8 . Neem de linker verwarmde handgreep (1), lange kabelboomverlengdraad (15) en korte kabelboomverlengdraad (8) uit de set. Bepaal of de draadboomverlengdraad voor deze montage noodzakelijk is: Steekt de connector aan de andere kant van het stuur uit? Indien JA: De verlengdraad is niet nodig. Deze kan worden weggegooid. Maak de draadboom los van de linker handgreep. Indien NEE: Maak de draadboom los van de linker handgreep. Sluit het verlengstuk aan op de connector op de kabelboom. Leg de linker handgreep en de (samengestelde) kabelboom terzijde.
a. Sluit de kabelboom tijdelijk aan op de connector op het einde van de linker verwarmde handgreep.
b. Houd de handgreep en de aangesloten kabelboom langs de buitenkant van het stuur alsof deze op het stuur zijn gemonteerd.
c. De connector op het einde van de kabelboom moet voorbij de rechterkant van het stuur uitsteken.
OPMERKING
KNIP GEEN draden naar de groene stekker van de draaigreepsensor door. Knip ALLEEN de zwarte krimpkous af.
d. Zoek de doorkoppelconnector op de draaigreepsensor. Dit is een 2-weg penzijdige connector, zie de servicehandleiding voor de locatie.
3. Zoek de zwarte kabelboom op die van het midden van de draaigreepsensor komt.
4. Neem de kabelboom die terzijde was gelegd in stap 2.
5. Sluit het contacthuis van de sensordraden aan op het zwarte pinhuis aan het uiteinde van de draadboom.
OPMERKING
Gebruik luchtdruk of een trekveer om de kabelboom geheel door het stuur te trekken.
6. Voer de connector en kabelbomen van de draaigreepsensor in de rechterzijde van het stuur.
a. Trek, terwijl de draadboom in het stuur wordt gevoerd, voorzichtig aan de stekker aan het uiteinde van de draadboom om de draaigreepsensor in het stuur te trekken.
b. Voer de kabelboom van de linker verwarmde handgreep helemaal door en uit de linkerzijde van het stuur.
c. Breng de indexlippen op de draaigreepsensor in de uitsparingen in het stuur aan. Een van de indexlippen en een gleuf is kleiner dan de anderen, zodat ze maar op een manier kunnen worden gemonteerd.
OPMERKING
 • Reinig het stuur grondig om al het achtergebleven hechtmiddel te verwijderen.
 • Verwijder de beschermring (gemarkeerd 'REMOVE PRIOR TO ASSEMBLY' (vóór montage verwijderen)) van het uiteinde van de nieuwe linker handgreep.
7. Bevestig het witte contacthuis op de nieuwe, linker verwarmde handgreep (1).
Touring-modellen van 2008-2013 en Softail-modellen van 2016 en later:
1. Zie Afbeelding 1 . Plaats de linker verwarmde handgreep (6) zodanig dat het flensgedeelte (7) met de grotere diameter zich aan de onderkant bevindt. Schuif de handgreep helemaal op het stuur.
a. Plaats de onderste schakelaarbehuizing onder de hendel. De groeven (8) aan de buitenkant van de schakelaarbehuizing moeten over de flens op het einde van de hendel passen.
b. Plaats de bovenste schakelaarbehuizing over het stuur en de onderste schakelaarbehuizing.
c. Draai de bouten van de bovenste en onderste schakelaarbehuizing losjes vast. Controleer of de draadboombuis in de holte onderaan het stuur ligt.
d. Plaats de koppelingshendel in de schakelaarbehuizing. Klik het lipje op de onderste schakelaarbehuizing in de groef aan de onderkant van de koppelingshendelsteun.
e. Lijn het gat in de stuurklem uit met het gat in de koppelingshendelsteun. Draai de onderste bout met de platte onderlegring losjes vast. Stel de schakelaarbehuizing en de stand van de koppelingshandhendel af voor maximaal rijdersgemak.
f. Draai eerst de bovenste en daarna de onderste stuurklembouten aan.
Koppel: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs)
g. Draai eerst de onderste bouten en daarna de bovenste bouten van de schakelaarbehuizing aan.
Koppel: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs)
Touring-modellen van 2008 t/m 2013:
1. Zie Afbeelding 5 . Zoek de B+ stekker (accuplus) (1) op de hoofddraadboom onder het zadel (een rode draad met een niet-gebruikte grijze stekker). Haal de kap (2) van de connector.
2. Zie Afbeelding 8 . Haal de adapterkabelboom (11) uit de set en steek deze in de connector B+.
3. Snijd de rode draad van de draadboom van de verwarmde handgreep zodanig af dat deze zich nabij het uiteinde van de rode draad van de adapterdraadboom bevindt. Gebruik een afgedichte stootverbinder (4) uit de set om de twee draden met elkaar te verbinden volgens de servicehandleiding.
1Connector B+
2Afdekking
Afbeelding 5. Connector B+
4. Haal de oranje/witte adapterdraad voor het zekeringblok (10) uit de set. Let op de klem aan beide uiteinden (zie Afbeelding 6 ). Uitsluitend de klem ZONDER de veerlipjes past in de zekeringplaats. Snijd de klem MET de veerlipjes voorzichtig van de draad af en gooi deze weg.
1Deze klem NIET VERWIJDEREN
2Deze klem van de draad AFSNIJDEN
3Veerlipje (2)
Afbeelding 6. Adapterdraad, zekeringblok
5. Zoek de zekeringplaats gemarkeerd met 'P&A IGN', '2A MAX' op. U zult een verzamelrail zien die de ene kant van dit circuit voedt, maar er is geen bijpassende draad of zekering aanwezig. Verwijder de drie in deze rij aanwezige zekeringen en noteer hun locatie.
6. Verwijder de oranje kunststof secundaire vergrendeling voorzichtig uit het zekeringblok. Steek de klem in de oranje/witte adapterdraad totdat deze stopt. Vergelijk dit met een klem die fabrieksmatig is aangebracht om de juiste stand en diepte te bepalen. Monteer de secundaire vergrendeling.
7. Knip het overtollige deel van de oranje/witte draad van de verwarmde handgreep zodanig af, dat de in stap 8 gemonteerde oranje/witte adapterdraad gemakkelijk bereikt kan worden.
WAARSCHUWING
Volg de instructies van de fabrikant bij het gebruik van de UltraTorch UT-100 of een ander stralingswarmteapparaat. Het niet volgen van de instructies van de fabrikant kan brand veroorzaken, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00335a)
8. Haal de blauwe afgedichte stootverbinder (4) uit de set. Verbind de oranje/witte draad van de kabelboom van de verwarmde handgreep met de oranje/witte adapterdraad volgens de instructies in de servicehandleiding.
OPMERKING
 • Richt de hitte niet op onderdelen van het brandstofsysteem. Extreme hitte kan ontbranden/exploderen van brandstof veroorzaken, wat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben.
 • Richt de hitte niet op andere onderdelen van het elektrische systeem, behalve de verbinders waarop u warmtekrimp toepast.
 • Houd uw handen uit de buurt van de punt van het gereedschap en het warmtekrimphulpstuk.
9. Zie Afbeelding 8 . Steek een 2A-zekering (13) uit de set in de zekeringplaats voor 'P&A IGN' om het circuit te sluiten. Plaats de drie in stap 2 verwijderde zekeringen in de juiste gaten.
10. Monteer de afdekking op het zekeringblok. Installeer het zekeringblok. Plaats de hoofdzekeringhouder volgens de instructies in de servicehandleiding.
11. Open de afdekkap van de zekeringhouder op de draadboom van de verwarmde handgreep. Plaats de overgebleven 5 A-zekering (14) uit de set in de zekeringhouder. Sluit de afdekking.
12. Controleer of de bedrading over zijn gehele lengte niet ergens tegenaan kan wrijven of schuren en dat er nergens afknelpunten zijn.
13. Maak de zwarte draad met de ringklem vast op een willekeurig massacontactpunt op het frame. Ga verder met VOLTOOIEN.
Touring-modellen van 2014 en later:
Linker bedieningselementen
1. Zie Afbeelding 2 . Modellen 2014-2015: Controleer of het schildje (6) op de juiste plaats aan de buitenboordzijde van de schakelaarmodule zit.
a. Monteer de schakelaarbehuizinghelften (4, 5) op de schakelaarmodule. Haal de onverliesbare bouten (1) aan tot ze stevig vastzitten.
b. Monteer de koppelingsbediening (3).
c. Installeer de stuurklem (2) met de twee bouten die eerder zijn verwijderd, maar draai deze nog niet vast.
d. Haal de bouten van de schakelaarbehuizing aan. Haal de bouten aan.
Koppel: 4–5 N·m (35–44 in-lbs)
e. Installeer de activeringsvingerschakelaardop (7) door deze naar rechts te schuiven.
f. Draai koppeling stuurklem vast.
Koppel: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs)
MEDEDELING
Leid de hoofddraadboom van de handgreep niet aan de binnenkant van de schakelaarbehuizing. Draden die aan de binnenkant van de schakelaarbehuizing worden geleid, zouden kortsluiting kunnen veroorzaken en apparatuur kunnen beschadigen. (00369a)
2. Leid de hoofddraadboom van de verwarmde handgreep tussen de handgreep en de linker schakelaarbehuizing en vervolgens onder de schakelaarbehuizing langs.
3. Zie Afbeelding 8 . Zitten er openingen aan de linker onderkant van het stuur?
a. Indien JA: Plaats de kabelborgklemmen (12) uit de set in de openingen. Bevestig de kabelboom aan de clips.
b. Indien NEE: Gebruik de kabelbinders (9) om de kabelboom aan het stuur te bevestigen.
Rechter bedieningselementen
1. Pak de nieuwe rechter verwarmde gashendel (2) uit de set. Steek een schroevendraaier of een ander plat gereedschap tussen het huis van de gashendel en de einddop. Werk voorzichtig de dop van de handgreep af.
OPMERKING
Trek in de volgende stap NIET de stekker van de gashendel af door aan de draden of de stekkerpinnen te trekken. Trek alleen aan de rubber lip van de stekker.
2. Aan de buitenzijde van de gashendel is een ronde rubber stekker weggewerkt met aan een zijde oranje en groene draden en een aansluiting met twee penklemmen aan de andere zijde. Pak voorzichtig met een punttang of iets dergelijks de rubber lip aan de bedradingszijde van de stekker. Trek de stekker door de opening aan de buitenzijde uit de hendel.
3. Reinig het stuur en de binnenkant van de gashendel grondig om alle vuil te verwijderen.
4.
OPMERKING
 • Als de stuurhandgrepen van een patroon zijn voorzien, lijn dan het patroon op de rechter handgreep uit met het patroon op de linker handgreep, met de gashendel in de volledig gesloten stand.
 • Volg alle stappen om de vrije beweging van de gashendelhandgreep te garanderen. Gebruik de gashendel om te controleren of deze weer normaal terugkeert naar de stationaire stand.
Zie Afbeelding 2 . Schuif de nieuwe verwarmde gashendel over het uiteinde van het stuur. Draai de gashendel om te controleren of de inwendige spieën hebben ingegrepen op de uitwendige spieën van de draaigreepsensor.
5. Monteer de schakelaarbehuizingen. Draai de schroeven vast tot deze stevig vastzitten.
6. Monteer de rembesturingseenheid, maar zet deze nog niet helemaal vast.
7. Zet de schakelaarbehuizingen vast.
a. Druk de handgreep naar het midden om te verifiëren dat de handgreep volledig aanligt.
b. Verplaats de schakelaarbehuizing naar het midden (weg van de handgreep) om alle axiale speling weg te nemen. Verplaats daarna de schakelaarbehuizing naar buiten 1–2 mm (0.040–0,08 in) om axiale speling te verkrijgen.
c. Houd de schakelaarbehuizing op de plaats en draai de bouten van de schakelaarbehuizing vast.
Koppel: 4–5,1 N·m (35–45 in-lbs)
d. Controleer of de handgreep enigszins naar binnen en buiten kan bewegen.
e. Controleer of de handgreep kan roteren en automatisch terugkeert.
8. Schroef de bouten van de klem van de rembesturing vast. Haal de bouten aan.
Koppel: 6,8–9,0 N·m (60–80 in-lbs)
9. Controleer opnieuw of de handgreep kan roteren en of er enigszins sprake is van axiale speling.
10. Raadpleeg Afbeelding 1 en Afbeelding 2 , waar de soortgelijke montage van de linker behuizing wordt weergegeven. Monteer de stuurbedieningselementen aan de rechterzijde op dezelfde manier.
WAARSCHUWING
Controleer, voordat u de motor start, of de gashendel automatisch terugkeert naar de stationaire stand wanneer deze wordt losgelaten. Een gashendel die voorkomt dat de motor automatisch naar de stationaire stand terugkeert, kan ertoe leiden dat u de controle over de motorfiets verliest, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00390a)
11. Controleer of de rechterhandgreep/gashendelmof ronddraait en automatisch terugkeert. De mof mag niet aan het stuur of de schakelaarbehuizing blijven vastzitten.
OPMERKING
De aansluitingen op de draaigreepsensor zijn asymmetrisch geplaatst. De pinnen kunnen dus slechts op een manier worden aangesloten.
12. Pak voorzichtig met een punttang of iets dergelijks de lip aan de bedradingszijde van de ronde rubber stekker die aan de buitenzijde van de gashendel komt te zitten.
a. Steek de stekker terug door de opening in de handgreep. Sluit de pinnen aan op de aansluitingen op het uiteinde van de draaigreepsensor.
b. Druk de rubber stekker stevig aan om ervoor te zorgen dat de pinnen volledig in de aansluitingen worden geschoven.
13. Breng de chromen einddop op het uiteinde van de gashendel aan.
Aansluiting op de draadboom van het voertuig
OPMERKING
 • Zorg ervoor dat de verwarmde handvatten juist zijn geïnstalleerd. Onjuiste installatie zal overtollige hitte veroorzaken.
 • Motorvoertuigen kunnen een groene of zwarte oplaadstekker hebben, afhankelijk van het jaar.
 • Linker handvat en jumper kabelboom kunnen een groene of zwarte connector bevatten, afhankelijk van het productiejaar.
 1. Volg de bestaande bedrading voor het aanleggen van de hoofdkabelboom van de linker verwarmde handgreep:
  1. door, over of rondom de balhoofdplaat,
  2. langs het frame van het voertuig,
  3. naar een algemene plaats onder het zadel.
 2. Zie Afbeelding 8 . Maak de handgreepdraden met behulp van de kabelbinders (9) uit de set vast aan de draadbomen langs het motorfietsframe. Modellen van 2014 en later: Ga na stap 15 verder.
Touring-modellen van 2014 en later
OPMERKING
Tenzij reeds geïnstalleerd, moet een elektrische verbindingsdraadboom (onderdeelnr. 69200722A voor 2014-2016 modellen of 69201599A voor 2017 en latere modellen, afzonderlijk beschikbaar) worden geïnstalleerd volgens de instructies in die kit.
1. Volg de instructies in de verbindingskabelboomset om:
a. De oranje/witte draad in de handgreepset te verbinden met de paarse/blauwe draad op de verbindingskabelboom.
b. De rode draad in de handgreepset te verbinden met de rood/blauwe draad op de verbindingskabelboom.
c. De zwarte draad in de handgreepset te verbinden met de zwarte draad op de verbindingskabelboom.
d. Plaats de dop in de 4-polige penzijde van de stekker, indien niet gebruikt.
e. Voorzie de afgedichte verbindingen van een krimpkous.
f. Maak de zwarte draad met de ringklem vast op een willekeurig massacontactpunt op het frame. Ga verder met VOLTOOIEN.
Softail-modellen van 2016 en later
OPMERKING
Voor modellen van 2016-2017 is de afzonderlijke aanschaf van een verbindingskabelboom (H-D onderdeelnr. 72673-11 ) noodzakelijk.
Sommige modellen van 2018 en later zijn voorzien van een dempergewicht, dat uit de binnenzijde van de linkerkant van het stuur verwijderd moet worden.
Voor modellen van 2018 en later is de afzonderlijke aanschaf van een verbindingskabelboom (H-D onderdeelnr. 69201599A) noodzakelijk.
1. Zoek de stekker voor de Digital Technician [91A] (een grijze zespolige Deutsch-connector met een rubberen hoes) onder het zadel. Plaats de verbindingsdraadboom in de buurt van de connector [91A], maar sluit deze nu nog NIET aan.
2. Voer de bedrading van de verwarmde handgreep naar de bedrading van de verbindingskabelboom. Knip de geïntegreerde zekeringhouder NIET af bij de rode draad, maar knip de draden af op een zodanige lengte, dat de afgedichte stootverbinders van de verbindingskabelboom gemakkelijk bereikbaar zijn.
3. Verbind de zwarte draad van de handgreep met de zwarte draden van de verbindingskabelboom.
4. Verbind de oranje/witte draad van de handgreep met de rood/gele draden van de verbindingskabelboom.
5. Verbind de rode draad van de handgreep met de rood/blauwe draden van de verbindingskabelboom.
6. Gebruik een heteluchtpistool of geschikt stralingswarmteapparaat om de aansluitkabel op de bedrading te krimpen.
7. Trek de rubberen hoes uit de grijze Digital Technician pin-connector [91A]. Snijd de hoes los van de draden.
8. Sluit het contacthuis van de verbindingsdraadboom aan op stekker [91A].
9. Plaats de rubberen hoes op de open pin-connector van de verbindingsdraadboom.
10. Draai de vier bouten waarmee de ECM op de montagesteun is bevestigd los of verwijder deze. Leid de verbindingskabelboom onder de ECM-connector door. Zet de vier bouten vast. Haal de bouten aan.
Koppel: 5,1–6,2 N·m (45–55 in-lbs)
11. Voorzie de afgedichte verbindingen van een krimpkous.
12. Maak de zwarte draad met de ringklem vast op een willekeurig massacontactpunt op het frame. Ga verder met VOLTOOIEN.
VOLTOOIING
OPMERKING
Voer de volgende stappen pas uit NADAT de verwarmde handgrepen en alle bijbehorende bedrading zijn geïnstalleerd volgens de aanwijzingen op dit instructieblad.
1. Controleer of de rechterhandgreep/gashendelmof ronddraait en automatisch terugkeert. De mof mag niet aan het stuur of de schakelaarbehuizing blijven vastzitten. Gebruik de motorfiets NIET tenzij de gaskabel goed werkt.
2. Controleer of het stuur onbelemmerd en volledig van links naar rechts draait zonder dat er aan de kabels wordt getrokken.
OPMERKING
Controleer of het contactslot op OFF (uit) staat, voordat de hoofdzekering geïnstalleerd wordt, om mogelijke beschadiging van de geluidsinstallatie te voorkomen.
1. Controleer of de contactschakelaar op OFF (uit) staat. raadpleeg de servicehandleiding voor het plaatsen van de hoofdzekering.
2. Verwijder de brandstoftank volgens de instructies in de servicehandleiding. Monteer eventuele andere eerder verwijderde onderdelen volgens de instructies in de servicehandleiding of in de set.
WAARSCHUWING
Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)
3. Zie de servicehandleiding voor het bevestigen van het zadel.
OPMERKING
 • Om te voorkomen dat de accu overmatig wordt belast, zijn deze verwarmde handgrepen zodanig ontwikkeld dat zij alleen werken als de motor loopt. De handgrepen produceren een piekwarmte als de motor met cruisesnelheid loopt.
 • De warmtestanden op de regelschijf van de verwarmde handgreep variëren van 1 (minimum) tot 6 (maximum).
4. Voordat u de motorfiets start, controleer of de handgrepen geen warmte genereren.
5. Start de motor. Controleer de juiste warmte van de handgrepen in alle standen. Zorg ervoor dat handvatten geen warmte produceren in de uit-instelling.
Storingen oplossen
Zie Afbeelding 7 voor het schema van de verwarmde handgrepen.
Handgrepen genereren geen warmte
1. Zie Afbeelding 1 . Controleer of de draden juist zijn aangelegd. De hoofddraadboom van de handgreep moet zich buiten de schakelaarbehuizing bevinden. Als de draden aan de binnenkant werden gelegd, demonteer dan de schakelaarbehuizing van de linker handgreep en controleer of de draden zijn afgekneld. Als er inderdaad draden zijn afgekneld, vervang dan de linker handgreep en herhaal de installatieprocedure, waarbij u de draden op de juiste manier aanlegt.
2. Controleer de draadaansluitingen van de oranje/witte, rode en zwarte draden van de hoofddraadboom van de handgreep.
a. Als een aansluiting beschadigd is, loszit of niet goed vastzit, repareer dan de aansluiting. Test de handgrepen.
b. Ga met de volgende stap verder als alle aansluitingen goed zijn.
3. Verwijder de linker handgreep van het stuur.
4. Koppel de connector van de linker handgreep los van de kabelboom van de rechter handgreep.
5. Controleer op continuïteit bij de connectors in de linker handgreep. Als u inderdaad continuïteit vaststelt, dan kunt u er zeker van zijn dat de handgrepen functioneren.
6. Verwijder het zadel volgens de instructies in de servicehandleiding.
7. Start de motor.
8. Controleer of 12 V gelijkstroom aanwezig is bij de rode en zwarte draden van de hoofdkabelboom van de handgreep.
a. Als er geen 12 V gelijkstroom aanwezig is op de draden, controleer dan de zekering (14) in de kabelboom en vervang deze als deze is doorgeslagen.
b. Als er geen 12 V gelijkstroom aanwezig is, vervang dan de linker handgreep en kabelboom en test de handgrepen.
De handgrepen genereren warmte als het contactslot is uitgeschakeld
Als de handgrepen warmte genereren als het contactslot is uitgeschakeld, dan zijn de draden van de handgrepen niet goed aangelegd of de linker handgreep en draadboom zijn defect.
Controleer voorzichtig alle draadaansluitingen van de verwarmde handgreep op de motorfiets. Als de aansluitingen juist zijn, vervang dan de hoofddraadboom van de verwarmde handgreep, en test vervolgens de handgrepen.
1Linker handgreep
2Verwarmingsregeling
3Plus naar hoofdstroomonderbreker of accuplusconnector (B+)
4zekering
5Plus naar accessoirevoeding
6Min, massa
7Rechter handgreep
Afbeelding 7. Schema voor verwarmde handgreep
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 8. Serviceonderdelen, verwarmde handgreepsets
SERVICEONDERDELEN
Tabel 1. Serviceonderdelen
Set
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
Set 56047-08A
Verwarmde handgrepen, Flame
1
Verwarmde handgreep, links
56100-04B
2
Verwarmde gashendel, rechts (bevat item 3)
56048-08
3
 • Einddop, rechter handgreep
55940-08
Set 56049-08A
Verwarmde handgrepen, Ironside
1
Verwarmde handgreep, links
Niet afzonderlijk
2
Verwarmde gashendel, rechts (bevat item 3)
Niet afzonderlijk
3
 • Einddop, rechter handgreep
Niet afzonderlijk
Set 56196-08A
Chroom en rubber
(kleine diameter)
Verwarmde handgrepen
1
Verwarmde handgreep, links
56617-04B
2
Verwarmde gashendel, rechts (bevat item 3)
56615-08
3
 • Einddop, rechter handgreep
55950-08
Set 56512-08A
Geprofileerd chroom en
met profiel
1
Verwarmde handgreep, links
56514-04B
2
Verwarmde gashendel, rechts (bevat item 3)
56513-08
3
 • Einddop, rechter handgreep
55949-08
Set 56828-08A
Verwarmde handgrepen, Aileron
1
Verwarmde handgreep, links
Niet afzonderlijk
2
Verwarmde gashendel, rechts (bevat item 3)
Niet afzonderlijk
3
 • Einddop, rechter handgreep
Niet afzonderlijk
Set 56926-08A
Skull-collectie
Verwarmde handgrepen
1
Verwarmde handgreep, links
56927-05A
2
Verwarmde gashendel, rechts (bevat item 3)
56928-08
3
 • Einddop, rechter handgreep
55957-08
Set 56100027
Slipstream collectie
Verwarmde handgrepen
1
Verwarmde handgreep, links
56100038
2
Verwarmde gashendel, rechts
56100032
3
 • Einddop, rechter handgreep
56100024
Set 56100047
Streamliner collectie
Verwarmde handgrepen
1
Verwarmde handgreep, links
56100049
2
Verwarmde gashendel, rechts
56100050
Set 56100107
Airflow-collectie
Verwarmde handgrepen
1
Verwarmde handgreep, links
56100109
2
Verwarmde gashendel, rechts
56100096
Set 56100253
Airflow-collectie
Verwarmde handgrepen
1
Verwarmde handgreep, links
56100286
2
Verwarmde gashendel, rechts
56100096
Sets 56100255, 56100412
Streamliner collectie
Verwarmde handgrepen
1
Linkerzijde verwarmd handvat (Set 56100255)
56100285
Linkerzijde verwarmd handvat (Set 56100412)
56100417
2
Rechterkant verwarmd gashendel (Kit 56100255)
56100050
Rechterkant verwarmd gashendel (Kit 56100412)
56100418
Set 56100257
Contoured Chrome and Rubber-collectie
Verwarmde handgrepen
1
Verwarmde handgreep, links
56100288
2
Verwarmde gashendel, rechts
56513-08
Set 26100258
Slipstream collectie
Verwarmde handgrepen
1
Verwarmde handgreep, links
56100292
2
Verwarmde gashendel, rechts
56100032
Set 56100260
Skull-collectie
Verwarmde handgrepen
1
Verwarmde handgreep, links
56100293
2
Verwarmde gashendel, rechts
56928-08
Set 56100263
Flame-collectie
Verwarmde handgrepen
1
Verwarmde handgreep, links
56100296
2
Verwarmde gashendel, rechts
56048-08
Set 56100267
Chrome- en Rubber-collectie (kleine diameter)
Verwarmde handgrepen
1
Verwarmde handgreep, links
56100295
2
Verwarmde gashendel, rechts
56615-08
Set 56100362
Willie G Skull matzwart
Verwarmde handgrepen
1
Verwarmde handgreep, links
56100369
2
Verwarmde gashendel, rechts
56100370
Standaarditems
in ALLE sets
4
Afgesloten stootverbinder (2)
70586-93
5
Ringklem, nr. 10 (2)
9857
6
Ringklem, 1/4 inch (2)
9858
7
Ringklem, 5/16 inch
9859
8
Kabelboom, verlengdraad
69201703
9
Kabelbinder, zwart, 197 mm (7,75 in) lang
10006
10
Draad, zekeringblokadapter
70329-04
11
Draadboom, adapter
70310-04
12
Draadborgklem (4)
70345-84
13
Zekering, 'mini' bladtype, 2 A (grijs) (voor voertuigzekeringblok)
54305-98
14
Zekering, 'mini' bladtype, 5 A (licht bruin) (voor inline zekeringhouder)
(OPMERKING: A 4 A zekering is in deze positie toelaatbaar)
72331-95
15
Kabelboom, gashendelsensor
69201713