SCHAKELPEDAAL
941000992020-01-14
ALGEMENE INFORMATIE
Tabel 1. Algemene informatie
Sets
Voorgestelde Tools
Vaardigheidsniveau(1)
Tijd
33600318
Veiligheidsbrillen, momentsleutel
1 uur
(1) Aanhalen tot de momentwaarde of andere aangewezen tools en technieken zijn vereist
SETINHOUD
Afbeelding 1. Setinhoud: Componenten bestuurdersrugsteun
Tabel 2. Setinhoud: Componenten bestuurdersrugsteun
Onderdeel
Aantal
Beschrijving
Onderdeelnr.
Opmerkingen
1
1
Hendel
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2
1
Schroef
4387
3
1
Moer
7686
4
1
Moer
7727
5
1
Schroef
10200350
OPMERKING
Controleer of alle inhoud aanwezig is in de set voordat u onderdelen monteert of verwijdert van het voertuig.
ALGEMEEN
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandel catalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Verifieer dat de meest recente versie van het instructieblad wordt gebruikt. Deze is beschikbaar op: www.harley-davidson.com/isheets
Neem contact op met Harley-Davidson Customer Support Center op 1-800-258-2464 (alleen in de VS) of 1-414-343-4056.
Montagevereisten
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Een servicehandleiding voor het jaar en model van de de motorfiets is vereist voor deze installatie en is beschikbaar via:
  • Een Harley-Davidson dealer.
  • H-D service-informatie Portaal, een toegang gebaseerd op voorschrift voor de meeste 2001 en nieuwere modellen. Voor meer informatie zie Vaak gestelde vragen over abonnementen .
VERWIJDEREN
1. Zie Afbeelding 2. Verwijder de schroef naar de vrije link van de voorste schakelstanghendel (1).
2. Markeer de positie van de voetschakelpedaal ten opzichte van de as.
3. Modellen met naar voor geplaatste Voetbediening:
a. Verwijder de pinschroef (7) en bout (8).
b. Verwijder voetschakelpedaal.
c. Verwijder schakelstanghendel en as.
INSTALLEREN
1. Modellen met naar voor geplaatste Voetbediening:
a. Installeer schakelstanghendel (1) en as.
b. Installeer voetschakelpedaal, in lijn met markeringen gemaakt tijdens het verwijderen.
c. Installeer pinschroef (7) en bout (8). Haal de bouten aan.
Koppel: 12,2–16,3 N·m (9,0–12,0 ft-lbs)
d. Verbind schakelstang. Haal de bouten aan.
Koppel: 13,6–19 N·m (120,4–168,2 in-lbs)
2. Beveilig de verbinding met de schakelstanghendel (1). Haal de bouten aan.
Koppel: 13,6–19 N·m (120,4–168,2 in-lbs)
3. Controleer werking schakelstang.
1Schakelstangpedaal, voor
2Moer
3Schakelstang
4Schakelstangpedaal, achter
5Schroef
6Schroef
7Klembout
8Moer
Afbeelding 2. Stangenstelsel voor schakelmechanisme: Modellen met naar voor geplaatste Voetbediening