VERZONKEN BRANDSTOFDOP KIT
J051922022-08-08
ALGEMEEN
Setnummer
63133-10B, 63134-10B, 63139-10B, 63140-10B, 61100006B, 61100007B, 61100133, 61100134, 61100136, 61100210, 61100211
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandel catalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Vereiste Aanvullende Onderdelen
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze montage is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.
Setinhoud
MONTAGE
WAARSCHUWING
Tijdens het uitvoeren van servicewerkzaamheden aan het brandstofsysteem is roken verboden en zijn open vuren en vonken in de nabijheid niet toegestaan. Benzine is uitermate ontvlambaar en zeer explosief, wat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00330a)
OPMERKING
Blootstelling van een brandstofdop aan vocht (regen/wassen) kan er de oorzaak van zijn dat een kleine hoeveelheid water zich ophoopt tussen de huizing en de schroefdraad. Verwijder de brandstoftankdop en kantel deze om water af te voeren. Water kan niet door de brandstofdop vloeien.
1. Verwijder Standaard (OE) (Standaard (OE)) brandstofdop van de brandstoftank.
2. Reinig binnen oppervlak van de vul opening, oppervlak van de O-ring keerring en sierring met een mengsel van isopropylalcohol en gedestilleerd water.
3. Zie Afbeelding 1 . Installeer brandstofdop op brandstoftank.
Afbeelding 1. Draai Brandstofdop vast
4. Om af te sluiten, druk op brandstofdop en roteer één achtste draai in tegenwijzerzin. Om te ontgrendelen, druk op brandstofdop en roteer één achtste in wijzerzin.
5. Vooraleer restanten van lijm te verwijderen, noteer de positie van de inkeping op de binnendiameter van de sierring.
OPMERKING
Als de sierring gedraaid wordt, zal er ruimte ontstaan tussen de sierring en de brandstoftank. Draai sierring tot de positie waarin zo goed mogelijk het gat tussen de tank en de sierring vermeden wordt.
6. Zie Afbeelding 4 . Kies de beste positie voor de onderste sierring tegen de contour van de brandstoftank.
a. Alle kits behalve 61100133, 61100134: Met inkeping (A) naar de voorkant van de motorfiets gericht, roteer de sierring om de beste positie te bepalen.
b. Kits 61100133, 61100134: Met inkeping (B) naar de voorkant van de motorfiets gericht, roteer de sierring om de beste positie te bepalen.
Afbeelding 2. Bepaal Positie voor Sierring
7. Zie Afbeelding 3 . Markeer positie van sierring met afplaktape (1) of een markeerstift.
1Afplaktape
2Snijd afplaktape
Afbeelding 3. Lijn sierring uit en Druk op Plaats
8. Snijd voorzichtig de afplaktape op locatie (2) met een hobby mes, en zorg ervoor dat de sierring of de lak op de tank niet gekrast worden.
9. Verwijder de klevende laag van de achterkant van de sierring.
10. Gebruik de brandstofdop om te centreren en de afplaktape (of het merkteken van de markeerstift) om uit te lijnen. Druk de ring stevig op zijn plaats gedurende ongeveer 10 seconden.
11.
OPMERKING
Laat de sierring indrogen gedurende 5-7 minuten vooraleer verder te gaan met de installatie van de kit.
Haal de afplaktape van de sierring en brandstoftank of verwijder het merkteken.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 4. Serviceonderdelen: Verzonken Brandstofdop Kit
Tabel 1. Serviceonderdelen
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Sierring, chroom (voor kit 63133-10B)
63137-10
Sierring, zwart (voor kit 63134-10B)
63138-10
Sierring, chroom (voor kit 63139-10B)
63141-10
Sierring, zwart (voor kit 63140-10B)
63142-10
Sierring, chroom (voor kit 6110006B)
63028-06
Sierring, zwart (voor kit 61100007B)
75015-08
Sierring, chroom (voor kit 61100133)
63045-06A
Sierring, zwart (voor kit 61100134)
75004-08A
Sierring, zwart (voor kit 61100136)
61100149
Sierring, zwart (voor set 61100210)
61100151
Sierring, chroom (voor set 31100211)
61100150
2
Brandstofdop
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3
O-ring
11900004
Items vermeld in Tekst
A
Vierkante inkeping (gebruikt voor alle kits behalve 61100133, 61100134)
B
V-inkeping (gebruikt voor sets 61100133, 61100134, 61100210, 61100211)