VOETSTEUNSET
J063352024-04-03
ALGEMEEN
Setnummer
50500533, 50500535, 50500536, 50500540, 50500655, 50500678, 50501895, 50501896, 50501897, 50502111, 50502112, 50502113, 50502244, 50502245, 50502246, 50502249, 50502500, 50502501
Modellen
Verifieer dat de meest recente versie van het instructieblad wordt gebruikt. Deze is beschikbaar op: h-d.com/isheets
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandel catalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Setinhoud
Montagevereisten
Loctite® 243 draadborg- en afdichtmiddel - blauw (Onderdeelnr. 99642- 97) voor het installeren van slijtagepennen.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
INSTALLEREN
1. Haal de bevestigingsmiddelen weg, waarmee de standaard voetsteun aan de voetsteundrager van de motorfiets is bevestigd. Bewaar de bevestigingsmiddelen voor de montage van nieuwe voetsteunen.
2. Verwijder bestaande voetsteunen en veerringen. Noteer de richting van de veerringen voor de herinstallatie en bewaar deze.
OPMERKING
Zie Afbeelding 1. Zorg er het monteren van de voetsteun op de voetsteundrager voor, dat de veerring (1) zich aan de binnenkant van de voetsteundrager bevindt, waarbij de rechthoekige kant naar de drager is gericht.
3. Installeer een nieuwe voetsteunbevestiging in omgekeerde volgorde van het verwijderen van de standaard voetsteun bevestiging. Monteer een veer, samen met het montage-uiteinde van de voetsteun in de sleuven van de voetsteundragers.
OPMERKING
Bevestig elke voetsteun en veerring (3) met de eerder verwijderde schroef en borgmoer. Haal de borgmoeren aan tot 29 N·m (21 ft-lbs) .
WAARSCHUWING
De voetsteunen moeten omhoog en naar de achterkant van de motorfiets klappen als deze geraakt worden. Indien voetsteunen niet zodanig worden ingesteld dat zij naar boven en achteren klappen, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00366a)
4. Zie Afbeelding 1. Voor elke voetsteun, plaats de voetsteun naar wens en stel vervolgens de stelschroef (1) vast. Haal de bouten aan.
Koppel: 29 N·m (21 ft-lbs)
5. Empire voetsteunen installeren met het breder gedeelte van voetsteun naar voren op motorvoertuig gericht.
Slijtagepunt vervangen
OPMERKING
Bekijk de onderhoudshandleiding voor de richting van de slijtagepen.
1. Zie Afbeelding 2. Verwijder de bestaande slijtagepen van de voetsteun.
2. Breng 2 of 3 druppels schroefdraadborging aan op draden van nieuwe slijtagepunt en monteer op voetsteun.LOCTITE 243 GEMIDDELDE STERKTE DRAADBORG- EN AFDICHTMIDDEL (BLAUW) (99642-97)
3. Slijtagepen vastzetten. Haal de bouten aan.
Koppel: 6–9 N·m (4–7 ft-lbs)
1Veerring
2Rechte zijde
3Voetsteundrager
Afbeelding 1. Voetsteun veerring installeren
Afbeelding 2. Stelbout voetsteun
Serviceonderdelen
Afbeelding 3. Serviceonderdelen
Tabel 1. Weerstand serviceonderdelentabellen
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Een rubberen voetsteun (1)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2
Inbusdopbout (1)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3
Voetsteunbasis (1)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4
Voetsteun slijtagepen (1)
50500514
5
Verchroomde medaillongreep (2)
14100879
6
Lange zwarte voetsteunbevestiging (1)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Afbeelding 4. Serviceonderdelen: Voetsteun - Bestuurder/Passagier (Empire collectie getoond)
Tabel 2. Serviceonderdelen: Voetsteun - Bestuurder/Passagier (Empire collectie getoond)
Set
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
50501895
1
Voetsteun, bestuurder, links, verchroomd
50501883
2
Voetsteun, bestuurder, rechts, verchroomd
50501892
50501896
1
Voetsteun, bestuurder, links, zwart
50501884
2
Voetsteun, bestuurder, rechts, zwart
50501893
50501897
1
Voetsteun, bestuurder, links, met machine gesneden
50501885
2
Voetsteun, bestuurder, rechts, met machine gesneden
50501894
50502244
1
Voetsteun, bestuurder, links, grijs
50502417
2
Voetsteun, bestuurder, rechts, grijs
50502416
50502249
1
Voetsteun, bestuurder, links, zwart
50502415
2
Voetsteun, bestuurder, rechts, zwart
50502414
50502111
3
Voetsteun, passagier, links, verchroomd
50502053
4
Voetsteun, passagier, rechts, verchroomd
50502050
50502112
3
Voetsteun, passagier, links, zwart van kleur
50502054
4
Voetsteun, passagier, rechts, zwart van kleur
50502051
50502113
3
Voetsteun, passagier, links, met machine gesneden
50502055
4
Voetsteun, passagier, rechts, met machine gesneden
50502052
50502245
3
Voetsteun, passagier, links, grijs
50502407
4
Voetsteun, passagier, rechts, grijs
50502406
50502246
3
Voetsteun, passagier, links, zwart van kleur
50502405
4
Voetsteun, passagier, rechts, zwart van kleur
50502404
50502500
3
Voetsteun, passagier, links, zwart van kleur
50502510
4
Voetsteun, passagier, rechts, zwart van kleur
50502510
50502501
3
Voetsteun, passagier, links, zilver
50502511
4
Voetsteun, passagier, rechts, zilver
50502511