HANDGREPEN
941003812024-05-03
ALGEMENE INFORMATIE
Tabel 1. Algemene informatie
Sets
Voorgestelde Tools
Vaardigheidsniveau(1)
56100605, 56100606, 56100607, 56100616, 56100617, 56100564, 56100565, 56100705, 56100706
Veiligheidsbrillen, momentsleutel
(1) Aanhalen tot de momentwaarde of andere aangewezen tools en technieken zijn vereist
SETINHOUD
Afbeelding 1. Setinhoud: Handgrepen (standaard)
Tabel 2. Setinhoud: Handgrepen (standaard)
Controleer of alle inhoud aanwezig is in de kit voordat u onderdelen van het voertuig installeert of verwijdert.
Onderdeel
Aantal
Beschrijving
Onderdeelnr.
Opmerkingen
1
1
Empire, links, zwart
56100643
Set-nr. 56100605
2
1
Empire, rechts, zwart
56100640
1
1
Empire, links, rand gesneden
56100644
Set-nr. 56100606
2
1
Empire, rechts, rand gesneden
56100641
1
4
Empire, links, verchroomd
56100645
Set-nr. 56100607
2
4
Empire, rechts, verchroomd
56100642
1
1
Adversary, links, zwart/oranje
56100682
Set-nr. 56100616
2
1
Adversary, rechts, zwart/oranje
56100680
1
1
Adversary, links, grijs
56100683
Set-nr. 56100617
2
1
Adversary, rechts, grijs
56100681
1
1
Handgreep, linkerzijde, zwart
56100600
Set-nr. 56100564
Eindkap (Onderdeel nr. 56100598)
2
1
Handgreep, rechterzijde, zwart
56100566
1
1
Handgreep, links, zilver
56100601
Set-nr. 56100565
Eindkap (Onderdeel nr. 56100599)
2
1
Handgreep, rechts, zilver
56100567
1
1
Kahuna, links, zwart
56100709
Set-nr. 56100705
2
1
Kahuna, rechts, zwart
56100707
1
1
Kahuna, links, verchroomd
56100710
Set-nr. 56100706
2
1
Kahuna, rechts, verchroomd
56100708
ALGEMEEN
Instructieblad is ook elektronisch beschikbaar. Voer een van de volgende handelingen uit om te controleren of u de meest recente versie gebruikt die beschikbaar is:
 • Scan de QR-code in de linkerbovenhoek van het instructieblad
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de Onderdelen en accessoires (P&A) Detailhandelcatalogus of het gedeelte ';Parts and Accessories'; (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com .
Neem contact op met Harley-Davidson Customer Support Center op 1-800-258-2464 (alleen in de VS) of 1-414-343-4056.
Montagevereisten
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Een servicehandleiding voor het jaar en model van de de motorfiets is vereist voor deze installatie en is beschikbaar via:
 • Een Harley-Davidson dealer.
 • H-D service-informatie Portaal, een toegang gebaseerd op voorschrift voor de meeste 2001 en nieuwere modellen. Voor meer informatie zie Vaak gestelde vragen over abonnementen .
VOORBEREIDEN
1. Verwijder de linker zadeltas. Zie de servicehandleiding.
2. Verwijder de linker zijafdekking. Zie de servicehandleiding.
3. Verwijder de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.
VERWIJDEREN
Linker handgreep
1. Zie Afbeelding 2. Verwijder de koppelingshendel montage.
a. Verwijder de rubberen omhulsel (5) van de connector.
b. Sluit koppelingsschakelaar connector (4) aan.
c. Verwijder de bouten (1).
d. Verwijder de sluitringen (2).
e. Verwijder de koppelingshendel montage (3).
2. Zie Afbeelding 3. Verwijder de klep van de linker bedieningsmodule.
a. Stelschroef (4) (niet verwijderen).
b. Verwijder de bouten (3).
c. Verwijder de afdekking (2).
3. Zie Afbeelding 4. Haal de handgreep weg.
a. Verwijder het kapje van de linker bedieningsmodule (5) uit het stuur.
b. Haal de handgreep weg (4).
1Schroef (2)
2Onderlegring (2)
3Koppelingshendel montage
4Koppelings-schakelaarsconnector
5Rubberen hoes
6Opening
7Markeringen voor uitlijnen
Afbeelding 2. Koppelingshendelbeugel
1Koppelingsschakelaar bedrading
2Afdekking
3Schroef (2)
4Stelschroef (niet verwijderen)
5Kapje openen
Afbeelding 3. Kapje van de linker bedieningsmodule
1Koppelingsschakelaar bedrading
2Kabelgeleider
3Groef
4Handgreep
5Linker bedieningsmodule
Afbeelding 4. Linker handgreep
Rechter handgreep
OPMERKING
Laat de hoofdcilinder niet ondersteboven staan.
1. Zie Afbeelding 5. Verwijder de remhendel montage.
a. Verwijder het rubberen omhulsel (3) van de connector.
b. Koppel remschakelaar connector los (4).
c. Verwijder de bouten (2).
d. Verwijder de sluitringen (1).
e. Verwijder de remhendelbeugel (5).
2. Zie Afbeelding 6. Verwijder het kapje van de rechter bedieningsmodule.
a. Verwijder de bouten (1).
b. Verwijder de afdekking (2).
3. Zie Afbeelding 7. Haal de handgreep weg.
a. Open de draadbrug (4).
b. Koppel de connectoren los.
c. Verwijder de handgreep tijdens het schuiven van de hele bedieningsmodule montage.
1Onderlegring (2)
2Schroef (2)
3Rubberen hoes
4Koppelings-schakelaarsconnector
5Rempedaal
6Opening
7Markeringen voor uitlijnen
Afbeelding 5. Remhendel montage
1Schroef (2)
2Afdekking
3Kapje openen
4Markeringen voor uitlijnen
Afbeelding 6. Kapje van de rechter bedieningsmodule
1Handgreep
2Groef
3Handgreep sleuf
4Draadbrug
5Kap steun (2)
Afbeelding 7. Handgreep van de rechter bedieningsmodule
INSTALLEREN
OPMERKING
 • Laat de hoofdcilinder niet ondersteboven staan.
 • Controleer bij het routeren en sluiten van Rechter en linker stuurbedieningselement (R&LHCMs) of er geen beknelde draden zijn. Zie de servicehandleiding.
OPMERKING
Verwijder de stelschroef niet.
 1. Lijn de schroef (4) met het uitlijningsgat uit in het stuur.
 2. Controleer of de stelschroef (4) goed is aangesloten op het gat in het stuur.
OPMERKING
Als u dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan het klepje.
Uitlijning van de behuizing regelen
Sommige modellen hebben uitlijningsfuncties in het stuur en bedieningsmodules. Verwijder geen uitlijningsfuncties. Aan de linkerkant zit een schroef (4), Afbeelding 3 en aan de rechterkant zit een paal (4), Afbeelding 7.
 1. Lijn deze kenmerken uit met het gat in het stuur.
 2. Controleer of de uitlijnfunctie goed vastzit in het gat in het stuur.
Andere modellen en accessoiresturen hebben uitlijningspunten, Afbeelding 8. Als u een accessoirestuur heeft, pas dan de positie van de schakelaarbehuizing en de remhendel op het stuur aan voor het comfort van de bestuurder.
 1. Stuur zonder lasnaad: Zie Afbeelding 8. Installeer klem tegen stippen op het stuur, waarbij de klemsleuf tussen de twee stippen (2) of lijn (1) blijft.
 2. Sturen met lasnaad: Zie Afbeelding 8. Installeer klem tegen lasnaad, waarbij de klemsleuf tussen de twee stippen (2) of lijn (1) blijft.
Onjuiste uitlijning kan leiden tot schade aan de achterklep of beknelling van de draad.
1Lijn
2Punten
3Schakelaarbehuizing
Afbeelding 8. Stuurmarkeringen
Linker handgreep
1. Zie Afbeelding 4. Monteer de handgreep en Controle Module Linkerhand (LHCM).
a. Plaats de groef van de handgreep (3) in LHCM (5).
b. Installeer de handgreep (4).
c. Installeer het linker bedieningsmodule (5) aan het stuur.
d. Leid de draden van de koppelingsschakelaar (1) door de sleuf voor de draadgeleider (2).
2. Zie Afbeelding 3. Installeer het kapje van de linker bedieningsmodule.
a. Leid de koppelingsschakelaarskabel (1) door de opening van het kapje (5).
b. Plaats de afdekking (2). Controleer of de stelschroef (4) goed is aangesloten op het gat in het stuur.
c. Plaats de bouten (3). Haal de bouten aan.
Koppel: 4–5 N·m (35–44 in-lbs) NIET te strak aandraaien.
3. Zie Afbeelding 2. Installeer de koppelingshendel montage.
OPMERKING
Installeer zorgvuldig de koppelingshendel om de koppelingsschakelaar niet te beschadigen. Zie de servicehandleiding.
a. Installeer de koppelingshendel montage (3).
b. Plaats de onderlegringen (2) en de bouten (1).
c. Haal de bovenste bout aan.
Koppel: 10–11 N·m (89–97 in-lbs) Bovenste bout
d. Haal de onderste bout aan.
Koppel: 10–11 N·m (89–97 in-lbs) Onderste bout
e. Verbind de koppelingsschakelaar connector (4).
f. Installeer rubberen omhulsel (5) over de connector.
Rechter handgreep
1. Zie Afbeelding 7. Installeer de handgreep.
a. Installeer de handgreep (1) in de groef (2) van de montage van de bedieningsmodule.
b. Schuif de bedieningsmodule montage met handgreep aan het stuur.
c. Zorg ervoor dat de sleuf van de handgreep (3) correct is geplaatst.
d. Verbind de connectoren.
e. Sluit de draadbrug (4) en lijn de pen uit met de stuurgleuf.
f. Leid de draden door kap steun (5).
2. Zie Afbeelding 6. Installeer het kapje van de rechter bedieningsmodule.
a. Plaats de afdekking (2).
b. Breng de bouten (1) aan.
Koppel: 4–5 N·m (35–44 in-lbs)
3. Zie Afbeelding 5. Installeer de remhendel montage.
a. Installeer de remhendel montage (5).
OPMERKING
Controleer bij het installeren van Rechter stuurschakelaarmodule (RHCM) of de gasklepspeling correct is ingesteld. Zie de servicehandleiding.
b. Monteer de onderlegringen (1) en schroeven (2).
c. Haal de bovenste bout aan.
Koppel: 10–11 N·m (89–97 in-lbs) Bovenste bout
d. Haal de onderste bout aan.
Koppel: 10–11 N·m (89–97 in-lbs) Onderste bout
e. Verbind de remschakelaar connector (4).
f. Installeer rubberen omhulsel (3) over de connector.
VOLTOOID
1. Monteer de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.
2. Monteer de linker zijafdekking. Zie de servicehandleiding.
3. Installeer de linker zadeltas. Zie de servicehandleiding.