ALARMSIRENE
941003282024-05-20
ALGEMENE INFORMATIE
Tabel 1. Algemene informatie
Sets
Voorgestelde Tools
Vaardigheidsniveau(1)
69000124
Veiligheidsbrillen, momentsleutel
(1) Aanhalen tot de momentwaarde of andere aangewezen tools en technieken zijn vereist
SETINHOUD
Afbeelding 1. Setinhoud: Alarmsirene
Tabel 2. Setinhoud: Alarmsirene
Controleer of alle inhoud aanwezig is in de kit voordat u onderdelen van het voertuig installeert of verwijdert.
Onderdeel
Aantal
Beschrijving
Onderdeelnr.
Opmerkingen
1
1
Alarmsirene
68958-07C
ALGEMEEN
Instructieblad is ook elektronisch beschikbaar. Voer een van de volgende handelingen uit om te controleren of u de meest recente versie gebruikt die beschikbaar is:
 • Scan de QR-code in de linkerbovenhoek van het instructieblad
OPMERKING
Deze montagehandleiding kan een aanvullende video bevatten om de installateur te helpen bij het verduidelijken van een bepaald gedeelte van de assemblage. Een gekoppelde video bevindt zich aan het einde van deze montagehandleiding.
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de Onderdelen en accessoires (P&A) Detailhandelcatalogus of het gedeelte ';Parts and Accessories'; (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com .
Verifieer dat de meest recente versie van het instructieblad wordt gebruikt. Deze is beschikbaar op: h-d.com/isheets
Neem contact op met Harley-Davidson Customer Support Center op 1-800-258-2464 (alleen in de VS) of 1-414-343-4056.
Montagevereisten
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Een onderhoudshandleiding voor het jaar en model is vereist voor deze installatie en is beschikbaar via:
 • Een Harley-Davidson dealer.
 • H-D service-informatie Portaal, een toegang gebaseerd op voorschrift voor de meeste 2001 en nieuwere modellen. Voor meer informatie zie Vaak gestelde vragen over abonnementen .
  Het motorvoertuig moet zijn uitgerust met een Harley-Davidson® antidiefstalsysteem van de fabriek voordat deze set kan worden geïnstalleerd. Voor het fabrieksalarmsysteem- en modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Onderdelen en accessoires op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
  Deze artikelen zijn verkrijgbaar in uw plaatselijk Harley-Davidson-dealership.
 • RA1250, RA1250S, RH1250S modellen uit 2021 en later: Aparte aanschaf van verbindingsdraad kabelboom (onderdeelnr. 69202993) is vereist.
 • RA1250, RA1250S, RH1250S modellen uit 2021 en later: Aparte aanschaf van twee kabelbinders (onderdeelnr. 10065) is vereist.
 • RH975/S-modellen uit 2022 en later: Aparte aanschaf van verbindingsdraad kabelboom (onderdeelnr. 69202993) is vereist.
 • RH975/S-modellen uit 2022 en later: Aparte aanschaf van twee kabelbinders (onderdeelnr. 10065) is vereist.
 • Street modellen uit 2017 en later: Aparte aanschaf van montagebeugel (onderdeelnr. 69201473) is vereist.
 • 2002-2006 VRSC modellen Aparte aanschaf van lus bevestiging (Onderdeelnr. 59274-01) is vereist.
VOORBEREIDEN
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motor per ongeluk start, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de minkabel (-) van de accu worden losgekoppeld. (00048a)
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)
1. Raadpleeg de servicehandleiding om te voorkomen dat de beveiligingsmodule het alarm ingeschakeld.
2. Raadpleeg de servicehandleiding om de minkabel van de batterij los te koppelen of de hoofdzekering te verwijderen.
INSTALLEREN
STREET MODELLEN 2017-2020
1. Verwijder de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.
2. Verwijder de linker zijafdekking. Zie de servicehandleiding.
3. Verwijder de overloop-tank betreffende de koelvloeistof. Zie de servicehandleiding.
4. Zie Afbeelding 2. Installeer de antidiefstalalarm (1).
5. sluit de connector (2) aan.
6. Installeer de overloop-tank betreffende de koelvloeistof. Zie de servicehandleiding.
7. Monteer de linker zijafdekking. Zie de servicehandleiding.
8. Monteer de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.
1Alarmsirene
2Connector
Afbeelding 2. Street
SPORTSTER XL MODELLEN 2014 EN LATER
1. Schakel het alarmsysteem uit. Raadpleeg de gebruikershandleiding.
2. Verwijder het achterspatbord. Zie de servicehandleiding.
3. Zie Afbeelding 3. Schuif de sirene in de acculade met de sireneschijf naar beneden gericht. Zorg ervoor dat de lipjes (1) de sirene op hun plaats vergrendelen.
4. Sluit de connector [142B] (2) aan op de sirene.
5. Installeer het achterspatbord. Zie de servicehandleiding.
OPMERKING
Twee piepjes na het inschakelen van de opdracht duiden op een werkende sirene.
6. Controleer de werking van de sirene.
7. Schakel het alarmsysteem uit. Raadpleeg de gebruikershandleiding.
Afbeelding 3. Sportster
2002-2006 VRSCA, VRSCB, VRSCD
1. Verwijder de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.
2. Open het zadel.
3. Zie Afbeelding 4. Verwijder de moeren van het spatscherm.
4. Zie Afbeelding 5. Verlaag het spatscherm vanuit de geïnstalleerde positie.
5. verwijder de brandstofdop.
6. verwijder de tankdop. Bewaar de kap voor de montage.
7. Installeer de brandstofdop.
OPMERKING
Antidiefstalalarm connector is een driedraads connector, niet te verwarren met tweedraads connector (3) die aan de kabelboom is vastgebonden (behalve op Californische modellen).
8. Zie Afbeelding 6. Vind de antidiefstalalarm connector (2) aan het uiteinde van het kabelboomsnoer dat zich om de bovenkant van de brandstoftank wikkelt.
a. Koppel de brandstofpomp en de verzender connector (1) los om de antidiefstalalarm connector los te maken.
b. Beschermkap en kabelriem op antidiefstalalarm connector kunnen worden weggegooid.
9. Zie Afbeelding 7. Routeer snoer van alarm kabelboom vanuit de rechter onderkant van het spatbord.
10. Steek de connector [142B] (2) in het alarm (1) totdat de connector stevig vastklikt.
11. Zie Afbeelding 8. Installeer het alarm zoals afgebeeld met de alarmschijf (3) tegenover het spatscherm.
12. Bevestig het alarm (1) aan de bestaande haakbevestigingen op spatscherm met lussluiting met effen achterkant (2).
13. Monteer spatscherm aan de onderkant van het spatbord. Monteer en draai moeren van het spatscherm vast.
Koppel: 8–12 N·m (70,8–106,2 in-lbs) Zeskantmoer
14. verwijder de brandstofdop.
15. Installeer de tankdop.
16. Installeer de brandstofdop
17. Sluit het zadel.
a. Trek na het monteren het zadel omhoog om te controleren of het goed vastzit.
18.
OPMERKING
Controleer of de contactsleutelschakelaar in de stand UIT staat voordat de hoofdzekering wordt geplaatst.
Monteer de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.
Afbeelding 4. Verwijder de moeren van het spatscherm (2002-2006 VRSCA/B/D)
Afbeelding 5. Laat het spatscherm zakken (2002-2006 VRSCA/B/D)
1Brandstofpomp en zenderconnector
2Connector van de alarmsirene [142B] hieronder
32-draadsconnector [95B]
Afbeelding 6. Vind connector [142B] (alle VRSC-modellen van 2002-2006) (weergegeven met brandstofdop en tank verwijderd)
1Sirene
2Connector [142B]
3Geluidschijf
Afbeelding 7. Alarm connector (alle VRSC 2002-2006 modellen)
1Sirene
2Lussluiting met effen achterkant (uit de set)
3Klittenbandbevestiging (haakjes) (2, op het voertuig)
Afbeelding 8. VRSCA/B/D 2002-2006 modellen
VRSCR 2006-2007
1. Verwijder de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.
2. Open het zadel.
WAARSCHUWING
Tijdens het uitvoeren van servicewerkzaamheden aan het brandstofsysteem is roken verboden en zijn open vuren en vonken in de nabijheid niet toegestaan. Benzine is uitermate ontvlambaar en zeer explosief, wat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00330a)
3. verwijder de brandstofdop.
4. verwijder de tankdop.
5. Installeer de brandstofdop.
OPMERKING
Antidiefstalalarm connector is een driedraads connector, niet te verwarren met tweedraads connector (3) die aan de kabelboom is vastgemaakt (behalve op Californische modellen).
6. Zie Afbeelding 6. Vind de antidiefstalalarm connector (2) aan het uiteinde van het kabelboomsnoer dat zich om de bovenkant van de brandstoftank wikkelt.
a. Koppel de brandstofpomp en de verzender connector (1) los om de antidiefstalalarm connector los te maken.
b. Beschermkap en kabelriem op antidiefstalalarm connector kunnen worden weggegooid.
7. Zie Afbeelding 9. Verwijder de geflensde zeskantmoer (2) en de platte sluitring (3).
8. Verwijder het zadel (1).
9. Zie Afbeelding 10. Verwijder het achterste buitenspatbord (1).
a. Verwijder vier zeskantige kopschroeven (2) en afstand houdende sluitringen (3).
10. Zie Afbeelding 7. Routeer snoer van alarm kabelboom vanuit de rechter onderkant van het spatbord.
11. steek de connector [142B] (2) in het alarm (1) totdat de connector stevig vastklikt.
12. Zie Afbeelding 11. Klem het alarm (1) met de alarmschijf (2) op het spatscherm (3) zoals afgebeeld.
OPMERKING
Check of de buitenste spatbord lipjes zijn vergrendeld met binnenspatbord vergrendeling lipjes.
13. Installeer het achterste buitenspatbord (1).
14. Installeer de platte sluitringen (3) en de bouten (2). Haal de bouten aan.
Koppel: 4,5–7,5 N·m (40–66 in-lbs) Zeskantbout
15. Installeer het passagierszadel met geflensde zeskantige moer en platte sluitring die eerder verwijderd was. Haal de bouten aan.
Koppel: 20–25 N·m (15–19 ft-lbs) Zeskantmoer
16. verwijder de brandstofdop.
17. Installeer de tankdop.
18. Installeer de brandstofdop.
MEDEDELING
Let er bij het sluiten van het zadel op dat de contactsleutel in de stand BRANDSTOF staat. Indien het contact in een andere stand staat, kan het vergrendelingsmechanisme van het zadel beschadigd raken. (00196a)
19. Sluit het zadel.
a. Trek na het monteren het zadel omhoog om te controleren of het goed vastzit.
20.
OPMERKING
Controleer of de contactsleutelschakelaar in de stand UIT staat voordat de hoofdzekering wordt geplaatst.
Monteer de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.
1Passagierszadel
2Geflensde zeskantmoer
3Platte onderlegring
Afbeelding 9. Verwijder het passagierszadel (VRSCR-modellen van 2006 en 2007)
1Achterste buitenspatbord
2Zeskantbout (4)
3Afstandsring (4)
Afbeelding 10. Bevestigingen van het spatbord (VRSCR-modellen van 2006 en 2007)
1Sirene
2Geluidschijf
3spatscherm
Afbeelding 11. VRSCR-modellen van 2006 en 2007
VRSCA, VRSCD, VRSCF 2007 EN LATER
1. Verwijder de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.
2. Open het zadel.
3. Verwijder de bevestigingsmoer van het passagierszadel (duozit) en de sluitring aan de linkerkant van het zadel.
4. Verwijder de bevestigingspen van het bestuurderszadel rechtsvoor.
5. Schuif het passagierszadel iets naar voren om hem los te maken van het bevestigingslipje op het spatbord en schuif hem vervolgens terug en uit onder de grijpriem.
6. Verwijder het zadel van het frame.
7. Zie Afbeelding 12. Zoek driedraads antidiefstalalarm connector [142B] (2), vastgebonden aan de kabelboomkabel (1) die naast de montage draagbak ligt. Knip het tap door om connector en draden los te maken.
8. steek de connector [142B] (2) in het alarm aansluitstuk (1) totdat de connector stevig vastklikt.
9. Klem het alarm (1) met de alarmschijf (4) op het spatscherm (3) zoals weergegeven.
10. Bevestig indien nodig de connector bedrading met de bestaande bedrading met gebruik van een kabelriem (niet meegeleverd).
11. Schuif het passagierszadel onder de grijpriem en monteer het lipje op het spatbord in de sleuf aan de onderkant van de stoel. Zorg ervoor dat de kabelbomen niet onder het frame van het passagierszadel worden afgeknepen.
12. Bevestig het passagierszadel met de bevestigingspen van het bestuurderszadel aan de rechterkant en de bevestigingsmoer en de sluitring aan de linkerkant vooraan. Haal bouten aan.
Koppel: 11–17 N·m (97–150 in-lbs) zeskantmoer
OPMERKING
Controleer of de contactsleutelschakelaar in de stand UIT staat voordat de hoofdzekering wordt geplaatst.
13. Sluit het zadel.
a. Trek na het monteren het zadel omhoog om te controleren of het goed vastzit.
14. Monteer de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.
1Hoofdkabelboomgeleiding
2Connector alarmsirene [142B]
3Sirene
4Geluidschijf
Afbeelding 12. 2007 en latere VRSCA, VRSCA, VRSCF-modellen
TOURING MODELLEN 2002-2007
1. Verwijder de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.
2. Verwijder de rechter zadeltas van het voertuig. Zie de servicehandleiding.
3. Trek het zijpaneel van het frame af.
4. Zie Afbeelding 13. Haal twee flensmoeren (2) van de elektrische beugel af(1). Trek de beugelassemblage, met elektronische bedieningsmodule (ECM) en connector bevestigd, weg van de zijkant van de batterijdoos.
5. Zie Afbeelding 14. Verwijder het snoer van de alarm kabelboom (1) van de achterkant van de elektrische beugel en verwijder de beschermkap (2) van de antidiefstalalarm connector [142B].
6. Zie Afbeelding 15. Steek de antidiefstalalarm connector [142B] (2) in het aansluitstuk van de alarmbox totdat de connector stevig vastklikt
7. Zie Afbeelding 16. Schuif het alarm (2) op zijn plaats op de achterkant van de elektrische beugel (1) zodat de alarmschijf naar buiten wijst.
OPMERKING
Zorg ervoor dat kabels en geleider goed worden geleid, zodat ze tijdens de montage niet worden afgekneld.
8. Zie Afbeelding 17. Installeer de elektrische beugel met het alarm terug op de noppen aan de zijkant van de batterijdoos. Installeer twee flensmoeren op de noppen en haal deze aan.
Koppel: 4,1–5,4 N·m (36–48 in-lbs) zeskantmoer
9. Installeer het zijpaneel in het frame.
10. Installeer de rechter zadeltas. Zie de servicehandleiding.
OPMERKING
Controleer of de contactsleutelschakelaar in de stand UIT staat voordat de hoofdzekering wordt geplaatst of batterijkabels worden bevestigd.
11. Voor 2004-2007 modellen: Raadpleeg de servicehandleiding en volg de instructies voor het installeren van de hoofdzekering. Voor 2002-2003 modellen: Breng een dun laagje Harley Davidson smeermiddel (Onderdeelnr. 99861-02), petroleum vaseline of corrosie werend middel aan op de negatieve accupool. raadpleeg de servicehandleiding voor het aansluiten van de minkabel van de batterijkabel.
12. Bevestig het zadel. Zie de servicehandleiding.
a. Trek na montage het zadel omhoog om te controleren of het goed vastzit.
1Elektrische steun
2Flensmoeren (2)
3elektronische regelmodule (ECM)
4ECM-connector
Afbeelding 13. Elektrische beugel (2002-2007 Touring modellen)
1Sirenedraadboom
2Beschermkapje
Afbeelding 14. Alarm kabelboom (2002-2007 Touring)
1Alarmsirene
2Sireneconnector [142B]
Afbeelding 15. Alarm connector (2002-2007 Touring)
1Elektrische steun
2Sirene
Afbeelding 16. Installeer alarm (2002-2007 Touring)
1Sirene
2Elektrische steun
3Geluidschijf
Afbeelding 17. Alarm en elektrische beugel geïnstalleerd (2002-2007 Touring modellen)
TOURING en TRIKE MODELLEN 2008-2013
1. Verwijder de linker zadeltas. Zie de servicehandleiding.
2. Verwijder de linker zijafdekking. Zie de servicehandleiding.
3. Verwijder de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.
4. Zie Afbeelding 18. Verwijder de antidiefstalarm connector [142B] (3) van de houder op elektrische draagbak. Steek de antidiefstalalarm connector [142B] in de recipiënt (5) van de alarmbox totdat de connector stevig vastklikt.
5. Schuif het alarm op zijn plaats aan de linkerkant van de elektrische draagbak, zodat de alarmschijf (6) naar buiten wijst.
OPMERKING
Controleer of de contactsleutelschakelaar in de stand UIT staat voordat de hoofdzekering wordt geplaatst.
6. Monteer de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.
7. Monteer de linker zijafdekking. Zie de servicehandleiding.
8. Installeer de linker zadeltas. Zie de servicehandleiding.
1Linkerkant van elektrische draagbak
2Hoofdzekering
3Connector alarmsirene [142B]
4Alarmsirene
5Houder alarmsirene
6Geluidschijf
Afbeelding 18. Touring en Trike van 2008 tot 2013
FL TOURING en TRIKE MODELLEN 2014 EN LATER (behalve 'center-cooled' modellen uit 2023 en later)
1. Verwijder de linker zadeltas. Zie de servicehandleiding.
2. Verwijder de linker zijafdekking. Zie de servicehandleiding.
3. Met afstandsbediening voor alarm, draai de contactsleutel naar de stand AAN.
4. Zie Afbeelding 19. Haal de hoofdzekering eruit (3).
5. Installeer het antidiefstalalarm (2).
6. Sluit de antidiefstalalarm connector aan (1).
7. Monteer de hoofdzekering (3).
8. Monteer de linker zijafdekking. Zie de servicehandleiding.
9. Installeer de linker zadeltas. Zie de servicehandleiding.
1Connector veiligheid sirene
2Alarmsirene
3Hoofdzekering
Afbeelding 19. Touring- en Trike van 2014 en later
CENTER-COOLED MODELLEN 2023 EN LATER
1. Verwijder de linker zadeltas. Zie de servicehandleiding.
2. Verwijder de linker zijafdekking. Zie de servicehandleiding.
3. Verwijder de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.
4. Verwijder de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.
5. Verwijder het zadel. Zie de servicehandleiding.
6. Verwijder de bovenste caddy. Zie de servicehandleiding.
7. Verwijder Body Besturingsmodule (BCM) en BCM caddy.
8. Verwijder de accu.
OPMERKING
Het antidiefstalalarm wordt op z'n plek gehouden door een clip op de BCM caddy.
9. Zie Afbeelding 20. Installeer het antidiefstalalarm.
a. Plaats het antidiefstalalarm (1) op de vinnen in de accubak (3).
b. sluit de connector (2) aan.
1Alarmsirene
2Connector
3Accuhouder
Afbeelding 20. Alarmsirene (standaard)
10. Monteer de accu.
11. Installeer BCM en BCM de caddy.
12. Installeer de bovenste caddy. Zie de servicehandleiding.
13. Bevestig het zadel. Zie de servicehandleiding.
14. Monteer de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.
15. Monteer de linker zijafdekking. Zie de servicehandleiding.
16. Installeer de linker zadeltas. Zie de servicehandleiding.
SOFTAIL MODELLEN (behalve FXCW/C) 2003-2017
1. Verwijder de rechter zadeltas (indien uitgerust). Zie de servicehandleiding.
OPMERKING
De alarm connector is geïnstalleerd op een elektrisch paneel onder het achterspatbord op alle Softail-modellen. De achterkant van het motorvoertuig moet mogelijk iets worden verhoogd om het spatscherm te kunnen verwijderen.
2. Verwijder twee bouten aan de onderkant van het spatscherm.
3. Buig de rechter bovenhoek van het spatscherm naar de achterband en til op om het spatscherm los te maken van het lipje op de achterste vork.
4. Haal de beschermkap van onder het spatbord weg.
5. Zie Afbeelding 21. Verwijder de alarm connector [142B] (2) uit het aansluitstuk in het bevestigingsgebied (1) van het elektrische paneel.
6. Steek de alarm connector [142B] (2) in het aansluitstuk van de alarmbox totdat de connector stevig vastklikt.
7. Zie Afbeelding 22. Richt het alarm (1) zoals afgebeeld, met kabelboomconnector (2) naar beneden en alarmschijf (5) naar buiten gericht. Klik het alarm voorzichtig in het elektrische paneel.
8. Steek het snoer van de kabelboomkabel (4) in de kabelboomklem (3) om de kabelboom uit de buurt van andere onderdelen te houden.
9. Indien nodig maak de connector bedrading met de bestaande bedrading vast met gebruik van een kabelriem (niet meegeleverd).
10. Haak sleuf bovenop spatscherm over het lipje op achtervork en installeer beschermkap met twee schroeven die eerder verwijderd waren. Draai stevig vast.
11. Installeer de rechter zadeltas (indien uitgerust). Zie de servicehandleiding.
OPMERKING
Controleer of de contactsleutelschakelaar in de stand UIT staat voordat de minkabel van de batterij wordt aangesloten.
12. Breng een dunne laag Harley-Davidson smeermiddel voor elektrische contacten (H-D onderdeelnr. 99861-02), vaseline of corrosiewerend middel aan op de minpool van de accu. Raadpleeg de servicehandleiding voor het aansluiten van de minkabel van de batterij.
13. Bevestig het zadel. Zie de servicehandleiding.
a. Trek na montage het zadel omhoog om te controleren of het goed vastzit.
1Bevestigingsgebied sirene
2Sireneconnector [142B]
3Draadboomklem
Afbeelding 21. Alarmconnector (Softail-modellen behalve FXCW/C) (achterspatbordweergave met achterwiel verwijderd)
1Alarmsirene
2Sireneconnector [142B]
3Draadboomklem sirene
4Sirenedraadboom
5Geluidschijf
Afbeelding 22. Montage van het alarm (Softail-modellen behalve FXCW/C)
SOFTAIL ROCKER (FXCW/C) 2008-2011
OPMERKING
Maak een notitie van het verloop van de bedrading en de locaties van het materiaal voordat u deze verwijdert.
1. Verwijder het achterspatbord van het motorvoertuig. Raadpleeg de instructies in de servicehandleiding:
a. Ontkoppel de connector van de achterste kabelboom [7] helften.
b. Verwijder de onderste bevestigingsbouten en sluitringen van het spatbord.
c. Verwijder de bovenste bevestigingsschroeven en sluitringen van het spatbord.
d. Verwijder het spatbord.
2. Zie Afbeelding 23. Maak de kabelboom (1) los dat aan de rechterkant van de elektrische motorruimte is vastgemaakt (spatscherm, al verwijderd op de foto) net voor het achterwiel. Verwijder twee zeskantige kopschroeven met sluitringen die het paneel bevestigen en verwijder het paneel van het motorvoertuig.
3. Verwijder de alarm connector [142B] (3) uit het recipiënt aan de bovenkant van het elektrische paneel (2).
4. Steek de alarm connector [142B] (2) in het aansluitstuk van de alarmbox totdat de connector stevig vastklikt.
5. Zie Afbeelding 24. Plaats de alarmbox (1) met kabelboom connector naar achteren en de alarmschijf (2) naar buiten gericht. Klik de alarmbox voorzichtig in de holte (3) aan de rechterkant van het elektrische paneel.
6. Plaats de rechter elektrische motorruimte. Installeer de bouten en sluitringen (2). Haal de bouten aan.
Koppel: 4,1–6,8 N·m (36–60 in-lbs) inbusbout
7. Raadpleeg de instructies in de servicehandleiding:
a. zet het spatbord op zijn plaats.
b. Installeer het montage materiaal van het spatbord losjes.
c. Draai het bevestigingsmateriaal van het spatbord, in aangegeven volgorde, vast op het opgegeven koppel.
d. sluit de connector van de achterste kabelboom [7] helften aan.
OPMERKING
Controleer of de contactsleutelschakelaar in de stand UIT staat voordat de minkabel van de batterij wordt aangesloten.
8. Breng een dun laagje Harley Davidson smeermiddel (Onderdeelnr. 99861-02), petroleum vaseline of corrosie werend middel aan op de negatieve batterijpool. raadpleeg de servicehandleiding voor het bevestigen van de minkabel van de accu.
9. Bevestig het zadel. Zie de servicehandleiding.
a. Trek na montage het zadel omhoog om te controleren of het goed vastzit.
1Draadboom vastgeklemd aan afdekking
2Elektrisch paneel
3Contact sireneconnector [142B]
4Achtervork (zwenkarm)
Afbeelding 23. elektrisch paneel (FXCW/C-modellen)
1Sirenebox
2Geluidschijf
3Vak aan rechterkant elektrisch paneel
4Achtervork (zwenkarm)
Afbeelding 24. Bevestiging van alarm (FXCW/C-modellen)
2018-LATERE SOFTAIL-MODELLEN
1. Verwijder de rechterzijafdekking. Zie de servicehandleiding.
2. Ontkoppel de minkabel van de accu. Zie de servicehandleiding.
3. Verwijder de accu. Zie de servicehandleiding.
4. Verwijder de accubak. Zie de servicehandleiding.
5. Roteer BCM de andere kant op. Zie de servicehandleiding.
6. Zie Afbeelding 25. Koppel de antidiefstalalarm connector (5) los van de achterkant van de BCM-draagbak (2).
7. Sluit de connector (4) aan.
8. Installeer het antidiefstalalarm aan de voorkant van de BCM-draagbak (7)
a. Controleer of de alarmschijf (1) naar de achterkant van het motorvoertuig is gericht.
b. Plaats het antidiefstalalarm in de draagbak van de BCM en druk de vergrendeling lipjes (6) op zijn plaats.
9. Plaats BCM. Zie de servicehandleiding.
10. Monteer de accubak. Zie de servicehandleiding.
11. Monteer de accu. Zie de servicehandleiding.
12. Sluit de minkabel van de accu aan. Zie de servicehandleiding.
13. Rechter zijafdekking. Zie de servicehandleiding.
1Geluidschijf
2Achterkant, BCM draagbak
3Alarmsirene
4Sireneconnector
5Opslagpoort sireneconnector
6Lipje van de borgklem
7Voorkant, BCM draagbak
Afbeelding 25. Softail uit 2018 en later
DYNA MODELLEN 2004 EN LATER
1. Zie Afbeelding 26. Verwijder het elektrische draagbak paneel (1).
2. Verwijder de elektrische draagbak schroef en de sluitring aan de voorkant (2).
3. Verwijder twee elektrische draagbak schroeven en sluit ringen (7).
OPMERKING
Wanneer u de elektrische draagbak weg van het motorvoertuig trekt, moet u ervoor zorgen dat de bedradingsaansluitingen niet worden verstoord. Trek draagbak net ver genoeg weg om de installatie van het alarm mogelijk te maken.
4. Haal alarm (5) uit de set. Kantel de bovenkant van elektrische draagbak (3) een klein beetje weg van het motorvoertuig. Draai het alarm zodat de alarmschijf (6) naar boven gericht is en de draadhouder naar het motorvoertuig gericht is zoals afgebeeld.
5. Verwijder het snoer van de alarm kabelboom van achter de elektrische draagbak en verwijder de zwarte stofkap van de antidiefstalalarm connector [142B].
6. steek de connector [142B] (2) in het alarm aansluitstuk totdat de connector stevig vastklikt. Plaats het alarm in de achterkant van de draagbak, onder de ontstekingsmodule (4).
7. Installeer maar maak de elektrische draagbak schroef en de sluitring aan de voorkant (2) niet vast. Installeer bovenste elektrische draagbak schroeven en sluit ringen (7).
a. Haal de bovenste bouten aan.
Koppel: 11,3 N·m (100 in-lbs) zeskantige inbusbout
b. Draai de voorste schroef vast.
Koppel: 5,6 N·m (50 in-lbs) zeskantige inbusbout
8.
OPMERKING
Controleer of de contactsleutelschakelaar in de stand UIT staat voordat de hoofdzekering wordt geplaatst.
Monteer de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.
9. Installeer het elektrische draagbak paneel (1).
1Afdekking
2Voorste bevestiger
3Elektrische caddy
4Ontstekingsmodule
5Sirene
6Geluidschijf
7Bovenste bevestigingsmiddelen (2)
Afbeelding 26. Dyna
PAN AMERICA MODELLEN en SPORTSTER S 2021 EN LATER
1. Verwijder het zadel. Zie de servicehandleiding.
2. Verwijder de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.
3. Verwijder de montage van de zadelbasis. Zie de servicehandleiding.
4. Zie Afbeelding 27. Verwijder onder de kofferruimte van het zadel(1). Zie de servicehandleiding.
5. Verwijder BCM van onder de kofferruimte van het zadel (1). Zie de servicehandleiding.
6. Zie Afbeelding 28 of Afbeelding 29 . Installeer het antidiefstalalarm (6) in de kofferruimte onder het zadel (1).
a. Installeer BCM onder de kofferruimte van het zadel. Zie de servicehandleiding.
b. Installeer onder de kofferruimte van het zadel (1). Zie de servicehandleiding.
7. Zie Afbeelding 27. Verwijder de OE connector van het antidiefstalalarm (2) van het koppelingspunt onder de kofferruimte van het zadel (1).
8. Zie Afbeelding 28 of Afbeelding 29 . Sluit jumper kabelboom (3) aan:
a. OE alarmsirene connector (5).
b. Alarmsirene connector (2).
9. Zoek de jumper kabelboom connector met kabelbinder (4).
a. Maal jumper kabelboom connector vast aan OE hoofdkabelboom.
10. Installeer de montage van de zadelbasis. Zie de servicehandleiding.
11. Monteer de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.
12. Bevestig het zadel. Zie de servicehandleiding.
a. Trek na montage het zadel omhoog om te controleren of het goed vastzit.
1Kofferruimte onder zadel
2OE Alarmsirene connector [142B]
Afbeelding 27. Originele connector (Pan America weergegeven)
1Kofferruimte onder zadel
2Connector veiligheid sirene
3Jumperkabelboom
4Plaatsing van kabelbinders
5OE Alarmsirene connector
6Alarmsirene
Afbeelding 28. Pan America (RA1250/S/SE)
1Kofferruimte onder zadel
2Connector veiligheid sirene
3Jumperkabelboom
4Plaatsing van kabelbinders
5OE Alarmsirene connector
6Alarmsirene
Afbeelding 29. Sportster S (RH1250S)
NIGHTSTER MODELLEN 2002 EN LATER
1. Verwijder de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.
2. Open het zadel.
a. Steek de sleutel in het zadelslot.
b. Draai de sleutel om het zadel te ontgrendelen.
c. Hef zadel op.
3. Verwijder bovenste paneel. Zie de servicehandleiding.
4. Verwijder topcover. Zie de servicehandleiding.
5. Verwijder het luchtfilterhuis. Zie de servicehandleiding.
6. Zie Afbeelding 30. Installeer het antidiefstalalarm (1) in de BCM in de kofferruimte.
7. Verwijder de originele connector van het antidiefstalalarm (3) uit het koppelingspunt (4).
8. Sluit verbindingsdraad kabelboom (2) aan:
a. Origineel antidiefstalalarm connector (3).
b. Antidiefstalalarm connector (1).
9. Maak de verbindingsdraad kabelboom connector met kabelbinders stevig vast (4).
10. Installeer het luchtfilterhuis. Zie de servicehandleiding.
11. Installeer top cover Zie de servicehandleiding.
12. Installeer het bovenste paneel. Zie de servicehandleiding.
13. Sluit het zadel. Zie de servicehandleiding.
a. Trek na het monteren het zadel omhoog om te controleren of het goed vastzit.
14. Monteer de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.
1Alarmsirene
2Jumperkabelboom
3OE Alarmsirene connector
4Bevestigingspunt
Afbeelding 30. Nightster (RH975/S)
ALLE MODELLEN
OPMERKING
Alarm werkt mogelijk niet goed wanneer deze voor het eerst wordt geïnstalleerd. Nikkel-metaalhydride (NiMH) oplaadbare batterijen lopen snel leeg tijdens opslag. Ze verliezen maar liefst 1%-2% van hun lading per dag, en na een paar maanden opslag bij kamertemperatuur zal het grotendeels ontladen zijn. Als ze gedurende een zeer lange periode worden opgeslagen zonder te worden opgeladen, hebben ze mogelijk een paar oplaadcycli nodig om hun volledige capaciteit terug te krijgen.
Om de NiMH-batterij op te laden, moet u het motorvoertuig minimaal vier uur laten draaien.
Sirenediagnose
OPMERKING
Sommige modellen ondersteunen geen toonloze modus. Raadpleeg de gebruikershandleiding om de ondersteuning te controleren.
 • Als het alarm is ingeschakeld en de interne batterij leeg, kortgesloten of ontkoppeld is, of langer dan 24 uur is opgeladen, reageert het alarm bij het inschakelen met drie geluidssignalen in plaats van twee.
 • Het kan zijn dat de interne batterij van het alarm niet wordt opgeladen indien het laadsysteem van het motorvoertuig minder dan 12,5 V genereert.
 • Als het alarm niet twee of drie geluidssignalen weergeeft na een geldige inschakelopdracht van het alarmsysteem, bevindt het alarm zich in de modus zonder geluidssignaal, is deze niet aangesloten, werkt deze niet of is er sprake van een onderbreking of van kortsluiting die is opgetreden in de bedrading van het alarm tijdens het inschakelen van het alarm.
 • Indien het alarm overschakelt op de interne 9 V-batterij van het alarm, dan kunnen de richtingaanwijzers wel of niet om de beurt knipperen. Indien het antidiefstalsysteem het alarm activeert, dan knipperen de richtingaanwijzers om de beurt. Indien het alarm is ingeschakeld en er een beveiligingsgebeurtenis optreedt en het alarm wordt door de interne batterij opgeladen, dan klinkt het alarm 20 tot 30 seconden en schakelt dan 5 tot 10 seconden uit. Indien het alarm door de interne batterij wordt opgeladen, dan wordt de alarmcyclus tien keer herhaald.
Slimme alarm batterij vervanging
De interne 9-volt batterij van het alarm is oplaadbaar en hoeft niet regelmatig te worden vervangen. de levensduur van de batterij onder normale omstandigheden is ongeveer drie tot zes jaar.
OPMERKING
Indien het vervangen van de batterij noodzakelijk is, mag slechts een nikkel-metaal (NiMH) 9 volt batterij in het alarm worden gebruikt. Deze zijn op grote schaal verkrijgbaar bij lokale batterij verkooppunten.
Vervangen van de batterij:
 1. Zie VERMOGEN ONTKOPPELING in de servicehandleiding en volg de instructies om te voorkomen dat de beveiligingsmodule het alarm inschakelt.
 2. Verwijder de alarmbox uit het motorvoertuig. Zie de installatieprocedures voor het alarm voor uw model in dit instructieblad.
 3. Open het batterijklepje door een platte schroevendraaier in een van de sleuven aan de zijkant van de alarmbox te steken. Druk tot een hoek van het klepje iets omhoog springt.
 4. Steek de schroevendraaier in de tweede sleuf en druk tot het klepje opengaat. Verwijder het klepje en de pakking.
 5. Verwijder de oude batterij uit de alarmbox en maak de druksluiting voorzichtig los van de batterij. Bewaar klemmen met vetlaag.
 6. Breng vet aan op klemmen van druksluiting en nieuwe NiMH negen-volt batterij volledig met vet van oude aansluiting.
 7. OPMERKING
  Als er niet genoeg smeermiddel overblijft om de klemmen volledig te bedekken, is elektrisch Contact smeermiddel (H-D Onderdeelnr. 99861-02) compatibel en verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer
 8. Klik de connector op de nieuwe batterij en installeer de batterij in de alarmbox.
 9. Zet de alarmbox op een werkblad met de batterijopening naar boven gericht. Plaats de pakking en het batterijklepje op de alarmbox met afgeronde hoeken naar buiten gericht.
 10. Druk het klepje naar beneden in de alarmbox en druk de lipjes met de schroevendraaier erin totdat de lipjes in de sleuven in de box klikken.
 11. Installeer de alarmbox in het motorvoertuig.
 12. Gooi het smeermiddel weg in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.