VERWARMDE HANDGREPENSET
J052962021-08-03
ALGEMEEN
Setnummer
56100034, 56100318, 56100331, 56100342, 56100436, 56100437, 56100438
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandel catalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
OPMERKING
Raadpleeg de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig), voor een verzameling van passende verkrijgbare Genuine Motor Accessory-artikelen. Deze kunnen gemakkelijk samen met deze set worden geïnstalleerd.
Montagevereisten
Voor modellen van 2008 en 2009 is de aanschaf van extra onderdelen vereist:
 • Draaigreepsensor (TGS) verbindingskabelboom 70415-08A (1)
 • Connector 72902-01BK (1)
 • Aansluitpen 72990-01 (2)
Elektrische aansluitsets op jaar en model:
 • Voor Road King-modellen van 2014 - 2016 moet afzonderlijk onderdeelnummer 69200722 worden aangeschaft.
 • 2017 en latere Road King en FLTRU modellen vereisen aparte aanschaf van 69201599A
 • Voor Softail- en Dyna-modellen van 2016 en 2017 moet 72673-11 afzonderlijk worden aangeschaft
 • Voor Softail-modellen van 2018 en later moet 69201750 afzonderlijk worden aangeschaft
Servicehandleiding vereist
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
Elektrische overbelasting
WAARSCHUWING
Bij het installeren van een elektrische accessoire moet u controleren of het maximale amperage van de zekering of stroomonderbreker die het circuit beschermt dat u wijzigt, niet wordt overschreden. Het overschrijden van het maximale amperage kan leiden tot defecten in het elektrische systeem, hetgeen ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00310a)
MEDEDELING
U kunt u het oplaadsysteem van het motorvoertuig overbelasten indien u te veel elektrische accessoires aanbrengt. Als de op een bepaald moment gebruikte accessoires samen meer stroom verbruiken dan het laadsysteem kan opwekken, kan de accu als gevolg van het stroomverbruik leegraken waardoor er schade aan het elektrische systeem van de motorfiets kan ontstaan. (00211d)
De verwarmde handgrepen hebben maximaal 3,5 A extra stroom van het elektrische systeem nodig.
Setinhoud
De set bevat een paar verwarmde handgrepen plus verbindingsonderdelen. Zie Afbeelding 10 en Tabel 1 .
VERWIJDEREN
Voorbereiding
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)
 1. Raadpleeg de servicehandleiding en volg de instructies voor het verwijderen van de handgrepen:
OPMERKING
De draaigreepsensor aan de rechterkant van het stuur heeft een afsluitdop die de elektroden aan de binnenkant beschermt tegen vuil en vocht en verder dient als borgmechanisme voor de gashendel.
Om de hendel te verwijderen, kan het nodig zijn om met een lichte ruk de indexpinnen uit het contact in de afsluitdop te trekken.
Controleer nadat de hendel is verwijderd, de plaats van de afsluitdop.
Als de afsluitdop nog steeds op de indexpinnen in de oude gashendel is bevestigd, kan deze met de hendel worden weggegooid.
Als de afsluitdop nog is bevestigd op het uiteinde van de draaigreep- sensor:
 • Zie Afbeelding 1 . Steek een dun schroevendraaiertje of een ander dun gereedschap in het platte gedeelte aan een zijde van de afsluitdop.
 • Druk de lip aan de onderzijde van de dop in, zodat deze vrijkomt uit de uitsparing in het uiteinde van de draaigreepsensor. Werk een uiteinde van de dop los.
 • Herhaal dit voor de tegenoverliggende kant van de dop.
 • Verwijder de dop voorzichtig en gooi deze weg.
1Stuur
2Draaigreepsensor gashendel
3Afsluitdop
Afbeelding 1. Verwijder de afsluitdop
OPMERKING
Bevestig een trekdraad aan de verbindingskabelboom voordat u de draaigreepsensor verwijdert.
 1. Modellen van 2008 en 2009 Raadpleeg de servicehandleiding en volg de instructies voor het verwijderen van de draaigreepsensor (TGS) en de TGS-verbindingskabelboom.
 2. Zie Afbeelding 2 . Koppel de jumperkabelboom van de draaigreepsensor los van de draaigreepsensor en de hoofdkabelboom en voer de standaard jumperkabelboom (2) af.
 3. Zie Afbeelding 3 . Verbind de NIEUWE draaigreepsensorkabelboom met de draaigreepsensor.
  1. Verbind connector (3) met de handgreepsensorkabelboom.
  2. Verbind connector (4) met de connector van verwarmde handgreep.
1Krimpkous
22008-2009 standaard verbindingskabelboom
Afbeelding 2. 2008 en 2009 draaigreepsensor en kabelboom
1Hoofdkabelboomconnector draaigreepsensor
2Connector verwarmde handgreep rechts (naar linkerhandgreep)
3Naar draaigreepsensor
4Naar bedrading draaigreepsensor verwarmde handgreep
Afbeelding 3. TGS verbindingskabelboom
MONTAGE
Verwarmde handgrepen monteren
OPMERKING
Als er geen trekdraad is aangebracht, kunt u perslucht of een trekveer gebruiken om de kabelboom geheel door het stuur te trekken.
1. Modellen van 2008 en 2009: Voer de kabelbomen van de draaigreepsensor in de rechterzijde van het stuur.
a. Trek, terwijl de kabelboom in het stuur wordt gevoerd, voorzichtig aan de connectors aan het uiteinde van de verbindingskabelboom om de draaigreepsensor uit het midden van het stuur te trekken.
b. Breng de indexlippen op de draaigreepsensor in de uitsparingen in het stuur aan. Een van de indexlippen en de bijbehorende gleuf is kleiner dan de andere, zodat ze maar op een manier kunnen worden gemonteerd.
2. Voor alle modellen: Voer de kabelboom van de linker verwarmde handgreep volledig door en uit het midden van het stuur. Voor sommige modellen is een extra jumper vereist om de afstand tussen de linkerhandgreep en de corresponderende connector op de draaigreepsensor te overbruggen (afhankelijk van stuurhoogte, voertuigmodel en bouwjaar). Zie Afbeelding 10 . Deze 14 in. jumper met zwart/witte bedrading is meegeleverd in de set.
OPMERKING
Zorg ervoor dat het stuuroppervlak glad en droog is en grondig is gereinigd.
OPMERKING
Voordat u de bedrading door het stuur trekt, dient u de bedrading langs het stuur te houden om te bepalen of een verlengstuk nodig is. Zie de onderdelenlijst als een AANVULLEND verlengstuk nodig is.
Voor sommige intern bedrade sturen, zoals Chizeled of modellen met op het stuur gemonteerde richtingaanwijzers, moeten er mogelijk pennen uit de connectoren van de handgreepverwarming worden verwijderd.
Maak een foto van alle connectoren ten behoeve van de hermontage, voordat de pennen uit de connector worden verwijderd.
Sproei of wrijf met een zeepoplossing om het trekken te vergemakkelijken.
3. Zie Afbeelding 4 . Plaats de linker verwarmde handgreep (4) zodanig dat het flensgedeelte (5) met de grotere diameter zich aan de onderkant bevindt. Schuif de handgreep helemaal op het stuur.
4. Plaats de onderste schakelaarbehuizing onder de handgreep, zodat de groeven (2) aan de buitenkant van de schakelaarbehuizing over de flens aan het uiteinde van de greep passen.
5. Plaats de bovenste schakelaarbehuizing over het stuur en de onderste schakelaarbehuizing.
6. Draai de bouten van de bovenste en onderste schakelaarbehuizing losjes vast. Controleer of de draadboombuis in de holte onderaan het stuur ligt.
7. Plaats de koppelingshendel aan de binnenkant van de schakelaarbehuizing, waarbij het lipje van de onderste schakelaarbehuizing in de groef aan de onderkant van de koppelingshendelsteun vastklikt.
8. Lijn de gaten in de stuurklem uit met het gat in de koppelingshendelsteun en draai de onderste bout met platte onderlegring gedeeltelijk vast. Stel de schakelaarbehuizing en de stand van de koppelingshandhendel af voor maximaal rijdersgemak.
9. Draai met een T-27 Torx-dopsleutel eerst de bovenste en daarna de onderste stuurklembouten vast tot. Haal de bouten aan.
Koppel: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) klembouten
10. Draai met een T-25 Torx-dopsleutel eerst de onderste en daarna de bovenste schroeven van de schakelaarbehuizing vast tot. Haal de bouten aan.
Koppel: 4–5,4 N·m (35–45 in-lbs) bouten van de schakelaarbehuizing
1Bouten van de schakelaarbehuizing
2Groeven
3Stuurklem
4Linker handgreep
5Flensgedeelte met grotere diameter
Afbeelding 4. Linker stuurschakelaarbehuizing
11. Pak de nieuwe rechter verwarmde gashendel (2) uit de set.
12. In het buitenste einde van gashendel is een ronde kunststof stekker weggestopt, met aan één zijde twee aansluitpennen. Trek de connector voorzichtig door de opening aan de buitenzijde uit de handgreep.
OPMERKING
Zorg ervoor dat het stuuroppervlak en de binnenkant van de nieuwe gashendel glad, droog en goed zijn schoongemaakt (geen vuil).
13. Schuif de nieuwe verwarmde gashendel over het uiteinde van het stuur. Draai de gashendel om de controleren of de inwendige spieën hebben ingegrepen op die van de draaigreepsensor.
14. Raadpleeg Afbeelding 4 , waar de soortgelijke montage van de linker schakelaar wordt weergegeven. Plaats de onderste schakelaarbehuizing onder de handgreep, zodat de groeven (2) aan de buitenkant van de schakelaarbehuizing over de flens aan het uiteinde van de greep passen.
15. Plaats de bovenste schakelaarbehuizing over het stuur en de onderste schakelaarbehuizing.
16. Draai de bouten van de bovenste en onderste schakelaarbehuizing losjes vast. Controleer of de draadboombuis in de holte onderaan het stuur ligt.
17. Plaats de hoofdremcilinderbehuizing aan de binnenkant van de schakelaarhuizing, waarbij het lipje van de onderste schakelaarbehuizing in de groef aan de onderkant van de hoofdcilinderbehuizing vastklikt.
18. Lijn de gaten in de stuurklem uit met de gaten in de hoofdcilinderbehuizing, en draai de onderste schroef met platte onderlegring handvast aan. Stel de schakelaarbehuizing en de stand van de remhendel af voor maximaal bestuurderscomfort.
19. Draai met een T-27 Torx-dopsleutel eerst de bovenste en daarna de onderste stuurklembouten vast. Haal de bouten aan.
Koppel: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) klembouten
OPMERKING
Trek de schakelaarbehuizing niet zover naar binnen dat de gashendel tegen het stuur komt of deze blokkeert. Gebruik de gashendel om te controleren of deze weer normaal terugkeert naar de stationaire stand.
20. Draai met een T-25 Torx-dopsleutel eerst de onderste en daarna de bovenste schroeven van de schakelaarbehuizing vast. Haal de bouten aan.
Koppel: 4–5,4 N·m (35–45 in-lbs) bouten van de schakelaarbehuizing
WAARSCHUWING
Controleer, voordat u de motor start, of de gashendel automatisch terugkeert naar de stationaire stand wanneer deze wordt losgelaten. Een gashendel die voorkomt dat de motor automatisch naar de stationaire stand terugkeert, kan ertoe leiden dat u de controle over de motorfiets verliest, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00390a)
21. Controleer of de rechter handgreep/gashendelmof ronddraait en automatisch terugkeert en niet aan het stuur of de schakelaarbehuizing blijft vastzitten.
OPMERKING
De aansluitingen op de draaigreepsensor zijn asymmetrisch geplaatst, zodat de pinnen slechts op een manier kunnen worden aangesloten.
22. Pak met een punttang of vergelijkbaar voorzichtig de ronde kunststof stekker aan de buitenzijde van de gashendel.
a. Steek de stekker terug door de opening in de handgreep en steek de aansluitpennen in de aansluitingen op het uiteinde van de draaigreepsensor, waarbij de twee pennen van de stekker in de openingen van de gasgreepsensor moeten vallen.
b. Druk de kunststof stekker stevig aan om ervoor te zorgen dat de pennen volledig in de aansluitingen worden geschoven.
23. Breng de einddop op het uiteinde van de gashendel aan.
AANSLUITING OP DE BEDRADING VAN HET VOERTUIG
OPMERKING
 • Zorg ervoor dat de verwarmde handvatten juist zijn geïnstalleerd. Onjuiste installatie zal overtollige hitte veroorzaken.
 • Motorvoertuigen kunnen een groene of zwarte oplaadstekker hebben, afhankelijk van het jaar.
 • Linker handvat en jumper kabelboom kunnen een groene of zwarte connector bevatten, afhankelijk van het productiejaar.
FLH-modellen 2008 t/m 2013
 1. Raadpleeg de servicehandleiding en volg de instructies voor het verwijderen van de buitenkuip.
 2. OPMERKING
  Zie Afbeelding 5 . De voedingsconnector van de handgreepsensor (3) is voorzien van een kap, die moet worden verwijderd voor aansluiting op de voertuigbedrading.
 3. Zie Afbeelding 5 . Verbind de voedingsconnectorhelft van de linkerhandgreep met de voedingsconnector van de handgreep (3).
 4. Verbind (1) met de linker handgreepconnector.
 5. Alleen modellen van 2008 en 2009:
  1. Verwijder de bedrading van de achterzijde van de sigarettenaansteker. Neem de kabelboom uit de set. Verbind de aansluitingen van de kabelboom met de sigarettenaansteker.
  2. Zorg ervoor dat de draadkleuren overeenkomen voorafgaande aan het verbinden. Installeer de bedrading van de sigarettenaansteker die in de vorige stap is verwijderd op de nokken van de kabelboom.
  3. Verbind de hoofdkabelboomconnector draaigreepsensor van de verbindingskabelboom met de connector (2).
 6. OPMERKING
  Zorg er in de volgende stap voor dat de draadkleuren overeenkomen voorafgaande aan het verbinden.
 7. Verbind de connectorhelft verwarmde handgreep van de linkerhandgreep met de tussenconnector van de verwarmde rechterhandgreep (1).
 8. Raadpleeg de servicehandleiding en volg de instructies voor het monteren van de buitenkuip.
1Tussenconnector
2Jumperkabelboomconnector draaigreepsensor
3Voedingsconnector verwarmde handgreep
Afbeelding 5. Bedrading kuip (FLH-modellen)
FLTR-modellen 2008 t/m 2013
 1. Raadpleeg de servicehandleiding en volg de instructies voor het verwijderen van de buitenkuip.
 2. Verwijder de bedrading van de achterzijde van de sigarettenaansteker. Neem de kabelboom uit de set. Verbind de aansluitingen van de kabelboom met de sigarettenaansteker.
 3. OPMERKING
  Zorg er in de volgende stap voor dat de draadkleuren overeenkomen voorafgaande aan het verbinden.
 4. Installeer de bedrading van de sigarettenaansteker die in de vorige stap is verwijderd op de nokken van de kabelboom.
 5. Verbind de voedingsconnectorhelft van de kabelboom met de connectorhelft van de voertuigkabelboom.
 6. Zie Afbeelding 6 . Verbind de connectorhelft draaigreepsensor van de rechterhandgreep met de connectorhelft van de kabelboom.
 7. Verbind de tussenconnectorhelft van de linkerhandgreep met de tussenconnectorhelft van de verwarmde rechterhandgreep.
 8. Raadpleeg de servicehandleiding en volg de instructies voor het monteren van de buitenkuip.
Afbeelding 6. Connector jumperkabelboom draaigreepsensor (FLTR-modellen)
Road King-modellen 2008-2013
OPMERKING
Zorg ervoor dat de draadkleuren overeenkomen voorafgaande aan het verbinden.
 1. Zie Afbeelding 10 . Neem de kabelboom uit de set. Knip de twee vorkklemmen van de kabelboom af.
 2. Raadpleeg de servicehandleiding en volg de instructies voor het verwijderen van de koplampeenheid.
 3. Modellen met spatbordverlichting:
  1. Zie Afbeelding 7 . Zoek de bedrading van de spatbordverlichting.
  2. Zie Afbeelding 10 . Verbind met de bedrading van de spatbordverlichting nabij de connector met twee stootverbinders (5) uit de set.
  3. Knip de oranje/witte en de zwarte draden af op ongeveer 2,52 cm van de connector.
  4. Strip een stuk isolatie van 9,5 mm (3/8 inch) van de uiteinden van de setkabelboom en de voertuigbedrading.
  5. Zie Afbeelding 8 . Steek, vanaf de afgeknipte einden, één oranje/witte draad in een einde van de stootverbinder. Steek de andere oranje/witte draad met de rode draad van de adapterkabelboom in het andere einde van de stootverbinder.
  6. Herhaal de procedure voor de zwarte draden.
 4. Modellen zonder spatbordverlichting:
  1. Zie Afbeelding 7 . Zoek de bedrading van de spatbordverlichting (2).
  2. Knip de draden af op 2 in. (5,08 cm) vanaf de connector.
  3. Strip een stuk isolatie van 9,5 mm (3/8 inch) van de uiteinden van de setkabelboom en de voertuigbedrading.
  4. Zie Afbeelding 8 . Steek de oranje/witte draad van stap 4b in een einde van de afgedichte stootverbinder. Steek de rode draad van de adapterkabelboom in het ander einde van de afgedichte stootverbinder.
  5. Herhaal de procedure voor de zwarte draden.
Road King-modellen 2008-2013:
 1. Kies voor de afgesloten stootverbinder een kleur die overeenkomt met de kleur van de krimpholte van het krimpgereedschap. Krimp de draden in de stootverbinder.
 2. Herhaal alle bovenstaande procedures voor de tegenoverliggende kant.
WAARSCHUWING
Volg de instructies van de fabrikant bij het gebruik van de UltraTorch UT-100 of een ander stralingswarmteapparaat. Het niet volgen van de instructies van de fabrikant kan brand veroorzaken, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00335a)
 • Richt de hitte niet op onderdelen van het brandstofsysteem. Extreme hitte kan ontbranden/exploderen van brandstof veroorzaken, wat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben.
 • Richt de hitte niet op andere onderdelen van het elektrische systeem, behalve de verbinders waarop u warmtekrimp toepast.
 • Houd uw handen uit de buurt van de punt van het gereedschap en het warmtekrimphulpstuk.
 1. Gebruik een UltraTorch-heteluchtpistool met warmtekrimphulpstuk of een geschikt stralingswarmteapparaat om de mantel over de afgesloten stootverbinding te krimpen. Richt de warmte vanuit het midden van de krimp naar de krimpuiteinden aan de buitenkant toe, totdat het krimpmiddel aan beide uiteinden van de stootverbinder naar buiten treedt.
 2. Verbind de voedingsconnectorhelft van de linkerhandgreep met de connectorhelft van de kabelboom.
 3. Zie Afbeelding 7 . Verbind de connectorhelft draaigreepsensor van de rechterhandgreep met de connectorhelft van de kabelboom (1).
 4. Verbind de tussenconnectorhelft van de linkerhandgreep met de tussenconnectorhelft van de verwarmde rechterhandgreep.
 5. Raadpleeg de servicehandleiding en volg de instructies voor het installeren van de koplamp.
1Jumperkabelboomconnector draaigreepsensor
2Jumperkabelboomconnector voorspatbordverlichting
Afbeelding 7. Bedrading Road King-koplamp
1Gestripte draaduiteinden in de stootverbinder gestoken
2Gekrompen kabeluiteinden in de stootverbinder
3Stootverbinder nadat hitte is toegepast
Afbeelding 8. Afgedichte stootverbinders
Touring-modellen van 2014 en later (behalve Road King en FLTRU)
 1. Zie Afbeelding 9. Verwijder de buitenkuip.
 2. Zoek de tussenverbinding van de verwarmde handgreep [206]. Zie de servicehandleiding.
 3. Verbind de tussenverbinding verwarmde greep (1) van Afbeelding 9 met de linkerhandgreep.
 4. Zoek de voedingsconnector van de verwarmde handgreep [189B]. Zie de servicehandleiding.
 5. Verbind de kabel voeding verwarmde greep/massa (2) van de linkerzijde met Afbeelding 9.
 6. OPMERKING
  De set bevat jumpers als er extra draadlengte is vereist.
 7. Vastmaken met kabelbinders.
Road King en FLTRU van 2014 en later, Softail en Dyna FXDLS van 2016 en later
 1. Verwijder de brandstoftank en het zadel (en zijdeksels voor Touring- en Dyna-modellen). Zie de servicehandleiding.
 2. Zoek de tussenverbinding van de verwarmde handgreep [206]. Zie de servicehandleiding.
 3. Verbind de tussenverbinding verwarmde greep (1) van Afbeelding 9 met de linkerhandgreep.
 4. OPMERKING
  De set bevat jumpers als er extra draadlengte is vereist.
 5. Verbindingsjumper (3), 20 in. rood/zwart, van set naar voeding/massa-connector (2) van linkerhandgreep.
 6. Verbindingsjumper (4), 24 in. rood/zwart, naar jumper (3).
 7. Softail van 2018 en later:
   OPMERKING
   Sommige modellen kunnen voorzien zijn van een dempergewicht, dat uit de binnenzijde van de linkerkant van het stuur verwijderd moet worden.
  1. Monteer onderdeel 69201750 volgens de aanwijzingen in die set.
  2. Zie Afbeelding 9. Paar de 2-wegconnector vanaf de verwarmde handgreep (2) met de 2-wegconnector van 69201750 achter de koplamp. Voeg jumper (3) toe als extra lengte is vereist.
  3. Ga door naar stap 10.
 8. Zoek de elektrische aansluitset op model en bouwjaar, plaats de connector en installeer de kabelboom. Niet verbinden.
 9. Knip de jumper (4) op voldoende lengte af om te verbinden met set (6).
 10. Strip de isolatie van de bedrading en verbind met de elektrische verbindingskabelboom (7).
  1. Zwart naar zwart (ALLE)
  2. Dyna en Softail 2016 - 2017: rood naar rood/geel (72673-11)
  3. Touring-modellen van 2014 en later: Rood naar V/BE (69200722 of 69201599A)
 11. Zet vast met draadbinders.
 12. Voltooi de installatie van de elektrische aansluitset (6) volgens de instructies uit de set.
 13. Bevestig het zadel. Trek na montage het zadel omhoog om te controleren of het goed vastzit. Zie de servicehandleiding.
 14. Installeer de brandstoftank. Zie de servicehandleiding.
1Connector verwarmde handgreep (voer jumper 69201809 in indien nodig)
2Voeding/massa-connector
3Jumper 69201808 (Softail, Dyna, Road King en FLTRU)
4Adapterkabelboom 69200232
5Connector verwarmde handgreep [C189B]
6Elektrische aansluitset: (Geheel zwart naar zwart) 69200722, 69201599A V/BE naar rood, 72673-11 R/Y naar rood, 69201750 gebruik connector
7Voertuigkabelboom
8Connector draaigreepsensor
9Draaigreepsensor
10Linkerhandgreep
11Rechterhandgreep
Afbeelding 9. Elektrische aansluitingen
Terugbrengen in rijklare toestand
OPMERKING
Voer de volgende stappen pas uit NADAT de verwarmbare handgrepen en alle bijbehorende bedrading zijn geïnstalleerd volgens de procedures die zijn beschreven in dit instructieblad.
 1. Controleer of de rechter handgreep/gashendelmof ronddraait en automatisch terugkeert en niet aan het stuur of de schakelaarbehuizing blijft vastzitten. Gebruik de motorfiets NIET tenzij de gaskabel goed werkt.
 2. OPMERKING
  Schakel verwarmde handgrepen in/uit met de ontsteking, om te voorkomen dat de accu leegloopt. De handgrepen produceren een piekwarmte als de motor met cruisesnelheid loopt.
  De warmtestanden op de regelschijf van de verwarmbare handgreep variëren van 1 (minimum) tot 6 (piek).
 3. Voordat u de motorfiets start, controleer of de handgrepen geen warmte genereren.
 4. Start de motor en controleer de juiste warmte van de handgrepen in alle standen. Zorg ervoor dat de handvatten geen warmte produceren in de uit-instelling.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 10. Serviceonderdelen: Verwarmde handgrepenset
Tabel 1. Serviceonderdelen: Verwarmde handgrepenset
Set
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
Set 56100034
1
Linker verwarmde handgreep
56209-10
2
Rechter verwarmde handgreep
56249-10
3
Kap rechter verwarmde handgreep
56250-10
Set 56100318
1
Linker verwarmde handgreep
56100325
2
Rechter verwarmde handgreep
56100326
3
Kap rechter verwarmde handgreep
56100329
Set 56100331
1
Linker verwarmde handgreep
56100338
2
Rechter verwarmde handgreep
56100339
3
Kap rechter verwarmde handgreep
56100337
Set 56100342
1
Linker verwarmde handgreep
56100316
2
Rechter verwarmde handgreep
56100317
3
Kap rechter verwarmde handgreep
56100168
Set 56100436) verchroomd
1
Linker verwarmde handgreep
56100430
2
Rechter verwarmde handgreep
56100433
3
Kap rechter verwarmde handgreep
56100472
Set 56100437, zwart
1
Linker verwarmde handgreep
56100431
2
Rechter verwarmde handgreep
56100434
3
Kap rechter verwarmde handgreep
56100471
Set 56100438 rand gesneden
1
Linker verwarmde handgreep
56100432
2
Rechter verwarmde handgreep
56100435
3
Kap rechter verwarmde handgreep
56100470
Items die in ALLE sets voorkomen
4
Adapterkabelboom
69200232
5
Stootverbinder (2)
70586-93
6
Verbindingsjumper (zwart/wit, 14 in)
69201809
7
Voedings-/massajumper (rood/zwart, 20 in)
69201808