H-D AFNEEMBARE COMPONENTEN TOURING SISSY BAR-STAANDER
J045482017-08-28
ALGEMEEN
Setnummers
52610-09A, 52627-09A, 54248-09A, 54247-09A
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte "Parts and Accessories" (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Montagevereisten
De afzonderlijke aanschaf van extra onderdelen of accessoires kan nodig zijn voor de juiste montage van deze H-D® Detachables-set. Raadpleeg de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte "Parts and Accessories" (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig) voor een lijst met alle benodigde onderdelen of accessoires.
Pas bij montageproblemen uw bevestigingsmaterialen aan volgens het instructieblad in de bevestigingsmaterialenset.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)
WAARSCHUWING
Nadat u de sissy bar/zijplaat hebt gemonteerd, moet u proberen deze omhoog te trekken om te controleren of deze goed is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittende sissy bar/zijplaat verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00388a)
Setinhoud
MONTAGE
OPMERKING
De sissy bar-staander kan worden geïnstalleerd op een tweepunts- of een vierpunts-bevestigingspuntenset.
1. Monteer, indien dit nog niet is gedaan, de bevestigingsmaterialenset (tweepunts of vierpunts) op de motorfiets volgens de instructies in die set.
2. Zie Afbeelding 3. Ga achter de motorfiets staan. Plaats de inkepingen aan de linker- en rechtervoorzijde van de staander (met de bussen op hun plaats) in de bevestigingspunten (A) aan de binnenzijde van de bovenste schokdemperbevestigingen. Zorg ervoor dat de bussen (9) van de inkepingen helemaal in de bevestigingspunten in de schokdempers vallen.
3. Zie Afbeelding 3 , pijlen (D) en (E), en Afbeelding 1. Plaats de draaisluitingen (4) over de achterste bevestigingspunten (3). Controleer of de zijkanten van de staander (1) en de sluitingen in de nek van de achterste bevestigingspunten passen, zoals afgebeeld. Hiervoor moet u wellicht de zijkanten van de sissy bar-staander voorzichtig in elkaar drukken of spreiden.
4. Druk de achterkant van de sissy bar omlaag en sluit de sluitingen door de sluitinghendel zo ver mogelijk naar voren te drukken. U hoort een klik wanneer elke sluiting vastklikt. Gebruik geen kracht als het slot niet gemakkelijk sluit. Controleer opnieuw de uitlijning van de sissy bar, zoals beschreven in stap 2 en 3.
OPMERKING
* Als de bewegingsvrijheid wordt beperkt aan de schokdemperbevestigingen: Verwijder de schokdemper aan de rechterzijde. Raadpleeg de servicehandleiding. Installeer de schokdemper opnieuw met de zuigerstang naar beneden. Zie Afbeelding 2. Dit zorgt voor de benodigde ruimte voor de montage van de sissy bar. Als het passingsprobleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met een Harley-Davidson-dealer voor ondersteuning.
Controleer na het monteren van de sissy bar-staander of de sissy bar stevig vastzit. De voorste en achterste bevestigingspunten moeten volledig zijn vastgeklikt. Zie Afbeelding 1 voor de juiste bevestiging.
5. Druk de ontgrendelknop (G) aan beide kanten in om de sissy bar-staander te verwijderen. Trek de sluitinghendels naar achteren. Til de achterkant van de sissy bar voorzichtig omhoog. Trek de staander uit de voorste bevestigingspunten.
1Afneembare sissy bar-staander
2Bevestigingsplaat
3Achterste bevestigingspunt
4Draaisluiting
Afbeelding 1. Correcte uitlijning van de sluiting in het achterste bevestigingspunt, gezien vanuit de richting van de pijlen (D) en (E)
Afbeelding 2. Stand van de schokdemper met P&A Detachables
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 3. Serviceonderdelen: H-D Detachables Touring sissy bar-staanders
Tabel 1. Serviceonderdelen
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Afneembare sissy bar-staander (inclusief items 2, 3, 4)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2
  • Gelaste sissy bar-staander
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3
  • Tapeind van scharnier (2)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4
  • Draaisluitingset (2) (bevat items 5 t/m 8)
50300108
5
  • Draaisluiting
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
6
  • Gegolfde onderlegring
6828
7
  • Platte onderlegring, roestvrij staal
6827
8
  • Bout, bolkop
2957
9
Bus (2)
52682-09
10
Rugsteunbeugel, glanzend zwart (alleen bij zwarte staanders)
54083-09
Onderdelen genoemd in de tekst, maar niet bij de set inbegrepen:
A
Voorste bevestigingspunt (2)
B
Achterste uitsparing sissy bar-staander (2)
C
Vier-punts bevestigingsplaat (2)
D
Naar rechterzijde van motorfiets (richting voor Afbeelding 1)
E
Naar voorzijde van motorfiets (richting voor Afbeelding 1)
F
Tweepunts bevestigingsplaat (2)
G
Ontgrendelknop van draaisluiting (2)