TOURING CARTRIDGESET VOORVORK, STANDAARD HOOGTE
J056722013-05-28
ALGEMEEN
Setnummer
45500158
Modellen
Voor de modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Montage vereisten
Voor de juiste installatie van deze set is ook het volgende speciale gereedschap vereist:
Loctite® 565 draadafdichtmiddel (99818-97)
Harley-Davidson® afdichtingsvet (11300005)
Voorvorkpoothouder (HD-41177)
Vorkoliekeerring/-busgereedschap (HD-45305)
Voorvorkoliepeilmeter (HD-59000B)
Compressiegereedschap voorvorkveer (HD-45966)
Verlengstuk (HD-45966-1)
Voor de juiste installatie van deze set is tevens de afzonderlijke aanschaf van het volgende vereist:
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat u de installatie over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
Setinhoud
VERWIJDEREN
  1. Raadpleeg de servicehandleiding. Verwijder voorspatbord, wielen en remmen.
  2. Raadpleeg de servicehandleiding. Verwijder de voorvork.
RECHTERZIJDE
Voorvorkdemontage
1. Zie Afbeelding 1. Installeer de voorvorkpoothouder (HD-41177) als volgt:
a. Klem het uiteinde van het gereedschap (1) in de bankschroef in een horizontale stand.
b. Zie Afbeelding 7. Klem, met de voorvorkbout (C) omhoog, de bovenste voorvorkpoot (D) tussen de beschermrubbers aan de binnenkant van het gereedschap. Draai de knoppen totdat de bovenste voorvorkpoot stevig vastzit.
OPMERKING
Let erop dat de bovenste voorvorkbout (C) met een veer is bevestigd en grijp de bout dus stevig vast als deze definitief wordt losgedraaid.
WAARSCHUWING
Draag bij onderhoudswerkzaamheden aan de voorvork een veiligheids- of stofbril. Verwijder geen bovenste voorvorkpootkappen zonder de voorbelaste veer te ontlasten, anders kunnen kappen en veren wegspringen waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00297a)
2. Verwijder de voorvorkbout en O-ring (2) langzaam van de bovenste voorvorkpoot. Gooi de O-ring weg.
3. Verwijder de veerkraag (J), de platte onderlegring (N) en de veer (12) van de bovenste voorvorkpoot. Bewaar de veerkraag en de platte onderlegring voor later gebruik.
4. Verwijder de voorvork uit de voorvorkpoothouder. Keer de voorvork boven een opvangbak ondersteboven om de olie af te tappen. Voor het beste resultaat moet u de bovenste en onderste voorvorkpoot (L) ten minste 10 keer langzaam pompen.
5. Installeer de vorkveer en de veerkraag weer in de bovenste voorvorkpoot.
6. Leg een werkplaatsdoek op de vloer. Keer de voorvork ondersteboven. Druk het uiteinde van de veerkraag tegen de doek aan. Druk de veer in. Verwijder de bout (14) met de koperen onderlegring (10) van de onderkant van de onderste voorvorkpoot. Gebruik een luchtsleutel voor het beste resultaat. Gooi de bout en koperen onderlegring weg.
7. Verwijder de voorvorkveer en gooi deze weg.
8. Duw de demperbuis (13) en de terugslagveer (I) vrij van de bovenste voorvorkpoot door een dunne staaf door de opening onderin de buis te steken. Gooi de demperbuis weg.
9. Verwijder de sluitring (F) met een spits gereedschap tussen de onderste voorvorkpoot en de bovenste voorvorkpoot. Spreid de sluitring niet en rek deze niet uit om deze van de bovenste voorvorkpoot te verwijderen, omdat de klem dan beschadigd kan raken.
OPMERKING
Gebruik om een eventuele weerstand te overwinnen de bovenste voorvorkpoot als een slaghamer: Druk de bovenste voorvorkpoot in de onderste voorvorkpoot en trek deze daarna met matige kracht naar buiten. Herhaal deze volgorde totdat de bovenste voorvorkpoot zich van de onderste scheidt.
10. Verwijder de bovenste voorvorkpoot uit de onderste voorvorkpoot.
11. Schuif de voorvorkoliekeerring (8), onderlegring (G) en onderste voorvorkpootbus (H) van het uiteinde van de bovenste voorvorkpoot. Gooi de voorvorkoliekeerring weg.
12. Verwijder de olieaanslag (K) van het uiteinde van de bovenste voorvorkpoot (D) of uit de onderste voorvorkpoot. Bewaar de olieaanslag voor later gebruik.
1Schroefklauw
2Beschermrubber
3Kunststof knop
Afbeelding 1. Voorvorkpoothouder (HD-41177)
Voorvorkmontage
MEDEDELING
Wees voorzichtig en voorkom dat de bovenste voorvorkpoot wordt bekrast of ingekerfd. Beschadiging van de bovenste voorvorkpoot kan leiden tot olielekkage van de voorvork na installatie. (00421b)
OPMERKING
Inspecteer de onderdelen op slijtage of beschadigingen. Vervang of repareer onderdelen, indien nodig.
1. Zie Afbeelding 7 , onderdeel (B). Controleer of de zuigerveer met de uitsparingen naar beneden op de demperbuis is gemonteerd. Plaats de terugslagveer (I) op de nieuwe demperbuis uit de set (13). Steek de demperbuis in de bovenste voorvorkpoot (D).
2. Steek de veer (12) en de veerkraag (J) in de bovenste voorvorkpoot, met de zijde van de veer waar de windingen dicht op elkaar zitten naar de demperbuis toe. Duw de onderkant van de demperbuis door de opening onderaan de bovenste voorvorkpoot. Plaats de olieaanslag (K) over het uiteinde van de demperbuis.
3. Breng Loctite 565 schroefdraadafdichtmiddel aan op de bout (14). Plaats de bovenste voorvorkpoot en de demperbuis in de onderste voorvorkpoot (L). Houd alles bij elkaar door de veer onder spanning te houden. Monteer de bout (14) met de koperen onderlegring (10) uit de set.
4. Haal de bout aan tot 45 ± 5 N·m (33 ± 4 ft-lbs).
5. Smeer de binnenkant en de buitenkant van de bus van de onderste voorvorkpoot (H) met schone vorkolie in. Schuif de onderste voorvorkpootbus omlaag in de bovenste voorvorkpoot (vanaf een van beide richtingen).
6. Schuif de onderlegring van de onderste voorvorkpoot (G) omlaag in de bovenste voorvorkpoot totdat deze contact maakt met de onderste voorvorkpootbus (een van beide richtingen).
7. Smeer de binnendiameter van de nieuwe vorkoliekeerring (8) in met schone vorkolie. Smeer de buitendiameter van de vorkoliekeerring in met Harley-Davidson afdichtingsvet. Schuif de voorvorkoliekeerring, met de letterkant omhoog gericht, omlaag in de bovenste voorvorkpoot totdat deze contact maakt met de onderlegring van de onderste voorvork.
8. Zie Afbeelding 2. Pak het vorkoliekeerring/-busgereedschap (HD-45305) en ga als volgt te werk:
a. Schuif het installatiegereedschap voor de voorvorkoliekeerring omlaag in de bovenste voorvorkpoot totdat deze contact maakt met de voorvorkoliekeerring.
b. Zie Afbeelding 2. Sla, terwijl u het gereedschap als een slaghamer gebruikt, de voorvorkoliekeerring (met de onderlegring en bus van de onderste voorvork) omlaag in de bovenste voorvorkpoot totdat de sluitringgroef zichtbaar is in de binnendiameter van de onderste voorvorkpoot.
c. Zie Afbeelding 7. Schuif de sluitring (F) omlaag in de bovenste voorvorkpoot totdat deze contact maakt met de voorvorkoliekeerring. Plaats de sluitring in de groef van de onderste voorvorkpoot. Spreid de sluitring niet en rek deze niet uit om deze op de bovenste voorvorkpoot te monteren, omdat de klem dan beschadigd kan raken.
9. Verwijder de veerkraag en voorvorkveer.
WAARSCHUWING
Een onjuiste hoeveelheid vorkolie kan de rij-eigenschappen beïnvloeden en leiden tot verlies van de controle over de motorfiets, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00298a)
10. Vul de vorkpoot als volgt:
a. Terwijl de bovenste voorvorkpoot is ingedrukt, giet Harley-Davidson-vorkolie type E in de bovenste voorvorkpoot tot bijna aan de bovenkant.
b. Pomp de bovenste voorvorkpoot tien keer om het systeem te ontluchten.
11. Stel het voorvorkoliepeil af op 92 mm (3.62 in) van de bovenkant van de bovenste voorvorkpoot als de bovenste voorvorkpoot is ingedrukt en de vorkveer is verwijderd. Ga als volgt te werk:
a. Zie Afbeelding 3. Pak de voorvorkoliepeilmeter (HD-59000B).
b. Draai de duimschroef van de metalen ring los en beweeg de ring langs de stang omhoog of omlaag totdat de onderkant van de ring zich op 92 mm (3.62 in) van de onderkant van de stang bevindt. Draai de duimbout vast.
c. Druk de plunjer op de cilinder helemaal in.
d. Zie Afbeelding 3. Steek de stang in de bovenkant van de bovenste voorvorkpoot totdat de metalen ring vlak op de bovenkant van de bovenste voorvorkpoot ligt.
e. Trek aan de plunjer om de voorvorkolie uit de bovenste voorvorkpoot te verwijderen. Let op de voorvorkolie in de transparante buis om te controleren dat het uit de voorvork wordt gezogen.
f. Verwijder de stang uit de bovenste voorvorkpoot. Druk de plunjer in de cilinder om overtollige vorkolie in een geschikte opvangbak te laten lopen.
g. Indien nodig herhaal stap 11(c) t/m 11(f). Het oliepeil is correct als zichtbaar is dat er geen vorkolie meer uit de transparante buis wordt gezogen.
OPMERKING
Controleer of de voorvorkveer wordt gemonteerd met het compacte gedeelte van de windingen naar de onderkant.
12. Plaats de voorvorkveer in de bovenste voorvorkpoot met het compacte uiteinde naar beneden.
13. Installeer een platte onderlegring (N) op de veer.
14. Installeer de veerkraag (J) op de onderlegring.
15. Installeer de nieuwe O-ring (2) op de voorvorkbout (C).
16. Installeer de bovenste voorvorkbout. Haal aan tot 55 ± 25 N·m (40,5 ± 18,5 ft-lbs).
Afbeelding 2. Monteren van de voorvorkoliekeerring
LINKERZIJDE
Voorvorkdemontage
1. Pak de linker voorvork die in een eerdere stap werd verwijderd.
2. Zie Afbeelding 1. Installeer de voorvorkpoothouder (HD-41177) als volgt:
a. Klem het uiteinde van het gereedschap (1) in de bankschroef in een horizontale stand.
b. Zie Afbeelding 7. Klem, met de voorvorkbout omhoog, de bovenste voorvorkpoot (D) tussen de beschermrubbers aan de binnenkant van het gereedschap. Draai de knoppen totdat de bovenste voorvorkpoot stevig vastzit.
OPMERKING
Let erop dat de bovenste voorvorkbout (C) met een veer is bevestigd en grijp de bout dus stevig vast als deze definitief wordt losgedraaid.
WAARSCHUWING
Draag bij onderhoudswerkzaamheden aan de voorvork een veiligheids- of stofbril. Verwijder geen bovenste voorvorkpootkappen zonder de voorbelaste veer te ontlasten, anders kunnen kappen en veren wegspringen waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00297a)
3. Verwijder de voorvorkbout (C) en de O-ring (2) langzaam van de bovenste voorvorkpoot en gooi beide weg.
4. Verwijder de veerkraag (J), de platte onderlegring (N) en de vorkveer (12) van de bovenste voorvorkpoot. Gooi de platte onderlegring weg.
5. Verwijder de voorvork uit de voorvorkpoothouder. Keer de voorvork boven een opvangbak ondersteboven om de olie af te tappen. Voor het beste resultaat moet u de bovenste en onderste voorvorkpoot (M) ten minste 10 keer langzaam pompen.
6. Installeer de vorkveer en de veerkraag weer in de bovenste voorvorkpoot.
7. Leg een werkplaatsdoek op de vloer. Draai de voorvork ondersteboven en druk het uiteinde van de veerkraag tegen de doek. Druk de veer in en verwijder de bout (14) met de koperen onderlegring (10) van de onderkant van de onderste voorvorkpoot. Gebruik een luchtsleutel voor het beste resultaat. Gooi de bout en koperen onderlegring weg.
8. Verwijder de vorkveer en veerkraag en gooi deze weg.
9. Duw de demperbuis en de terugslagveer vrij van de bovenste voorvorkpoot door een dunne staaf door de opening onderin de buis te steken. Gooi de demperbuis en terugslagveer weg.
10. Verwijder de sluitring (F) met een spits gereedschap tussen de onderste voorvorkpoot en de bovenste voorvorkpoot. Spreid de sluitring niet en rek deze niet uit om deze van de bovenste voorvorkpoot te verwijderen, omdat de klem dan beschadigd kan raken.
OPMERKING
Gebruik om een eventuele weerstand te overwinnen de bovenste voorvorkpoot als een slaghamer: Druk de bovenste voorvorkpoot in de onderste voorvorkpoot en trek deze daarna met matige kracht naar buiten. Herhaal deze volgorde totdat de bovenste voorvorkpoot zich van de onderste scheidt.
11. Verwijder de bovenste voorvorkpoot uit de onderste voorvorkpoot.
12. Schuif de voorvorkoliekeerring (8), onderlegring (G) en onderste voorvorkpootbus (H) van het uiteinde van de bovenste voorvorkpoot. Gooi de voorvorkoliekeerring weg.
13. Verwijder de olieaanslag (K) van het uiteinde van de bovenste voorvorkpoot (D) of uit de onderste voorvorkpoot. Gooi de olieaanslag weg.
Voorvorkmontage
MEDEDELING
Wees voorzichtig en voorkom dat de bovenste voorvorkpoot wordt bekrast of ingekerfd. Beschadiging van de bovenste voorvorkpoot kan leiden tot olielekkage van de voorvork na installatie. (00421b)
OPMERKING
Inspecteer de onderdelen op slijtage of beschadigingen. Vervang of repareer onderdelen, indien nodig.
1. Klem de bovenste voorvorkpoot ondersteboven in de voorvorkpoothouder. Steek het tapse uiteinde van de nieuwe olieaanslag (9) in het uiteinde van de bovenste voorvorkpoot. Schuif de onderste voorvorkpoot over de bovenste voorvorkpoot.
2. Houd de voorvork ingedrukt en haal hem uit de voorvorkpoothouder. Klem de onderste voorvorkpoot rechtop in de voorvorkpoothouder. Schuif de dempercartridge (7) in de voorvork zodat deze midden in de olieaanslag zit.
3. Druk de cartridge omlaag.
4. Breng Loctite 565 schroefdraadafdichtmiddel aan op de draden van de bout (11). Monteer de bout met de koperen onderlegring (10) uit de set. Schuif de bout door het gat aan de onderkant van de onderste voorvorkpoot en draai hem vervolgens in het uiteinde van de dempercartridge.
5. Verwijder dit uit de voorvorkpoothouder.
6. Installeer een nieuwe voorvorkveer (6) in de bovenste voorvorkpoot (D), met de zijde van de veer waar de windingen dicht op elkaar zitten naar de demperpatroon toe.
7. Leg een werkplaatsdoek op de vloer. Keer de voorvork ondersteboven. Druk het uiteinde van de veer tegen de doek aan. Druk de ring in en haal de bout aan tot 35 ± 5 N·m (26 ± 4 ft-lbs).
8. Klem, met de bovenste voorvorkpoot rechtopstaand, de onderste voorvorkpoot (niet de bovenste voorvorkpoot) in de bovenste voorvorkpoothouder.
9. Smeer de binnen- en buitendiameter van de onderste voorvorkpootbus (H) in met schone vorkolie. Schuif de onderste voorvorkpootbus omlaag in de bovenste voorvorkpoot (vanaf een van beide richtingen).
10. Schuif de onderlegring van de onderste voorvorkpoot (G) omlaag in de bovenste voorvorkpoot totdat deze contact maakt met de onderste voorvorkpootbus (een van beide richtingen).
11. Smeer de binnendiameter van de nieuwe vorkoliekeerring (8) in met schone vorkolie. Smeer de buitendiameter van de vorkoliekeerring in met Harley-Davidson afdichtingsvet. Schuif de voorvorkoliekeerring, met de letterkant omhoog gericht, omlaag in de bovenste voorvorkpoot totdat deze contact maakt met de onderlegring van de onderste voorvork.
12. Zie Afbeelding 2. Pak het vorkkeerring/-busgereedschap (HD-45305) en ga als volgt te werk:
a. Schuif het installatiegereedschap voor de voorvorkoliekeerring omlaag in de bovenste voorvorkpoot totdat deze contact maakt met de voorvorkoliekeerring.
b. Zie Afbeelding 2. Sla, terwijl u het gereedschap als een slaghamer gebruikt, de voorvorkoliekeerring (met de onderlegring en bus van de onderste voorvork) omlaag in de bovenste voorvorkpoot totdat de sluitringgroef zichtbaar is in de binnendiameter van de onderste voorvorkpoot.
c. Zie Afbeelding 7. Schuif de sluitring (F) omlaag in de bovenste voorvorkpoot totdat deze contact maakt met de voorvorkoliekeerring. Plaats de sluitring in de groef van de onderste voorvorkpoot. Spreid de sluitring niet en rek deze niet uit om deze op de bovenste voorvorkpoot te monteren, omdat de klem dan beschadigd kan raken.
13. Vul de bovenste voorvorkpoot:
a. Zie Afbeelding 6. Draai het verlengstuk op het uiteinde van de demperstang.
b. Terwijl de bovenste voorvorkpoot is ingedrukt, giet Harley-Davidson-vorkolie type E in de bovenste voorvorkpoot tot bijna aan de bovenkant. Pomp de bovenste voorvorkpoot tien keer om het systeem te ontluchten.
c. Beweeg de demperstang langzaam op en neer tot u gedurende de hele slag weerstand voelt. Beweeg daarna nog tien keer op en neer.
d. Plaats de demperstang in de onderste positie.
e. Verwijder het verlengstuk van de demperstang.
Afbeelding 3. Verwijderen van de overtollige vorkolie
WAARSCHUWING
Een onjuiste hoeveelheid vorkolie kan de rij-eigenschappen beïnvloeden en leiden tot verlies van de controle over de motorfiets, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00298a)
14. Stel het voorvorkoliepeil af op 110 mm (4.33 in) van de bovenkant van de bovenste voorvorkpoot als de bovenste voorvorkpoot is ingedrukt en de vorkveer is verwijderd.
a. Zie Afbeelding 3. Pak de voorvorkoliepeilmeter (HD-59000B).
b. Draai de duimbout van de metalen ring los en beweeg het omhoog of omlaag langs de stang totdat de onderkant van de ring zich op 110 mm (4.33 in) van de onderkant van de stang bevindt. Draai de duimbout vast.
c. Druk de plunjer op de cilinder helemaal in.
d. Zie Afbeelding 3. Steek de stang in de bovenkant van de bovenste voorvorkpoot totdat de metalen ring vlak op de bovenkant van de bovenste voorvorkpoot ligt.
e. Trek aan de plunjer om de voorvorkolie uit de bovenste voorvorkpoot te verwijderen. Let op de voorvorkolie in de transparante buis om te controleren dat het uit de voorvork wordt gezogen.
f. Verwijder de stang uit de bovenste voorvorkpoot. Druk de plunjer in de cilinder om overtollige vorkolie in een geschikte opvangbak te laten lopen.
g. Herhaal, indien nodig, stap 16(c) t/m 16(f). Het oliepeil is correct als zichtbaar is dat er geen vorkolie meer uit de transparante buis wordt gezogen.
OPMERKING
Controleer of de voorvorkveer wordt gemonteerd met het compacte gedeelte van de windingen naar de onderkant.
15. Plaats de voorvorkveer in de bovenste voorvorkpoot met het compacte uiteinde naar beneden.
16. Draai het verlengstuk op het uiteinde van de demperstang.
OPMERKING
Gebruik geen luchtsleutel om het compressiegereedschap voor de vorkveer af te stellen.
1Verlengstuk demperstang
2Stelbout lengteafstelling
3Borgpen (3)
4Veercompressiekraag
5Pen
Afbeelding 4. Compressiegereedschap voorvorkveer (HD-45966)
1Borgmoer
Afbeelding 5. Samendrukken van voorvorkveer
Afbeelding 6. Pomp met het verlengstuk voor de demperstang
WAARSCHUWING
Draag bij het installeren of verwijderen van veren een veiligheids- of stofbril. Door veerspanning kunnen de veer, daaraan verbonden onderdelen en/of handgereedschap worden weggeslingerd, wat dodelijk of ernstig letsel kan veroorzaken. (00477c)
17. Zie Afbeelding 4. Plaats het voorvorkveer compressiegereedschap:
a. Klem het gereedschap verticaal in de bankschroef met de bout voor de lengteafstelling (2) naar de bovenzijde.
b. Plaats het gat aan de onderzijde van de onderste voorvorkpoot over de pen (5) aan de onderzijde van het gereedschap.
c. Plaats de platte onderlegring (item 5, Afbeelding 7 ) over het verlengstuk van de demperstang en bovenop de veer. Plaats de veerzitting (item 4, Afbeelding 7 ), met de holle zijde omhoog, bovenop de platte onderlegring. Plaats de veercompressiekraag (item 4, Afbeelding 4 ), met de kleinere buitendiameter omhoog gericht, over de veerzitting en platte onderlegring.
d. Stel het gereedschap zodanig af dat de drie borgpennen (3) in de blinde gaten van de veercompressiekraag (4) vallen. Verdraai de stelbout voor de lengteafstelling linksom om de lengte te vergroten en rechtsom om de lengte te verkleinen.
e. Draai de borgpennen zo ver als nodig is om de veercompressiekraag te borgen.
f. Verdraai de stelbout voor de lengteafstelling rechtsom om de veer samen te drukken.
18. Trek na een aantal omwentelingen aan het verlengstuk voor de demperstang om de demperstang omhoog te trekken. Als het schroefdraadgedeelte van de stang niet uit de veer getrokken kan worden, moet de veer verder worden samengedrukt. Herhaal de procedure totdat het schroefdraadgedeelte van de demperstang uit de veer getrokken kan worden.
19. Verwijder het verlengstuk, terwijl u de demperstang in de uitgeschoven stand houdt.
20. Zie Afbeelding 7. Installeer een nieuwe contramoer (3), waarbij u eerst het niet-schroefdraad-uiteinde over de demperstang aanbrengt. Draai de moer op de demperstang totdat deze de schouder raakt.
21. Verdraai de stelbout voor de lengteafstelling aan de bovenzijde van het compressiegereedschap voor de voorvorkveer linksom om de spanning van de voorvorkveer weg te nemen. Maak de borgpennen los. Verwijder de veercompressor. Haal de voorvork uit het gereedschap. Haal het gereedschap uit de bankschroef.
22. Plaats de voorvorkpoothouder in de bankschroef. Klem de voorvork in de voorvorkpoothouder.
23. Installeer de nieuwe O-ring (2) op de nieuwe voorvorkbout (1). Draai de voorvorkbout op het schroefdraadgedeelte van de demperstang totdat hij aanligt. Draai de contramoer linksom totdat hij goed contact maakt met de voorvorkbout. Haal de contramoer aan tot 20 ± 2,5 N·m (15 ± 2 ft-lbs).
OPMERKING
Haal NIET te strak aan. Anders zou de O-ring kunnen beschadigen.
24. Plaats de nieuwe voorvorkbout (1) in de bovenste voorvorkpoot. Haal de voorvorkbout aan tot 55 ± 25 N·m (40,5 ± 18,5 ft-lbs).
Voorvorkinstallatie
1. Zie de betreffende servicehandleiding. Monteer de voorvork.
WAARSCHUWING
Na het repareren van het remsysteem dient u de remmen met lage snelheid te testen. Als de remmen niet goed functioneren kan testen bij hoge snelheden er toe leiden dat u de controle over de motorfiets kunt verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00289a)
WAARSCHUWING
Telkens na het installeren van een wiel en alvorens met de motorfiets te gaan rijden, dienen de remmen een paar keer ingeknepen te worden om druk in het remsysteem op te bouwen. Onvoldoende remdruk kan de remwerking negatief beïnvloeden, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00284a)
2. Zie de betreffende servicehandleiding. Monteer het voorspatbord, het wiel, de remmen en eventuele andere onderdelen die verwijderd zijn.
3. Maak een pompende beweging met de remmen om druk in het remsysteem op te bouwen.
Proefrit
  1. Maak een proefrit met de motorfiets om te controleren of de voorvork heen en weer kan schuiven.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 7. Serviceonderdelen, Touring cartridgeset voorvork
Tabel 1. Serviceonderdelentabel
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
A
Cartridge voorvork uit de set (links)
B
Standaard voorvork uit set, zonder cartridge (rechts)
Items opgenomen in set:
1
Voorvorkbout
45500235
2
O-ring (2)
46508-01
3
Contramoer
46262-02
4
Veerzitting
46236-02
5
Onderlegring, plat
46237-02
6
Voorvorkveer
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
7
Dempercartridge
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
8
Voorvorkoliekeerring (2)
46514-01A
9
Olieaanslag (met kleiner gat van 12 mm)
45500233
10
Onderlegring (2)
46615-06
11
Bout, M10
45500236
12
Voorvorkveer
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
13
Demperbuis met zuigerveer
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
14
Bout, M14
45500118
Items genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen:
C
Voorvorkbout
D
Bovenste voorvorkpoot
E
Bus, bovenste voorvorkpoot (2)
F
Sluitring (2)
G
Onderlegring, onderste voorvorkpoot (2)
H
Bus, onderste voorvorkpoot (2)
I
Terugslagveer
J
Veerkraag
K
Olieaanslag (met groter gat van 14 mm)
L
Onderste voorvorkpoot, rechts
M
Onderste voorvorkpoot, links
N
Platte onderlegring