SE120R SCREAMIN' EAGLE PRO KRAT-MOTORBLOK VOOR RACEGEBRUIK
J060732014-05-26
ALGEMEEN
Setnummer
19220-15
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
OPMERKING
Deze motor is uitsluitend voor racegebruik! Verwijder de emissiesticker en kentekenplaat van het fabrieksframe.
INHOUDSOPGAVE
Tabel 1.
INHOUDSOPGAVE
Pagina
Onderwerp
1
INSTALLATIE VAN DE SE120R-MOTOR
3
SE120R-MOTORSPECIFICATIES
3
PRODUCTIETOLERANTIES
5
SLIJTAGELIMIETEN
6
SE120R CILINDERS
6
SE120R ZUIGERS
9
VERVANGING/ONDERHOUD VAN KLEPSTOTERSTANGEN
10
SERVICEONDERDELEN
Montagevereisten
 • Aanbevolen synthetische motorolie, Screamin’ Eagle SYN3® 20W50 (onderdeelnr. 99824-03/00QT).
 • (Alleen) bij Dyna-modellen van 2006 moeten de standaard bovenste twee montagebouten waarmee de motor aan de versnellingsbak is bevestigd, door kortere bouten (onderdeelnr. 3983) worden vervangen.
 • Voor Touring-modellen van 2007 t/m 2010 en Dyna-modellen van 2006 t/m 2011: De installatie van een SE High Capacity trillingsdemperset (onderdeelnr. 40274-08A) is vereist voor de installatie van deze motor.
 • Een koppelingsset die een minimale koppel van 190 N·m (140 ft-lbs) ondersteunt. Harley-Davidson adviseert de montage van een Screamin’ Eagle-drukkoppeling (onderdeelnr. 37000121) en membraanveer (onderdeelnr. 37951-98). Bij drag racen wordt de koppelingsset (onderdeelnr. 37976-08A) gebruikt.
 • SE gasklephuis, luchtfilter en hoge flow-verstuivers. Raadpleeg de Screamin' Eagle Pro-catalogus of neem contact op met een Harley-Davidson-dealer.
 • SE uitlaatpakkingsset (onderdeelnr. 17048-98).
 • Oliekoeler wordt aanbevolen. Raadpleeg de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte Parts and Accessories (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com.
 • SE Pro Super Tuner. Raadpleeg de Screamin' Eagle Pro-catalogus of neem contact op met een Harley-Davidson-dealer.
 • Raadpleeg de betreffende hoofdstukken in de servicehandleiding voor de speciale gereedschappen die nodig zijn voor het monteren van deze set.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat u de installatie over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
VERWIJDERING
Verwijderen van de originele (OE) motor
1. Zet de motorfiets op een verhoging.
OPMERKING
Schakel het alarmsysteem uit.
2. Verwijder het zadel volgens de instructies in de servicehandleiding.
WAARSCHUWING
Tijdens het uitvoeren van servicewerkzaamheden aan het brandstofsysteem is roken verboden en zijn open vuren en vonken in de nabijheid niet toegestaan. Benzine is uitermate ontvlambaar en zeer explosief, wat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00330a)
3. Verwijder de hoofdzekering. Raadpleeg de servicehandleiding voor uw model motorfiets.
4. Verwijder de brandstoftank volgens de instructies in de servicehandleiding.
5. Raadpleeg het hoofdstuk MOTOR in de betreffende servicehandleiding om de motor van het frame te verwijderen.
INSTALLATIE VAN DE SE120R-MOTOR
 1. Zorg, voordat u de motor installeert, dat er geen vuil of verontreinigingen in het oliesysteem zitten. De tank moet worden uitgespoeld. De tank moet door een erkende dealer of deskundige monteur worden uitgespoeld.
 2. Verwijder de oliekanaaldoppen/-pluggen bij de overgang tussen motor en versnellingsbak.
 3. Raadpleeg het hoofdstuk MOTOR in de betreffende servicehandleiding om motor aan het frame te monteren.
 4. Voor Touring-modellen van 2007 t/m 2010 en Dyna-modellen van 2006 t/m 2011: Monteer de SE High Capacity trillingsdemperset (onderdeelnr. 40274-08A), afzonderlijk aangeschaft, volgens de instructies in de set. Bij Touring-modellen van 2011 en later, en Dyna-modellen van 2012 en later: Monteer de standaard (OE) trillingsdemper volgens de instructies in de servicehandleiding.
Eindmontage
6. Installeer de brandstoftank volgens de instructies in de servicehandleiding.
7. Raadpleeg de servicehandleiding voor het plaatsen van de hoofdzekering.
8. Monteer het zadel volgens de instructies in de servicehandleiding.
WAARSCHUWING
Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)
MEDEDELING
De ECM moet na de montage van deze set opnieuw worden gekalibreerd. Als de ECM niet opnieuw gekalibreerd wordt, kan dit het motorblok ernstig beschadigen. (00399b)
9. Download de nieuwe ECM-kalibratie als u deze set installeert. Raadpleeg de Screamin' Eagle Pro-catalogus of neem contact op met een Harley-Davidson-dealer.
10. Start de motor en laat hem draaien. Herhaal dit meerdere keren om ervoor te zorgen dat de motor goed werkt.
BEDIENING
 1. Zie REGELS BIJ INRIJDEN in de gebruikershandleiding voor het inrijden van het nieuwe motorblok.
ONDERHOUD
 1. Raadpleeg het ONDERHOUDSSCHEMA in de betreffende servicehandleiding of gebruikershandleiding.
 2. Raadpleeg het hoofdstuk MOTOR in de servicehandleiding.
SE120R-MOTORSPECIFICATIES
OPMERKING
Hieronder wordt unieke informatie verstrekt die niet te vinden is in het hoofdstuk MOTOR van de servicehandleiding voor de betreffende Twin Cam 96 alpha-motoren van de Touring- of Dyna-modellen.
Tabel 2. Motor: SE Twin Cam 120R
Onderdeel
Specificatie
Compressieverhouding
10,5
Boring
4,060 inch
103,12 mm
Slag
4,625 in
117,48 mm
Cilinderinhoud
119,75 in
1962,39 cc
Smeersysteem
Droogcarter onder druk
met oliekoeler
PRODUCTIETOLERANTIES
Raadpleeg de Twin Cam 96-specificaties in de servicehandleiding voor eventuele specificaties die niet in de onderstaande tabellen zijn vermeld.
Tabel 3. Cilinderkoppen
ONDERDEEL
IN
MM
Klepgeleider in kop (strak)
0,0020-0,0033
0,051-0,084
Inlaatklepzitting in kop (strak)
0,004-0,0055
0,102-0,140
Uitlaatklepzitting in kop (strak)
0,004-0,0055
0,102-0,140
Tabel 4. Kleppen
ONDERDEEL
IN
MM
Pasgeleider (inlaat en uitlaat)
0,0011-0,0029
0,028-0,074
Breedte klepzitting
0,034-0,062
0,86-1,57
Steel steekt uit cilinderkopbus
1,990-2,024
50,55-51,41
Tabel 5. Klepveerspecificaties
ITEM
DRUK
AFMETING
Gesloten
79 kg (180 lb)
1,800 inch. (45,7 mm)
Open
196 kg (500 lb)
1,177 inch (29,9 mm)
Vrije lengte
n.v.t.
2,210 inch (56,1 mm)
Tabel 6. Zuigers
Zuiger:
Ruimte (inch)
Passing zuiger t.o.v. cilinder (losjes)
0,0026-0,0036
Passing zuigerpen (losjes)
0,0003-0,0008
Slotspeling bovenste ring
Slotspeling tweede ring
Speling olieschraapveer
0,012-0,020
0,016-0,024
0,008-0,0028
Zijspeling bovenste ring
Zijspeling tweede ring
Zijspeling olieschraapveer
0,0010-0,0022
0,0010-0,0022
0,0003-0,0072
Tabel 7. Nokspecificaties - SE266E
Inlaat
Specificatie
Opent
24 BTDC
Sluit
58 ABDC
Duur
262o
Max. kleplichthoogte
0,658 in
Kleplichthoogte bij bovenste dode punt (BDP)
0,208 in
Uitlaat
Specificatie
Opent
69 BBDC
Sluit
17 ATDC
Duur
266o
Max. kleplichthoogte
0,658 in
Kleplichthoogte bij bovenste dode punt (BDP)
0,178 in
Noktiming bij 0,053 inch van klepstoterlichthoogte in krukasgraden
SLIJTAGELIMIETEN
Gebruik slijtagelimieten als een richtlijn voor het vervangen van onderdelen.
OPMERKING
Raadpleeg de Twin Cam 96™-specificaties in de servicehandleiding voor eventuele specificaties die niet in de onderstaande tabellen zijn vermeld.
Tabel 8. Cilinders
ONDERDEEL
VERVANG ALS DE SLIJTAGE GROTER IS DAN
IN
MM
Tapsheid
0,002
0,051
Onrondheid
0,002
0,051
Kromgetrokken pakking of O-ringoppervlakken: boven
0,006
0,152
Kromgetrokken pakking of O-ringoppervlakken: voet
0,004
0,102
Tabel 9. Cilinderboring
ONDERDEEL
VERVANG ALS DE SLIJTAGE GROTER IS DAN
IN
MM
Standaard
4,062
103,17
0,010 inch overmaat
4,072
103,43
Tabel 10. Zuigers
Passing zuiger t.o.v. cilinder (losjes)
Slijtagelimiet (inch)
Passing in cilinder (los)
0,0061
Passing zuigerpen (los)
0,0011
Slotspeling bovenste ring
Slotspeling tweede ring
Speling olieschraapveer
0,762 mm (0,030 inch)
0,034
0,038
Zijspeling bovenste ring
Zijspeling tweede ring
Zijspeling olieschraapveer
0,0030
0,0030
0,0079
SE120R CILINDERS
1. Zet de motorfiets op een verhoging.
OPMERKING
Schakel het alarmsysteem uit.
2. Verwijder het zadel volgens de instructies in de servicehandleiding.
WAARSCHUWING
Tijdens het uitvoeren van servicewerkzaamheden aan het brandstofsysteem is roken verboden en zijn open vuren en vonken in de nabijheid niet toegestaan. Benzine is uitermate ontvlambaar en zeer explosief, wat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00330a)
3. Verwijder de hoofdzekering. Raadpleeg de servicehandleiding voor uw model motorfiets.
4. Verwijder de brandstoftank volgens de instructies in de servicehandleiding.
Verwijderen van de motoronderdelen
 1. Raadpleeg de servicehandleiding voor het verwijderen van het bestaande luchtfilter.
 2. Verwijder het bestaande uitlaatsysteem volgens de procedures in de servicehandleiding.
 3. Demonteer de cilinderkop. Raadpleeg de betreffende motorhoofdstukken in de servicehandleiding.
Montage onderdelen van cilinderkop en cilinderblok
OPMERKING
Zie Afbeelding 1. De 103,12 mm (4,060 inch) cilindervoetpakking (1) en cilinderkoppakking (2) maken het gebruik van O-ringen overbodig. Plaats geen O-ringen op cilinderpaspennen of cilindervoeten.
Monteer een nieuwe cilindervoetpakking (1) met de bolle zijde naar beneden en de holle zijde naar boven.
1. Raadpleeg de betreffende servicehandleiding en monteer de motor met de volgende aanpassingen:
a. Monteer het bovenste deel van het motorblok, gebruik de cilindervoetpakkingen en cilinderkoppakkingen uit de set. Raadpleeg het betreffende hoofdstuk Motor in de servicehandleiding.
1Pakking, cilindervoet
2Pakking, cilinderkop
Afbeelding 1. Cilinderpakkingen
Eindmontage
2. Installeer de brandstoftank volgens de instructies in de servicehandleiding.
3. Raadpleeg de servicehandleiding voor het plaatsen van de hoofdzekering.
WAARSCHUWING
Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)
4. Monteer het zadel volgens de instructies in de servicehandleiding.
SE120R ZUIGER
 1. Raadpleeg het hoofdstuk MOTOR in de servicehandleiding.
MONTAGE
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, dient u voordat u verder gaat de accukabels (de minkabel (-) eerst) los te koppelen. (00307a)
WAARSCHUWING
Koppel eerst de minkabel (-) van de accu los. Mocht de pluskabel (+) in contact komen met massa terwijl de minkabel (-) nog is aangesloten, dan kan de accu door de vonken die dan ontstaan, exploderen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00049a)
1. Raadpleeg de servicehandleiding voor het verwijderen van het zadel. Raadpleeg de servicehandleiding om de accukabels los te koppelen. Koppel eerst de minkabel los.
WAARSCHUWING
Tijdens het uitvoeren van servicewerkzaamheden aan het brandstofsysteem is roken verboden en zijn open vuren en vonken in de nabijheid niet toegestaan. Benzine is uitermate ontvlambaar en zeer explosief, wat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00330a)
2. Raadpleeg het hoofdstuk MOTOR: MOTORFIETS VOOR ONDERHOUD DEMONTEREN en BOVENKANT REVISIE, DEMONTAGE in de servicehandleiding voor verwijderprocedures van de cilinderkop, cilinder en zuiger.
3. Volg de procedures in het hoofdstuk MOTOR: SUB-MONTAGE ONDERHOUD EN REPARATIE, BOVENKANT/CILINDER/BOVENGRENS KRUKAS in de servicehandleiding voor het controleren van onderdelen.
4. Zie het hoofdstuk MOTOR: SUB-MONTAGE ONDERHOUD EN REPARATIE, CILINDER in de servicehandleiding voor instructies m.b.t. uitboren en honen.
OPMERKING
Monteer de bovenste ring (tonvormig) en tweede ring (tapse Napier), waarbij de 'N'-markering omhoog wijst. De olieschraapveren kunnen beide zijden naar boven worden gemonteerd.
De 103,12 mm (4,060 inch) cilindervoetpakkingen en cilinderkoppakkingen in de set maken het gebruik van O-ringen (onderdeelnr. 11273) overbodig. Plaats geen O-ringen op cilinderpaspennen of cilindervoeten.
Monteer een nieuwe cilindervoetpakking met de bolle zijde naar beneden en de holle zijde naar boven.
OPMERKING
U kunt ter referentie de passing van zuiger t.o.v. cilinder op deze plaats volgens Tabel 11 controleren.
1Zuigerbreedte
2Meetgebied
Afbeelding 2. Zuigermeetwaarden
5. Zie Afbeelding 2. Meet de zuigerbreedte (1), 90° horizontaal vanaf beide kanten van het zuigerpengat en 32,385 mm (1,275 in) omlaag vanaf het dekoppervlak (top) van de zuiger (2). Zie Tabel 11 voor de passing zuiger t.o.v. cilinder op deze plaats.
6. De zuigers in deze set zijn verschillend voor de voor- en achterkant. Monteer de zuiger gemarkeerd 'FRONT' (voor) in de voorste cilinder, waarbij de pijl naar de voorkant van de motor wijst. Monteer de zuiger gemarkeerd 'REAR' (achter) in de achterste cilinder, waarbij de pijl naar de voorkant van de motor wijst.
7. Raadpleeg het hoofdstuk MOTOR: BOVENKANT REVISIE, MONTAGE in de servicehandleiding voor de montageprocedures van de zuiger, de cilinder en de cilinderkop.
Tabel 11. Specificaties
Zuiger:
Ruimte (inch)
Passing zuiger t.o.v. cilinder (losjes)
0,0026-0,0036
Passing zuigerpen (losjes)
0,0003-0,0008
Slotspeling bovenste ring
Slotspeling tweede ring
Speling olieschraapveer
0,012-0,020
0,016-0,024
0,008-0,0028
Zijspeling bovenste ring
Zijspeling tweede ring
Zijspeling olieschraapveer
0,0010-0,0022
0,0010-0,0022
0,0003-0,0072
Tabel 12. Slijtagelimieten
Passing zuiger t.o.v. cilinder (losjes)
Slijtagelimiet (inch)
Passing in cilinder (los)
0,0061
Passing zuigerpen (los)
0,0011
Slotspeling bovenste ring
Slotspeling tweede ring
Speling olieschraapveer
0,762 mm (0,030 inch)
0,034
0,038
Zijspeling bovenste ring
Zijspeling tweede ring
Zijspeling olieschraapveer
0,0030
0,0030
0,0079
Borgveer van zuigerpen (circlip) monteren
OPMERKING
De opening van de circlip moet in de stand 12.00 of 6.00 uur worden gedraaid.
8. Zie Afbeelding 3. Breng het open einde van de circlip (1) in de uitsparing (2) in de groef (3) rond de zuigerpenboring aan zodat de opening zich in de stand 12:00 of 6:00 uur bevindt.
1Circlip
2Uitsparing
3Groef
Afbeelding 3. Circlip en zuiger
1Positie duim
2Circlip 85% op zijn plaats
Afbeelding 4. Circlip monteren
9. Zie Afbeelding 4. Plaats uw duim (1) zoals afgebeeld. Druk stevig aan totdat ongeveer 85% van de circlip (2) op zijn plaats in de groef zit.
10. Probeer krassen op de zuiger te voorkomen en gebruik een kleine schroevendraaier om de circlip in het overige deel van de groef te werken. Herhaal dit bij de resterende circlips.
OPMERKING
Controleer of de circlip van de zuiger volledig op zijn plaats zit, anders BESCHADIGT U DE MOTOR.
11. Raadpleeg het hoofdstuk MOTOR: MOTORFIETS OPBOUWEN NA DEMONTAGE in de servicehandleiding voor de eindmontageprocedures.
Afbeelding 5. Zuiger
Tabel 13. Zuiger
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
1
Zuiger (voor, standaard)
2
Zuiger (achter, standaard)
3
 • Set zuigerveren, standaard (2)
4
 • Zuigerpen (2)
5
 • Circlip (4)
1
Zuiger (voor, +0,25 mm [+0,010 in])
2
Zuiger (achter, +0,25 mm [+0,010 in])
3
 • Set zuigerveren, +0,25 mm (+0,010 in) (2)
4
 • Zuigerpen (2)
5
 • Circlip (4)
VERVANGING/ONDERHOUD VAN KLEPSTOTERSTANGEN
1. Raadpleeg het hoofdstuk MOTOR in de servicehandleiding.
OPMERKING
Volg de betreffende procedures in de servicehandleiding voor het monteren of verwijderen van de klepstoterstangen. De klepstoterstangen zijn gemarkeerd met Intake (Inlaat) en Exhaust (Uitlaat).
De klepstoterstangen zijn directioneel. Controleer of de grotere uiteinden van de klepstoterstangen in de klepstoterhuizen zijn gemonteerd.
1Tuimelaarkap
2Tuimelaarsteunplaat
3Achterste inlaatklepstoterstang
4Achterste uitlaatklepstoterstang
Afbeelding 6. Klepstoterstangen
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 7. Motor, SE120R compleet
Tabel 14. SE120R Screamin' Eagle Pro krat-motorblok voor racegebruik
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Motor, compleet
19220-15
Afbeelding 8. SE120R Screamin' Eagle Pro krat-motorblok voor racegebruik
Tabel 15. Serviceonderdelen: SE120R Screamin' Eagle Pro krat-motorblok voor racegebruik
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Voetpakking, cilinder
16736-04A
2
SE cilinderset, 4,060 inch, (zwart) (omvat item 1, 3, 4, 1105 en 1086A)
16550-04C
3
Paspen, ring (4)
16595-99A
4
Pakking, cilinderkop (2)
16104-04
5
Tapeind, cilinder (8)
16834-99A
6
Pakkingset, motorrevisie (bevat geen cilinderkoppakking, voetpakking of klepsteelafdichtingen) (Niet afgebeeld)
17053-99C
7
Pakkingset, cilinderkop en cilinderkop (bevat geen cilinderkoppakking, voetpakking of klepsteelafdichtingen) (Niet afgebeeld)
17052-99C
Afbeelding 9. Serviceonderdelen: SE120R Screamin' Eagle Pro krat-motorblok voor racegebruik
Tabel 16. Serviceonderdelen: SE120R Screamin' Eagle Pro krat-motorblok voor racegebruik
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1a
Cilinderkop, achter (bevat items 2 t/m 13)
17444-10
1b
Cilinderkop, voor (bestaat uit items 2 t/m 13)
17443-10
2
 • Cilinderkop (opgeboord, met items B, C, D en E geplaatst)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3
 • Schotel, klepveer, bovenste (4)
Zie Servicesets
4
 • Schotel, klepveer, onderste (4)
Zie Servicesets
5
 • Tapeind, uitlaatpoort (4)
16715-83
6
 • Inlaatklep (2)
18190-08
7
 • Uitlaatklep (2)
18183-03
8
 • Zitting, klep (4)
18046-98
9
 • Klepveerset (4)
Zie Servicesets
10
 • Spietje, klepveerschotel (8). Behoort ook bij set 18281-02A
18240-98
11
 • Automatische decompressie (2)
28861-07A
12
 • Medaillon, '120R' (2)
17136-10
13
 • Bout, bolkop, TORX (4)
94634-99
14
Bout, binnenschroefdraad, 3-3/16 inch (4)
16478-85A
15
Bout, binnenschroefdraad, 1-7/8 inch (4)
16480-92A
16
Pinhuis, 2-polig
72009-05
17
Draadafdichting, 16-20 AWG (4)
72011-05
18
SE bougie (2) (niet afgebeeld)
32186-10
Servicesets:
A
Klepveerset, Screamin' Eagle
18281-02A
De volgende Screamin' Eagle-onderdelen zijn afzonderlijk verkrijgbaar:
B
Klepzitting, inlaat
18191-08
C
Klepzitting, uitlaat
18048-98A
D
Klepgeleider, inlaat (voor onderhoud)
 • +0,08 mm (+0,003 in)
18158-05
 • +0,05 mm (+ 0,002 in)
18156-05
 • + 0,001 inch
18154-05
E
Klepgeleider, uitlaat (voor onderhoud)
 • +0,08 mm (+0,003 in)
18157-05
 • +0,05 mm (+ 0,002 in)
18155-05
 • + 0,001 inch
18153-05
Afbeelding 10. SE120R Screamin' Eagle Pro krat-motorblok voor racegebruik
Tabel 17. Serviceonderdelen: SE120R Screamin' Eagle Pro krat-motorblok voor racegebruik
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Bout 5/16-18 X 2-1/2 zeskantig geflensd (Kwaliteitsgraad 8) (8)
1039
2
Bout 5/16-18 x 1,0 zeskantig, met borgpatch (6)
3692A
3
Bout 5/16-18 x 1-3/4 zeskantig, met borgpatch (10)
3693A
4
Bout 5/16-18 x 1-1/4 zeskantig geflensd, met borgpatch (8)
3736B
5
Bout 1/4-20 X 1-11/16 zeskantige kop (Kwaliteitsgraad 8), met borgpatch, (4)
4400
6
Bout 1/4-20 X 1 inbus, met borgpatch (8)
4741A
7
Onderlegring, 11/16 x 29/32 x 1/32 (4)
6762B
8
O-ring, afdekking klepstoterstang (4)
11132A
9
O-ring, afdekking klepstoterstang (4)
11145A
10
O-ring (2)
11270
11
O-ring (4)
11293
12
Pakking, kleppenhuis (2)
16719-99B
13
Pakkingset, nokonderhoud
17045-99D
14
Tuimelaar, voorste inlaat, achter inlaat, met bussen (2)
17360-83A
15
Tuimelaar, achterste inlaat, voorste uitlaat, met bussen (2)
17375-83A
16
Pakking, tuimelaarkap (2)
17386-99A
17
Bus, tuimelaar (8)
17428-57
18
Tuimelaardeksel, (verchroomd) (2)
17572-99
19
Kleppenhuis, (verchroomd) (2)
17578-10
20
Klepstoterkap, voor (verchroomd)
Klepstoterkap, achter (verchroomd)
17964-99
17966-99
21
Steun, tuimelaar (2)
17594-99
22
Carterontluchting (2)
17025-03A
23
As, tuimelaar (4)
17611-83
24
Set Perfect Fit-stoterstangen, (+0,030 inch)
18401-03
25
Afdekking, klepstoterstang, onderste (4)
17939-99
26
Kap, veerafdekking (4)
17945-36B
27
Veer, afdekking klepstoterstang (4)
17947-36
28
Afdekking, klepstoterstang, bovenste (4)
17948-99
29
Veerhouder, dop (4)
17968-99
30
Pen, anti-rotatie (2)
18535-99
31
Hydraulische klepstoterset (bevat 4 klepstoters)
18572-13
32
Pakking, klepstoterkap (2)
18635-99B
33
Keerschot, ontluchter (2)
26500002
Afbeelding 11. Serviceonderdelen: SE120R Screamin' Eagle Pro krat-motorblok voor racegebruik
Tabel 18. Serviceonderdelen: SE120R Screamin' Eagle Pro krat-motorblok voor racegebruik
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Sluitring
11177A
2
Zuigerveerset, standaard (2)
Zuigerveerset, 0,010 inch overmaat (2)
22526-10
22529-10
3
Zuigerset, voor en achter, met ringsets, zuigerpen en borgringen, standaard
Zuigerset, voor en achter, met ringsets, zuigerpen en borgringen, 0,25 mm (0,010 inch) overmaat
22574-10
22576-10
4
Borgring, zuigerpen (4)
22097-99
5
Zuigerpen (2)
22310-10
6
Vliegwielset
23893-10A
Afbeelding 12. Serviceonderdelen: SE120R Screamin' Eagle Pro krat-motorblok voor racegebruik
Tabel 19. Serviceonderdelen: SE120R Screamin' Eagle Pro krat-motorblok voor racegebruik
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Plug (3)
765
2
2a
2b
Bout, 5/16-18 x 3,0 inch, zeskantige flens, (8)
Bout, middenboven voor carter
Afdichtring
895
1105
1086A
3
Onderlegring 1-1/4 x 1-53/64 x 1/8 (2)
8972
4
Naaldlagerset, nokkenassen (2) (set bevat 2)
24018-10
5
O-ring (2)
10930
6
Oliekeerring
12068
7
Paspen (2)
16574-99A
8
Paspen (2)
16589-99A
9
Paspen (4)
16595-99A
10
Zuigerkoelspuiter, met 10930 (2)
22315-06A
11
Lagerset, linkerzijde met 8972, 24605-07, 35114-02 en binnenste loopring
24004-03B
12
Afstandsring, tandwielas
24009-06
13
Carterset, (zwart) met 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 20 en 3983 bouten (niet afgebeeld)
24601-10B
14
Lager, hoofd (2)
24605-07
15
Adapter, oliefilter
26352-95A
16
Sluitring
35114-02
17
Oliefilter (verchroomd)
63798-99A
18
Bout, TORX®, 8-32 x 3/8 (4)
68042-99
19
Bout, TORX® bolkop, lagerborg, 1/4 - 20 x 7/16 inch (2)
703B
Afbeelding 13. Serviceonderdelen: SE120R Screamin' Eagle Pro krat-motormotor voor racegebruik
Tabel 20. Serviceonderdelen: SE120R Screamin' Eagle Pro krat-motormotor voor racegebruik
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Rolas
601
2
Bout, primaire nokkettingspanner (2)
942
3
Bout, nokkenaskap, 1/4-20 x 1-1/4, geribbeld met borgpatch (kwaliteitsgraad 8), (10)
Bout, secondaire nokkenaskap, 1/4-20 x 1-1/4, geribbeld met borgpatch (kwaliteitsgraad 8), (2)
4740A
4740A
4
Bout, 1/4-20 x 1 inbus, met borgpatch (8)
4741A
5
Onderlegring, 3/8 x 1-1/8 x 7/32 inch
6294
6
Kogel (12)
8873
7
Naaldlagerset, nokkenassen (2) (set bevat 2)
24018-10
8
O-ring
11293
9
O-ring (2)
11301
10
Sluitring
11461
11
Pakkingset, nokonderhoud
17045-99D
12
Nokkenasaandrijving bevestigingsset voor tandwiel, met 6294, bouten en onderlegring
25566-06
13
Bus, krukas
25344-99
14
Pakking, nokkenaskap
25244-99A
15
Nokkenassteunplaat, met bypass-klep
25400019
16
Nokkenaskap, (verchroomd)
25369-01B
17
Nokkenasketting en bevestigingsmaterialenset, met 25566-06, 25673-06, 25675-06 en 25728-06
25585-06
18
Nokkenas, voor
25484-10
19
Nokkenas, achter
25491-10
20
Tandwiel, aandrijfketting op krukas, 17 T
25673-06
21
Ketting, hoofdnokkenasaandrijving
25675-06
22
Aandrijfketting secundaire nokkenas
25683-06
23
Tandwiel, nokkenasaandrijving, 34 tanden
25728-06
24
Afstandsstuk, aandrijfketting tandwieluitlijning 0,100 inch dik
25729-06
25
Afstandsstuk, aandrijfketting tandwieluitlijning 0,100 inch dik
Afstandsstuk, aandrijfketting tandwieluitlijning 0,110 inch dik
Afstandsstuk, aandrijfketting tandwieluitlijning 0,120 inch dik
Afstandsstuk, aandrijfketting tandwieluitlijning 0,130 inch dik
Afstandsstuk, aandrijfketting tandwieluitlijning 0,140 inch dik
Afstandsstuk, aandrijfketting tandwieluitlijning 0,150 inch dik
25729-06
25731-06
25734-06
25736-06
25737-06
25738-06
26
Oliepomp, met items 28-30, 35 en buis
62400001
27
Veer, overdrukklep
26210-99
28
Rotorpomp, spoel
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
29
Rotorpomp, druk
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
30
Scheidingsplaat, rotorpomp (2)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
31
Overdrukklep, oliepomp
26400-82B
32
Kap, 120R
25495-10
33
Kettingspanner, aandrijfketting hoofdnokkenas
39968-06
34
Kettingspanner, aandrijfketting secundaire nokkenas
39969-06
35
Scheidingsveer
40323-00
36
Bout, 8-32 x 3/8 TORX-kop (5)
68042-99