SOFTAIL FAT STUURVERHOGERSET
J064772018-01-16
ALGEMEEN
Setnummer
55900122, 55900123
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Montagevereisten
Voor een juiste installatie van deze set moet vooraf of gelijktijdig een toepasselijke Harley-Davidson 1-1/4 inch stuurset worden gemonteerd. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te bepalen welke sets op uw model motorfiets passen.
Voor een juiste installatie van deze set kunnen langere kabels, remleidingen of bedrading nodig zijn. Neem contact op met een Harley-Davidson dealer om na te gaan of aanvullende onderdelen nodig zijn.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat u de installatie over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
Setinhoud
VOORBEREIDING
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)
1. Verwijder de hoofdzekering. Raadpleeg de servicehandleiding.
2. Dek het voorspatbord en de brandstoftank af met een H-D werkplaatshoes of een schone doek om krassen te voorkomen.
VERWIJDERING
OPMERKING
    Raadpleeg, als u het stuur gaat vervangen, de juiste servicehandleiding voor het verwijderen van schakelaars, hendels, het stuur en stuurverhogers. Let op het verloop van alle elektrische leiding- en remleidingverbindingen en de volgorde van het verhogerbevestigingsmateriaal bij de verwijdering.
    Ga als volgt te werk als u alleen de stuurverhogers wilt vervangen:
1. Verwijder de stuurklemmen (of doppen) en gooi de klemmen (of doppen) en bouten weg. Raadpleeg de servicehandleiding.
2. Plaats het stuur op de motorfiets.
3. Verwijder de verhogers en gooi deze weg. Raadpleeg de servicehandleiding.
MONTAGE
1. Zie Afbeelding 1. Monteer de stuurverhogers (3 of 6). Raadpleeg de servicehandleiding.
OPMERKING
Laat de stuurverhogers loszitten.
2. Centreer het stuur (A) tussen de verhogers, waarbij u de geribbelde gedeelten (B) als richtlijn gebruikt.
3. Plaats de stuurklem (2 of 5) in positie.
4. Plaats de bouten (1 of 4). Draai NOG NIET vast.
5. Til het stuur op tot de normale rijstand en houd het zo vast.
6. Maak het stuur vast.
a. Draai de twee voorste bouten losjes aan.
OPMERKING
Er moet vooraan een beetje ruimte zitten tussen de bovenste klem en de stuurverhogers.
b. Draai de twee achterste bouten losjes aan.
c. Draai de twee achterste bouten vast.
Koppel: 16,3–20,3 N·m (12–15 ft-lbs) Achterste stuurklembouten.
OPMERKING
Volg, als u stuuraccessoires hebt gemonteerd of gaat monteren, de aanhaalmomenten die in het desbetreffende instructieblad zijn opgenomen.
d. Draai de twee voorste bouten vast.
Koppel: 16,3–20,3 N·m (12–15 ft-lbs) Voorste stuurklembouten.
7. Draai de montagemoeren van de verhogers vast.
Koppel: 40,7–54,3 N·m (30–40 ft-lbs) Montagemoeren verhogers.
TERUGBRENGEN IN RIJKLARE TOESTAND
WAARSCHUWING
Controleer of alle lampen en schakelaars goed werken voordat u de motorfiets gebruikt. Indien de bestuurder slecht zichtbaar is, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00316a)
1. Monteer de hoofdzekering. Raadpleeg de servicehandleiding.
2. Test de voorremhendel voor juiste werking en druk.
3. Draai de contact-/lichtschakelaar in de stand IGNITION (ontsteking) en controleer de juiste werking van de lampen en schakelaars.
4. Knijp de remhendel in om de remlichten te testen.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 1.
Tabel 1. Serviceonderdelentabel
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
Verchroomde fat-stuurverhoger en klem, set
55900122
1
Inbusbout (4)
4816A
2
Stuurklem
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3
Stuurverhoger (2)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Zwarte fat-stuurverhoger en klem, set
55900123
4
Inbusbout (4)
3153
5
Stuurklem
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
6
Stuurverhoger (2)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Onderdelen genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen:
A
Stuur
B
Geribbeld gedeelte