VAROITUS
Vain valtuutettu Harley-Davidson-jälleenmyyjä saa säätää ohjauslaakereita. Väärin säädetyt laakerit voivat heikentää moottoripyörän vakautta ja käsiteltävyyttä, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00051b)
Katso kohdasta Huoltovälit ja -merkinnät → Huoltomerkinnät tiedot kaikista huoltoaikatauluista.
Ota yhteys Harley-Davidson-jälleenmyyjään, kun ohjauslaakerien säätäminen on tarpeen.