Moottorin tyhjäkäyntilämpötilan hallintajärjestelmä (EITMS) voi jäähdyttää rajoitetusti takasylinteriä, jos kuljettaja joutuu käyttämään moottoripyörää pitkään joutokäynnillä tai seisomaan ruuhkassa. Kuljettaja voi ottaa EITMS:n käyttöön tai poistaa sen käytöstä ajotyylin mukaan.
Käyttäminen
Käyttöönotto
HUOMAUTUS
EITMS ei toimi ensimmäisten 30 sekunnin aikana moottorin käynnistyksen jälkeen.
EITMS poistaa takasylinterin polttoainesuuttimen käytöstä, kun kaikki alla olevat esiasetut ehdot täyttyvät:
 • Kaasu on tyhjäkäyntiasennossa
 • Moottoripyörän nopeus on alle 1,2 mi/h (2 km/h)
 • Moottorin käyntinopeus on alle 1 200 r/min
 • Moottorin lämpötilatunnistimen (ET) lukema on yli esiasetetun tason
 • Ympäröivän ilman lämpötilatunnistimen (AAT) lukema on yli esiasetetun tason (vain radiolla varustetut mallit)
Käytöstä poisto
EITMS kytkeytyy pois ja takasylinterin polttoainesuutin käynnistyy uudelleen, jos mikä tahansa seuraavista ehdoista täyttyy:
 • Ympäröivän ilman lämpötilatunnistimen (AAT) lukema tippuu alle esiasetetun tason (vain radiolla varustetut mallit)
 • Moottorin lämpötilatunnistimen (ET) lukema tippuu alle esiasetetun tason
 • Kaasu käännetään pois tyhjäkäyntiasennosta (kuljettaja kääntää kaasua)
 • Moottoripyörän nopeus on yli 1,9 mi/h (3 km/h)
 • Moottorin käyntinopeus on yli 1 350 r/min
 • Kytkin vapautetaan, kun vaihde on kytkettynä
EITMS-järjestelmän käyttöönotto / käytöstä poisto
HUOMAUTUS
 • EITMS voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä moottorin ollessa käynnissä tai sammutettuna.
 • Radiolla varustetuissa ajoneuvoissa EITMS-aktivaatio ja käytössä / pois käytöstä voidaan tarkistaa tietonäytöstä.
Käytössä: EITMS-jäähdytystoiminto aktivoituu automaattisesti, kun ajoneuvo pysähtyy kokonaan ja käy tyhjäkäyntiä kohonneessa lämpötilassa. Vaikka ominaisuus olisi käytössä, se ei ehkä käynnisty, jos ajo-olosuhteet ovat viileät.
Pois käytöstä: EITMS-ominaisuus ei aktivoidu missään olosuhteissa.
EITMS voidaan ottaa käyttöön tai kytkeä pois seuraavalla tavalla.
 1. Käännä virtakytkin päälle. Paina ohjaustangon oikealla puolella sijaitseva moottorin pysäytyskytkin ajoasentoon.
 2. Työnnä kaasukahva kokonaan kiinni ja pidä se siellä.
 3. Katso Käyttäminen → Mittaristo → Merkkivalot. Kolmen sekunnin kuluttua vakionopeussäätimen merkkivalo vilkkuu, mikä osoittaa EITMS-tilan.
  1. Vihreänä vilkkuva valo osoittaa, että EITMS on käytössä.
  2. Oranssina vilkkuva valo osoittaa, että EITMS on poistettu käytöstä.
 4. EITMS:n voi kytkeä käyttöön tai pois toistamalla toimenpiteen.
HUOMAUTUS
 • Vilkkuva vakionopeussäätimen merkkivalo ilmaisee EITMS:n asetuksen. Tasainen (vilkkumaton) valo ilmaisee vakionopeussäätimen asetuksen.
 • EITMS-asetus pysyy voimassa, kunnes kuljettaja tai jälleenmyyjä muuttaa sitä. EITMS-järjestelmää ei tarvitse ohjelmoida uudestaan jokaisen käynnistyksen yhteydessä.