HUOMAUTUS
Vakionopeussäädin on joissakin malleissa lisävaruste, eikä sitä ole välttämättä asennettu.
VAROITUS
Älä käytä vakionopeussäädintä vilkkaassa liikenteessä, mutkaisilla tai mäkisillä teillä tai liukkaalla ajoradalla. Vakionopeussäätimen käyttö tällaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa ajoneuvon hallinnan menettämisen, mikä saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00083a)
VAROITUS
Aja tien kuntoon ja olosuhteisiin nähden sopivalla nopeudella nopeusrajoitusten mukaisesti. Liiallinen nopeus voi aiheuttaa moottoripyörän hallinnan menettämisen, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00008a)
Vakionopeussäätimen kytkeminen päälle
HUOMAUTUS
Vakionopeussäädin toimii, kun seuraavat ehdot täyttyvät:
  • Moottorin käynnistyksestä on kulunut vähintään 10 sekuntia.
  • Moottoripyörän nopeus on 40–145 km/h (25–90 mph) toisella tai sitä suuremmalla vaihteella.
Katso Kuva 1. Ota vakionopeussäädin käyttöön painamalla CRUISE-kytkintä (1). Kun vakionopeussäädin on käytössä, nopeusmittarin taulussa oleva vakionopeussäätimen kuvake palaa oranssina.
Vakionopeuden asettaminen
Katso Kuva 1. Kun moottoripyörä saavuttaa halutun nopeuden, aseta vakionopeus painamalla SET/- -kytkin alas (2). Oranssi vakionopeussäätimen kuvake muuttuu vihreäksi.
Voit tarvittaessa säätää vakionopeutta vastaamaan nopeusrajoitusta tai liikenneolosuhteita:
Vakionopeuden lisääminen/vähentäminen
RES/+ -kytkimen kertapainallus ylöspäin lisää nopeutta 1,6 km/h (1 mph). Jos kytkintä RES/+ pidetään painettuna ylöspäin, vakionopeus nousee vaiheittain.
SET/+ -kytkimen kertapainallus alaspäin vähentää nopeutta 1,6 km/h (1 mph). Jos kytkintä pidetään painettuna alaspäin, vakionopeus laskee vaiheittain.
Vakionopeussäätimen kytkeminen pois
Katso Kuva 1. Jos haluat kytkeä vakionopeuden pois, käännä kaasukahvaa kiinni-suuntaan kiinni-asennon kytkimeen asti (3).
Vakionopeussäädin kytkeytyy pois myös seuraavissa tapauksissa:
Vakionopeuteen palaaminen
HUOMAUTUS
Vakionopeus ei palaa käyttöön, jos ajonopeus on yli 24 km/h (15 mph) aikaisemmin asetetun nopeuden alapuolella.
Katso Kuva 1. Jos vakionopeussäädin on kytketty pois, mutta sen merkkivalo palaa edelleen oranssina, voit jatkaa vakionopeussäätimen käyttöä painamalla kytkintä RES/+ ylöspäin (4). Kuvake hohtaa vihreänä. Moottoripyörä palaa automaattisesti vakionopeussäätöön asetetulla vakionopeudella.
Vakionopeussäätimen kytkeminen pois
Ota vakionopeussäädin pois käytöstä painamalla CRUISE-kytkintä. Vakionopeussäätimen kuvake sammuu.
1Vakionopeussäädin päälle/pois (CRUISE) (oranssi merkkivalo)
2Nopeuden asetus (SET/-) (vihreä merkkivalo)
3Vakionopeuden pois kytkeminen (oranssi merkkivalo)
4Vakionopeuteen palaaminen (RES/+) (vihreä merkkivalo)
Kuva 1. Vakionopeussäädin (tyypillinen)