Bensiini
Moottoripyörä on suunniteltu toimimaan tehokkaimmin, kun polttoaineena käytetään lyijytöntä bensiiniä. Joihinkin bensiinilaatuihin on sekoitettu alkoholia ja/tai eetteriä happipitoisuuden nostamiseksi. Polttoaineeseen lisätyn alkoholin tai eetterin tyypillä ja määrällä on merkitystä.
HUOMAUTUS
Älä käytä metanolia sisältäviä polttoaineita. Metanoli voi aiheuttaa polttoainejärjestelmän osien vikaantumisen, moottorivaurioita ja/tai laitevikoja. (00148a)
HUOMAUTUS
Käytä katalysaattorilla varustetuissa moottoripyörissä vain lyijytöntä polttoainetta. Lyijyllisen polttoaineen käyttö vahingoittaa pakokaasujen puhdistusjärjestelmää. (00150c)
Taulukko 1. Oktaaniluku
TIEDOT
OKTAANILUKU
Pumppuoktaani (R+M)/2
91 (95 RON)
Taulukko 2. Polttoaineen tiedot
Yleinen tunniste
Määrittely
Luokitus
MTBE
Metyylitertiääributyylieetteri
Bensiinin ja METYYLITERTIÄÄRIBUTYYLIEETTERIN (MTBE) seoksissa voi olla jopa 15 % MTBE:tä. Bensiinin ja MTBE:n seosta voidaan käyttää moottoripyörässä.
Metanoli
Metanoli tai kilpailupolttoaine
Älä käytä kilpailuihin tarkoitettua polttoainetta tai metanolia sisältävää polttoainetta, sillä näiden polttoaineiden käyttö vahingoittaa polttoainejärjestelmää.
5-prosenttinen etanoli
Moottoripyörässä voidaan käyttää polttoainetta, joka sisältää enintään 5 % etanolia (E5).
10-prosenttinen etanoli
Moottoripyörässä voidaan käyttää polttoainetta, joka sisältää enintään 10 % etanolia (E10).
Yhdysvalloissa asuville asiakkaille: Yhdysvaltojen Clean Air Act -ympäristölainsäädäntö kieltää yli 10 % etanolia sisältävien bensiinisekoitusten käytön moottoripyörissä.
22-prosenttinen etanoli
Brasilian markkinoilla myytävän polttoaineen etanolisisältö on 21–27,5 %. Brasiliassa käyttöä varten säädettyjen H-D-moottoripyörien moottorinohjaus on kalibroitu toimimaan oikein näillä polttoaineilla. Korkean etanolipitoisuuden polttoaineiden käyttö H-D-moottoripyörissä, jotka on tarkoitettu muunlaisilla polttoaineilla käytettäviksi, voi johtaa huonoon ajettavuuteen, moottorin varoitusvalon syttymiseen ja mahdolliseen moottorivaurioon.
85-prosenttinen etanoli
Älä käytä polttoainetta, joka sisältää 85 prosenttia etanolia. Kyseisten aineiden käyttäminen vahingoittaa polttoainejärjestelmää ja voi johtaa moottorin vaurioitumiseen.
Katalysaattori
Joillakin markkina-alueilla ajoneuvoissa on katalysaattorit.
HUOMAUTUS
Älä käytä katalysaattorilla varustettua ajoneuvoa, jos siinä on moottorin sytytyshäiriöitä. Jos käytät ajoneuvoa sytytyshäiriötilassa, pakoputki kuumenee liikaa, mistä voi olla seurauksena ajoneuvon vaurioituminen ja mahdollinen saasteenpoiston menetys. (00149c)