Yhdysvaltalaisten omistajien Kalifornian päästöjärjestelmän rajoitettu takuu
Oikeutesi ja velvoitteesi takuun suhteen
California Air Resources Board ja Harley-Davidson Motor Company selvittävät seuraavassa uutta moottoripyörääsi koskevat päästöjen hallintajärjestelmän takuusäädökset. Kaliforniassa uudet moottoriajoneuvot tulee suunnitella, rakentaa ja varustella niin, että ne täyttävät osavaltion vaativat savukaasujen estostandardit. Harley-Davidson Motor Companyn tulee antaa moottoripyörän päästöjen hallintajärjestelmälle takuu alla kerrotuksi ajaksi, olettaen, että moottoripyörää ei ole käytetty väärin, muutettu ilman hyväksyntää, laiminlyöty tai huollettu väärin.
Päästöjen hallintajärjestelmään voi kuulua mm. kaasutin tai polttoaineen suihkutus, sytytysjärjestelmä, katalysaattori ja moottorin ohjaustietokone. Siihen voivat kuulua myös letkut, liittimet ja muut päästöihin liittyvät laitteistot.
Jos alla kuvattuna takuuaikana esiintyy takuuviaksi laskettava ongelma, valtuutettu Harley-Davidson-jälleenmyyjä korjaa moottoripyöräsi veloituksetta (sis. diagnostiikka, osat ja työ).
Valmistajan takuu
Viisi vuotta tai 30.000 km (18641 mi) ajan, riippuen siitä kumpi täyttyy ensin, alkaen päivästä, jona moottoripyörä toimitetaan vähittäismyynnistä loppuasiakkaalle, tai käyttöönottopäivänä, jos moottoripyörä otetaan esittely- tai yrityskäyttöön ennen sen tuloa vähittäismyyntiin.
Jos moottoripyörän päästöihin liittyvä osa vioittuu, Harley-Davidson Motor Company korjaa tai vaihtaa osan. Tämä on päästöjen hallintajärjestelmän TAKUU.
Omistajan takuuvelvollisuudet
Moottoripyörän omistajana olet vastuussa siitä, että käyttöohjekirjassa edellytetyt huoltotoimet tehdään. Harley-Davidson suosittelee, että säilytät kaikki kuitit moottoripyörän huollosta, mutta Harley-Davidson ei voi kieltäytyä päästöjärjestelmän takuuvastuistaan pelkästään siksi, ettei kuitteja ole tai ettet pysty todistamaan kaikkien määräaikaishuoltojen tekemistä.
Sinun vastuullasi on viedä moottoripyörä valtuutetulle Harley-Davidson-jälleenmyyjälle heti kun ongelma esiintyy. Takuukorjaukset tulee tehdä kohtuullisessa ajassa, eikä korjausaika saa ylittää 30 päivää.
Moottoripyörän omistajana sinun tulee tietää myös, että Harley-Davidson voi kieltäytyä takuukorjauksista, jos moottoripyöräsi tai sen osa on vioittunut väärinkäytön, laiminlyönnin, virheellisen huollon tai ei-hyväksytyn muutoksen vuoksi.
Jos sinulla on kysyttävää liittyen takuuoikeuksiisi ja -vastuisiisi, voit ottaa yhteyttä Harley-Davidsonin asiakaspalveluun puh. 1 800 58 2464 (vain Yhdysvalloissa) tai 1 414 343 4056, tai California Air Resources Board -virastoon os. 9528 Telstar Ave., El Monte, California 91731.
Lisätakuuehdot
Takuu tulee voimaan päivänä, jona moottoripyörä toimitetaan vähittäismyynnistä loppuasiakkaalle, tai käyttöönottopäivänä, jos moottoripyörä otetaan esittely- tai yrityskäyttöön ennen sen tuloa vähittäismyyntiin.
Jokaisen uuden Harley-Davidson-moottoripyörän päästöjen hallintajärjestelmä on suunniteltu, rakennettu ja testattu käyttäen vain alkuperäisiä Harley-Davidson-osia, ja näiden osien kanssa moottoripyörälle on annettu Kalifornian päästösäädösten mukainen sertifiointi.
Suosittelemme, että tämän takuun alaiset korjaukset tehdään vain valtuutetulla Harley-Davidson-jälleenmyyjällä. Jälleenmyyjällä on tehtaalla koulutettuja asentajia sekä alkuperäisiä Harley-Davidson-varaosia. Alla määritellyssä "hätätapauksessa" moottoripyörää voi kuitenkin korjata mikä tahansa huoltoliike tai omistaja käyttäen mitä tahansa varaosaa. Hätätapaukseksi lasketaan, jos valtuutettua Harley-Davidson-jälleenmyyjää ei ole käytettävissä tai osaa ei ole saatavana kohtuullisen ajan kuluessa (enintään 30 päivää siitä, kun moottoripyörä toimitetaan Harley-Davidson-jälleenmyyjälle korjattavaksi). Harley-Davidson korvaa omistajalle nämä korjaukset, mukaan lukien diagnoosin, ainoastaan jos osoitetaan, että korjaukset kuuluvat tämän päästötakuun piiriin. Harley-Davidsonin korvaus osista ei kuitenkaan ylitä vaihdettujen osien suositushintaa, ja työkorvaus rajoittuu päästöjärjestelmän korjauksen suositusaikoihin alueelle sovelletulla tuntihinnalla.
Jotta saat korvauksen näistä hätäkorjauksista Harley-Davidsonilta, sinun tulee säilyttää vialliset osat sekä alkuperäiset kuitit, jotta voit esittää ne tarkastusta varten valtuutetulle Harley-Davidson-jälleenmyyjälle. Harley-Davidson suosittelee, että tuot moottoripyörän valtuutetulle jälleenmyyjälle tarkastettavaksi, jotta varmistetaan että hätäkorjaukset tehtiin oikein.
Muista: Muiden kuin Harley-Davidsonin varaosien käyttö voi heikentää palamiskaasujen hallintajärjestelmän tehoa tai vahingoittaa muuten moottoripyörää. Jos päästöjen hallintajärjestelmän korjaukseen käytetään muita kuin alkuperäisiä Harley-Davidson-osia, sinun tulee pyytää kirjallinen todistus siitä, että valmistaja takaa osien vastaavan sekä suorituskyvyltään että kestävyydeltään alkuperäisiä Harley-Davidson-varaosia. Muiden kuin Harley-Davidson-varaosien käyttö ei kumoa mahdollisten muiden Harley-Davidson-komponenttien nykyistä takuuta, elleivät muut kuin Harley-Davidson-osat vahingoita takuun kattamia osia tai aiheuta sitä, että moottoripyörän päästöt eivät vastaa vaatimuksia. Lisäksi HARLEY-DAVIDSON EI OTA TÄMÄN TAKUUN NOJALLA VASTUUTA MUISTA KUIN ALKUPERÄISISTÄ HARLEY-DAVIDSON-OSISTA, elleivät Harley-Davidson-osat vahingoita muita kuin alkuperäisiä Harley-Davidson-osia.
Mitä tämä päästötakuu kattaa
Päästönvähennysjärjestelmän takuu kattaa vain seuraavat osat:
Polttoainesäiliö (vain muut kuin kosmeettiset viat)
Yllä olevissa käytettävät: letkut, kiristimet, sovitteet, putket, tiivisteet ja kiinnityslaitteet.
Mitä tämä päästötakuu ei kata
Päästöjen hallintajärjestelmän takuu ei kata:
Takuun alaisten osien toimintahäiriöitä, jotka ovat seurausta jostakin seuraavista: väärinkäyttö, hyväksymätön muokkaus, peukalointi, poiskytkentä tai virheellinen tai riittämätön kunnossapito. Takuu ei myös kata lueteltujen osien korvaamista siinä tapauksessa, että moottoripyörä ei enää täytä Kalifornian osavaltion päästövaatimuksia yllä mainituista syistä.
Vaurioita, jotka johtuvat onnettomuudesta, luonnonilmiöistä tai muista ilmiöistä, joihin Harley-Davidson ei voi vaikuttaa.
Sellaisten ”takuunalaisten osien” korjausta tai vaihtoa, jotka tulee vaihtaa ennen 30.000 km (18641 mi), kun ko. osat on vaihdettu ensimmäisen vaihtovälin jälkeen osana pakollista kunnossapitoa.
Korjauksia tai huoltoa, jonka on suorittanut muu kuin valtuutettu Harley-Davidson-jälleenmyyjä (paitsi yllä kuvatussa hätätilanteessa).
Ajan menetystä, haittaa, moottoripyörän käytön menetystä, hinauskustannuksia tai taloudellisia menetyksiä ja/tai välillisiä vahinkoja.
Korjauksia moottoripyörään, jonka matkamittarilukemaa on muutettu niin, ettei todellista lukemaa voida määrittää.