Yhdysvaltalaisten omistajien 49:n osavaltion päästöjärjestelmän rajoitettu takuu
Seuraava takuu koskee päästöjen vähennysjärjestelmää ja täydentää MOOTTORIPYÖRÄN RAJOITETTUA TAKUUTA sekä ÄÄNENVAIMENNUSJÄRJESTELMÄN RAJOITETTUA TAKUUTA ja on voimassa vain USA:ssa myytävissä, rekisteröidyissä ja siellä käytettävissä Harley-Davidson-moottoripyörissä. Kalifornian osavaltiossa myytävistä moottoripyöristä on lisätietoja kohdassa KALIFORNIAN PÄÄSTÖVÄHENNYSJÄRJESTELMÄN TAKUU.
Harley-Davidson Motor Company takaa ensimmäiselle omistajalle sekä sitä seuraaville omistajille, että tämä ajoneuvo on suunniteltu, rakennettu ja varustettu siten, että se noudattaa myyntihetkellä voimassa olleita Yhdysvaltain lainsäädännön pykälän 7521 nimikkeen 42 vaatimuksia, ja että siinä ei ole materiaaleihin tai työn laatuun liittyviä vikoja, jotka aiheuttaisivat sen, ettei moottoripyörä noudattaisi ko. vaatimuksia viiden (5) vuoden kuluessa hankinnasta ja valtuutetun Harley-Davidson-jälleenmyyjän suorittamasta toimituksesta (tai viiden (5) vuoden kuluessa siitä, kun moottoripyörä on otettu käyttöön, jos sitä käytetään esittely- tai yrityskäytössä ennen toimitusta) tai 30.000 km (18641 mi) ajomatkan kuluessa, riippuen siitä, mikä täyttyy ensin. Jos moottoripyörä myydään takuuaikana, takuuajan jäljellä oleva osa siirtyy uudelle omistajalle.
MOOTTORIPYÖRÄLLE EI MYÖNNETÄ MUITA TAKUITA (ERILLISET MOOTTORIPYÖRÄ- JA MELUTAKUUT POIS SULKIEN). IMPLISIITTISET TAKUUT, JOTKA KOSKEVAT KAUPALLISTA HYÖDYNNETTÄVYYTTÄ TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, RAJOITTUVAT TÄMÄN TAKUUN KETOAIKAAN.
Joidenkin maiden lainsäädäntö ei salli takuunrajoituksia. Tällöin edellä esitetty rajoitus ei ole voimassa.
Takuu tulee voimaan päivänä, jona moottoripyörä toimitetaan vähittäismyynnistä ensimmäiselle ostajalle, tai käyttöönottopäivänä, jos moottoripyörä otetaan esittely- tai yrityskäyttöön ennen sen tuloa vähittäismyyntiin.
PÄÄSTÖNVÄHENNYSJÄRJESTELMÄN RAJOITETTU TAKUU EI KATA SEURAAVIA ASIOITA
  1. Viat, jotka aiheutuvat käyttöohjekirjassa määritetystä virheellisestä käytöstä, peukaloinnista, muutosten tekemisestä, onnettomuudesta, luonnonilmiöistä tai virheellisestä tai riittämättömästä huollosta.
  2. Normaalisti tarvittava huolto (käyttöohjeessa määritetyillä tavoilla) ja tarvittavan huollon yhteydessä vaihdettavat kuluvat osat (sytytystulpat, polttoaine- ja öljynsuodattimet jne.).
  3. Moottoripyörä, jonka matkamittarilukemaa on muutettu niin, ettei todellista lukemaa voida määrittää.
  4. LAIN TARKOITTAMAAN ENIMMÄISMÄÄRÄÄN ASTI HARLEY-DAVIDSON JA SEN VALTUUTETUT JÄLLEENMYYJÄT EIVÄT OLE VASTUUSSA MENETETYSTÄ AJASTA, VAIVANNÄÖSTÄ, AJONEUVON HINAAMISESTA, MOOTTORIPYÖRÄN KÄYTTÖAJAN MENETYKSESTÄ, KAUPALLISISTA TAPPIOISTA TAI MUISTA VÄLILLISISTÄ TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA.
Joidenkin maiden lainsäädäntö ei salli välillisiin tai epäsuoriin vahinkoihin liittyviä rajoituksia. Tällöin edellä esitetty rajoitus ei ole voimassa.
Päästönvähennystakuun kattamat kohteet
Päästönvähennysjärjestelmän takuu voi kattaa seuraavat osat, jos vian katsotaan liittyvän päästöihin:
Polttoainesäiliö (vain muut kuin kosmeettiset viat)
Yllä olevissa käytettävät: letkut, kiristimet, sovitteet, putket, tiivisteet ja kiinnityslaitteet.
Tarkat ohjeet moottoripyörän huollosta ja käytöstä, sisältäen ohjeet sopivista aika- ja ajomääräväleistä, ovat tässä käyttöohjekirjassa kohdassa Huoltovälit ja -merkinnät → Huoltomerkinnät.
Muut oikeudet
Tämä rajoitettu takuu antaa omistajalle tietyt lainmukaiset oikeudet. Lisäksi omistajalla saattaa olla muita oikeuksia käyttömaan lainsäädännön mukaan.
Huoltosuosituksia
Suosittelemme, että teetät kaikki päästönvähennysjärjestelmän huoltotyöt alkuperäisiä Harley-Davidson-varaosia käyttävässä valtuutetussa Harley-Davidson-jälleenmyyjän huollossa. Pakokaasupäästöjen hallintajärjestelmän huolto-, osanvaihto- tai korjaustyöt voi kuitenkin tehdä mikä tahansa ammattitaitoinen huoltoliike tai kuka tahansa ammattitaitoinen henkilö. Muita kuin alkuperäisiä Harley-Davidson-osia saa käyttää vain, jos niiden on todettu vastaavan U.S. Environmental Protection Agencyn standardien vaatimuksia.